Publikační činnost - IS PUBL
Dva typy komunikace na Internetu a jejich stylový charakter
Eva Jandová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Dynamika současné komunikace a problémy její translace
Milan Hrdlička
Rok: 2005
stať ve sborníku

E. PALKA, P. GONZÁLEZ-CREMONA: Guía de pecadores o Compendio de diversos errores léxicos, estilísticos y sintácticos, de los que deben desprenderse aquellas almas que quieran perseverar en el camino de la perfección lingüística. Krakow: Ksiegarnia...
Irena Fialová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Ecological Aspects in Alice Walker's Temple of My Familiar
Karla Šimčíková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Eichler, Fritz
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

Einführung in die Alte Geschichte
Igor Lisový, Hartmut Leppin
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

"Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache I"/Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache II" (text pro distanční vzdělávání)
Lenka Vaňková, Jarmila Dubová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

"Einführung in die Textlinguistik" (text pro distanční vzdělávání)
Lenka Vaňková, Jarmila Dubová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

El aspecto demonológico de los seres salvajes en la literatura e iconografía hispánica de la Edad Media al Barroco. Disertační práce
Piotr Sawicki, Rosanna Krzyszkowska-Pawlik
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

El enigma del acero: "novela familiar" en Conan, de John Milius
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2005, Laberinto, núm. 19
článek v odborném periodiku

El gitano: delincuente nato? La terminología del delito del origen gitano en la lexicografía espaňola
Ivo Buzek
Rok: 2005
stať ve sborníku

El gitano en la Academia
Ivo Buzek
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

El vocabulario gitano en el siglo XX
Ivo Buzek
Rok: 2005, Moenia. Revista Lucense de Lingüística y Literatura
článek v odborném periodiku

Emergentní psychologie a krizová intervence
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Emergentní psychologie a krizová intervence
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Emoce vyjádřené metajazykovým komentářem v textu chatu na Internetu
Eva Jandová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Encyklopedie literárních žánrů (Mocná, D.; Peterka, J. a kol.: Encyklopedie literárních žánrů)
Jan Malura, Martin Tomášek
Rok: 2005, Tvar, č. 12
článek v odborném periodiku

Epilog života a díla Karla Dvořáčka
Jiří Svoboda
Rok: 2005
stať ve sborníku

Epitafi latini di Chersoneso Taurica
Igor Lisový
Rok: 2005, Invigilata lucernis (Bari)
článek v odborném periodiku

Ernst Mukas sprachwissenschaftliche Forschungen zu den Slawen im Hannoverschen Wendland
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005
stať ve sborníku

Etické kompetence sociálních pracovníků a jejich výzkum
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Etické kompetence sociálních pracovníků a jejich výzkum
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Experimentální tavby v replikách železářských pecí ve dnech 16.-17. září 2005 ve Staré huti u Adamova
Jiří Merta
Rok: 2005
stať ve sborníku

Explicite et implicite en traduction
Jitka Smičeková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Explicitnost v překladu do cizího jazyka
Christopher Hopkinson
Rok: 2005
stať ve sborníku

Exploring readability in one Czech translation
Renáta Tomášková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Factors Associated with Sustainability and Institutionalization of Innovations in GeroRich Projects
Stephen Wernet, J. Singleton
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Faith against Skepticism, Emotionality against Rationalism: Bernard Malamud's 'Angel Levine' and 'The Silver Crown'
Stanislav Kolář
Rok: 2005, Cuadernos de Literatura Inglesa y Norteamericana
článek v odborném periodiku

Fakta a interpretace
Zdeněk Smolka
Rok: 2005, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Fauna a flóra v poľských a slovenských pranostikách
Marta Pančíková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Fejetony "Několik slov z cesty prázdninové" - do Petrohradu 1896 (Ke 150. výročí narození Leoše Janáčka - fenoménu moderní hudby 20. století)
Květuše Lepilová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Felsö-Magyarországi orvosi heliyratok. Történeti-néprajzi források a 18. - 19. zsázadból. Budapest 2004, 390. s. (rec.)
František Šimon
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Feminism and Nation-Building: What African Women Have to Say
Karla Šimčíková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomén času v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Festival Tour Ostrava 2005
Šárka Sladovníková
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Festrede zum Festakt anlässlich des 175-jährigen Bestehens des Bezirks Unterfranken.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filosofie mysli na pozadí neurověd
Marek Petrů
Rok: 2005
stať ve sborníku

Filozofie a dějiny filozofie
Vladimír Šiler, Bohumil Fiala
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Finanční zdroje pro rozvoj regionu Moravskoslezsko
Renáta Halásková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Firbasian semantic scales and comparative studies.
Aleš Svoboda
Rok: 2005
stať ve sborníku

Formaciones adjetivas prefijales de reciente creación
Lubomír Bartoš
Rok: 2005
stať ve sborníku

Francouzština pro hospodářskou sféru I
Jana Pavlisková, Kateřina Dvořáková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Francouzština pro hospodářskou sféru I
Kateřina Dvořáková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Francouzština pro hospodářskou sféru II
Jana Pavlisková, Kateřina Havlová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Francouzština pro hospodářskou sféru II
Kateřina Dvořáková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Francouzština pro hospodářskou sféru 1 - Le francais des affaires 1. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Kateřina Dvořáková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Francouzština pro hospodářskou sféru 2 - Le francais des affaires 2. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Kateřina Dvořáková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Francouzština v Evropě
Jan Holeš
Rok: 2005,
odborná kniha

Frazeologizmy a jejich translace
Milan Hrdlička
Rok: 2005
stať ve sborníku

Frazeologizmy, przysłowia i sentencje w polskich i czeskich sloganach reklamowych
Dariusz Tkaczewski
Rok: 2005
stať ve sborníku


