Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Úvod do studia literatury (studijní opora)
Jan Vorel, Dmytro Klymenko
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvodní slovo k výstavě Heinrich Böll - Vměšovat se je žádoucí
Iveta Zlá
Rok: 2019
úvodní slovo k výstavě

V mire avtorskoj pesni i pesennych proizvedenij V. Vysockogo
Igor Jelínek
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Valašsko - historie a kultura II. Obživa
Jakub Ivánek, Pavel Pumpr, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Valašsko mezi státem, národem a občanskou společností. Vnější impulzy a lokální iniciativy
Pavel Kladiwa
Rok: 2019, Ostravská univerzita - Národní muzeum v přírodě
kapitola v odborné knize

Valašským rájem. Obživa očima krajových novin
Martin Tomášek
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Value of Work in the Experience and Awareness of the Young Generation of Visegrad Countries
Urszula Swadźba, Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2019, Economy and Sociology
článek v odborném periodiku

Vědecko-výzkumná práce poznaňské bohemistiky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Vědecký časopis Studia et Documenta Slavica
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vědecký časopis Studia et Documenta Slavica
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vědecký časopis Studia Slavica
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vers la définition pragmatique de la collocation : méthodes statistiques exemplifiées sur les articles journalistiques traitant la crise migratoire
Michal Místecký
Rok: 2019, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Veřejná prezentace knihy o poutních písních na Moravě, Horo krásná, spanilá
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Vilímek, V., Hodáková, S., Raclavská, J.: Nová cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a komunikačních dovedností tlumočníků
Jiří Muryc
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Visualizing the Other in Late Medieval and Early Modern Art (1300-1550)
Daniela Rywiková, Waldemar Józef Deluga, Maria Gabriele Theisen, Jan Dienstbier, Dr. Teresa Pac
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Vitrum flexile aneb technologie vyprávění (Petronius, Satyricon 51)
Jiří Šubrt
Rok: 2019
stať ve sborníku

Vizitka
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Vizitka
Stanislav Kolář
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Vodyanoy v fol'klore i literature (na primere regiona Sileziya)
Andrea Balharová
Rok: 2019, Slavyanovedeniye
článek v odborném periodiku

Voices from the Golden/Fallen State: From Letters to Movement
Petr Kopecký
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Voices of Meltingpot | Manari Ushigua
Monika Horsáková, Jana Debreczenyiová Koňušík, Ivan Hryhorjuk, Petr Janoš, Ondřej Smékal, Ondřej Zelenec, Petr Šlechta
Rok: 2019
ostatní

Von den ersten literarischen Denkmälern in der deutschen Sprache bis zur Barockliteratur
Iveta Zlá
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vrchlického impresionistické stopy
Martin Tomášek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané kapitoly z dějin české filosofie (studijní opora pro kombinovaný program filosofie
Jan Herůfek
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny
Eva Mrhačová, Jelena Kupcevičová, Dmytro Klymenko, Viktoryia Vaida
Rok: 2019, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

VYDRŽAŤ! Dopisy z vězení
Iva Málková
Rok: 2019, Pulchra
odborná kniha

Výsledky průzkumů některých objektů Podzámecké zahrady v Kroměříži
Dalibor Janiš, Jan Štětina
Rok: 2019, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Vytautas Magnus University
Jiří Muryc
Rok: 2019
působení v zahraničí

Výuka v tlumočnickém modulu Konsekutivdolmetschen und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (11.11.2019 - 15.11.2019)
Milan Pišl
Rok: 2019
působení v zahraničí

Výuka v tlumočnickém modulu Konsekutivdolmetschen und Notationstechnik (2) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (07.01.2019 - 11.01.2019)
Milan Pišl
Rok: 2019
působení v zahraničí

Využití rankové frekvenční distribuce při výzkumu antroponym v literárních dílech
Michal Místecký
Rok: 2019, Linguistica Brunensia
článek v odborném periodiku

Využití rankové frekvenční distribuce textu při výzkumu antroponym v literárních dílech
Michal Místecký
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj a proměny experimentální poezie se zaměřením na tvorbu Miloslava Topinky
Markéta POLÁCH BALONOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj a proměny experimentální poezie se zaměřením na tvorbu Miloslava Topinky
Markéta POLÁCH BALONOVÁ
Rok: 2019, Usta ad Albim BOHEMICA
článek v odborném periodiku

Vzestup a pád moravského aristokrata ve Slezsku. Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské
Michal Kubica
Rok: 2019, Vlastivědné listy Slezska
článek v odborném periodiku

Vznik Československa a mocenský transfer v obecních samosprávách moravských měst / Powstanie Czechosłowacji i transfer władzy w samorządach gminnych miast morawskich
Petr Popelka
Rok: 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize

Vzpomínka na olomoucký Kabinet grafiky
Pavel Zatloukal
Rok: 2019, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

Vztah emoční inteligence a prožívání osamělosti
František Baumgartner, Monika Urbanová
Rok: 2019, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
kapitola v odborné knize

Vztah přívětivosti adolescentů a jejich rodičů v závislosti na genderu
Zdeněk Mlčák, Grygarová Markéta
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Vztah psychologické vzdálenosti a postojového hodnocení
Josef Kundrát, Karel Paulík
Rok: 2019, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
kapitola v odborné knize

Vztah vědomí, pocitu já a mozku
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

W drodze do Niepodległej...
Zbigniew Gyrziński, Jarosław Kłaczków, Aleš Zářický
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Wackernagel's Position and Contact Position of Pronominal Enclitics in Older Czech. Competition or Cooperation?
Radek Čech, Pavel Kosek, Olga Navrátilová, Ján Mačutek
Rok: 2019, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

Warum nicht versuchen, Deutsch durch die Presse zu vermitteln? Zu didaktischen Strategien des Sommer-Schnell-Deutschkurses in der Zeitung ?Lidové noviny"
Eva Polášková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Ways to communicate advertising on examples of courtesy communication in advertising slogans
Janusz Karpeta, Hanne-Lore Bobakova
Rok: 2019
stať ve sborníku

When and why Conventions cannot Be Social Institutions
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2019, Philosophia: Philosophical Quarterly of Israel
článek v odborném periodiku

Where does work end - where does life begin?
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Wiesław Adam Berger - pisarz ponad granicą
Jana Raclavská
Rok: 2019
ostatní

Woran Übersetzer/innen auch denken sollten. Zur Verständlichkeit beim Übersetzen am Beispiel eines Sachbuchs für Kinder
Eva Polášková
Rok: 2019, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub