Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Kolberová, U. a kol.: Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů
Marta Pančíková
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kolektivní paměť ve filozofii a kognitivní vědě
Marek Petrů
Rok: 2018, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Koło Naukowe Content 3.0 - szkolenie 'Współpraca z influencerami'
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Koło Naukowe Content 3.0 - wyjazd na konferencję 'I love marketing&social media' w Warszawie
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Komparatywna analiza tekstów rosyjskiego i czeskiego folkloru jako źródło opisu wybranych obiektów JOŚ.
Dmytro Klymenko
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komponent hleb v russkih paremiologicheskih edinicah (v sopostavlenii s cheshskim yazykom)
Lukáš Plesník
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KOMUNIKACJA W DOBIE NOWYCH TECHNOLOGII: SPOŁECZEŃSTWO SOCIAL MEDIA NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2018
stať ve sborníku

Komunikacja w sieci: nowy wymiar dialogu kulturowego. Wybrane aspekty
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncert jidiš písní
Tomáš Novotný, Barbora Baranová
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl

Konflikt mezi vědou a lidskou zkušeností na příkladu 'aktuálního tématu'
Vít Horák
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konotacja w społecznym i medialnym konstruowaniu rzeczywistości
Jan Kajfosz
Rok: 2018, Wydawnictwo UMCS
kapitola v odborné knize

Konstrukt staré češtiny v historické próze 19. a 20. století
Tereza Klemensová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské. Klenot dřevěné lidové architektury ve světle historických fotografií
Martin Slepička
Rok: 2018
ostatní

Kult svatých v poutních písních na Moravě a v rakouském Slezsku od 17. do poloviny 19. století
Jakub Ivánek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kulturní fenomény každodenního života obyvatel Ostravska v letech 1965-1989
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kulturowy i językowy obraz kata w polskiej paremiologii
Urszula Kolberová
Rok: 2018, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianium w Krakowie
kapitola v odborné knize

La circulation des emprunts néologiques dans le domaine de la mode en tcheque et en français dans une perspective diachronique
Jan Lazar, Radka Mudrochová
Rok: 2018, Études de linguistique et d´Analyse de discours
článek v odborném periodiku

La construction absolue dans les textes juridiques français et italiens et dans leur traduction
Zuzana Honová
Rok: 2018, e-Scripta Romanica
článek v odborném periodiku

La création du premier dictionnaire bilingue francais québécois-tcheque: l´exemple d´une fiche lexicographique.
Zuzana Honová, Jan Lazar
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La enseňanza del espaňol en el ámbito universitario en la República Checa
Begońa García Ferreira
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La féminisation linguistique au Maghreb
Martin Pleško
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La formation du pluriel des noms composés et empruntés faisant l´objet de la derniere rectification orthographique : entre recommandation et application
Jan Lazar, Iva Dedková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La guerre en Syrie dans la presse en ligne : quelle expressivité dans les commentaires publics.
Jan Lazar
Rok: 2018, Linguistica
článek v odborném periodiku

La independencia mexicana según Reinaldo Arenas: un fondo histórico para observaciones actuales
Jan Mlčoch
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La notion d'aspect dans la conception de Jan Šabršula
Zuzana Honová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La novela de mi vida: jugando con la memoria histórica
Jan Mlčoch
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La novela de mi vida: una creación posmoderna
Jan Mlčoch
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La ortotipografía en el lenguaje de Facebook
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2018, Lingua Viva. Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku
článek v odborném periodiku

La situación actual en Cataluňa
Jan Mlčoch
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laienlinguistische und sprachwissenschaftliche Diskurse um das Schlesische
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

L´amour de soi et le corps en morceaux
Jan Lazar, Andrzej Napieralski, JeanFrancois Sablayrolles
Rok: 2018, Unniwersytet Lodzski
kapitola v odborné knize

Lázně Luhačovice
Pavel Zatloukal
Rok: 2018, Foibos Books
kapitola v odborné knize

Lázně Teplice nad Bečvou
Pavel Zatloukal
Rok: 2018, Foibos Books
kapitola v odborné knize

Le calque dans les langues slaves littéraires - Boris Unbegaun revisited
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018, Frank & Timme Verlag
kapitola v odborné knize

Le Fonctionnement asymétrique des prépositions : de l´espace au temps
Iva Dedková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

'Learn Now the Lore of the Living Creatures': On J. R. R. Tolkien's Alliterative Poetry
Sebastian Komárek
Rok: 2018, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Lebensweise des Grafen Albert Joseph Hoditz im Spiegel seines literarischen Schaffens
Iveta Zlá
Rok: 2018, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Leksika iz oblasti stroitel'nogo proizvodstva v russkom i cheshskom yazykah, skhodctva i razlichiya
Viktoryia Vaida
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Leksika iz oblasti stroitel'nogo proizvodstva v russkom i cheshskom yazykah, skhodstva i razlichiya
Viktoryia Vaida
Rok: 2018
stať ve sborníku

Lenka Rychtářová: Bezručovi sláva
Zdeněk Smolka
Rok: 2018, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Les constructions interrogatives et le niveau de langue : quelle variation dans l'espace virtuel
Jan Lazar
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les nouveaux mots du Larousse et du Petit Robert : Quelle circulation chez la jeune génération ?
Jan Lazar
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lesk a bída autobusových zastávek - aneb kde je Malá strana?
Michal Místecký
Rok: 2018
ostatní

Letadlo jako prostředek obchodního úspěchu firmy Baťa
Jan HERMAN
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Letter on Timekeeping of Gerbert of Aurillac to Brother Adam
Marek Otisk
Rok: 2018, Konštantínove listy / Constantine's Letters
článek v odborném periodiku

L´histoire des alphabets du XVIIIe siecle jsuqu´a l´API
Jan Lazar, Christelle Dodane, Claudia Schweitzer
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Libri prohibiti
Iva Málková
Rok: 2018, Akademia, Ústav pro českou literaturu AV ČR
kapitola v odborné knize

Lidové léčitelství na pozadí tradičního ženského řemesla
Simona Mizerová
Rok: 2018, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Lišky na vinici
Tomáš Novotný
Rok: 2018
ostatní

Literární podoby desperátního postsocialistického města
Karel Střelec
Rok: 2018, Protimluv
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub