Publikační činnost - IS PUBL
Soukupová, Klára - Špína, Michal (eds.). Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii
Karel Střelec
Rok: 2019, Litikon. Časopis pre výskum literatúry
článek v odborném periodiku

Spáčil, Vladimír / Spáčilová, Libuše (2018): České překlady míšeňské právní knihy. Olomouc: Memoria. 909 S. ISBN 978-80-85807-76-9.
Lenka Vaňková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Specifika nabídky zájezdů Cestovní kanceláře mládeže ke konci 80. let 20. století na základě srovnání nabídky cestovních katalogů
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spor o charakter československého četnictva
Martin LOKAJ
Rok: 2019, Historica Olomucensia, Sborník prací historických
článek v odborném periodiku

Spor o Těšínsko ve sbírkách Muzea Těšínska
Lenka Nováková, Martin Krůl
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spuren (früh)neuzeitlichen neuen Adels in moderner tschechischer, bzw. mitteleuropäischer Geschichtsschreibung
Jiří Brňovják
Rok: 2019
stať ve sborníku

Stalingrad Pub or Hitler's? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature
Karel Střelec
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Stanley G. Payne (2019). La Revolución espa?ola 1936-1939. Un estudio sobre la singularidad de la guerra civil. Barcelona: Espasa. 387 pp. ISBN 978-84-670-5533-7
Jan Mlčoch
Rok: 2019, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Starosta Antonín Adámek úspěšně provedl Hrabovou nástrahami první světové války
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
ostatní

Státní univerzita ve Volgoradu, výuka
Iveta Zlá
Rok: 2019
působení v zahraničí

Stáž - Leeds Beckett University
Andrea Pokludová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Still having a conflict potential? German and Hungarian toponyms in the Czech and Slovak national corpora texts
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2019, MISCELLANEA GEOGRAPHICA - REGIONAL STUDIES ON DEVELOPMENT
článek v odborném periodiku

Stillbirth Rates from 1881 to 1913 in Austrian Silesia and North-East Moravia
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2019
stať ve sborníku

stipendijní pobyt na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Igor Jelínek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Sto let regionu a regionální literatury v knihovnách
Roman Polách
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Stopy polských šlechtických rodů na území současné Moravy a českého Slezska od porážky stavovského povstání do poloviny 20. století
Jiří Brňovják
Rok: 2019, Fundacja Silva Rerum Polonarum
kapitola v odborné knize

Stručné dějiny angličtiny
Miroslav Černý, Stanislav Kavka
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Struktura fronésis v Aristotelově Etice Níkomachově
Roman Hloch
Rok: 2019, Aithér
článek v odborném periodiku

Střední Valašsko ve fotografii - krajina a průmysl
Pavel Kotrla
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Střelené básně - Roman Krištof Střelné básně
Iva Málková
Rok: 2019, Weles
článek v odborném periodiku

Student vs Research Blogs: constructing identities through images and text-image interaction
Renáta Tomášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Student vs Research Blogs: Constructing the bloggers' identity through texts and images
Renáta Tomášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studia Romanistica, vol. 19, nr 2 (2019)
Jan Holeš, Jiří Chalupa
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 19, Num. 1/2019
Iva Dedková
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 19, Num. 2/2019
Iva Dedková
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica
Jana Raclavská
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Studijní pobyt
Irena Šebestová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Studijní pobyt
Irena Šebestová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Substantivische Synonyme auf -ierung und -ation aus sprachwissenschaftlicher und didaktischer Perspektive am Beispiel einer Fehleranalyse studentischer Übersetzungen
Martin Mostýn
Rok: 2019, Aussiger Beiträge: Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre
článek v odborném periodiku

Substantivische Synonyme auf -ierung und -ation aus sprachwissenschaftlicher und didaktischer Perspektive am Beispiel einer Fehleranalyse studentischer Übersetzungen
Martin Mostýn
Rok: 2019, Aussiger Beiträge: Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre
článek v odborném periodiku

Sukcesy i porażki: I/II Republika Czechosłowacka - II Rzeczpospolita Polska - wizja państwa i jego realizacja (1918-1939)
Aleš Zářický, Jarosław Klaczków
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Svatá země. Příběh poutních míst a starověkých i křižáckých památek
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svaz československých architektů a kritika socialistického realismu
Lukáš Kos
Rok: 2019, Brno v minulosti a dnes
článek v odborném periodiku

Svet v inom svete. Antológia literárnych textov pre deti a mládež s tematikou znevýhodnenia (Zuzana Stanislavová)
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Svět ztracených iluzí / Świat utraconych iluzji
Aleš Zářický
Rok: 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize

Svetlana Mihajlovna Kolesnikova (red.): Sovremennyj russkij yazyk. V 3 tomah. Tom 1: Fonetika. Fonologiya; Orfoepiya; Grafika. Orfografiya; Leksikologiya; Frazeologiya; Morfemika. Slovoobrazovanie. Tom 2: Morfologiya. Tom 3: Sintaksis. Moskva: Yurajt, 2017, 306 s., 208 s., 241 s.
Lukáš Plesník
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Svoboda sametem oděná
Jan Malura, Libor Magdoň
Rok: 2019
ostatní

Svobodný pohyb
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Świat roślin w poezji Henryka Jasiczka
Jana Raclavská
Rok: 2019
ostatní

Symbols of Modernity
Aleš Zářický, Petr Popelka, Denisa Nečasová, Andrzej Bonusiak
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

SYSTEM AND HUMAN SAFETY: CRITICAL INFRASTRUCTURE AND ANTI-TERRORIST ATTACHMENT
Vít Horák, Karolina Wojtasik, Marek Grochowski
Rok: 2019, CzOTO
článek v odborném periodiku

Šavle
Iva Málková
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Španělská literatura v kontextu dějin
Jan Mlčoch
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Španělská občanská válka s odstupem čtyř generací
Jiří Chalupa
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Španělská občanská válka s odstupem osmdesáti let
Jiří Chalupa
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Španělský kulturní týden
Petr Šlechta, Irena Fialová, Begońa García Ferreira
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Špecifiká oral history pri výskume dejín cestovania mládeže ve 2. polovici 20. storočia
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tarnovští z Tarnůvky a jejich působení na Moravě
Marek Vařeka
Rok: 2019, Fundacja Silva Rerum Polonarum
kapitola v odborné knize

Technische Universität Dresden, Teaching
Iveta Zlá
Rok: 2019
působení v zahraničí

Tematizace toponym v memoárových textech (na příkladu měst Hradec Králové a Písek)
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku


