Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Na cestě ke scholastice. Klášterní škola v Le Bec - Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury
Marek Otisk
Rok: 2004, Filosofia
odborná kniha

Na úpatí Akropole. Průvodce dějinami a kulturou starověkých Athén.
Igor Lisový
Rok: 2004, Benetour
odborná kniha

Nad tématem diskuse odborné i laické. O petřínské komunikaci
Martin Strakoš
Rok: 2004, Architekt L
článek v odborném periodiku

Národnostní a etnické menšiny z pohledu sociálního učení církve
Eva Saunders
Rok: 2004
stať ve sborníku

Návrat k zdrojům. Fenomén "vnitřní formy" v genologicko-hermeneutické reflexi
Miroslav Mikulášek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Návrat nežádoucích obyvatel
Nina Pavelčíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Návštěva na anglistice
Gabriela Zapletalová
Rok: 2004, Listy
článek v odborném periodiku

Negativní utopie v české próze druhé poloviny 20. století
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Ostravská univerzita
odborná kniha

Nejčastější prostředky vyjádření funkce apelové v současné české reklamě
Alena Jaklová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Několik vět o hodnotách
Petr Holý
Rok: 2004, ZASE-TO
článek v odborném periodiku

Některé sociální problémy související s prostitucí
Jan Nevřala
Rok: 2004
stať ve sborníku

Neměl snad biedermeier také metafyzické aspirace?
Pavel Zatloukal
Rok: 2004
stať ve sborníku

Neurofenomenologie a autoexperiment
Marek Petrů
Rok: 2004
stať ve sborníku

Nezaměstnanost Romů
Eva Saunders
Rok: 2004
stať ve sborníku

Nominace některých nových výrobků z oblasti elektrotechniky v ruské a české reklamě
Ljuba Mrověcová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Nová vila nad Mundlochem ve Slezské Ostravě
Martin Strakoš
Rok: 2004, Protimluv 3
článek v odborném periodiku

Novákovo pojetí básníka Otakara Theera
Zdeněk Smolka
Rok: 2004
stať ve sborníku

Nowe strategie i konwencje w kobiecej literaturze szwajcarskiej lat siedemdziesiatych
Irena Šebestová
Rok: 2004, Wydawnictwo Poznanskie
kapitola v odborné knize

O emergenci v biologii
Marek Petrů
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

O nekotorych frazeologičeskich jedinicach v sovremennoj russkoj i češskoj ekonomičesko-kommerčeskoj periodike
Ljuba Mrověcová
Rok: 2004
stať ve sborníku

O podmiocie i podmiotowości nowszej czeskiej literatury dziennikowej
Józef Zarek
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O prípone -ivus v medicínskej terminológii
František Šimon
Rok: 2004
stať ve sborníku

O sedlačení a brilantním jazyce
Marek Otisk, Richard Psík
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

O smyslu poznání (gnozeologie Andreje Bělého)
Jan Vorel
Rok: 2004, STUDIA SLAVICA VIII
článek v odborném periodiku

Ob odnom tipe univerbatov produktivních v sovremennych russkich i češskich ekonomičeskich periodikach (v sopostavitelnom aspekte)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Obecní samospráva a lokální elity českých zemí 1850-1918. (Koncept a dílčí výsledky výzkumu)
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora
Rok: 2004, Český časopis historický
článek v odborném periodiku

Obecní výbor Moravské Ostravy 1850-1913. Komunální samospráva průmyslového města a její představitelé
Pavel Kladiwa
Rok: 2004, Ostravská univerzita
odborná kniha

Obnova národních kulturních památek v Ostravě
Miloš Matěj, Jana Kynclová
Rok: 2004, Zprávy památkové péče, č. 4
článek v odborném periodiku

Observaciones sobre las llamadas colocaciones
Lubomír Bartoš
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ohlas moravskoostravského tisku na příliv židovských emigrantů z Německa po roce 1933
Hana Šústková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ohrozim, Ohrozima, Ohrozimy (k jednomu toponymu z Opavska)
Jaroslav David
Rok: 2004
stať ve sborníku

Opava
Marek Otisk
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Opavská advokacie ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2004, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Orfej russkogo postmodernizma.
Igor Jelínek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Originály papežských listin v moravských archivech z let 1198-1431
Pavel Hruboň
Rok: 2004
stať ve sborníku

Osobnostní charakteristiky adolescentů užívajících návykové látky
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná, Maria Vašutová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Osobnostní charakteristiky adolescentů užívajících návykové látky
Helena Záškodná, Maria Vašutová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ostrava
Marek Otisk
Rok: 2004, Montanex
kapitola v odborné knize

Ostravsko
Ludmila Nesládková, H. Weissmannová
Rok: 2004,
kapitola v odborné knize

Osudy slezskoostravského hradu v 19. století
Antonín Grůza
Rok: 2004
stať ve sborníku

Otto F. Babler und die Mystik
Eva Hrdinová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ovidiovi současníci
Igor Lisový
Rok: 2004, Menerva
článek v odborném periodiku

Pädoyer für eine Korpuslinguistik.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2004
stať ve sborníku

Pamięci Jana Kubisza. W 75. rocznicę śmierci poety Ziemi Cieszyńskiej
Zofia Matysková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Pana Maleńczukowe "Chamstwo w państwie"
Jan Malicki
Rok: 2004
stať ve sborníku

Parémie národů slovanských
Simona Mizerová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Paul Tillich: Technické město jako symbol.
Vladimír Šiler
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Pavel Oliva
Igor Lisový
Rok: 2004, Arista
kapitola v odborné knize

Personální řízení. Distanční text
Anna Schneiderová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964
Vojtěch Vlček
Rok: 2004, Matice cyrilometodějská
odborná kniha



 
facebook
rss
social hub