Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Jak dnes vydávat českou barokní hymnografii?
Jan Malura
Rok: 2005, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Jan Hird Pokorný - český architekt v New Yorku
Vladimír Šlapeta
Rok: 2005, Galerie J. Fragnera
odborná kniha

Jan Lehár (23.1.1949 - 29.12.2004)
Jan Malura, Jakub Sichálek
Rok: 2005, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Jazyk a skutečnost
Radek Čech, Vilém Flusser
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jazyková kompetence bilingvního obyvatelstva v české části Těšínského Slezska
Jiří Muryc
Rok: 2005
stať ve sborníku

Jazykový stereotyp v časopisech pro muže (na příkladu českého a polského jazykového materiálu)
Roman Sliwka
Rok: 2005, PdF OU
kapitola v odborné knize

Jeux de mots formés par inclusion dans l´oeuvre de Frédéric Dard
Jana Brňáková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jezdecká pečeť Jana Jiřího Krnovského
Tomáš Krejčík, Radek Fukala
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize

Język protokołów zeznań pana opata Bohuslava Stanislava Jarolímka, OPraem
Michaela Lašťovičková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Język przesłuchań ks. Józefa Dolisty z Mielnika prowadzonych w roku 1982
Marcela Grygerková
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Językowy genius loci na przykładzie ostravské i brněnské mluvy
Dariusz Tkaczewski
Rok: 2005
stať ve sborníku

Jim Crace's Imaginary Continent
Petr Kopecký
Rok: 2005, LINK
článek v odborném periodiku

Jiří Myszak - sochy
Petr Holý
Rok: 2005, Unie výtvarných umělců v Ostravě
kapitola v odborné knize

Jména jsou hvězdy, jež se zaněcují na temném nebi vědomí. (Literární antroponymie a toponymie v díle Vladislava Vančury)
Jaroslav David
Rok: 2005, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

John Steinbeck as Ecologist
Petr Kopecký
Rok: 2005
stať ve sborníku

Jonkoping University, Kristianstad University
Karla Šimčíková
Rok: 2005
působení v zahraničí

Josef Polášek 1899 - 1946
Vladimír Šlapeta
Rok: 2005, Bauwelt, č. 4
článek v odborném periodiku

Józef Ondrusz (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Jubileusz Bohuslava Hoffmanna
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Jubileusz Docent PhDr. Naděždy Kvítkovej, CSc.
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Jubileusz Profesor Ewy Siatkowskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Julius Rütgers, Fritz von Friedländer-Fuld a Caesar Wollheim aneb tři krátké životopisy říšskoněmeckých podnikatelů působících v ostravsko-karvinském revíru
Aleš Zářický
Rok: 2005
stať ve sborníku

Jurendovo vymezení regionu Kravařska
Milan Myška
Rok: 2005
stať ve sborníku

K charakteristice baroka v české literatuře
Jan Malura
Rok: 2005, Česká literatura, č. 3
článek v odborném periodiku

K času ve slovanských pohádkách o zviřatech
Irena Bogoczová
Rok: 2005
stať ve sborníku

K demokratizaci v českém jazyce
Jaroslav Hubáček
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K lingvistickým problémom prekladu (na materiáli ruských a slovenských adjektiválií)
Blažena Rudincová, Eva Dekanová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

K otázce psychických předpokladů pro výkon pomáhajících profesí
Karel Paulík
Rok: 2005
stať ve sborníku

K otázce zvyšování ruské pravopisné gramotnosti u českých studentů
Jelena Kupcevičová
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

K problematice profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
stať ve sborníku

K projevům polsko-české interference v pravopisu
Jiří Muryc
Rok: 2005
stať ve sborníku

K současné české slovní zásobě
Jaroslav Hubáček
Rok: 2005
stať ve sborníku

K systematické integraci tvořivého psaní do vyučování jazyku
Pavla Zajícová
Rok: 2005, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

K voprosu ob obrazovanii i upotreblenii suščestviteľnych nazvanij dejstvija v sovremennom russkom i češskom jazykach
Blažena Rudincová
Rok: 2005
stať ve sborníku

K výročí významné instituce: Státní regulační komise pro hlavní město Prahu a okolí
Martin Strakoš
Rok: 2005, Architekt LI
článek v odborném periodiku

K výzkumu profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Kainar Josef
Martin Tomášek, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Karel Jaromír Bukovanský
Andrea Pokludová
Rok: 2005, Časopis slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Karel Jaromír Bukovanský - zakladatel prvního muzea na Ostravsku
Andrea Pokludová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Karl Christ
Igor Lisový
Rok: 2005, Relationes Budvicenses
článek v odborném periodiku

Karol Stryja : życie i twórczość
Jan Malicki
Rok: 2005, Wszechnica Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego w Katowicach
odborná kniha

Karsten Rinas: Die Abtönungspartikeln doch und ja und ihre tschechischen Äquivalente (disertační práce)
Lenka Vaňková, Karsten Rinas
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kate Chopinová: žena, která předběhla svou dobu
Karla Šimčíková
Rok: 2005, Aluze
článek v odborném periodiku

Kde je vůle, tam je cesta!
Marek Petrů
Rok: 2005, Vesmír
článek v odborném periodiku

Kognitivní věda
Marek Petrů
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komenského encyklopedická moudrost a její inspirace
Marek Otisk
Rok: 2005
stať ve sborníku

Kommunikativnaja grammatika v obučenii studentov-bakalavrov
Zdeňka Nedomová, Blažena Rudincová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Kompetenční přístup a jeho aplikace v sociální práci.
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Komunikace - styl - text
Alena Jaklová
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu



 
facebook
instagram
rss
social hub