Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Thon, T. (ed.): J. E. Kypta. Čtyři varhaní sborníky (faksimilní vydání)
Daniela Rywiková
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Tiempo literario y tiempo social
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2005, Paralelo 50, núm. 2
článek v odborném periodiku

Transfigurace literárních žánrů aneb Don Quijote v interakci
Svatava Urbanová
Rok: 2005, Bohemistyka, č. 4
článek v odborném periodiku

Translace v současném globalizujícím se světě.
Milan Hrdlička
Rok: 2005
stať ve sborníku

Trh práce a politika zaměstnanosti
Alina Kubicová, Helena Kolibová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Třetí oko. Filozofie, umění, feminismus.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2005, Votobia
odborná kniha

Třetí oko (filozofie, umění, feminismus)
Iva Málková, Zdeňka Kalnická
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Typologie de l´espace francophone : comparaison d´approches
Jan Holeš
Rok: 2005
stať ve sborníku

Über einige Textfunktionen von Wortbildung und Wortbildungen.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2005
stať ve sborníku

UFPR Curitiba
Jerzy Brzozowski
Rok: 2005
působení v zahraničí

Unas reflexiones sobre las asignaturas con fines específicos
Kornélia Machová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Universidad de Cantabria
Ivo Buzek
Rok: 2005
působení v zahraničí

Universidad de Cantabria Santander Espaňa
Kornélia Machová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Universidad de Málaga
Piotr Sawicki
Rok: 2005
působení v zahraničí

Universität Wien
Iveta Rucková
Rok: 2005
působení v zahraničí

University of Glasgow. Osobnosti české literatury (J. Neruda, K. Světlá, K. V. Rais, J. Arbes, J. Wolker, J. Orten, B. Hrabal, J. Škvorecký, M. Kundera, L. Vaculík, V. Havel)
Martin Pilař
Rok: 2005
působení v zahraničí

University of Pécs
Karla Šimčíková
Rok: 2005
působení v zahraničí

Univerzita Roma Tre, Řím
Aleš Svoboda
Rok: 2005
působení v zahraničí

Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
Stanislav Kavka
Rok: 2005
působení v zahraničí

Unterfränkische Wortgeographie als Spiegel der Kulturgeschichte.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2005
stať ve sborníku

Uplatnění poznatků ze sociologie v sociální práci
Petr Saforek, Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Uplatnění věd o člověku v sociální práci
Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
odborná kniha

Uplatnění věd o člověku v sociální práci
Karel Paulík
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Úskalí konotací při translaci frazeologie
Milan Hrdlička
Rok: 2005
stať ve sborníku

Úsměv a gesto. Dotyky Čapkova Větrníku a Kunderovy Nesmrtelnosti
Martin Tomášek
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Utváření se z ozvěn (Nóra Rúžičková, Beztvárie)
Iva Málková
Rok: 2005, Romboid
článek v odborném periodiku

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Latinské Ameriky. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Latinské Ameriky. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Irena Fialová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Latinské Ameriky. Text pro distanční vzdělávání
Lubomír Bartoš, Irena Fialová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Španělska. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Kornélia Machová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Španělska. Text pro distanční vzdělávání
Lubomír Bartoš, Kornélia Machová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Španělska. Text pro distanční vzdělávání
Kornélia Machová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do didaktiky dějepisu
Vratislav Čapek, Blažena Gracová, Tomáš Jílek, Helena Východská
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvodem
Miloš Matěj
Rok: 2005
stať ve sborníku

Úvodní slovo
Petr Holý
Rok: 2005
stať ve sborníku

V reklamě dostává etika na frak.
Vladimír Šiler
Rok: 2005, Marketing Magazine
článek v odborném periodiku

Válka primitivů
Marek Petrů
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vavrečka-Lednický: Pojmový slovník managementu I-II.
Milan Hrdlička
Rok: 2005, TOP
článek v odborném periodiku

Ve znamení blíženců (Urban, M.: Santiniho jazyk)
Martin Tomášek
Rok: 2005, Protimluv
článek v odborném periodiku

Věčné město bohyně Athény. Heslovitý průvodce dějinami a kulturou starověkého Řecka
Igor Lisový
Rok: 2005, Regia
odborná kniha

Verbální a neverbální komunikační prostředky křestního obřadu
Michaela Lašťovičková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vernisáž díla Karla Harudy - úvodní projev
Petr Holý
Rok: 2005
úvodní slovo k výstavě

Věřím, že kniha pro děti přežije
Svatava Urbanová
Rok: 2005, Moravskoslezský deník 22.1.2005
článek v odborném periodiku

Viktor Heeger. Ein sudetendeuscher Mundartdichter
Ivan Stupek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vilém Závada
Iva Málková
Rok: 2005, Libri
kapitola v odborné knize

Vilém Závada, Josef Kainar a proměna jejich poetik v 50. letech 20. století
Iva Málková
Rok: 2005, Tvar
článek v odborném periodiku

Vladimír Sakař
Igor Lisový
Rok: 2005, Relationes Budvicenses
článek v odborném periodiku

Vladyka miruje nebo biskup žehná? (O náboženském lexiku českých pravoslavných křesťanů)
Eva Hrdinová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vlastislav Hofman 1884 - 1964
Vladimír Šlapeta
Rok: 2005, Bauwelt, č. 6
článek v odborném periodiku

Vlastní jména jako prostředek persvaze v polském tisku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub