Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Prokletě mrazivá poezie
Oskar Mainx
Rok: 2005, Protimluv
článek v odborném periodiku

Proměnlivost slohové hodnoty času ve funkčních stylech včetně stylu církevní psané publicistiky
Eva Minářová
Rok: 2005
stať ve sborníku

První republika v učebnicích našich sousedů
Blažena Gracová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Předložky jako potenciální zdroj řečových bariér v česko-polské a česko-ruské komunikaci
Mojmír Vavrečka, Jana Raclavská
Rok: 2005
stať ve sborníku

Překlad jako elixír života (nad převodem povídky S. Leacocka)
Renáta Tomášková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání
Ivo Buzek, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Marcelina Reyes Jorge
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání
Juana Matouš Reyes, Jana Veselá, Jaroslav Reska
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání
Ivo Buzek, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání
Juana Matouš Reyes, Jana Veselá, Jaroslav Reska
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překladové ekvivalenty českých dativních vazeb v ruštině a polštině
Mojmír Vavrečka, Jana Raclavská
Rok: 2005
stať ve sborníku

Příběh, czyli o roli fabuły w nowej czeskiej prozie
Józef Zarek
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přínos slovanských myslitelů umění hermeneutické interpretace
Miroslav Mikulášek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Příprava akreditace společného programu doktorského studia oboru Literární věda - teorie a dějiny národních literatur
Svatava Urbanová
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Přípustkové věty v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Příšerně krásné město (Ostrava očima Františka Sokola Tůmy)
Martin Tomášek
Rok: 2005, Protimluv
článek v odborném periodiku

Psychologie zdraví a nemoci
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psychologie zdraví a nemoci
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychopatologie
Helena Záškodná
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Quido Kocián, český sochař
Petr Holý
Rok: 2005, Galerie plastik
odborná kniha

Quido Kocián, český sochař - průvodní slovo ve filmu
Petr Holý, Petr Wittlich
Rok: 2005
libreta, scénáře

Rapsodická cesta k malbě (Karel Haruda)
Petr Holý
Rok: 2005, Galerie výtvarného umění v Ostravě
kapitola v odborné knize

Real-Life Places in the Restoration Comedy of Manners
Petr Filip
Rok: 2005
stať ve sborníku

Religionismy v současné běžné české slovní zásobě
Jaroslav Hubáček
Rok: 2005, SpBohemystika
článek v odborném periodiku

Renesanční nástěnné malby v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě. Ikonografická studie
Daniela Rywiková
Rok: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Resursy jazykovych barjerov v češsko-russkoj kommunikacii
Mojmír Vavrečka
Rok: 2005
stať ve sborníku

Rochowanski, Leopold Wolfgang
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

Role gramatiky v reklamní manipulaci
Hana Srpová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Romanistické studie. Studia romanistica 5
Piotr Sawicki, Ivo Buzek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). ISBN 80-86488-20-9.
Nina Pavelčíková, Ctibor Nečas
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Roskilde University, Department of Geography and International Development Studies
Vincenc Kopeček
Rok: 2005
působení v zahraničí

ROSSICA IUVENUM
Jan Vorel
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

ROSSICA IUVENUM
Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Rostislav Kocourek. Essais de linguistique française et anglaise
Jan Šabršula
Rok: 2005
stať ve sborníku

Rothschildové a ti druzí
Andrea Pokludová, Aleš Zářický
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rothschildové a ti druzí
Aleš Zářický
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Rothschildové a ti druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Rotschildové a ti druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Richard Psík, Aleš Zářický
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Rozdiely v posudzovaní vybraných aspektov postavenia etník v spoločnosti ako potenciálny zdroj konfliktov
František Baumgartner
Rok: 2005, Universum
kapitola v odborné knize

Rozum a víra
Eva Saunders, Josef Dolista
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rozvoj tvůrčích a inovačních dovedností manažérů a jejich pracovních týmů
Karel Paulík, Milan Mikuláštík
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rozvojový projekt MŠMT - 235/36, číslo projektu: 311454. Závěrečná zpráva
Maria Vašutová
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Rozwój języka czeskiego po aksamitnej rewolucji
Mieczyslaw Balowski, Jaroslav Bartošek, Marie Čechová, Jana Hoffmannová, Jaroslav Hubáček, Josef Jodas, Jan Kořenský, Marie Krčmová, Naděžda Kvítková, Svatava Machová, Olga Müllerová, Teresa Zofia Orłoś
Rok: 2005, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racoborzu, Wydawnictwo PRO
odborná kniha

Rudolf von Ottenfeld. Rakouská armáda za napoleonských válek 1792-1815
Daniela Rywiková
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách
Jelena Kupcevičová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sakrální stavby Moravy a Slezska ve zlomové epoše
Martin Strakoš
Rok: 2005, Architekt LI
článek v odborném periodiku

Saul A. Kripke. Sémantické úvahy o modální logice
Petr Hromek
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Schichtwechsel
Dominique Fliegler
Rok: 2005, TUD Press
kapitola v odborné knize

Schichtwechsel. Revitalisierungsstrategien für den Nikolaiplatz in Görlitz
Dominique Fliegler
Rok: 2005, TUD Press
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub