Publikační činnost - IS PUBL
Vztah prosociálního chování, empatie a afiliace u studentů vybraných pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztahy mezi Vladimírem Holanem a Vilémem Závadou (Ve světle korespondence a zádušní řeči)
Iva Málková
Rok: 2006
stať ve sborníku

"Wariat z Krupówek" Stanisław Ignacy Witkiewicz
Michal Przywara
Rok: 2006
stať ve sborníku

Weil-Sätze im literarischen Dialog. Am Beispiel von Wolf Haas.
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

What is History: Negotiating Boundaries Between History and Fiction in Toni Morrison's Beloved
Karla Šimčíková
Rok: 2006
stať ve sborníku

When Montezuma Dances with Malinche. Religion, Ethnicity and Cultural Change in New Mexico
Přemysl Mácha
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Widerspiegelung der postmodernen Gesellschaft in der Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder
Jiří Schoffer, Iveta Rucková, Irena Šebestová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Widerspiegelung der postmodernen Gesellschaft in der Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder
Iveta Rucková, Irena Šebestová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Wie kommt der runde Ball in die Sprache.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006
stať ve sborníku

Willa Liski Lubomira i Cestmíra Slapetów w Slaskiej Ostrawie w porównaniu z obiektami zrealizowanymi przez Adolfa Loosa i Miesa van der Rohe na czeskich zemiach
Naděžda Goryczková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Wittgenstein o řízení se pravidlem
Petr Glombíček
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Wspólnota pamięci - Studia z dziejów kultury ziem wschodnich
Jan Malicki
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Wstęp
Jan Malicki
Rok: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize

Wyrażanie zadowolenia w tekstach publicystycznych
Marta Pančíková
Rok: 2006, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
kapitola v odborné knize

Z minulosti advokacie. Sborník příspěvků z 1. konference o dějinách advokacie konané dne 11.11. 2004 v Praze
Andrea Pokludová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy psychologie osobnosti
Karel Paulík
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zamiast wstępu
Jan Malicki
Rok: 2006
stať ve sborníku

Závada Vilém. Básně (Panychida, Siréna, Cesta pěšky, Hradní věž, Na prahu)
Iva Málková
Rok: 2006, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Závěrečná zpráva projektu Specializovaná učebna pro výuku tlumočení na FF OU
Lenka Vaňková
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrečná zpráva projektu 405/04/P065 za léta 2004-2006
Pavel Kosek
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrečná zpráva projektu 405/04/1035.
Eva Jandová
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrem slovo historika umění
Petr Holý
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Zdravie a starostlivosť o zdravie
František Baumgartner
Rok: 2006, Universum
kapitola v odborné knize

Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Daniela Rywiková
Rok: 2006
působení v zahraničí

Zjevování malby - Rostislav Zárybnický
Petr Holý
Rok: 2006, OGVU - GVUO
odborná kniha

Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862-1913
Pavel Kladiwa, Milan Hlavačka
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Změny zákona o státní památkové péči ve vztahu k novému stavebnímu zákonu
Jiří Klusoň, Martin Zídek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Znovu o slovenském baroku
Jan Malura
Rok: 2006, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Ztracené dědictví
Christopher Hopkinson, M. Borák
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Zur Ethymologie der Namen: Oder, Odra, Viadrus.
Tatjana Reitmann
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zwiercan, M. Katalog średniowiecznych rekopisów ksiaznicy ciezsyńskiej. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2003
Richard Psík
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Žánrové proměny Cithary sanctorum. Cithara sanctorum 1636 - 2006
Jan Malura
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žebyivnebi? (Recenze ke knize: Radovan Šťastný: Křehkosti aneb i v nebi to smrdí. Brno: Větrné mlýny, 2006)
Marie Šťastná
Rok: 2006, Listy moravskoslezské 23.10
článek v odborném periodiku

Ženská tematika v současných českých dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Živá cesta za klasikem - T. G. Masaryk
Oldřich Kramoliš
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Živá cesta za klasikem - T. G. Masaryk
Oldřich Kramoliš
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Živá cesta za klasikem - T. G. Masaryk
Oldřich Kramoliš
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Život jako vůle a představa
Maria Vašutová
Rok: 2006
stať ve sborníku

12. studentská vědecká konference
Irena Šebestová
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

16 bibliografických referátů
Igor Lisový
Rok: 2006, Minerva II/2
článek v odborném periodiku

2000 najpoužívanejších ruských slov + MP3
Mojmír Vavrečka
Rok: 2006, Computer Press
odborná kniha

36 hesel
Pavel Šopák
Rok: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize

36. Kongress der deutschen Gesellschaft fuer Volkskunde zum Thema Grenzen und Differenzen
Vladimír Horák, Vladimír Horák
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

4 ostravské paláce a několik úvah o bytí soch v architektuře
Marie Šťastná
Rok: 2006
stať ve sborníku

8.Mai 1985 - 8.Mai 2005. Zwei Reden - zwei Welten.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006
stať ve sborníku

80. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave
Marta Pančíková
Rok: 2006
ediční a redakční práce

... damit wir die Welt verstehen. Von der Notwendigkeit der Philologie.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize

A stakeholders' approach to design and implementation of a social service, evaluation system
Stephen Wernet, G. Blasi
Rok: 2005
stať ve sborníku

Abbreviatury v jazyke delovogo obščenija
Blažena Rudincová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Absolutní konstrukce ve vybraných pozdně latinských textech
Jana Mikulová
Rok: 2005, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity
článek v odborném periodiku


