Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Nowak, Bruno
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

O bulvarizaci českých médií
Pavel Pácl
Rok: 2005
stať ve sborníku

O dylematach czeskiego inteligenta po 1989 roku
Józef Zarek
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O edici Benešovského jazykověreflexivních textů
Pavel Kosek
Rok: 2005, Listy filologické
článek v odborném periodiku

O języku współczesnej młodzieży
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005
stať ve sborníku

O języku współczesnej młodzieży,
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005
stať ve sborníku

O možných světech, filozofii a logice
Petr Hromek
Rok: 2005, Aluze
článek v odborném periodiku

O nekotorych novych učebnych posobijach po russkomu jazyku sfery ekonomiki i biznesa
Ljuba Mrověcová
Rok: 2005
stať ve sborníku

O psaní slova "indián", neexistenci lidských ras a záludnosti rasového myšlení
Přemysl Mácha
Rok: 2005, Český lid
článek v odborném periodiku

O specifičeskich čertach količestvennoj informacii v russkoj i češskoj publicistike
Zdeňka Nedomová
Rok: 2005
stať ve sborníku

O veselském vodním hradu
Nina Pavelčíková, Alena Bartošíková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obchodní korespondence v ruštině
Mojmír Vavrečka, Jelena Kupcevičová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obchodní korespondence ve francouzštině
Kateřina Dvořáková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obchodní španělština - Espaňol comercial
Kornélia Machová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851
Pavel Kladiwa, Jiří Štaif
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obraz hiszpanskiej wojny domowej lat 1936-1939 w literaturze polskiej. Disertační práce
Piotr Sawicki, Monika Bednarczuk
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obraz Opavy na přelomu 19. a 20. století na základě zpráv úřadu starosty a městských adresářů
Andrea Pokludová
Rok: 2005, Časopis slezského zemského muzea (série B)
článek v odborném periodiku

Od A až k T neboli Od asociace k textu
Pavla Zajícová
Rok: 2005, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Od deskripce k poznání obecného ve styslitice
Marie Krčmová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Ogród nauk filologicznych. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi
Mieczyslaw Balowski, Wojciech Chlebda
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Olomoucké a opavské působení Rudolfa Hilla
Lumír Dokoupil
Rok: 2005
stať ve sborníku

Olomoučtí minorité a jejich kláštery
Ondřej Jakubec
Rok: 2005
stať ve sborníku

On Expressing Negative Politeness in English Fictional Discourse
Sirma Wilamová
Rok: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

On Language and Grafting in Jeanette Winterson's Fiction
Renáta Tomášková
Rok: 2005
stať ve sborníku

On the Function of Hedging Devices in Negatively Polite Discourse
Sirma Wilamová
Rok: 2005
stať ve sborníku

On the function of pragmatic markers in negatively polite discourse
Sirma Wilamová
Rok: 2005
stať ve sborníku

On the Nature, Functions and Linguistic Realizations of 'Thanking' and 'Permission' Routines in English
Sirma Wilamová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Onomaziologická motivace sociolektismů
Jaroslav Hubáček
Rok: 2005
stať ve sborníku

Osobnost a profesní kompetence sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Osobnost a profesní kompetence sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osobnost poradenského odborníka
Karel Paulík, Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Ostravagance 1
Thomas Olivier Laurent
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance 2
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Ostravice - rekreační zázemí meziválečného Ostravska
Naděžda Goryczková
Rok: 2005, Zprávy památkové péče, č. 5
článek v odborném periodiku

Ostravská zákoutí
Vladimír Horák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Ostravsko-opavská operace
Aleš Zářický, Lenka Králová
Rok: 2005, Montanex
kapitola v odborné knize

Osudy frenštátské rodiny Kohnů
Hana Šústková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Otakar Baran. Život a dílo
Marie Šťastná
Rok: 2005, PRO - Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha

Otázky kolem stavebně historických průzkumů
Antonín Grůza
Rok: 2005
stať ve sborníku

Otto František Babler - aneb o mostech mezi českou a německou literaturou
Eva Hrdinová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Parémie a frazémy v publicistice, jejich proměny a funkce se zaměřením na církevní publicistiku
Eva Minářová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Parémie slovanských národů
Irena Bogoczová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Parg, Gustav
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

Particularité linguistiques du français en Suisse romande
Jan Holeš
Rok: 2005
stať ve sborníku

Patscheiderova aféra-velezrádný proces s představiteli sudetoněmeckých stran
Hana Šústková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Pavel Douša: Organizace muzeí a muzeologie 1945-1989. (Disertační práce)
Petr Holý, Pavel Douša
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pedagogické a psychologické problémy dětství a dospívání
Helena Záškodná, Maria Vašutová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pedagogické a psychologické problémy dětství a dospívání
Maria Vašutová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Pedagogické a psychologické problémy dětství a dospívání
Maria Vašutová
Rok: 2005, FF OU
odborná kniha

Perspectives on Academic Discourse
Gabriela Zapletalová
Rok: 2005
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub