Publikační činnost - IS PUBL
Teaching Intercultural Awareness Through Literature
Karla Šimčíková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Technické a průmyslové památky z hlediska zájmů památkové péče
Miloš Matěj
Rok: 2006
stať ve sborníku

Teologie skrytá za slovy aneb k překladu některých náboženských termínů
Eva Hrdinová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teologie skrytá za slovy aneb k překladu některých náboženských termínů
Eva Hrdinová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Teoretické úvahy o nacionalismu
Přemysl Mácha
Rok: 2006
stať ve sborníku

Teorie sociální práce
Alina Kubicová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Tests sur le lexique et la grammaire de la langue française. CD-ROM
Iva Dedková, Jitka Suchánková, Svatava Oroszyová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Text a jeho translace
Milan Hrdlička
Rok: 2006
stať ve sborníku

Text, styl a překlad
Milan Hrdlička
Rok: 2006
stať ve sborníku

Textová opora k přednáškám a cvičením z předmětů Úvod do slavistiky a Staroslověnština
Irena Bogoczová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Teze ke vzniku a základům sociální práce jako vědy
Eva Saunders
Rok: 2006
stať ve sborníku

Těžký úděl klasika aneb Bondyho Hora
Oskar Mainx
Rok: 2006, Host č. 1
článek v odborném periodiku

T.G. Masaryk - příklad tolerance
Eva Saunders
Rok: 2006
stať ve sborníku

The Bohemian Iron Industrie in the XVIII and XIX Century
Milan Myška
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Future of the Lost Cultural Heritage
Christopher Hopkinson
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

The Growing Field of Ecocriticism
Petr Kopecký
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Hydraulic Resistance Paradox in Rapid Small-Bore Cylindrical Tube Waterflow
Roman ADAMCZYK
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

The Second World War and the Shaping of a Literary Consciousness in the Works of Bellow, Momaday and Okada
Stanislav Kolář
Rok: 2006
stať ve sborníku

The UK 2006: A Course in British Realia (E-learningový materiál v ESF Projektu č. CZ.04.1.03/3.215.1/0104)
Stella Nangonová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Wild West through Czech Eyes: Cowboys and Indians in the Heart of Europe
Petr Kopecký
Rok: 2006
stať ve sborníku

Theater im Unterricht. Dramapädagogische Unterrichtsmethoden im DaF-Unterricht an der Universität Ostrava
Silvia Neumayer-El Bakri
Rok: 2006
stať ve sborníku

Their Place in Space: Five Responses to Place in California Literature
Petr Kopecký
Rok: 2006
stať ve sborníku

Theofan Prokopovič o epistolografickém umění
Igor Lisový
Rok: 2006
stať ve sborníku

Thoroughly Through Thoreau
Petr Kopecký
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Time Shifts in Alejadro Morales' Rag Doll Plagues
Stanislav Kolář
Rok: 2006
stať ve sborníku

Torzo vodního díla Cacovického mlýna na předměstí Brna
Jiří Merta
Rok: 2006, Stavební listy
článek v odborném periodiku

Towards an Analysis of the Research Article: The Use of the Passive and Active Voice
Gabriela Zapletalová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Translatologica Ostraviensia I. sborník z konference
Eva Hrdinová
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Třetí a bohužel poslední kniha Jana Lehára
Jan Malura
Rok: 2006, Tvar
článek v odborném periodiku

Tvůrčí osobnost Viléma Závady a proměny kontextů české literatury XX. století
Iva Málková
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

U zrodu evropské módy: uspěchaní Řekové (podp. -i.lis.-)
Igor Lisový
Rok: 2006, Minerva
článek v odborném periodiku

Učební řada ENTERPRISE (díl 1-3)
Petra Lexová, Virginia Evans, Jenny Dooley
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Umělecká reflexe církevní komunikace v české polistopadové literatuře
Petr Hrtánek
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Un lexicógrafo decimonónico espaňol olvidado: Ramón Campuzano
Ivo Buzek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Universidad de Granada
Ivo Buzek
Rok: 2006
působení v zahraničí

Universidad de Málaga
Irena Fialová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Universita degli Studi di Salerno
Stanislav Kolář
Rok: 2006
působení v zahraničí

Universität Erlangen-Nürnberg
Iveta Rucková
Rok: 2006
působení v zahraničí

Universität Würzburg
Lenka Vaňková
Rok: 2006
působení v zahraničí

Universität Würzburg
Lenka Vaňková
Rok: 2006
působení v zahraničí

University of Glasgow. Přednášky: J. Neruda, K. V. Rais, K. Světlá, M. Kundera, V. Havel, L. Vaculík
Martin Pilař
Rok: 2006
působení v zahraničí

University of Glasgow (School of Modern Languages and Cultures, Slavonic Studies)
Jan Vorel
Rok: 2006
působení v zahraničí

University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico, USA
Přemysl Mácha
Rok: 2006
působení v zahraničí

Univerzita Jyväskylä
Lenka Vaňková
Rok: 2006
působení v zahraničí

Univerzita M. Béla. Banská Bystrica
Andrea Krúpová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela Bánska Bystrica
Jana Brňáková
Rok: 2006
působení v zahraničí

Univerzita Roma Tre v Římě
Aleš Svoboda
Rok: 2006
působení v zahraničí

Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
Stanislav Kavka
Rok: 2006
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski, Katowice
Jiří Muryc
Rok: 2006
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski, Institut Filologii Słowianskiej. Přednášky: Česká hymnografie ve středoevropském kontextu (zvláště slezsko-německém); Ediční otázky literatury raného novověku (16.-18.století); Počátky staročeské prózy ve 14. století
Jan Malura
Rok: 2006
působení v zahraničí


