Publikační činnost - IS PUBL
Socioprofesní stratifikace představitelů komunální samosprávy v statutáním městě Opavě (1850-1918)
Andrea Pokludová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Souběžné dějiny české a slovenské literatury
Miroslav Zelinský, Libor Magdoň, Iva Málková
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Současná slovenská literatura pro děti a mládež (antologie)
Svatava Urbanová, Zuzana Stanislavová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Soukromý jazyk, pravidla a Wittgenstein
Petr Glombíček
Rok: 2006, Filosofia
odborná kniha

Souvislosti mezi závislostí na drogách a suicidálním jednáním
Helena Záškodná, Karel Pavlica
Rok: 2006
stať ve sborníku

Specifika komunikace v současném českém církevním prostředí
Marcela Grygerková, Naděžda Kvítková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Spisovnost a nespisovnost v komunikaci na chatu
Eva Jandová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Spolupráce a konflikty mezi partnery internetového dialogu (četu)
Olga Müllerová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Sprache als Kunst und Kunst als Spiel.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006, Eva Neuland
kapitola v odborné knize

Sprachgeschichte zwischen Philologie und Linguistik.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006
stať ve sborníku

Sprachliche Formen der Schlagzeilen. Eine empirische Analyse der Bild-Schlagzeilen
Lenka Vaňková, Magdalena Malechová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sprachnormenwandel im geschriebenen Deutsch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Die Entwicklung in ausgewählten Bereichen der Grammatik. (Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft, Bd. 63)
Lenka Vaňková, Vít Dovalil
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sprachpraktische Übungen in der deutschen Sprache
Šárka Sladovníková, Eva Šrámková
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sprachpraktische Übungen in der deutschen Sprache
Eva Šrámková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sprachübungen (Brückenkurs)
Eva Šrámková, Jarmila Dubová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sprachübungen I
Eva Šrámková, Jarmila Dubová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sprachübungen II
Eva Šrámková, Jarmila Dubová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Srovnávací studie komparací s názvy zvířat v českém a španělském jazyku
Lubomír Bartoš
Rok: 2006
stať ve sborníku

Stálost a proměnnost zjevování kosmické vertikály v průběhu věků
Petr Holý
Rok: 2006
stať ve sborníku

Standardizační proces ve španělštině a její dnešní jazyková politika
Jana Veselá
Rok: 2006, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava
kapitola v odborné knize

Stav a pespektivy vědeckovýzkumné báze literárněvědné bohemistiky
Svatava Urbanová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Stav výzkumu dějin Rakouského Slezska v české historiografii posledního desetiletí
Petr Popelka
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sterkenburg, P.van, ed.: A practical guide to lexicography
Jan Holeš
Rok: 2006, Language-Journal of American Linguistic Society
článek v odborném periodiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Stredoveké latinské sentencie o bolesti, chorobe a medicíne.
František Šimon, E. Marečková-Štolcová, H. Rajchová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Streetart
Vladimír Horák
Rok: 2006
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Stres v profesi sekretářky
Anna Schneiderová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Studia Anglica 2
Karla Šimčíková, Karla Šimčíková
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Studia Anglica 2
Aleš Svoboda, Karla Šimčíková
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Studia Anglica 2
Christopher Hopkinson, Autorský Kolektiv
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Studia Germanistica Band 1.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Studia germanistica I
Lenka Vaňková
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Studia humanitatis ars hermeneutica : metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
Jan Vorel
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

STUDIA IUVENILIA MMIV-MMV (vědecká a výkonná redakce)
Aleš Zářický, Richard Psík
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica 6
Jana Veselá, Ivo Buzek
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica X. Slovanské studie X
Jana Raclavská
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Styl nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře
Pavel Kosek, Veronika Scheirichová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Superlative von Ostrava
Šárka Sladovníková
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Sur les limites de l´humanité
Marek Petrů
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Susana Guerrero Salazas, Antonia María Medina Guerra (coords.): Lengua espaňola y medios de comunicación: norma y uso. Málaga, VG Ediciones, 2005, 138 p
Ivo Buzek
Rok: 2006, Écho des études romanes
článek v odborném periodiku

Sustainable development, civil society and nongovernmental organizations: Kindred spirits for building 21st Century society
Stephen Wernet
Rok: 2006
stať ve sborníku

Svár víry a skepse v poezii Františka Halase
Jiří Svoboda
Rok: 2006
stať ve sborníku

Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I-II
Pavel Hruboň
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Symbolika kolorów w pieśniach ludowych Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Rok: 2006
stať ve sborníku

"Symbolizmus výstupu", magický let na cestě jako modus poznání na noetické pouti hrdinů Bělého románu Petrohrad
Jan Vorel
Rok: 2006, STUDIA SLAVICA X
článek v odborném periodiku

Symetrie a asymetrie (konverzace a institucionální diskurz).
Jana Hoffmannová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Šedesátá léta ve Zlíně
Antonín Grůza
Rok: 2006, PROSTOR Zlín, XIII
článek v odborném periodiku

Španělská slovesa + audio CD
Irena Fialová, Jana Škutová, Věroslava Juřinová
Rok: 2006, Computer Press
odborná kniha

Španělský lexikografický "boom" 19. století: příčiny a souvislosti
Ivo Buzek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Teaching Intercultural Awareness through Literature
Karla Šimčíková
Rok: 2006
stať ve sborníku


