Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
VI. mezinárodní studentská vědecká konference Slavica iuvenum na Katedře slavistiky
Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2006, Studia slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Vieil arbre d´un coup ne s´arrache. Gobelin starosci zbiorowa wyobraznia czterech narodów spleciony
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki
Rok: 2006
stať ve sborníku

Viktoriánská doba na počátku 21. století aneb Práce s časem v tradici britské literatury pro děti a mládež
Markéta Straková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vilém Jičinský. Životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvinském revíru
Milan Myška
Rok: 2006, Ostravská univerzita, Matice slezská
odborná kniha

Vilém Jičinský. Životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvinském revíru (odpovědný redaktor za FF OU)
Aleš Zářický, Milan Myška
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Vilém Jičinský. životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvnickém revíru
Andrea Pokludová, Milan Myška
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vilém Závada, Josef Kainar a proměna jejich poetik v 50. letech 20. století
Iva Málková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilnius
Jiří Muryc
Rok: 2006
působení v zahraničí

Vincenc Prasek 1843-1912
Lumír Dokoupil
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vnímání a svoboda. Proč vnímáme vědomě?
Marek Petrů
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vratislavský biskup Karel Habsburský (1590-1624) - současník kardinála Ditrichštejna
Jiří Brňovják
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výběrová bibliografie prací profesora Jiřího Černého
Jan Holeš
Rok: 2006, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Výluky v rakouské části Habsburské monarchie na přelomu 19. a 20. století
Stanislav Knob
Rok: 2006, Acta historica neosoliensia
článek v odborném periodiku

Výskyt šikany na vybraných ostravských školách
Maria Vašutová, Jan Nevřala, Karel Pavlica
Rok: 2006
stať ve sborníku

Výstava díla Rostislava Zárybnického - úvodní slovo
Petr Holý
Rok: 2006
úvodní slovo k výstavě

Výstava díla Rostislava Zárybnického - úvodní slovo
Petr Holý
Rok: 2006
úvodní slovo k výstavě

Výtvarné umění v Ostravě a na Ostravsku do druhé světové války a úloha Domu umění
Petr Holý
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vývoj jesenického průmyslu kamene v období mezi dvěma světovými válkami
Petr Popelka
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vývoj uličního názvosloví města Havlíčkův Brod
Jaroslav David
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vývojové proměny postsocialistických měst ostravského a hornoslezského regionu v podmínkách transformace
Andrea Pokludová, Radim Prokop
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výzkum aktuální podoby výuky dějin 20. století na základních a středních školách
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Výzkum dějin podnikání a podnikatelstva na Ostravské univerzitě v letech 2000-2005
Aleš Zářický
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum nové šlechty v českých zemích v 18.-19. století na Ostravské univerzitě v Ostravě
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam symboliky v erbech právníků v 18. a 19. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Významné postavy české minulosti a historické mezníky ve vědomí školní mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vznik a vývoj Moravské pohraniční dráhy do jejího zestátnění v roce 1895
Petr Popelka
Rok: 2006, Střední Morava. Vlastivědná revue.
článek v odborném periodiku

Vztah empatie a vybraných pomáhajících osobnostních dimenzí u studentů pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah prosociálního chování, empatie a afiliace u studentů vybraných pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztahy mezi Vladimírem Holanem a Vilémem Závadou (Ve světle korespondence a zádušní řeči)
Iva Málková
Rok: 2006
stať ve sborníku

"Wariat z Krupówek" Stanisław Ignacy Witkiewicz
Michal Przywara
Rok: 2006
stať ve sborníku

Weil-Sätze im literarischen Dialog. Am Beispiel von Wolf Haas.
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

What is History: Negotiating Boundaries Between History and Fiction in Toni Morrison's Beloved
Karla Šimčíková
Rok: 2006
stať ve sborníku

When Montezuma Dances with Malinche. Religion, Ethnicity and Cultural Change in New Mexico
Přemysl Mácha
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Widerspiegelung der postmodernen Gesellschaft in der Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder
Jiří Schoffer, Iveta Rucková, Irena Šebestová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Widerspiegelung der postmodernen Gesellschaft in der Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder
Iveta Rucková, Irena Šebestová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Wie kommt der runde Ball in die Sprache.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006
stať ve sborníku

Willa Liski Lubomira i Cestmíra Slapetów w Slaskiej Ostrawie w porównaniu z obiektami zrealizowanymi przez Adolfa Loosa i Miesa van der Rohe na czeskich zemiach
Naděžda Goryczková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Wittgenstein o řízení se pravidlem
Petr Glombíček
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Wspólnota pamięci - Studia z dziejów kultury ziem wschodnich
Jan Malicki
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Wstęp
Jan Malicki
Rok: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize

Wyrażanie zadowolenia w tekstach publicystycznych
Marta Pančíková
Rok: 2006, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
kapitola v odborné knize

Z minulosti advokacie. Sborník příspěvků z 1. konference o dějinách advokacie konané dne 11.11. 2004 v Praze
Andrea Pokludová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy psychologie osobnosti
Karel Paulík
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zamiast wstępu
Jan Malicki
Rok: 2006
stať ve sborníku

Závada Vilém. Básně (Panychida, Siréna, Cesta pěšky, Hradní věž, Na prahu)
Iva Málková
Rok: 2006, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Závěrečná zpráva projektu Specializovaná učebna pro výuku tlumočení na FF OU
Lenka Vaňková
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrečná zpráva projektu 405/04/P065 za léta 2004-2006
Pavel Kosek
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrečná zpráva projektu 405/04/1035.
Eva Jandová
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrem slovo historika umění
Petr Holý
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Zdravie a starostlivosť o zdravie
František Baumgartner
Rok: 2006, Universum
kapitola v odborné knize



 
facebook
instagram
rss
social hub