Publikační činnost - IS PUBL
Reflexivita v propozičních postojích
Tomáš ŠMIŘÁK
Rok: 2019, Filosofie Dnes
článek v odborném periodiku

Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej
Jana Raclavská, Irena Bogoczová, Jiří Muryc
Rok: 2019, Slavia Centralis
článek v odborném periodiku

Reformní reálné gymnázium, středoškolský typ nového věku? Vybrané aspekty z dějin reformně reálného vzdělávání (1908 -1941)
Lukáš LISNÍK
Rok: 2019, ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS
článek v odborném periodiku

Reformy Marie Terezie a města hukvaldského panství.
Lenka Nováková
Rok: 2019, neuvedeno
kapitola v odborné knize

Region jako identifikační činitel v literatuře a v knihovnictví
Roman Polách
Rok: 2019
stať ve sborníku

Reinterpretace Giddensovy sociologie
Vít Horák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rekonštrukcia mentálnej dimenzie príbehu v recepcii textovo-obrazových naratívov
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Relace o knize Horo krásná, spanilá!
Jan Malura
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Relace o knize Horo krásná, spanilá!
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Représentations langagi?res et littéraires du monde
Martin Pleško
Rok: 2019
ostatní

Research on memory and literature: the current status and perspectives in the Czech literary criticism and the memory as a tool of the creative process in the poetry of Octavio Paz
Karel Střelec, Jorge Bojalil
Rok: 2019, Universidad Autónoma de Chiapas
kapitola v odborné knize

Residential Right in the Course of Time: Changes in the Legal Institution of the Inkolat in the Bohemian Crown Lands
Jiří Brňovják, Marek Starý
Rok: 2019
stať ve sborníku

Roads and Railways as the Symbols of Modernity
Petr Popelka
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rok 1968 v ČSSR - pokus o oživení občanské společnosti a jeho likvidace1
Nina Pavelčíková
Rok: 2019, INSTYTUT ŚLĄSKI
kapitola v odborné knize

Role historie v době post-faktické
David Černín
Rok: 2019, Filosofie Dnes
článek v odborném periodiku

Rolník nové doby. Hospodářské spolky a jejich role v hospodářské a společenské modernizaci moravského venkova ve druhé polovině 19. století.
Petr Popelka
Rok: 2019, Moderní dějiny/Modern History
článek v odborném periodiku

Royce's Personalistic Philosophy of Hope
Lucie Rathouzská
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozhovor o Listopadu 1989
Jan Malura
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Rozhovor pomocí metody orální historie
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozpad habsburské monarchie v textech Gwiazdky Cieszyńské
Jana Raclavská
Rok: 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize

Rozvoj zemědělského vzdělávání a osvěty v kontextu proměn rakouského školství po roce 1869
Petr Kadlec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

RU, Moskva: A. N. Kosygin Russian State University
Zdeňka Suchá
Rok: 2019
působení v zahraničí

Rudolf Šrámek: Labyrintem vlastních jmen a nářečí. Brno: Host, 2016. 216 s. Studie osobností brněnské lingvistiky, 6. Slovo a slovesnost
Jaroslav David
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ruská státní univerzita A. N. Kosygina v Moskvě - Przegląd literatury polskiej
Jana Raclavská
Rok: 2019
působení v zahraničí

Russian in Germany: Past, Present, Future.
Kai Witzlack-Makarevich, Katharina Hamann, Nadja Wulff
Rok: 2019, Routledge
kapitola v odborné knize

Rzeczywistość szkolnictwa polskojęzycznego na Zaolziu - na przykładzie PSP Sucha Górna
Monika Dorota Plášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Říše letního měsíce
Miroslav Černý
Rok: 2019
ediční a redakční práce

S holokaustem za zády
Svatava Urbanová
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

SametOVA a Jaromír Šavrda
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Satirical Approach to Shoah Business and the Cult of Victimhood
Stanislav Kolář
Rok: 2019, Genealogy
článek v odborném periodiku

Schopenhauer o barvách
Michael Stefan
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Schůzky s literaturou
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Scientia magica Leonarda da Vinci
Jan Herůfek
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

SeLe - Online Tool for Semantic Analysisof Czech Lemmas
Jan Hůla, Miroslav Kubát
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sestavování španělské vlády a momentální situaci na šp. politické scéně
Jiří Chalupa
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Setkání s osobností. Rozhovor K. Huberové s J. Malurou
Jan Malura
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

SLAVICA IUVENUM XX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

SLAVICA IUVENUM XX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

SLAVICA IUVENUM XX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Slepička, Martin: Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914-1919
Lenka Nováková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Slezská univerzita v Katovicích, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Slezsko v pohádkách a pověstech
Svatava Urbanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovanské lexikální izoglosy na slovansko-maďarské hranici. Na materiálu Slovanského lingvistického atlasu a Atlasu maďarských dialektů
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Smysluplnost práce a spokojenost učitelů gymnázií
Karel Paulík
Rok: 2019
stať ve sborníku

Sňatečnost obyvatelstva Jablunkovska v 'dlouhém' 19. století I
Lukáš TUROŇ
Rok: 2019, Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické.
článek v odborném periodiku

Sociálnědemokratické oslavy 1. máje a jejich vnímání dobovými elitami na Ostravsku
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok: 2019
stať ve sborníku

Sociální inteligence, sociální kompetence
František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociální poznávání
František Baumgartner
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociální psychologická vzdálenost a třídní klima
Josef Kundrát, Barbora Lisová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální psychologie osamělosti
František Baumgartner
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize


