Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Créativité et figement
Jana Pavlisková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cubanismos y miscelánea
Juana Matouš Reyes
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Cubanismos y miscelánea
Juana Marcelina Reyes Jorge
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Cubanismos y miscelánea
Ivo Buzek, Juana Marcelina Reyes Jorge
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Cuerpo, sexualidad y fea burguesía: Tríbada o la teodicea de la cotidianeidad
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2005
stať ve sborníku

Cuerpo, sexualidad y fea burguesía: Tríbada o la teodicea de la cotidianeidad
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2005
stať ve sborníku

Cultural Specifics of Czech Advertising Discourse
Světla Čmejrková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cysarz, Herbert
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Czeska myśl filmowa. (Redakce A. Gwóźdź). Gdańsk : słowo / obraz terytoria, sv. 1. Obrazy, obrazki, obrazeczki. (Neumann, S. K.; Tille, V.; Scheinpflug, K.; Langer, F.; Čapek, J.; Čapek, K.)
Józef Zarek
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Czeska reklama telewizyjna i jej język
Dariusz Tkaczewski
Rok: 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
odborná kniha

Čas v jazyce a literatuře (Sborník z mezinárodní konference)
Iva Málková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Časopis Protimluv, č. 1-4
Oskar Mainx
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Časové věty v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Čech závistivec, Rakušan byrokrat. Spisy FF OU 155/2005
Nina Pavelčíková, Denisa Labischová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Česká billboardová reklama
Alena Jaklová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká poezie na prahu XXI. století
Iva Málková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká republika: Architektura XX. století. Díl I. Morava a Slezsko. Eds. M. Kohout, S. Templ
Pavel Zatloukal
Rok: 2005, Zlatý řez
odborná kniha

České Slezsko a severovýchodní Morava. Nástin historického vývoje
Lumír Dokoupil, Milan Myška
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

České vtipy s náboženskou tematikou jako druh frazémů
Marcela Grygerková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Česko-německý slovník managementu
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Martina Imider
Rok: 2005, Computer Press
odborná kniha

Česko-německý spor v olomoucké obchodní a živnostenské komoře na přelomu 19. a 20. století
Pavel Kladiwa
Rok: 2005, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Češi a Němci v olomoucké obchodní a živnostenské komoře 1903-1910.
Pavel Kladiwa
Rok: 2005, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Dál nejdu ve svém předstírání (J. H. Krchovský: Nad jedním světem)
Oskar Mainx
Rok: 2005, Host, č. 8
článek v odborném periodiku

Das Bild des Fürsten Karl Max Lichnowsky in August Scholtis´Roman Schloß Fürstenkron
Iveta Rucková
Rok: 2005, Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Dějiny španělské literatury 1. Text pro distanční vzdělávání
Ivo Buzek, Irena Fialová, Piotr Sawicki
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dějiny španělské literatury 1. Text pro distanční vzdělávání
José Luis Bellón Aguilera, Piotr Sawicki, Irena Fialová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dějiny španělské literatury 1. Text pro distanční vzdělávání
Piotr Sawicki, Irena Fialová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dekódování jazyka emocí v reklamě
Hana Srpová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den kubánské kultury
Jana Veselá
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem
Vítězslav Vilímek, Milan Hrdlička
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Der Fürst Karl Alois Lichnowsky und Adam Georg Forster
Iveta Rucková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Der Fußballgeneral
Silvia Neumayer-El Bakri
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Der höchste Berg, der längste Fluss, das bekannteste Denkmal: Die Inhaltsdiskussion in der Disziplin Landeskunde und die Bedeutung des Faches in der Ausbildung zukünftiger Deutschlehrer
Nicole Hirschler
Rok: 2005
stať ve sborníku

Der Sprachatlas von Unterfranken als Kulturspeicher.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2005, In: Würzburger Sendbrief vom Dialektforschen Nr. 7.
článek v odborném periodiku

Dětské modlitby
Marcela Grygerková
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Diagnostické využití percepce barev u dětí se specifickými poruchami učení a chování
Maria Vašutová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Dialecto, norma, lengua
Jana Veselá
Rok: 2005
stať ve sborníku

Dialektologie. Text pro distanční vzdělávání
Ivo Buzek, Lubomír Bartoš
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dialektologie. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Lubomír Bartoš
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dialektologie. Text pro distanční vzdělávání
Lubomír Bartoš
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Die alte Geschichte in Wien und die aktuelle österreichische Forschung zum antiken Narbaricum
Igor Lisový, Karl Tomaschitz
Rok: 2005, Studia humaniora Tartuencia 6
článek v odborném periodiku

Die Auseinandersetzung mit dem Fremden in der schweizerischen Literatur. Das Beispiel: Erica Pedretti
Irena Šebestová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die deutsche Sprache im Hultschiner Ländchen als Wiedergabe des Zusammenlebens von Tschechen, Deutschen und Polen
Lenka Vaňková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Fürsten Karl Alois Lichnowsky, Felix Lichnowsky, Karl Max Lichnowsky und die Fürstin Mechtilde Lichnowsky im Spiegel der Literatur und Musik der deutschsprachigen Länder
Iveta Rucková
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Die Fürstin Mechtilde Lichnowsky und Karl Kraus
Iveta Rucková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Die Jahrhunderthalle und das Ausstellungsgelaende in Breslau - Das Werk von Max Berg
Vladimír Šlapeta
Rok: 2005, Bauwelt, č. 6
článek v odborném periodiku

Die statistische Reihe Österreichisches Städtebuch - vernachlässigte Quelle zum Studium der wirtschaftlichen, sozialen und demographischen Verhältnisse von großen cisleithanischen Städten 1880-1910
Pavel Kladiwa
Rok: 2005, Pamiętnik Cieszyński
článek v odborném periodiku

Diogenovo zvíře
Oldřich Kramoliš
Rok: 2005
stať ve sborníku

Diplomatické aktivity Jana Masaryka a jeho podíl na vzniku OSN po 2. světové válce
Pavel Carbol
Rok: 2005, Mezinárodní politika
článek v odborném periodiku

Distribuce plných a prázdných akuzativních resumptiv: korpusová analýza.
Radek Čech, Radek Šimík
Rok: 2005
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub