Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Latinské Ameriky. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Irena Fialová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Latinské Ameriky. Text pro distanční vzdělávání
Lubomír Bartoš, Irena Fialová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Španělska. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Kornélia Machová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Španělska. Text pro distanční vzdělávání
Lubomír Bartoš, Kornélia Machová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Španělska. Text pro distanční vzdělávání
Kornélia Machová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do didaktiky dějepisu
Vratislav Čapek, Blažena Gracová, Tomáš Jílek, Helena Východská
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvodem
Miloš Matěj
Rok: 2005
stať ve sborníku

Úvodní slovo
Petr Holý
Rok: 2005
stať ve sborníku

V reklamě dostává etika na frak.
Vladimír Šiler
Rok: 2005, Marketing Magazine
článek v odborném periodiku

Válka primitivů
Marek Petrů
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vavrečka-Lednický: Pojmový slovník managementu I-II.
Milan Hrdlička
Rok: 2005, TOP
článek v odborném periodiku

Ve znamení blíženců (Urban, M.: Santiniho jazyk)
Martin Tomášek
Rok: 2005, Protimluv
článek v odborném periodiku

Věčné město bohyně Athény. Heslovitý průvodce dějinami a kulturou starověkého Řecka
Igor Lisový
Rok: 2005, Regia
odborná kniha

Verbální a neverbální komunikační prostředky křestního obřadu
Michaela Lašťovičková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vernisáž díla Karla Harudy - úvodní projev
Petr Holý
Rok: 2005
úvodní slovo k výstavě

Věřím, že kniha pro děti přežije
Svatava Urbanová
Rok: 2005, Moravskoslezský deník 22.1.2005
článek v odborném periodiku

Viktor Heeger. Ein sudetendeuscher Mundartdichter
Ivan Stupek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vilém Závada
Iva Málková
Rok: 2005, Libri
kapitola v odborné knize

Vilém Závada, Josef Kainar a proměna jejich poetik v 50. letech 20. století
Iva Málková
Rok: 2005, Tvar
článek v odborném periodiku

Vladimír Sakař
Igor Lisový
Rok: 2005, Relationes Budvicenses
článek v odborném periodiku

Vladyka miruje nebo biskup žehná? (O náboženském lexiku českých pravoslavných křesťanů)
Eva Hrdinová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vlastislav Hofman 1884 - 1964
Vladimír Šlapeta
Rok: 2005, Bauwelt, č. 6
článek v odborném periodiku

Vlastní jména jako prostředek persvaze v polském tisku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vliv poválečných migrací a urbanizace na možnosti integrace Romů
Nina Pavelčíková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vliv válek o rakouské dědictví na obyvatelstvo Frýdku a Místku
Radek Lipovski
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vokalismus současné podoby centrálněhanáckých nářečí (se zaměřením na středové vokály)
Ilona Adámková
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Volby do Evropského parlamentu v České republice
Jakub Guziur, A Kol., Pavel Šaradín
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Volkstümlichkeit in der schlesischen Literatur in Nordmähren
Ivan Stupek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vrabec v hrsti aneb Klišé v literatuře
Martin Pilař
Rok: 2005, Dokořán
odborná kniha

Vybrané systémy profesních kompetencí v sociální práci
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Vyjednávání a řešení konfliktů. Studijní opora pro distanční vzdělávání
Karel Paulík
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výrazové prostředky persvaze v psané církevní publicistice
Eva Minářová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Výslovnostní styly v češtině
Jaroslav Bartošek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Výstava díla Quido Kociána - úvodní projev
Petr Holý
Rok: 2005
úvodní slovo k výstavě

Výstava tematických obrazů českoněmeckého malíře Ladislava DRYÁKA pořádaná k 400. výročí vydání 1. dílu Dona Quijota
Jana Veselá, Jaroslav Reska
Rok: 2005
uspořádání výstavy (E)

Výstavba sítě státních silnic v Rakouském Slezsku v letech 1775 - 1846
Petr Popelka
Rok: 2005, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Využití ekonomických věd při zkvalitnění sociálních služeb
Renáta Halásková, Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Vývoj průmyslu jako předpoklad rozvoje Ostravy
Miloš Matěj
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vývoj španělského jazyka I, II.
Jan Šabršula, B. Zavadil
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výzkum hodnocení profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Výzkumná zpráva o řešení grantového projektu 405/03/0547 za rok 2005
Marcela Grygerková
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Výzkumná zpráva projektu 405/04/1035 za rok 2005
Eva Jandová
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Výzkumné závěry
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Výzkumný projekt C
Petr Saforek, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Výzkumný projekt: Šikana ve školním prostředí
Maria Vašutová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam a kontext ve výuce českého jazyka na II. stupni základních škol
Radek Čech
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vzpomínka Jana Vráblíka na osvobozování Uherskobrodska
Nina Pavelčíková
Rok: 2005, Malovaný kraj
článek v odborném periodiku

Vzpomínka na prof. PhDr. Rudolfa Zimka, DrSc
Blažena Rudincová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vztah Viléma Závady a Vladimíra Holana (ve světle korespondence a zádušní řeči)
Iva Málková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

W świecie dziecięcej wyobraźni.
Karel Kadłubiec
Rok: 2005, "Rota?
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub