Publikační činnost - IS PUBL
Hermann Koelln, Weskirchliches¨in altkirchenslawischer Literatur aus Großmähren und Böhmen, Copenhagen 2003: Det kongelige Danske Videnskabernes Seskalb, 82 S. Recenze
Eva Hrdinová
Rok: 2006, Byzantinoslavica. Revue internationale des études byzantines
článek v odborném periodiku

Histoire et culture de la France I
Jana Brňáková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Histoire et culture de la France II
Jana Brňáková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Histoire et culture de la France II
Jana Brňáková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historicko-politická determinace v zpřístupnění polského filmu českému divákovi
Roman Sliwka
Rok: 2006, FF UK
kapitola v odborné knize

Historický a kulturní vývoj olomoucké arcidiecéze
Ondřej Jakubec, Marta Perútková
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 13.
Jana Grollová
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Hlavolam Cogito
Petr Glombíček
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Hlučínské reálné gymnázium v meziválečném období a jeho významné osobnosti
Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Hodnocení soustavy praktických kompetencí vedoucími a řadovými pracovníky sociálně-právní ochrany dětí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
stať ve sborníku

Holocaust očima amerických židovských spisovatelů
Stanislav Kolář
Rok: 2006
stať ve sborníku

How Real Can the Czechs Get?
Andrea Holešová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Hra jako jeden z tvůrčích principů Nezvalovy Pantomimy
Jiří Svoboda
Rok: 2006
stať ve sborníku

Hubert Gessner, Alfred Keller, Siegfried Theiss & Hans Jaksch - materiálie k architektonické moderně
Pavel Šopák
Rok: 2006, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Hukvaldy - eine schmucke Gemeinde
Nicole Hirschler
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Hymnografie pobělohorských exulantů v letech 1670 - 1750
Jan Malura
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Ideální lidská společnost podle kyniků
Igor Lisový
Rok: 2006, Minerva
článek v odborném periodiku

Ignatz Buchsbaum-knihkupec a nakladatel z Přívozu
Hana Šústková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Illettrisme : Définitions et enjeux
Thomas Olivier Laurent
Rok: 2006
stať ve sborníku

Images of Water and Woman in the Arts
Zdeňka Kalnická
Rok: 2006, Wagadu. Transnational Gender and Womens Studies Journal
článek v odborném periodiku

Imaginární kontinenty a arkádie (rozhovor s Jimem Cracem)
Petr Kopecký
Rok: 2006, Souvislosti: revue pro literaturu a kulturu
článek v odborném periodiku

Imprese, proměny, vazby a souvislosti. (Úvahy nad fotografiemi Zdeňka Stuchlíka)
Svatava Urbanová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Index stavu budoucnosti
Pavel Nováček, Martin Potůček, Robert Stojanov
Rok: 2006, SLON
kapitola v odborné knize

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Industrializace a urbanizace v XIX. století (Teoretické problémy)
Milan Myška
Rok: 2006
stať ve sborníku

Infinitif et ses fonctions en francais contemporain écrit
Jana Pavlisková
Rok: 2006, Ostravská univerzita
odborná kniha

Inovace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů ruštiny
Zdeňka Nedomová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Wrocławski, Sokrates-Erasmus mobility, 8.12.-12-12-2006
Pavel Kosek
Rok: 2006
působení v zahraničí

Interakcja a język
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006
stať ve sborníku

Interkulturelle Kompetenz
Eva Šrámková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Introducción
Ivo Buzek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Invention of the Avant-garde by Raymond Roussel
Mariana Kunešová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak rozvíjet čtení a mluvení v hodinách angličtiny (distanční opora)
Petra Lexová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jan Firbas' Heritage and Future Plans
Aleš Svoboda
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Jan Paweł II: Pamięć i tożsamość. Na marginesie lektury
Jan Malicki
Rok: 2006
stať ve sborníku

Jan Šabršula - vědec a pedagog
Jitka Smičeková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Jan Willenberger
Ondřej Jakubec
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Jazyková kompetence dvojjazyčných žáků na Těšínsku v oblasti současné polské spisovné i nespisovné slovní zásoby
Irena Bogoczová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Je možné vylepšovat člověka?
Marek Petrů
Rok: 2006, Literární noviny
článek v odborném periodiku

Je třeba se vyvarovat veškeré necudnosti. Cenzurní zásahy jezuitů v tiscích Emblematum liber
Ondřej Jakubec
Rok: 2006
stať ve sborníku

Jeho Veličenstvo Bondy: Tematický blok k 76. narozeninám Egona Bondyho
Oskar Mainx
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Jeux de mots formés par inclusion dans l´oeuvre de Frédéric Dard
Jana Brňáková
Rok: 2006
stať ve sborníku

"Jezdec na bílém koni". K českým překladům novely Theodora Storma.
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Język i literatura czeska w interakcji
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Język i literatura czeska w interakcji. - Český jazyk a literatura v interakci
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Język i literatura czeska w interakcji. - Český jazyk a literatura v interakci. Red. M. Balowski, J. Svoboda
Svatava Urbanová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jiří Černý sedmdesátiletý
Jan Holeš
Rok: 2006, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Jiří Sarganek - pietistický pedagog a spisovatel z Těšínska
Jan Malura
Rok: 2006
stať ve sborníku

Johannes Freumbichler - Großvater und Schriftsteller - aus der Sicht von Thomas Bernhard
Jiří Schoffer
Rok: 2006
stať ve sborníku

Jonkoping University, Kristianstad University
Karla Šimčíková
Rok: 2006
působení v zahraničí


