Publikační činnost - IS PUBL
Cynthia Ozick's Novella Rosa: The Story of the Holocaust Survivor's Trauma
Stanislav Kolář
Rok: 2006
stať ve sborníku

Czeching the Beat, Beating the Czech: Ginsberg and Ferlinghetti in Czechia
Petr Kopecký
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czeskie frazeologizmy z komponenetem 'czas'
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006
stať ve sborníku

Česká hymnografie raného středověku ve středoevropském kontextu
Jan Malura
Rok: 2006
stať ve sborníku

Česká literatura z pohledu slovníkových příruček užívaných v anglicky mluvících zemích
Martin Pilař
Rok: 2006
stať ve sborníku

Česká renesance
Ondřej Jakubec
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

České a ruské slovníky gest
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006, Studia slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Česko-anglický slovník managementu
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Christopher Hopkinson
Rok: 2006, Computer Press
odborná kniha

Česko-německý, německo-český slovník managementu
Martina Imider
Rok: 2006, Computer Press
odborná kniha

česko-německý slovník managementu
Martina Imider
Rok: 2006, Computer Press
odborná kniha

Česko-německý slovník managementu
Martina Imider
Rok: 2006, Computer Press
odborná kniha

Česko-ruský a rusko-český slovník managementu
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006, Tlumočení-překlad
článek v odborném periodiku

Česko-ruský slovník managementu
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický
Rok: 2006, Computer-Press
odborná kniha

Český historický ústav v Římě
Pavel Hruboň
Rok: 2006
působení v zahraničí

Čeština na WWW chatu
Eva Jandová, Jaroslav David, Jana Hoffmannová, Diana Svobodová, Olga Müllerová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Čin záslužný, leč nedokonalý
Zdeněk Smolka
Rok: 2006, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Člověk a jeho svět. Další vzdělávání učitelů ruského jazyka
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Člověk a jeho svět. Další vzdělávání učitelů ruského jazyka
Jelena Kupcevičová, Vítězslav Vilímek, Mojmír Vavrečka
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Das Bild des Fürsten Felix Lichnowsky im Tierepos Heinrich Heines Atta Troll
Iveta Rucková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Das Europäische Sprachenportfolio. Eine Pilotstudie zur Einführung des Portfolios am germanistischen Lehrstuhl an der Universität in Ostrava
Silvia Neumayer-El Bakri, Nicole Hirschler, Tatjana Reitmann
Rok: 2006
stať ve sborníku

Das Europäische Sprachenportfolio. Eine Pilotstudie zur Einführung des Portfolios am germanistischen Lehrstuhl an der Universität in Ostrava.
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Das Motiv der Flucht in Ingeborg Bachmanns Hörspiel Zikaden und in ihrer Erzählung Alles vor dem philsophischen Hintergrund
Iveta Rucková
Rok: 2006, Vědecká pojednání-Wissenschaftliche Abhandlungen-Prace naukowe
článek v odborném periodiku

Das Phänomen der Textohärenz und -kohäsion in der sprachwissenschaftlichen Forschung
Šárka Sladovníková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Das "Schwarze Buch"(1576-1730) als Zeuge der Lösung von Straitigkeiten in der Stadt Fulnek.
Lenka Vaňková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Wiener Bankhaus Rothschild und das Wirtschaftswachstum Mährens und Österreichisch-Schlesiens
Milan Myška
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Wissen der tschechischen Schüler(innen) und Studierenden über Polen und die Polen
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dekódování jazyka emocí v reklamě
Hana Srpová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Den mexické kultury
Jana Veselá
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem a Překladatelská soutěž pro studenty na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Eva Hrdinová
Rok: 2006, ToP (Tlumočení a překlad)
článek v odborném periodiku

DENAS. Manuál dynamické elektroneurostimulace přístroji DENAS
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Der deutsch-tschechische Sprachkontakt in Nordmähren-Schlesien.
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Der Jubilar freut sich und fühlt sich geehrt. Zu
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006
stať ve sborníku

Der königliche Weinberg Wachwitz - Nutzungskonzept
Dominique Fliegler, Susane Jaeger, Claudia Ochocki, Anne Pfeil
Rok: 2006, TU Dresden
kapitola v odborné knize

Der Königliche Weinberg Wachwitz - Nutzungskonzept
Dominique Fliegler
Rok: 2006
stať ve sborníku

Determinanty lidského zvládání zátěže
Karel Paulík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dětská agresivita a šikana ve školním prostředí
Maria Vašutová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dětské modlitby
Marcela Grygerková, Michaela LAŠŤOVIČKOVÁ
Rok: 2006
stať ve sborníku

Deutsch im Kontakt der Kulturen. Schlesien und andere Vergleichsregionen.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006
ediční a redakční práce

DiaDENS. Manuál dynamické elektroneurostimulace přístroji DiaDENS-T a DiaDENS-DT
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Didaktika španělštiny I
Irena Fialová, Miroslav Slowik
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika španělštiny I
Jana Veselá, Irena Fialová, Miroslav Slowik
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Didaktika španělštiny II
Jana Veselá, Miroslav Slowik
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Didaktika španělštiny II
Miroslav Slowik
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Die deutsche Sprache im Hultschiner Ländchen
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Die Erforschung des Frühneuhochdeutschen in Mähren aus methodologischer Sicht
Zdeněk Masařík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Die Olmützer Quellen der medizinischen Fachprosa
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Die Predigten des Peter von Zittau. Wo, vor wem und von wem sind sie gepredigt worden?
Anna Pumprová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Die Schweizer Literatur - Tendenzen am Ende des Mileniums
Irena Šebestová
Rok: 2006, STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Die Temporaladverbien in der mittelhochdeutschen Zeit. Die Temporaladverbien im Frühneuhochdeutschen Tl. (1350-1500)
Jozef Wiktorowicz, Jozef Wiktorowicz
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Die Texte entstehen mit dem Bilden der Wörter. Am Beispiel frühneuhochdeutscher Wissensliteratur.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006
stať ve sborníku


