Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Román Řešany v kontextu expresionismu?
Martin Tomášek
Rok: 2006, Votobia
kapitola v odborné knize

"Román-katarze" jako žánrová forma "magického realismu": Stanice Bouřná a Popraviště Čingize Ajtmatova
Miroslav Mikulášek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). ISBN 80-86488-20-9
Nina Pavelčíková, Ctibor Nečas
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Romská kultura jako specifický fenomén multikulturní společnosti českých zemí
Nina Pavelčíková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Rosner Boris (biogram)
Kamil Rodan
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Rozdiely v posudzovaní vybraných aspektov postavenia etník v spoločnosti ako potenciálny zdroj konfliktov
František Baumgartner
Rok: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize

Rozvojový projekt MŠMT 2005
Maria Vašutová
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách
Jelena Kupcevičová
Rok: 2006, Repronis
odborná kniha

Russkij rečevoj etiket (Ruská řečová etiketa)
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Russkij rečevoj etiket (Ruská řečová etiketa)
Jelena Kupcevičová, Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

'Říká blázen v srdci svém'. Zobrazení eucharistické hereze v Liber choralis královny Elišky Rejčky.
Daniela Rywiková, Iva Málková
Rok: 2006, Votobia
kapitola v odborné knize

Řízení neziskových organizací I - Projektové řízení
Petra Švrčinová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Řízení neziskových organizací II - Fundraising
Petra Švrčinová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sám, však nikoli osamocen (O.F. Babler)
Eva Hrdinová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Schmetterhaus / Hláska pohledem historie
Pavel Šopák
Rok: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize

Sebastiano Serlio a renesanční architektura v českých zemích - několik poznámek.
Ondřej Jakubec
Rok: 2006
stať ve sborníku

Sermones in festivitatibus summis secundum ordinem Cysterciensem in capitulis faciendi. K formě dochování kázání Petra Žitavského
Anna Pumprová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Shifts in Explicitness Between Source Texts and Target Texts
Christopher Hopkinson
Rok: 2006
stať ve sborníku

Significatio a appellatio v sémantice Anselma z Canterbury
Marek Otisk
Rok: 2006, Studia Neoaristotelica
článek v odborném periodiku

Simulation in der Antike I. Über die Funktion der Kappe als Zeichen für
František Šimon, F. Steger
Rok: 2006, Communicationes de historia artis medicinae
článek v odborném periodiku

Slang v církevním prostředí
Marcela Grygerková
Rok: 2006, OU
odborná kniha

Śląscy uczeni : o tych co odeszli
Jan Malicki
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Śląsk w szkolnych podręcznikach czeskiej czechosłowackiej historii oraz w świadomości młodzieży uczącej się
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Śląski Wawrzyn Literacki 2005
Jan Malicki
Rok: 2006
ediční a redakční práce

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel, Ireneusz HYRNIK
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Slavica Ivenum VII. mezinárodní studentská konference
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Slavnost Edvarda Beneše v Aston Abbotts 2005
Pavel Carbol
Rok: 2006
stať ve sborníku

Slepá bohyně znovuzrozená (Jan Křesadlo: Slepá bohyně)
Petr Hrtánek
Rok: 2006, Host
článek v odborném periodiku

Slovanská idea a výtvarná kultura Moravy kolem roku 1900
Pavel Šopák
Rok: 2006
stať ve sborníku

Slovanské jazyky a OPT
Marta Pančíková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Sociálna inteligencia ako jeden z osobnostných faktorov, sociodemografické faktory a syndróm vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov
František Baumgartner
Rok: 2006, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Sociálně psychologický kontext genderové identity
Anna Schneiderová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Sociální reklama
Anna Schneiderová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Sociolinguistic and Pragmatic Aspects of Doctor-Patient Communication
Miroslav Černý
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Socioprofesní stratifikace představitelů komunální samosprávy v statutáním městě Opavě (1850-1918)
Andrea Pokludová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Souběžné dějiny české a slovenské literatury
Miroslav Zelinský, Libor Magdoň, Iva Málková
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Současná slovenská literatura pro děti a mládež (antologie)
Svatava Urbanová, Zuzana Stanislavová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Soukromý jazyk, pravidla a Wittgenstein
Petr Glombíček
Rok: 2006, Filosofia
odborná kniha

Souvislosti mezi závislostí na drogách a suicidálním jednáním
Helena Záškodná, Karel Pavlica
Rok: 2006
stať ve sborníku

Specifika komunikace v současném českém církevním prostředí
Marcela Grygerková, Naděžda Kvítková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Spisovnost a nespisovnost v komunikaci na chatu
Eva Jandová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Spolupráce a konflikty mezi partnery internetového dialogu (četu)
Olga Müllerová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Sprache als Kunst und Kunst als Spiel.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006, Eva Neuland
kapitola v odborné knize

Sprachgeschichte zwischen Philologie und Linguistik.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006
stať ve sborníku

Sprachliche Formen der Schlagzeilen. Eine empirische Analyse der Bild-Schlagzeilen
Lenka Vaňková, Magdalena Malechová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sprachnormenwandel im geschriebenen Deutsch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Die Entwicklung in ausgewählten Bereichen der Grammatik. (Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft, Bd. 63)
Lenka Vaňková, Vít Dovalil
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sprachpraktische Übungen in der deutschen Sprache
Šárka Sladovníková, Eva Šrámková
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sprachpraktische Übungen in der deutschen Sprache
Eva Šrámková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sprachübungen (Brückenkurs)
Eva Šrámková, Jarmila Dubová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub