Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Filozof a básník (K dialogu myšlenkových a uměleckých světů Vladimíra Solovjeva a Andreje Bělého)
Jan Vorel
Rok: 2006
stať ve sborníku

Finding about Livin': Teaching Women Writers in Modern American Literature
Karla Šimčíková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Firbasovy sémantické škály a komunikační strategie
Aleš Svoboda
Rok: 2006
stať ve sborníku

Florian Zapletal a renesanční umění na Moravě: Případ Jana Willenbergera
Ondřej Jakubec
Rok: 2006
stať ve sborníku

Fonetyka i fonologie ogólna i kontrastywna
Aleš Svoboda, Stanislav Kavka, S. Moleda, A. Widota
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Forma sleduje funkci. Sakrální gotizující architektura renesance na Moravě v průsečíků demonstrace konfesionality a rodových tradic
Ondřej Jakubec
Rok: 2006
stať ve sborníku

Francouzština na americkém kontinentě
Jan Holeš
Rok: 2006, UP
odborná kniha

Francouzština v Americe
Jan Holeš
Rok: 2006,
odborná kniha

Francúzsko-česká muzikologická terminológia
Jitka Smičeková, J. Bubáková
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

František Halas v polském kontextu
Józef Zarek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Frazeologizmy a jejich translace
Milan Hrdlička
Rok: 2006
stať ve sborníku

Freud und Přibor
Nicole Hirschler
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Functional Macrofield Perspective (Religious Discourse Analysis Based on FSP)
Aleš Svoboda, M. Adam
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Funkčně-sémantické pole kvantity v ruštině v porovnání s češtinou
Zdeňka Nedomová
Rok: 2006, Ostravská univerzita
odborná kniha

Funkční větná perspektiva jako faktor komunikační strategie
Aleš Svoboda
Rok: 2006
stať ve sborníku

Gemeindeverwaltung und lokale Eliten in ben böhmischen Ländern 1850-1918,
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora
Rok: 2006, East Central Europe/ECE
článek v odborném periodiku

Gender jako zátěž
Petr Saforek
Rok: 2006
stať ve sborníku

George Berkeley: vision, mind, matter
Petr Glombíček
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

George Steiner a Myšlenka Evropy
Stanislav Kolář, George Steiner, Petr Kopecký, Ondřej Vorel
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

George Steiner a Myšlenka Evropy
Jakub Guziur, George Steiner
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

George Steiner a Myšlenka Evropy
Jakub Guziur, George Steiner
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Germanistik an tschechischen Universitäten: Gegenwart und Zukunft
Lenka Vaňková
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Globalizace a etnicita - souboj konstruktů
Přemysl Mácha
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Globalizace a etnicita - souboj konstruktů
Přemysl Mácha
Rok: 2006
stať ve sborníku

Globální spravedlnost jako výraz otcovské lásky?
Martin Škabraha
Rok: 2006, Politologický časopis
článek v odborném periodiku

Gramotnost, humanismus a lidství v díle George Steinera
Jakub Guziur
Rok: 2006, Periplum
kapitola v odborné knize

Grenzen und Differenzen.
Vladimír Horák
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Guliwer - czasopismo o książce dla dziecka - nr 1-4
Jan Malicki
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Hebraismus a helénismus jako pojmy teorie kultury a jejich vliv na identitu amerických Židů
Jakub Guziur
Rok: 2006
stať ve sborníku

Heinrich, A. Repertorium codicum manuscriptorum in caesareo-regia bibliotheca Scherschnikiana Teschini. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2003
Richard Psík
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Heinrich Caesar Weeber (1811-1891), průkopník v oboru lesnictví a tvůrce prvních schematismů
Kamil Rodan
Rok: 2006
stať ve sborníku

hele vis ze mas dobrej nick?
Jaroslav David
Rok: 2006, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Helena Kurzová
Igor Lisový
Rok: 2006, Minerva
článek v odborném periodiku

Henryk Sienkiewicz. Tradice - současnost - recepce
Jiří Muryc, Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Henryk Sienkiewicz. Tradice- současnost-recepce
Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Hermann Koelln, Weskirchliches¨in altkirchenslawischer Literatur aus Großmähren und Böhmen, Copenhagen 2003: Det kongelige Danske Videnskabernes Seskalb, 82 S. Recenze
Eva Hrdinová
Rok: 2006, Byzantinoslavica. Revue internationale des études byzantines
článek v odborném periodiku

Histoire et culture de la France I
Jana Brňáková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Histoire et culture de la France II
Jana Brňáková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Histoire et culture de la France II
Jana Brňáková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historicko-politická determinace v zpřístupnění polského filmu českému divákovi
Roman Sliwka
Rok: 2006, FF UK
kapitola v odborné knize

Historický a kulturní vývoj olomoucké arcidiecéze
Ondřej Jakubec, Marta Perútková
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 13.
Jana Grollová
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Hlavolam Cogito
Petr Glombíček
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Hlučínské reálné gymnázium v meziválečném období a jeho významné osobnosti
Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Hodnocení soustavy praktických kompetencí vedoucími a řadovými pracovníky sociálně-právní ochrany dětí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
stať ve sborníku

Holocaust očima amerických židovských spisovatelů
Stanislav Kolář
Rok: 2006
stať ve sborníku

How Real Can the Czechs Get?
Andrea Holešová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Hra jako jeden z tvůrčích principů Nezvalovy Pantomimy
Jiří Svoboda
Rok: 2006
stať ve sborníku

Hubert Gessner, Alfred Keller, Siegfried Theiss & Hans Jaksch - materiálie k architektonické moderně
Pavel Šopák
Rok: 2006, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Hukvaldy - eine schmucke Gemeinde
Nicole Hirschler
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)



 
facebook
instagram
rss
social hub