Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Od Norwida do...(I). Poczet Don Kiszotów polskich (dalece niepelny)
Piotr Sawicki
Rok: 2006
stať ve sborníku

Oder Panorama - Panorama Odry. Bilder von einem europäischen Strom.
Vladimír Horák
Rok: 2006
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Odporovací spojovací prostředky v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Odpověď jako polemika a návrh alternativních otázek (Otázka pro...starší literatura?)
Jan Malura
Rok: 2006, Slovo a smysl
článek v odborném periodiku

Odsun Němců z Frýdku-Místku
Pavel Carbol
Rok: 2006
stať ve sborníku

On Aspects of Popular Culture
Andrea Holešová
Rok: 2006
stať ve sborníku

On Determining Conditions for Cohesion Shifts in Translation
Christopher Hopkinson
Rok: 2006
stať ve sborníku

On Greek Adjective Blaisos and Latin Adjective Blaesus in Medical Literature.
František Šimon
Rok: 2006
stať ve sborníku

On Postmodernism, Writing Libraries and Language Vagabonds
Marek Otisk
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Opavská léta Karla Černohorského
Pavel Šopák
Rok: 2006, Časopis Moravského muzea, vědy společenské
článek v odborném periodiku

Opera romanica 6. El retrato en la literatura. Conferencia Internacional - Český Krumlov 2004. K. Drsková, H. Zbudilová (eds.). České Budějovice: Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2006
stať ve sborníku

Osmá kniha Libora Knězka
Svatava Urbanová
Rok: 2006, HLASY muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
článek v odborném periodiku

Osobnost a dílo Viléma Závady v bibliografických datech
Iva Málková, Daniel Řehák
Rok: 2006, Votobia
odborná kniha

Ostrava - Karviná, blízko a přece daleko! (Příspěvek k utváření místních podnikatelských elit v hlavních centrech ostravsko-karvinského revíru v 19. a na počátku 20. století)
Aleš Zářický
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ostravagance 3
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance 4
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance 5
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance 6
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Otisk, M.: Metafyzika jako věda. Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi
Richard Psík
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Oxford University
Karla Šimčíková
Rok: 2006
působení v zahraničí

Označování vidu děje a povahy děje difúzními prostředky a postupy introreflexivními
Jan Šabršula
Rok: 2006
stať ve sborníku

Panoptikum lidské erotiky
Martin Pilař
Rok: 2006, Tvar
článek v odborném periodiku

Pansophia Rossica illustrata. 1. Abecední průvodce světem ruské kultury a techniky 19. - 1. poloviny 20.stol.
Zdeňka Matyušová, Igor Lisový
Rok: 2006, Jihočeská univerzita
odborná kniha

Parémie národů slovanských III.
Zdeňka Nedomová
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Partnerství pro rozvoj Baie de Henne na Haiti
Pavel Nováček, I. Skácelová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Partnerstvím k prosperitě
Oldřich Solanský
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Pedagogická evaluace ´06 - sborník příspěvků z konference
Karel Paulík
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pedagogické otázky motivace ve škole
Alina Kubicová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Peripetie vývoje Hlučínska v letech 1742-1948
Pavel Kladiwa
Rok: 2006, Muzeum Hlučínska
kapitola v odborné knize

Perret, M.: Introduction a l´histoire de la langue française
Jan Holeš
Rok: 2006, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Perzekuce stávek a dělnického hnutí v Rakouském Slezsku do počátku 1. světové války ve světle zákonů a nařízení
Stanislav Knob
Rok: 2006
stať ve sborníku

Peter Taylor
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Rok: 2006, Paseka
kapitola v odborné knize

Petrohradská státní univerzita
Igor Jelínek
Rok: 2006
působení v zahraničí

Philosophical Canon in the Czech Universities: Feminist Critique
Zdeňka Kalnická
Rok: 2006, Human Affairs. A Postdisciplinary Journal for Humanities and Social Sciences
článek v odborném periodiku

Piratas, bucaneros y filibusteros de la lexicografía espaňola: el caso de los diccionarios de caló
Ivo Buzek
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pluralidad de normas en espaňol
Jana Veselá
Rok: 2006
stať ve sborníku

Pocta Evě Mrhačové
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Pocta Evě Mrhačové
Jana Raclavská, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Pocta Evě Mrhačové : k životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Jan Vorel
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Podróże "Guliwera"
Jan Malicki
Rok: 2006, Guliwer
článek v odborném periodiku

Pogotické umění
Ondřej Jakubec
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Pojetí historie v českých povídkových cyklech
Martin Pilař
Rok: 2006
stať ve sborníku

Pokusy o Učně
Zdeněk Smolka
Rok: 2006
stať ve sborníku

Polacy, Ślązacy, Zaolziacy i Czesi polskiego pochodzenia
Tadeusz Siwek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Polarita osobnosti a tvorby. Pokus o konfrontaci Boženy Němcové a Karoliny Světlé
Jiří Svoboda
Rok: 2006
stať ve sborníku

Postmodernistskije elementy v poezii Vladimira Vysockogo
Igor Jelínek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Posudek disertační práce - Doba poobrozenská (Situace mladé básnické generace 90. let 20. století)
Iva Málková, Miroslav Balaštík
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek na publikaci Na ceste k vlastnej izbe
Zdeňka Kalnická, Etela Farkašová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek na publikaci Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu
Zdeňka Kalnická, Stanislava Repar
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek rigorózní práce - Vzájemná korespondence Františka Lazeckého a Mojmíra Trávníčka (1972 - 1984)
Iva Málková, Lukáš Průša
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub