Publikační činnost - IS PUBL
Výchova k prosociálnímu chování
Helena Záškodná, Alina Kubicová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Výchova k prosociálnímu chování
Alina Kubicová, Helena Záškodná
Rok: 2007
stať ve sborníku

Výchova kultivovaného mluveného projevu: mezi teorií a praxí.
Marie Krčmová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vypravěči amerického Jihu
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Vypravěči amerického Jihu
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Výrazová variabilita kategórie determinácie. Doktorská práce
Blažena Rudincová, Marta Kadorová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výskyt šikany na vybraných ostravských školách
Maria Vašutová, Jan Nevřala
Rok: 2007
stať ve sborníku

Výstavba silniční sítě v Rakouském Slezsku v letech 1848 - 1918
Petr Popelka
Rok: 2007, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Využití korpusu ORAL2006 ve výuce aneb s vulgarismy ke kritickému myšlení
Radek Čech
Rok: 2007
stať ve sborníku

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Michaela Váňová, Ivana KAZDOVÁ, Ivana KANIOVÁ, Marek Schneider
Rok: 2007
stať ve sborníku

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Ivana Kaniová, Michaela Váňová, Ivana Kazdová, Marek Schneider
Rok: 2007
stať ve sborníku

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Michaela Váňová, Ivana KANIOVÁ, Ivana KAZDOVÁ, Marek Schneider
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití metody ballanced scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vyvíjí se česká reklama v evropském kontextu diskontinuitně?
Alena Jaklová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vývoj francouzského jazyka
Jan Šabršula
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vývoj veřejné zdravotní péče v Opavě v druhé polovině 19. a na počátku 20. století ze zpráv úřadu starosty
Andrea Pokludová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vývojová psychologie
Maria Vašutová, D. Kolibová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vývojové tendence polského jazyka na Těšínsku od poloviny XIX. století
Jana Raclavská
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vývojové tendence v současné ruštině. Studijní opora pro studenty kombinované formy navazujícího magisterského studijního programu oboru Učitelství ruského jazyka a literatury
Blažena Rudincová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výzkum reakcí na nezaměstnanost jako východisko orientující poradenský proces
Alina Kubicová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Význam (šlechtického) vzdělávání a cestování pro nobilitaci v době vlády císaře Karla VI.
Jiří Brňovják
Rok: 2007
stať ve sborníku

Významné osobnosti antického starověku
Igor Lisový
Rok: 2007, FF OU
odborná kniha

Vzdělání a kariéra. Kariéry absolventů Vyššího montanistického učiliště / Báňské akademie v Příbrami 1849-1918
Milan Myška
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vzdělávání v oblasti návykových poruch na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích
Helena Záškodná
Rok: 2007, Adiktologie
článek v odborném periodiku

Vzdělávání v oblasti návykových poruch na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích
Helena Záškodná
Rok: 2007, Adiktologie
článek v odborném periodiku

Vzťahy lekárov a pacientov ako súčasť modulu zdravie vo výskume ESS
František Baumgartner
Rok: 2007
stať ve sborníku

Warema: Management vodních zdrojů v chráněných oblastech
Marie Dlouhá
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Warema: Management vodních zdrojů v chráněných oblastech
Marie Dlouhá, Autorský Kolektiv
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Warema: Management vodních zdrojů v chráněných oblastech
Marie Dlouhá, Autorský Kolektiv
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Warema: Management vodních zdrojů v chráněných oblastech
Marie Dlouhá
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Was ist die Grammatik der gesprochenen Sprache? Aus Anlass von Johannes Schwitalla: Gesprochenes Deutsch. Eine Einführung und Reinhard Fiehler: Gesprochene Sprache. In: Duden. Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch, S. 1175-1256.Recenze.
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Water and Women in Past, Present and Future
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická (Ed.)
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Wenn der skythische König stärb ... (Die Kulte der Skythen im nördlichen Schwarzmeergebiet).
Igor Lisový
Rok: 2007
stať ve sborníku

Wielkanoc i jej symbolika
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Wishbone / Kost přání
Jakub Guziur, Paul Muldoon
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Within Company, A Concise Dictionary to a Course Book
Zuzana Hurtová, Petr Daniel Hajkr, Hana Atcheson
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Wittgenstein
Petr Glombíček
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Wpływy obce w leksyce polskiej końca XX wieku
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2007
stať ve sborníku

Writing in the Dark / Psaní v temnotě
Jakub Guziur, Richard Caddel
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Z dalších vzácných publikací Patmos Verlag
Igor Lisový, Theodor Kissel
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Z dějin vědy o antickém starověku I. Antická civilizace v obraze vědeckého a uměleckého zpracování. Uspoř. I. Lisový. Praha : Arista, 2004
Richard Psík
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Z duchovného dění severočernomořského
Igor Lisový
Rok: 2007
stať ve sborníku

Z pokladnice evropského písemnictví
Igor Lisový, Rainer Nickel
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Z problematyki czesko-polskiego słownika frazeologicznego
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2007, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Základy formální logiky
Jaromír Hrubeš
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy psychologie a filosofie
Slavoj Tomeček, Bořivoj Vlček
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy psychologie pro praxi
Karel Paulík
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zanik puryzmu w języku czeskim
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2007, Komitet Słowianoznawstwa PAN
kapitola v odborné knize

Zaolzie a kontakty językowe (uniwersalne i specyficzne formy kontaktu językowego). Sytuacja językowa na Zaolziu jako przykład dwujęzyczności społecznej i indywidualnej
Irena Bogoczová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zaolzie na tle stratyfikacji polskiego i czeskiego jazyka etnicznego.Specifikum polszczyzny zaolziańskiej jako wynik interferenci językowej
Irena Bogoczová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


