Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Problematika dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením
Marek Schneider
Rok: 2006
stať ve sborníku

Problémy s kánonem literatury pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Proces koncentrace šlechtického velkostatku a jeho geneze v Rakouském Slezsku ve druhé polovině 19.století na příkladu hraběcí rodiny Larisch-Monnich
Kamil Rodan
Rok: 2006
stať ve sborníku

Process konstituirovanija sovremennost povsednevnoj reči
Marie Krčmová
Rok: 2006, Nauka
kapitola v odborné knize

Produktivnyje univerbaty v sovremennych russkich i češskich ekonomičeskich periodikach (v sopostavitelnom aspekte)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2006, -
článek v odborném periodiku

Profesní kompetence vychovatelů a jejich hodnocení
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
stať ve sborníku

Proměnné ovlivňující vnímání zátěže
Karel Paulík, Vojtěch Gajda
Rok: 2006
stať ve sborníku

Prosociální chování, altruismus, empatie, afiliace a současná česká škola
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Próteus Dylan?
Jakub Guziur
Rok: 2006, Host
článek v odborném periodiku

Proyecto Saber convirin: Conocer y aceptar las diferencias individuales, un copromiso europeo. 112965-CP-1-ES-COMENIUS-C21.
Lucie Vašutová
Rok: 2006
ostatní

Průmyslové město (jako motiv, téma) a expresionistická obraznost (Vilém Závada a sbírky Panychida, Siréna, Cesta pěšky, Hradní věž)
Iva Málková
Rok: 2006, Jihočeská univerzita
kapitola v odborné knize

Předmluva
Tomáš Krejčík
Rok: 2006, Elka Press
kapitola v odborné knize

Překlad vlastních jmen v raných textech českého pravoslaví
Eva Hrdinová
Rok: 2006, ToP. Tlumočení a překlad
článek v odborném periodiku

Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání
Lubomír Bartoš, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání
Lubomír Bartoš, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Příběh, czyli o roli fabuły w nowej czeskiej prozie
Józef Zarek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Příčinné věty v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2006, Wiener Slavistisches Jahrbuch
článek v odborném periodiku

Příjemná četba obrozenecké literatury? (ed. Kusáková, L.: Zábavné povídky raného obrození)
Martin Tomášek
Rok: 2006, Tvar
článek v odborném periodiku

Případ Marie Pytlíkové-pozdní ohlas hilsneriády
Jaroslav David
Rok: 2006
stať ve sborníku

Příroda v české frazeologii a idiomatice (Země - Vesmír - Život - Smrt - Barvy - Prostor - Čas)
Eva Mrhačová
Rok: 2006, FF OU
odborná kniha

Přírodní klenoty České republiky (obrazová příloha)
Miroslav Havrlant, Josef Rubín
Rok: 2006, Česká akademie věd
kapitola v odborné knize

Příspěvek k dějinám husitství: Jakoubka ze Stříbra Kázání Venit Helias
Andrea Krúpová
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Příspěvek k národnostní a jazykové situaci na území kolem města Český Těšín. Report about the National and Language Situation in the Area around Czeski Cieszyn
Irena Bogoczová
Rok: 2006, Accademia Europea Bolzano, dostupné na adrese: http://www.eurac.edu/Org/LanguageLaw/Multilingualism/Projects/teschen
kapitola v odborné knize

Psychologie sportu
Karel Paulík
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychologie v práci vysokoškolského učitele. Distanční text
Anna Schneiderová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychologie zdraví a kvalita života
Zdeněk Mlčák, B. Koukola, J. Mareš
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Puppentheater Ostrava
Šárka Sladovníková
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

R. Rhees: Je možný soukromý jazyk?
Petr Glombíček
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Radislav Hošek
Igor Lisový
Rok: 2006, Minerva
článek v odborném periodiku

Raně středověký latinský Aristotelés
Marek Otisk
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ravennský spor o rozdělení filosofie
Marek Otisk
Rok: 2006
stať ve sborníku

Realizace "Projektu perspektiva"
Marek Schneider
Rok: 2006
stať ve sborníku

Reklama a čas
Hana Srpová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reklama u básníka Majakovského
Světla Čmejrková
Rok: 2006, Těžkoříct
článek v odborném periodiku

Reklama zaměřená na děti
Hana Srpová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Rerum historiae Graecae et Romanae investigatorum Bohemicorum Jan Burian, Josef Češka, Radislav Hošek, Antonín Kolář et Pavel Oliva bibliographia - CD ROM
Igor Lisový
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rodinné domy v české architektuře XX. století
Vladimír Šlapeta
Rok: 2006, Stavebnictví, č. 12-01
článek v odborném periodiku

Role světce ve výchovné koncepci Tomáše ze Štítného
Jana Grollová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Role světce ve výchovné koncepci Tomáše ze Štítného
Jana Grollová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Román Řešany v kontextu expresionismu?
Martin Tomášek
Rok: 2006, Votobia
kapitola v odborné knize

"Román-katarze" jako žánrová forma "magického realismu": Stanice Bouřná a Popraviště Čingize Ajtmatova
Miroslav Mikulášek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). ISBN 80-86488-20-9
Nina Pavelčíková, Ctibor Nečas
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Romská kultura jako specifický fenomén multikulturní společnosti českých zemí
Nina Pavelčíková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Rosner Boris (biogram)
Kamil Rodan
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Rozdiely v posudzovaní vybraných aspektov postavenia etník v spoločnosti ako potenciálny zdroj konfliktov
František Baumgartner
Rok: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize

Rozvojový projekt MŠMT 2005
Maria Vašutová
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách
Jelena Kupcevičová
Rok: 2006, Repronis
odborná kniha

Russkij rečevoj etiket (Ruská řečová etiketa)
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy



 
facebook
rss
social hub