Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Erotické podoby nezletilých v novější české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Esperando a un Narciso postpostmoderno. La ironía iconoclasta postmoderna como arma de doble filo
Jiří Chalupa
Rok: 2018, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Ethnic Border in the Bohemian Lands and Its Map Visualization from 1840 to 1914
Petr Popelka, Pavel Kladiwa
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Étudier le langage a l´ere du numérique : une pratique de la recherche connectée
Jan Lazar, Laetitia Bibié
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Everybody's Holocaust? Tova Reich's Satirical Approach to the Cult of Victimhood
Stanislav Kolář
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Exkurze do Izraele
Tomáš Novotný
Rok: 2018
působení v zahraničí

Exonymie průmyslové oblasti - na příkladu Ostravska a Karvinska (Česká republika)
Jaroslav David, Lucie Nováková
Rok: 2018, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Exploring Formulaic Clusters in L2 English Expert Writing: Academic ELF Discourse
Gabriela Zapletalová
Rok: 2018, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Fachlichkeit und Fachsprachlichkeit in varianten Kontexten
Lenka Vaňková
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Fedáková, Katarína/Puchalová, Ingrid (Hrsg.): Die Kauschauer Zeitung in Kontexten I. Košice: Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciách. 162 S. ISBN: 9788081525506.
Iveta Zlá
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fenomenologia Jana Patočki a kwestia językowego konstruowania świata
Jan Kajfosz
Rok: 2018, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach
kapitola v odborné knize

Filozofie prostoru - z kuchyně do kosmu a zpět
Lenka Naldoniová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozofie v obrazech
Lenka Naldoniová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Five Ways of Investigating Adnominals in Czech Sonnets of the 19th and 20th Centuries
Michal Místecký
Rok: 2018, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Flexibility in the Labour Market
Judit Csoba
Rok: 2018, METSZETEK
článek v odborném periodiku

Flexibility in the Labour Market
Judit Csoba
Rok: 2018, METSZETEK
článek v odborném periodiku

Folk na Slovensku. Geneze, funkce a živá paměť
Tomáš Herman
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Formal'nye varianty internacional'noj leksiki v russkom, pol'skom i cheshskom yazykah
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2018
stať ve sborníku

Formal'nye varianty internacional'noj leksiki v russkom, pol'skom i cheshskom yazykah
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Former Industrial Site Karolina: a Process of Dealing with Industrial Heritage
Magdaléna Mrázková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Forms of Language Planning and Policy in the Czech Republic
Hana Srpová
Rok: 2018, Palgrave Macmillan
kapitola v odborné knize

František Hrubín a výročí jeho úmrtí
Iva Málková
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frazeologie severních Slovanů
Eva Mrhačová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

From Neighbours to Foreigners - Dividing Cities and Urban Rail Transport
Michaela Závodná
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

From Optics to Practical Geometry: On Perspectiva Ascribed to Thomas Bradwardine in Vat. lat. 3102
Lukáš Lička
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework
David Černín, Marek Otisk, Lukáš Lička, Tomáš Nejeschleba
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

From the 'steel heart of Czechoslovakia' to the postindustrial space. Boom, crisis and cultural heritage of the Ostrava-Karviná mining district (1945-2017)
Andrea Pokludová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

From Vienna to Ostrava-from Austria to Czechoslovakia: Urban Rail Transport in the Czech Lands (on the Example of the Ostrava Agglomeration), 1894-1924
Michaela Závodná
Rok: 2018, Mesto a dejiny. The City and History
článek v odborném periodiku

Fungování analytických adjektiv v ruštině, češtině a polštině
Lukáš Plesník
Rok: 2018
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Gabriel Rožai: Terénne názvy hornogemerských obcí Rejdová a Vyšná Slaná. Gabriel Rožai, Rožňava, 266 s. Acta onomastica
Jaroslav David
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Galakoncert festivalu Templfest - Koncert jidiš písní
Tomáš Novotný
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl

Gender in American Literature, Selected Chapters in American Literature
Stanislav Kolář
Rok: 2018
působení v zahraničí

Genologická metodologie české historické prózy
Jakub Bičan
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gerbert of Aurillac and Table of Climate for Timekeeping
Marek Otisk
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gerbert's Horological Epistle for Brother Adam, or Why is There the Clime Table in Which the Longest Day of the Year Reaches 18 hours?
Marek Otisk
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gramatika současné hebrejštiny
Tomáš Novotný
Rok: 2018,
článek v odborném periodiku

Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Yanki Kupaly
Viktoryia Vaida
Rok: 2018
působení v zahraničí

Ha fallecido el romanista e hispanista checo Lubomír Bartoš
Jana Veselá
Rok: 2018, Studia romanistica, Vol. 18, Num. 1 / 2018
článek v odborném periodiku

Habermas a náboženství
Karel Hlaváček
Rok: 2018, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Haničák, Ondřej - Kolář, Ondřej (edd.): 140 let Matice opavské. Vybrané kapitoly z dějin české národnostní emancipace na Slezsku. Opava: Matice slezská - Slezské zemské muzeum 2017, 163 s. Těšínsko 61, 2018, č. 2, s. 158-160
Lenka Nováková
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hanuš Nykl, Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma (Příspěvek ke studiu ruské filosofie 19. století)
Jan Vorel
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hatikva
Tomáš Novotný
Rok: 2018, Maskil
článek v odborném periodiku

Helena, nebo Elena? - Alžběta, nebo Eliška?
Michal Místecký
Rok: 2018
ostatní

Hermeneutický pohled na sociologii
Vít Horák
Rok: 2018
stať ve sborníku

'Hic est Dei in Terra regnum, iustitiae et pacis osculum': Komenského vize nápravy společnosti
Jan Čížek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hiperonimy rzemiosło i rzemieślnik w słowiańskich zasobach paremiologicznych
Urszula Kolberová, Dmytro Klymenko, Marija Stefanović
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

Hipster, preppy, girly?A propos de néologismes liés a la mode et leur circulation en français et en tcheque.
Jan Lazar, Radka Mudrochová
Rok: 2018, Uniwersytet Lodzski
kapitola v odborné knize

Historia de literatura espa?ola a través de algunos textos clave: lectura, análisis, comprensión
Jiří Chalupa
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historia i obecny stan badań polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim
Jiří Muryc
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub