Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Abraham
Tomáš Novotný
Rok: 2018
ostatní

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 2018/22
Lenka Vaňková
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 2018/23
Lenka Vaňková
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Activity in Czech and Russian Nineteenth-century Sonnets: A Contrastive Study
Michal Místecký, Sergey Andreev
Rok: 2018, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Adam a Eva
Tomáš Novotný
Rok: 2018
ostatní

Adam Mickiewicz University in Poznań
Jan Malura
Rok: 2018
působení v zahraničí

Adorno und Habermas im Vergleich: Vom Säkularismus zum Postsäkularismus?
Karel Hlaváček
Rok: 2018, Labyrinth. An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics
článek v odborném periodiku

Adventus jako římská úřednická slavnost
Lubor Kysučan
Rok: 2018
stať ve sborníku

ÁGATA CÁCERES SZTORC, Entre el autoritarismo y la democracia. Feminismo, relaciones de género y violencia en la cultura peruana contemporánea (cine, televisión y creación literaria). Pe-ter Lang, Bern - Berlin - Bruxelles - Frankfurt am Main - New York - Oxford - Wien, 2017, 332 s. ISBN 978-3-0343-2457-1. Estudios Hispánicos 26 (2018), s. 125-128
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2018
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Simona Mizerová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Aktuální stav vědecko-výzkumného zaměření ostravské rusistiky
Jan Vorel, Blažena RUDINCOVÁ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Alena Podhorná-Polická (éd.) (2016). Migration(s) : regards croisés Bretagne - Moravie du Sud. Brno: FF MU
Karel Střelec
Rok: 2018, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Algunas observaciones sobre el uso del lenguaje (no) sexista en los medios electrónicos en Galicia
Irena Fialová
Rok: 2018, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia
kapitola v odborné knize

Algunas observaciones sobre la recepción crítica de la tal llamada novela de la memoria histórica en Espa?a
Jan Mlčoch
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Algunas observaciones sobre la recepción crítica de la tal llamada novela de la memoria histórica en Espaňa
Jan Mlčoch
Rok: 2018, Universidad Técnica de Liberec
kapitola v odborné knize

Analiz lingvisticheskoj terminologii v slovoobrazovanii
Viktoryia Vaida
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis Situs between Newton and Monadology
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anamneza upadku. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Czechach w relacji pacjenta z nagłego przypadku
Marek Petrů
Rok: 2018, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Anarchokapitalismus a monopoly /w Urza a Dolák
Antonín Dolák
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Andrej Bělyj: slovo-symbol jako prostředek vyjádření životní jednoty
Jan Vorel
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

ANDRZEJ SARNACKI SJ. Kolumbia i kultura przemocy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskie-go, Katowice 2018, 362 s. ISBN 978-83-226-3570-4. Ameryka Łacińska, 3 [101] (2018), s. 101-110
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

ANNA WENDORFF(red.). In-Migraciones: Historia oral y escrita en América Latina. Editorial Textoprint - Katedra Filologii Hiszpańskiej, Uniwersytet Łódzki, Sandomierz - Łódź 2016. 154 s. ISBN 978-83-933115-7-6. Studia Romanistica, 18. 2 (2018), s. 92-95
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Anselmův dialog De grammatico jako úvod do dialektiky
Marek Otisk
Rok: 2018, Filozofia
článek v odborném periodiku

Anthony Collins v kontextu raného britského osvícenství
Jan Čížek
Rok: 2018, Pro-FIl
článek v odborném periodiku

Antinatalism under Fire
Kateřina LOCHMANOVÁ, Filip SVOBODA, Vlastimil Vohánka, David Černý, Tomáš Hříbek
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Antologie k vývoji českého historického myšlení od vystoupení Gollovy školy do roku 1948
Petr Popelka, Lumír Dokoupil
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Aplikační možnosti kategorie modu: apokalyptičnost v současných českých románových 'kronikách'
Petr Hrtánek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Appraising Ballet Polyphony: Multimodal Analysis of European Theatres' Websites
Veronika RUSŇÁKOVÁ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Archetyp vody a ženy
Zdeňka Kalnická
Rok: 2018
ostatní

Architektura Nové Hutě v Krakově: Plány a skutečnost
Jiří Muryc
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Arcidiecézní muzeum Olomouc
Pavel Zatloukal
Rok: 2018, Foibos Books
kapitola v odborné knize

Arco, hraběcí rod v. Arco
Michal KUBICA
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

Are Place Names Euphonic?
Michal Místecký, Kristýna Kovářová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Area Slavica 2
Irena Bogoczová, Zdeňka Nedomová
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Aristippos - naturalistické a ekonomické aspekty hédonismu
Oldřich Kramoliš
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018
kapitola v odborné knize

Aristotelova rozumnost v Etice Níkomachově
Roman HLOCH
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ars moriendi - The Krumlov Miscellanea and its Illuminations in the Service of Late Medieval Pastoral Care
Daniela Rywiková
Rok: 2018, Ústav dějin umění AV ČR
kapitola v odborné knize

Art and Devotion in the Female Religious Communities of Medieval Český Krumlov,
Daniela Rywiková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aspekte der digitalen Kommunikation zwischen Experten und Laien am Beispiel von fachbezogenen Internetforen über Elektronik
Milan Pišl
Rok: 2018, Frank & Timme GmbH
kapitola v odborné knize

Asylbewerber, Flüchtling oder Migrant?
Martin Mostýn
Rok: 2018, Frank & Timme GmbH
kapitola v odborné knize

Attitude of local self-government authorities to technologies in urban rail transport based on the example of selected Moravian and Silesian towns between 1860 and 1914
Michaela Závodná
Rok: 2018
stať ve sborníku

Augustin a aritmetika: Číslo jako cesta k pravdě
Marek Otisk
Rok: 2018, SFZ SAV
kapitola v odborné knize

Aus dem Depot der Österreichischen Nationalbibliothek: Illuminierte Handschriften des Deutschordenslands. Autoren, Illuminatoren und Sammler
Maria Gabriele Theisen
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Austro-Silesian Recipients of Habsburg Ennoblement Privileges Between 1780 and 1804
Michal Kubica
Rok: 2018
stať ve sborníku

Baki Slavyan Universiteti
Vítězslav Vilímek
Rok: 2018
působení v zahraničí

Bartoš, Lubomír
Jan Mlčoch, Jana Veselá
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Baťa - Zlín - Československo
Jan HERMAN, Gabriela Končitíková, Zdeněk Pokluda
Rok: 2018
uspořádání výstavy (E)

Baťa, Židé a Steinův seznam (1938-1939)
Jan HERMAN
Rok: 2018, Moderní dějiny : sborník k dějinám 19. a 20. století = Modern history : studies into 19th and 20th century history
článek v odborném periodiku

Belza Chains in Machar's Letní sonety
Michal Místecký
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub