Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Církevní prostor a jeho "jazyky" v románu Miloše Urbana Stín katedrály
Petr Hrtánek
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cisneros' House of Imagination and Reality
Stanislav Kolář
Rok: 2005
stať ve sborníku

Clinical depression in unemployed men and women
František Baumgartner
Rok: 2005
stať ve sborníku

Co s tím sklem...
Petr Hrtánek
Rok: 2005, Host
článek v odborném periodiku

Co se stalo za Kavkazem? Interpretace karabašského konfliktu a analýza možných řešení
Vincenc Kopeček
Rok: 2005
stať ve sborníku

Co si BBC vybírá a názorů na češtinu; Čeština v médiích
Světla Čmejrková
Rok: 2005, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Co si BBC vybírá z názorů na češtinu; Struktura a jazyk mluvených zpráv
Jaroslav Bartošek
Rok: 2005, Čeština doma i ve světě
článek v odborném periodiku

Cohesion regions in the Czech republic and EU funds utilization options
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2005, AARMS
článek v odborném periodiku

Cómo nos vemos y cómo nos ven. Los latinoamericanos actuales por ellos mismos
Nina Podleszańska, K. Jarosz
Rok: 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego
kapitola v odborné knize

Créativité et figement
Jana Pavlisková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cubanismos y miscelánea
Juana Matouš Reyes
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Cubanismos y miscelánea
Juana Marcelina Reyes Jorge
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Cubanismos y miscelánea
Ivo Buzek, Juana Marcelina Reyes Jorge
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Cuerpo, sexualidad y fea burguesía: Tríbada o la teodicea de la cotidianeidad
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2005
stať ve sborníku

Cuerpo, sexualidad y fea burguesía: Tríbada o la teodicea de la cotidianeidad
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2005
stať ve sborníku

Cultural Specifics of Czech Advertising Discourse
Světla Čmejrková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cysarz, Herbert
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Czeska myśl filmowa. (Redakce A. Gwóźdź). Gdańsk : słowo / obraz terytoria, sv. 1. Obrazy, obrazki, obrazeczki. (Neumann, S. K.; Tille, V.; Scheinpflug, K.; Langer, F.; Čapek, J.; Čapek, K.)
Józef Zarek
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Czeska reklama telewizyjna i jej język
Dariusz Tkaczewski
Rok: 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
odborná kniha

Čas v jazyce a literatuře (Sborník z mezinárodní konference)
Iva Málková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Časopis Protimluv, č. 1-4
Oskar Mainx
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Časové věty v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Čech závistivec, Rakušan byrokrat. Spisy FF OU 155/2005
Nina Pavelčíková, Denisa Labischová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Česká billboardová reklama
Alena Jaklová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká poezie na prahu XXI. století
Iva Málková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká republika: Architektura XX. století. Díl I. Morava a Slezsko. Eds. M. Kohout, S. Templ
Pavel Zatloukal
Rok: 2005, Zlatý řez
odborná kniha

České Slezsko a severovýchodní Morava. Nástin historického vývoje
Lumír Dokoupil, Milan Myška
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

České vtipy s náboženskou tematikou jako druh frazémů
Marcela Grygerková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Česko-německý slovník managementu
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Martina Imider
Rok: 2005, Computer Press
odborná kniha

Česko-německý spor v olomoucké obchodní a živnostenské komoře na přelomu 19. a 20. století
Pavel Kladiwa
Rok: 2005, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Češi a Němci v olomoucké obchodní a živnostenské komoře 1903-1910.
Pavel Kladiwa
Rok: 2005, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Dál nejdu ve svém předstírání (J. H. Krchovský: Nad jedním světem)
Oskar Mainx
Rok: 2005, Host, č. 8
článek v odborném periodiku

Das Bild des Fürsten Karl Max Lichnowsky in August Scholtis´Roman Schloß Fürstenkron
Iveta Rucková
Rok: 2005, Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Dějiny španělské literatury 1. Text pro distanční vzdělávání
José Luis Bellón Aguilera, Piotr Sawicki, Irena Fialová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dějiny španělské literatury 1. Text pro distanční vzdělávání
Ivo Buzek, Irena Fialová, Piotr Sawicki
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dějiny španělské literatury 1. Text pro distanční vzdělávání
Piotr Sawicki, Irena Fialová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dekódování jazyka emocí v reklamě
Hana Srpová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den kubánské kultury
Jana Veselá
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem
Vítězslav Vilímek, Milan Hrdlička
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Der Fürst Karl Alois Lichnowsky und Adam Georg Forster
Iveta Rucková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Der Fußballgeneral
Silvia Neumayer-El Bakri
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Der höchste Berg, der längste Fluss, das bekannteste Denkmal: Die Inhaltsdiskussion in der Disziplin Landeskunde und die Bedeutung des Faches in der Ausbildung zukünftiger Deutschlehrer
Nicole Hirschler
Rok: 2005
stať ve sborníku

Der Sprachatlas von Unterfranken als Kulturspeicher.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2005, In: Würzburger Sendbrief vom Dialektforschen Nr. 7.
článek v odborném periodiku

Dětské modlitby
Marcela Grygerková
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Diagnostické využití percepce barev u dětí se specifickými poruchami učení a chování
Maria Vašutová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Dialecto, norma, lengua
Jana Veselá
Rok: 2005
stať ve sborníku

Dialektologie. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Lubomír Bartoš
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dialektologie. Text pro distanční vzdělávání
Ivo Buzek, Lubomír Bartoš
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dialektologie. Text pro distanční vzdělávání
Lubomír Bartoš
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Die alte Geschichte in Wien und die aktuelle österreichische Forschung zum antiken Narbaricum
Igor Lisový, Karl Tomaschitz
Rok: 2005, Studia humaniora Tartuencia 6
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub