Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Großunternehmertum im Zentrum des Ostrauer Industriegebietes: Interessen, Einfluß und Macht zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Pavel Kladiwa
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Grüner, Emma
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

"Guliwer" - czasopismo o książce dla dziecka - nr 1-4
Jan Malicki
Rok: 2005
ediční a redakční práce

Hadina, Emil
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

Handbuch Tschechien Slowakei Kontakte
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2005, fibre-Verlag
odborná kniha

Handbuch Tschechien/Slowakei-Kontakte
Nicole Hirschler, Vladimír Horák
Rok: 2005, Fibre Verlag
odborná kniha

Hantec jako fenomém denšních dnů
Marie Krčmová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Harry Potter a jeho multikulturní aspekty (Aktuální informace o 6.dílu Harry Potter and the Half-Blood Prince)
Markéta Straková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Hezky česky
Světla Čmejrková
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace

Histoire, culture et civilisation des pays francophones de l´Europe
Svatopluk Staniek
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Histoire, culture et civilisation des pays francophones d´Europe
Jitka Smičeková, Svatopluk Staniek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Histoire, culture et civilisation des pays francophones d´Europe. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Svatopluk Staniek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Histoire et culture de la France. Tome I. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Jana Brňáková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Histoire et culture de la France. Tome II. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Jana Brňáková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Historicko-vlastivědný výzkum užšího Ostravska v době působení učitele Jaromíra Bukovanského
Milan Myška
Rok: 2005
stať ve sborníku

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 12.
Jana Grollová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Historie ženy na stránkách současných českých dějepisných učebnic
Blažena Gracová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Historische Entwicklung des Deutschen: Übersichtstabellen-Kommentare-Textproben
Zdeněk Masařík, Vlastimil Brom
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historische Fachsprachenforschung versus Fachprosaforschung: Terminologische Überlegungen
Lenka Vaňková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Hiszpanskie wykrzykniki w polskiej praktyce przekladowej. Habilitační práce
Piotr Sawicki, Justyna Wesola
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hledání středu. Světová náboženství v původních textech. 2. vydání
Přemysl Mácha
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hmota a paměť
Marek Petrů
Rok: 2005, Reflexe
článek v odborném periodiku

Hodnocení kompetencí sociálních pracovníků klienty.
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Hofmanovo krematorium. Jak připomenout historii Ostravy
Martin Strakoš
Rok: 2005, Architekt LI
článek v odborném periodiku

Hohenzollernové v evropské politice 16. století: mezi Ansbachem, Krnovem a Královcem (1523-1603)
Radek Fukala
Rok: 2005, NLN, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Holý, P. Karel Haruda. Rapsodická cesta k malbě
Daniela Rywiková
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Hra jako jeden z tvůrčích principů Nezvalovy pantomimy
Jiří Svoboda
Rok: 2005, Bohemistyka, č. 1
článek v odborném periodiku

Hra na spoustu bubínků
Jakub Guziur, Olga Tokarczuková
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Hrubý Jesenik panoramtický
Nicole Hirschler
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Identifikácia základného a výberového súboru podľa vybraných ukazovateľov (sociodemografické indikátory)
František Baumgartner
Rok: 2005, Spoločenskovedný ústav SAV
kapitola v odborné knize

Imigranti a jejich sociální potřeby
Eva Saunders, Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Influencing error of central tendency in self-rating scales
František Baumgartner
Rok: 2005, Človek a spološnosť
článek v odborném periodiku

Infraction san-antoniesque au bon sens
Jana Brňáková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Institucionální zabezpečení trhu práce v České republice, Polsku a Nizozemí
Renáta Halásková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Institut für Slavistik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Alena Jaklová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Institut slavistiky Humboldtovy univerzity
Eva Minářová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Integracija reči detej v pautine technologij verbaľnogo i neverbaľnogo.
Květuše Lepilová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Integration von Fremden in der DDR. Vom Phänomen der Zuwanderung ehemaliger Deutscher aus der Sowjetunion in die DDR
Nicole Horáková Hirschlerov
Rok: 2005
stať ve sborníku

Interpretační možnosti textů pro děti. (Kulturologická sonda do pohádek Daniely Fischerové)
Svatava Urbanová
Rok: 2005, edice Ladění
kapitola v odborné knize

Intertextualita v duchovních promluvách
Jaroslav Bartošek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Intertextualita v duchovních promluvách
Naděžda Kvítková
Rok: 2005, ÚJČ AV ČR
kapitola v odborné knize

Introducción
Ivo Buzek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Introduction to Database Theory/Systems I
Roman ADAMCZYK
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Iskusstvo interpretacii. Genologičeski-germenevtičeskij anamnez fenomena
Miroslav Mikulášek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Iskusstvo interpretacii i jego "metanoia" na rubeže tysjačeletij. Vklad slavjanskich myslitelej v iskusstvo germenevtičeskoj interpretacii
Miroslav Mikulášek
Rok: 2005
stať ve sborníku

J. Parkinson - Ch. Brooker: Angličtina pro sestry
Miroslav Černý
Rok: 2005, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Jak dnes vydávat českou barokní hymnografii?
Jan Malura
Rok: 2005, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Jan Hird Pokorný - český architekt v New Yorku
Vladimír Šlapeta
Rok: 2005, Galerie J. Fragnera
odborná kniha

Jan Lehár (23.1.1949 - 29.12.2004)
Jan Malura, Jakub Sichálek
Rok: 2005, Česká literatura
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub