Publikační činnost - IS PUBL
Štajgr
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Tacheles-Streetart
Vladimír Horák
Rok: 2007
uspořádání výstavy (E)

Target Group - The Decisive Factor in the Form of Advertising
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Taylor, Peter: Venuše, Amor, pošetilost a čas
Jakub Guziur
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Temporalidad, narración y sacralización en el Libro de buen amor
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2007
stať ve sborníku

Teorie literatury a poetika. (Na vlnách času)
Vítězslav Vilímek, Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Terry Pinkard, German Philosophy 1760-1860
Petr Glombíček
Rok: 2007, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Těšínské osudy. Augustin Lipowski - Z Mostů u Jablunkova až na Ural v uniformě německého vojáka
Radek Lipovski
Rok: 2007, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Text book Systems of social security and its didactic interpretation
Renáta Halásková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Text und Textarbeit im Lehrwerk DaF
Pavla Zajícová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Textová opora k vývoji českého jazyka
Jaroslav David
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie (část I)
Irena Bogoczová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Texty a obrazy
Miroslav Zelinský
Rok: 2007, Protimluv
odborná kniha

The California Crucible: Literary Harbingers of Deep Ecology
Petr Kopecký
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

The Challenges of Being a 'Doubly Double Outsider'; or, When a Czech Scholar Teaches African American Literature in the United States
Karla Šimčíková
Rok: 2007, Repronis
kapitola v odborné knize

The Culture of Disrespect: On Internal Colonization of African Americans
Karla Šimčíková
Rok: 2007
stať ve sborníku

The Effects of the Mass Media on Political Communication
Pavel Pácl, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

The Literature of Urban America
Stanislav Kolář
Rok: 2007
působení v zahraničí

The Lower East Side: Literary Topos of Jewish American Immigration Fiction
Stanislav Kolář, Michal Peprník, Matthew Sweney
Rok: 2007, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

The politics of postmodernism
Tomáš Hauer
Rok: 2007
stať ve sborníku

The Tradition of Antiheroism in Jewish American Fiction
Stanislav Kolář
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tlumočení a vizuálně vnímané neverbální informace
Vítězslav Vilímek
Rok: 2007
stať ve sborníku

To Live Fully, Here and Now: The Healing Vision in the Works of Alice Walker
Karla Šimčíková
Rok: 2007, Lexington
odborná kniha

To Smash All Ghettos that Divide Us: The Short and Intermediate Fiction of Tillie Olsen.
Stanislav Kolář
Rok: 2007
stať ve sborníku

Todo modo: Hechos y palabras en la poesía de la experiencia
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2007
stať ve sborníku

Tolkien esejista
Miroslav Černý
Rok: 2007, Tvar
článek v odborném periodiku

Tomáš ze Štítného: Vidění svaté Brigity Švédské. Ed. Pavlína Rychterová
Jan Malura
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Továrník (na příkladu Elbertzhagenů, Glassnerů, Hochstetterů, Millerů zu Aichholz a Maxe Böhma)
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Tradice et/versus moderní společnost: příklad architektury řádu německých rytířů na severní Moravě a ve Slezsku v 19. a na počátku 20. století
Pavel Šopák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Tradition, Democracy, and Radicalism in Indigenous Communities in Mexico. Lessons for the Universalist-Relativist and Individualist-Communitarian Debates.
Přemysl Mácha
Rok: 2007, Ethnologia Actualis Slovaca
článek v odborném periodiku

Transcendentalita a transcendence v Heideggerově fundamentální ontologii, posudek disertační práce Michala Jamného
Oldřich Kramoliš
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Translatologica Ostraviensia I
Jiří Muryc
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Translatologica Ostraviensia II: sborník z konference Den s překladem
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu
Lubor Hruška
Rok: 2007, VŠB TU Ostrava
odborná kniha

Třikrát světová válka: očima Šlejhara, Machara a Šaldy
Martin Tomášek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Týden v regionech
Vladimír Horák
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace

Typologické aspekty zámecké architektury první poloviny 18. století v tzv. moravských enklávách ve Slezsku (příklad Štáblovic a Deštného)
Pavel Šopák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Typologie moderních českých povídkových cyklů
Martin Pilař
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Typologie přejatých substantiv v ruských a českých ekonomických textech
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
stať ve sborníku

U zrodu evropské módy: Ctižádostiví Římané
Igor Lisový
Rok: 2007
stať ve sborníku

Učitel
Andrea Pokludová, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Učitelský stres a potřeba změny
Karel Paulík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Udělení znaku městu Přívoz roku 1905
Jiří Brňovják
Rok: 2007
stať ve sborníku

Uhlobaron (na příkladu Zwierzinů a Vondráčků)
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Un gran hispanista centroeuropeo: homenaje al profesor Piotr Sawicki
Jana Veselá, Ivo Buzek
Rok: 2007, Estudios Hispánicos. Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki
článek v odborném periodiku

Understanding the World(s) We Live in: Teaching African American Literature in the Czech Republic
Karla Šimčíková
Rok: 2007, Repronis
kapitola v odborné knize

Universidad de Cantabria, Facultad de Filología, Santander
Kornélia Machová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Universidad de Oviedo, Facultad de Filosofía y Letras
Kornélia Machová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Přemysl Mácha
Rok: 2007
působení v zahraničí

Universitá degli studi di Salerno
Stanislav Kolář
Rok: 2007
působení v zahraničí


