Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Adjetivos sufijados de reciente creación
Lubomír Bartoš
Rok: 2006
stať ve sborníku

African American Studies in Central and Eastern Europe: The Case of Czech Republic
Karla Šimčíková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Agatangel J. Krymskyj (podp. -i.wald.-)
Igor Lisový
Rok: 2006, Minerva
článek v odborném periodiku

Ain edler tractat von der pestilencz. Zur Bedeutung und Sprache des Pesttraktats aus der Handschrift R 16 der Schlossbibliothek von Kunin
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Aktiengesellschaften in Ostrau-Karwiner Revier in 19. und Anfangs des 20. Jahrhunderts II.
Aleš Zářický
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktuální příznaková slovní zásoba české a polské školní mládeže na Těšínsku v ČR (sociolingvistický výzkum)
Lucie Radková
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Aleksandar Petrov: Smolný, Úplně jako ve filmu, Requiem pro neznámého nájemníka
Miroslav Černý
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Alois Špalek
Ondřej Jakubec
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Althochdeutsche Grammatik I. Laut und Formenlehre.; Althochdeutsche Grammatik II. Syntax.
Norbert Richard Wolf, Wilhelm Braune, Richard Schrodt
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Altruistická motivace, emocionální empatie a afiliace u vysokoškolských studentek sociální práce
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2006
stať ve sborníku

Altruistická motivace, emocionální empatie a afiliace u vysokoškolských studentek sociální práce
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2006
stať ve sborníku

Altruistická motivace, emocionální empatie a afiliace u vysokoškolských studentek sociální práce
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ambivalence v románech Muriel Sparkové
Jakub Guziur, Ema Jelínková
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

An ABC of Theoretical and Applied Linguistics
Aleš Svoboda, T. Hrehovčík
Rok: 2006, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha

Analýza nominací domácích elektrospotřebičů v současné ruštině, češtině a slovenštině (ve srovnávacím aspektu)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Analýza textu pro technologické předvídání
B. Duží, Martin Potůček, Robert Stojanov, Pavel Nováček
Rok: 2006, SLON
kapitola v odborné knize

Analýza vztahu mezi prosociálními tendencemi, empatií a pětifaktorovým modelem osobnosti u studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2006, Kontakt
článek v odborném periodiku

Anglická ustálená přirovnání z hlediska aktuálního členění
Aleš Svoboda
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ani ne... (Jaroslav Rudiš: Grandhotel)
Petr Hrtánek
Rok: 2006, Tvar
článek v odborném periodiku

Anotaciones del proyecto Tesoro léxico del caló
Ivo Buzek
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antická moudrost
Oldřich Kramoliš
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Antike Medizin Ein Lexikon, (Hrsg.) Karl-Heinz Leven. München, Beck Verlag 2005. (rec.)
František Šimon
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Apollón Boreios, severní bůh
Igor Lisový
Rok: 2006, Minerva
článek v odborném periodiku

Archeologické muzeum ve Florencii
Igor Lisový
Rok: 2006, Minerva
článek v odborném periodiku

Architektonická vzájemnost se Slovinskem
Vladimír Šlapeta
Rok: 2006, ERA, č. 6
článek v odborném periodiku

Architektonicko-urbanistické řešení městského parku v Moravské Ostravě na počátku 20. století
Pavel Šopák
Rok: 2006, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Architektura mendikantských klášterů na Moravě v době posledních Přemyslovců
Ondřej Jakubec
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Arcidiecézní muzeum Olomouc. Průvodce
Pavel Zatloukal
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Are we free to transform ourselves?
Marek Petrů
Rok: 2006
stať ve sborníku

Autorské čtení poezie
Vladimír Horák
Rok: 2006
úvodní slovo k výstavě

baby_lady, babygirl, baby-kocicka? (fungování nicků na chatu)
Jaroslav David
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ballady i romanse Adama Mickiewicza w tłumaczeniu słowackim: analiza językowa
Marta Pančíková
Rok: 2006, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego
kapitola v odborné knize

Barbara Johnson traduit la lettre de Sollers
Jerzy Brzozowski
Rok: 2006, Synergies Pologne
článek v odborném periodiku

Barokizace kostela sv. Václava v Opavě
Antonín Grůza
Rok: 2006
stať ve sborníku

Básnicky bydlí Kuběna
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2006, Protimluv
článek v odborném periodiku

Básník v literárních dějinách uvězněný. (Zastavení nad dílem Jindřicha Hořejšího)
Jiří Svoboda
Rok: 2006
stať ve sborníku

Beacco, J.-C., Bouquet, S., Porquier, R. (2004), Niveau B2 pour le français, un référentiel
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Behavioral-situational approach to examining social intelligence
František Baumgartner
Rok: 2006, Studia psychologica
článek v odborném periodiku

Beobachtungen zur russischen Grammatikografie des Deutschen.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006
stať ve sborníku

Bezručovská a wolkerovská tradice v poezii Drahoslava Gawreckého
Zdeněk Smolka
Rok: 2006
stať ve sborníku

Biografický slovník českých zemí 4. (2 biogramy)
Aleš Zářický
Rok: 2006, Libri
kapitola v odborné knize

Biografický slovník českých zemí 5. (5 biogramů)
Aleš Zářický
Rok: 2006, Libri
kapitola v odborné knize

Biografický slovník poslanců Slezského zemského sněmu v Opavě (1861-1918)
Hana Šústková
Rok: 2006, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada 9. (21.) 1 heslo
Petr Popelka
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 8. (20.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 8. (20.)
Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě. (Filozofická fakulta; Ústav pro regionální studia)
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 8. (20.) : supplementum: Šustková, H.: Biografický slovník poslanců Slezského zemského sněmu v Opavě (1861-1918)
Milan Myška, Hana Šústková, Aleš Zářický
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 9. (21.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 8 - Nová řada. - 7 biogramů
Petr Popelka
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Biologicismo y literatura: notas sobre dos cuentos de Jack London
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2006, Letra Clara
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub