Publikační činnost - IS PUBL
Současný český substandard
Irena Bogoczová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současný stav revitalizace lakotštiny
Miroslav Černý
Rok: 2007, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Soziale Arbeit mit den Flüchtingen und die EU
Eva Saunders
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku

Specializované okruhy z britské kultury. (English Songs and Rhymes.)
Aleš Svoboda
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifické vývojové poruchy učení a chování - SPUCH
Maria Vašutová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifické vývojové poruchy učení a chování - SPUCH. Sborník prací studentů FF OU
Anna Schneiderová, Maria Vašutová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Specifický neurotický syndrom u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
Maria Vašutová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Specifický neurotický syndrom u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
Maria Vašutová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Společenskovědní seminář
Slavoj Tomeček, Bořivoj Vlček
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

(spolu s G. Vellasem a M. Sapíkem) Alexandr J. Nemirovskij
Igor Lisový
Rok: 2007
stať ve sborníku

Spor o středověké velikonoční drama. Žánrové a komparativní aspekty v proměnách literární historie
Jan Malura
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stanisław Hadyna z Karpętnej
Karel Kadłubiec, Jolanta Motyka
Rok: 2007, Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Hadyny w Chorzowie
kapitola v odborné knize

Starosta (od Františka Kremera ke Gustavu Fiedlerovi)
Pavel Kladiwa, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Starověké Řecko. V kn.: Dějepis 6. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia.
Igor Lisový, V. Korcová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Starověký Řím. V kn.: Dějepis 6. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia
Igor Lisový, E. Bartáková
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Starší česká literatura I. Studijní opora
Jan Malura
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Statutární města Moravy a Slezska 1850-1914
Pavel Kladiwa
Rok: 2007, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Stav a perspektivy výzkumu bydlení a života v dělnických sídlištích v českých zemích a na Ostravsku.
Andrea Pokludová, Martin Jemelka
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Strategic interaction as a means for teaching natural communication in a classroom environment
Joanna BIELEWICZ-KUNC
Rok: 2007, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Struggles and Compromises within the Methodology of Doctor-Patient Interaction Research
Miroslav Černý
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studia Filologiczne I
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Studia filologiczne, tom 1
Stanislav Kavka, A Kolektiv
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studia germanistica 2
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2007
ediční a redakční práce

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Studia romanistica 7
Lubomír Bartoš, Ivo Buzek, Jana Veselá
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Studia romanistica 7
Jana Veselá, Ivo Buzek
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica 7. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. sborník prací FF OU číslo 234/2007
Piotr Sawicki, Ivo Buzek, Jana Veselá
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Studia romanistica 7. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. sborník prací FF OU číslo 234/2007
Piotr Sawicki, Ivo Buzek, Jana Veselá
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studia romanistica 7. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Sborník prací FF OU číslo 234/2007
Jan Šabršula, Ivo Buzek, Jana Veselá
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studia romanistica 7. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Sborník prací FF OU číslo 234/2007
Aleksander Ablamowicz, Ivo Buzek, Jana Veselá
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Studia romanistica 7. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Sborník prací FF OU číslo 234/2007
Jan Šabršula, Ivo Buzek, Jana Veselá
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Stuletnie rozmowy nad "Olzą"
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stupňovací spojovací prostředky v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2007, Listy filologické
článek v odborném periodiku

Stylistika
Marie Krčmová, J. Pleskalová
Rok: 2007, Academia
kapitola v odborné knize

Stylistika ruského jazyka
Zdeňka Nedomová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Stylistika: učební text pro distanční formu vzdělávání
Hana Srpová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Súčasná rodina a jej vplyv na hodnotový systém adolescentnej mládeže
Maria Vašutová, Daniela Kolibová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sur l´évolution de la langue espagnole
Jan Šabršula
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Svár poezie s ideologií. (K básnickému vývoji Josefa Hory)
Jiří Svoboda
Rok: 2007
stať ve sborníku

Svištiaci Štrpka a trojnohá čtenářka
Iva Málková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svoboda a(nebo) svoboda
Martin Škabraha
Rok: 2007, Filosofia
kapitola v odborné knize

Symbol vody a ženy ve výtvarném umění
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Symbolika měst a obcí ve střední Evropě
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Syndrom vyhoření u vybraných zdravotnických profesí
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2007
stať ve sborníku

Syntax španělštiny-Sintaxis espaňola
Jana Veselá, Lubomír Bartoš
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Syntax španělštiny-Sintaxis espaňola
Lubomír Bartoš
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Šaldův vztah k uměleckému zobrazení krajiny
Martin Tomášek
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šikana - rozvoj prosociálního chování
Maria Vašutová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Šiler, Vladimír. Orientální filozofie
Přemysl Mácha, Vladimír Šiler
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Šiler, Vladimír. Religionistika
Přemysl Mácha, Vladimír Šiler
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze


