Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Česko-německý spor v olomoucké obchodní a živnostenské komoře na přelomu 19. a 20. století
Pavel Kladiwa
Rok: 2005, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Češi a Němci v olomoucké obchodní a živnostenské komoře 1903-1910.
Pavel Kladiwa
Rok: 2005, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Dál nejdu ve svém předstírání (J. H. Krchovský: Nad jedním světem)
Oskar Mainx
Rok: 2005, Host, č. 8
článek v odborném periodiku

Das Bild des Fürsten Karl Max Lichnowsky in August Scholtis´Roman Schloß Fürstenkron
Iveta Rucková
Rok: 2005, Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Dějiny španělské literatury 1. Text pro distanční vzdělávání
José Luis Bellón Aguilera, Piotr Sawicki, Irena Fialová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dějiny španělské literatury 1. Text pro distanční vzdělávání
Ivo Buzek, Irena Fialová, Piotr Sawicki
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dějiny španělské literatury 1. Text pro distanční vzdělávání
Piotr Sawicki, Irena Fialová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dekódování jazyka emocí v reklamě
Hana Srpová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den kubánské kultury
Jana Veselá
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem
Vítězslav Vilímek, Milan Hrdlička
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Der Fürst Karl Alois Lichnowsky und Adam Georg Forster
Iveta Rucková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Der Fußballgeneral
Silvia Neumayer-El Bakri
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Der höchste Berg, der längste Fluss, das bekannteste Denkmal: Die Inhaltsdiskussion in der Disziplin Landeskunde und die Bedeutung des Faches in der Ausbildung zukünftiger Deutschlehrer
Nicole Hirschler
Rok: 2005
stať ve sborníku

Der Sprachatlas von Unterfranken als Kulturspeicher.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2005, In: Würzburger Sendbrief vom Dialektforschen Nr. 7.
článek v odborném periodiku

Dětské modlitby
Marcela Grygerková
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Diagnostické využití percepce barev u dětí se specifickými poruchami učení a chování
Maria Vašutová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Dialecto, norma, lengua
Jana Veselá
Rok: 2005
stať ve sborníku

Dialektologie. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Lubomír Bartoš
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dialektologie. Text pro distanční vzdělávání
Ivo Buzek, Lubomír Bartoš
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dialektologie. Text pro distanční vzdělávání
Lubomír Bartoš
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Die alte Geschichte in Wien und die aktuelle österreichische Forschung zum antiken Narbaricum
Igor Lisový, Karl Tomaschitz
Rok: 2005, Studia humaniora Tartuencia 6
článek v odborném periodiku

Die Auseinandersetzung mit dem Fremden in der schweizerischen Literatur. Das Beispiel: Erica Pedretti
Irena Šebestová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die deutsche Sprache im Hultschiner Ländchen als Wiedergabe des Zusammenlebens von Tschechen, Deutschen und Polen
Lenka Vaňková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Fürsten Karl Alois Lichnowsky, Felix Lichnowsky, Karl Max Lichnowsky und die Fürstin Mechtilde Lichnowsky im Spiegel der Literatur und Musik der deutschsprachigen Länder
Iveta Rucková
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Die Fürstin Mechtilde Lichnowsky und Karl Kraus
Iveta Rucková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Die Jahrhunderthalle und das Ausstellungsgelaende in Breslau - Das Werk von Max Berg
Vladimír Šlapeta
Rok: 2005, Bauwelt, č. 6
článek v odborném periodiku

Die statistische Reihe Österreichisches Städtebuch - vernachlässigte Quelle zum Studium der wirtschaftlichen, sozialen und demographischen Verhältnisse von großen cisleithanischen Städten 1880-1910
Pavel Kladiwa
Rok: 2005, Pamiętnik Cieszyński
článek v odborném periodiku

Diogenovo zvíře
Oldřich Kramoliš
Rok: 2005
stať ve sborníku

Diplomatické aktivity Jana Masaryka a jeho podíl na vzniku OSN po 2. světové válce
Pavel Carbol
Rok: 2005, Mezinárodní politika
článek v odborném periodiku

Distribuce plných a prázdných akuzativních resumptiv: korpusová analýza.
Radek Čech, Radek Šimík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Divadlo v Opavě: 200let: 1805-2005. Theater in Troppau: 200 Jahre: 1805-2005.
Nicole Hirschler
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Divotvorný místopis
Jaroslav David, Ondřej Nováček
Rok: 2005
libreta, scénáře

Dobyvatelé ztracených knih
Petr Hrtánek
Rok: 2005, Tvar
článek v odborném periodiku

Dokoupil, L. - Myška, M. - Svoboda, J. (eds.): Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (1 heslo)
Kamil Rodan, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jiří Svoboda
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Dokoupil, L. - Myška, M. - Svoboda, J. (eds.): Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (23 hesel)
Hana Šústková, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jiří Svoboda
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Dokoupil, L. - Myška, M. - Svoboda, J. (eds.): Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (4 hesla + 3 mapy)
Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jiří Svoboda
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Doktorat honoris causa dla Profesora Milana Jelínka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Dominik, Heinrich
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

Don Quijote - mana, která neustává
Jana Veselá, Jaroslav Reska
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Don Quijote - mana, která neustává
Jaroslav Reska
Rok: 2005, http://www.osu.cz/ffi/kro/dokumenty/don_quijote.doc
článek v odborném periodiku

Dovětek k jedné výstavě v klubu Magnolia
Jaroslav Reska
Rok: 2005, Frenštátský zpravodaj, měsíční informační zpravodaj
článek v odborném periodiku

Dr. Max Menger ve víru železničních jednání na říšské radě 1871 - 1907
Petr Popelka
Rok: 2005
stať ve sborníku

Dva typy komunikace na Internetu a jejich stylový charakter
Eva Jandová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Dynamika současné komunikace a problémy její translace
Milan Hrdlička
Rok: 2005
stať ve sborníku

E. PALKA, P. GONZÁLEZ-CREMONA: Guía de pecadores o Compendio de diversos errores léxicos, estilísticos y sintácticos, de los que deben desprenderse aquellas almas que quieran perseverar en el camino de la perfección lingüística. Krakow: Ksiegarnia...
Irena Fialová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Ecological Aspects in Alice Walker's Temple of My Familiar
Karla Šimčíková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Eichler, Fritz
Ivan Stupek
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia OU
kapitola v odborné knize

Einführung in die Alte Geschichte
Igor Lisový, Hartmut Leppin
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

"Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache I"/Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache II" (text pro distanční vzdělávání)
Lenka Vaňková, Jarmila Dubová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

"Einführung in die Textlinguistik" (text pro distanční vzdělávání)
Lenka Vaňková, Jarmila Dubová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub