Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Industrializace a urbanizace v XIX. století (Teoretické problémy)
Milan Myška
Rok: 2006
stať ve sborníku

Infinitif et ses fonctions en francais contemporain écrit
Jana Pavlisková
Rok: 2006, Ostravská univerzita
odborná kniha

Inovace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů ruštiny
Zdeňka Nedomová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Wrocławski, Sokrates-Erasmus mobility, 8.12.-12-12-2006
Pavel Kosek
Rok: 2006
působení v zahraničí

Interakcja a język
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006
stať ve sborníku

Interkulturelle Kompetenz
Eva Šrámková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Introducción
Ivo Buzek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Invention of the Avant-garde by Raymond Roussel
Mariana Kunešová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak rozvíjet čtení a mluvení v hodinách angličtiny (distanční opora)
Petra Lexová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jan Firbas' Heritage and Future Plans
Aleš Svoboda
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Jan Paweł II: Pamięć i tożsamość. Na marginesie lektury
Jan Malicki
Rok: 2006
stať ve sborníku

Jan Šabršula - vědec a pedagog
Jitka Smičeková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Jan Willenberger
Ondřej Jakubec
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Jazyková kompetence dvojjazyčných žáků na Těšínsku v oblasti současné polské spisovné i nespisovné slovní zásoby
Irena Bogoczová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Je možné vylepšovat člověka?
Marek Petrů
Rok: 2006, Literární noviny
článek v odborném periodiku

Je třeba se vyvarovat veškeré necudnosti. Cenzurní zásahy jezuitů v tiscích Emblematum liber
Ondřej Jakubec
Rok: 2006
stať ve sborníku

Jeho Veličenstvo Bondy: Tematický blok k 76. narozeninám Egona Bondyho
Oskar Mainx
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Jeux de mots formés par inclusion dans l´oeuvre de Frédéric Dard
Jana Brňáková
Rok: 2006
stať ve sborníku

"Jezdec na bílém koni". K českým překladům novely Theodora Storma.
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Język i literatura czeska w interakcji
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Język i literatura czeska w interakcji. - Český jazyk a literatura v interakci
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Język i literatura czeska w interakcji. - Český jazyk a literatura v interakci. Red. M. Balowski, J. Svoboda
Svatava Urbanová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jiří Černý sedmdesátiletý
Jan Holeš
Rok: 2006, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Jiří Sarganek - pietistický pedagog a spisovatel z Těšínska
Jan Malura
Rok: 2006
stať ve sborníku

Johannes Freumbichler - Großvater und Schriftsteller - aus der Sicht von Thomas Bernhard
Jiří Schoffer
Rok: 2006
stať ve sborníku

Jonkoping University, Kristianstad University
Karla Šimčíková
Rok: 2006
působení v zahraničí

Jubileusz Docent Evy Mrhačovej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Jubileusz Profesor Marii Krčmovej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

K aktuálnym otázkam výskumu sociálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a múdrosti
František Baumgartner
Rok: 2006, ÚEPs SAV, Slovak Academic Press
kapitola v odborné knize

K autentičnosti filmu Tanec s vlky
Miroslav Černý
Rok: 2006, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

K demokratizaci současné češtiny
Jaroslav Hubáček
Rok: 2006
stať ve sborníku

K demokratizaci současné češtiny
Jaroslav Hubáček
Rok: 2006
stať ve sborníku

K historii, hudební a slovesné kultuře romského obyvatelstva zemí východních Slovanů a Polska
Nina Pavelčíková
Rok: 2006
stať ve sborníku

K jazyku reklamy a politiky
Jaroslav Bartošek
Rok: 2006
stať ve sborníku

K metaforizaci v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2006
stať ve sborníku

K otázce genia loci českého Slezska
Józef Zarek
Rok: 2006, Votobia
kapitola v odborné knize

K otázce jazykové situace na Těšínsku
Jana Raclavská
Rok: 2006
stať ve sborníku

K otázce zvládání pracovních nároků v sociální práci
Karel Paulík
Rok: 2006, Kontakt
článek v odborném periodiku

K pojetí klienta v sociální práci: manažerismus nebo humanistický přístup?
Zdeněk Mlčák, Alina Kubicová
Rok: 2006
stať ve sborníku

K problematice tzv. neostrých výrazů na příkladu češtiny a polštiny
Jiří Muryc
Rok: 2006
stať ve sborníku

K problematike merania sociálnej inteligencie
František Baumgartner
Rok: 2006
stať ve sborníku

K teoretickému dílu Mistra Jindřicha z Isernie
Richard Psík
Rok: 2006
stať ve sborníku

K typologii, morfologii a poetice jihoslovanských pohádek o zvířatech
Irena Bogoczová
Rok: 2006
stať ve sborníku

K výzkumu profesních kompetencí sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
stať ve sborníku

K výzkumu profesních kompetencí sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K významu výzkumu středověké německé lékařské prózy
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Kadlec, J. (2005), Francouzština v Kanadě
Jan Holeš
Rok: 2006
stať ve sborníku

Kafkovo první osudové a tvůrčí dilema
Jiří Svoboda
Rok: 2006, Votobia
kapitola v odborné knize

Kapitoly o českém literárním undergroundu
Martin Pilař
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)



 
facebook
rss
social hub