Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Literacki zapis mowy potocznej ludu paragwajskiego w polskich przekładach prozy Augusto Roa Bastosa
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2006, Księgarnia Akademicka
kapitola v odborné knize

Literarische Gestaltung des Fürsten Felix Lichnowsky in Georg Weerths Feuilletonroman Leben und Thaten des berühmten Ritters Schnapphahnski
Iveta Rucková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Literární reflexe v esejích filozofa Karla Kosíka
Jiří Svoboda
Rok: 2006
stať ve sborníku

Litterae et artes. Slovníček základních pojmů z antické literatury a umění (119 hesel)
Igor Lisový, Kolektiv Autorů Kolektiv Autorů
Rok: 2006, Konvoj
kapitola v odborné knize

Los libros imposibles en la narrativa de Ricardo Piglia
Nina Podleszańska
Rok: 2006
stať ve sborníku

Los Matachines: identita a politika v Novém Mexiku na příkladu tance
Přemysl Mácha
Rok: 2006, Český lid
článek v odborném periodiku

Ľud Levočských vrchov
Juraj BRINCKO
Rok: 2006, Polypress
odborná kniha

M. Seco, O. Andrés, G. Ramos: Diccionario Fraseológico documentado del Espaňol Actual. Locuciones y Modismos Espaňoles
Ivo Buzek
Rok: 2006, Lingua Viva
článek v odborném periodiku

Má Bismarck ve své krabičce brouka?
Petr Glombíček
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Magická angličtina (Magic English): Definitely not a Pleasant and Fast Way of Learning to Speak and Understand English
Petra Lexová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Magická síla ohně - sochař Igor Kitzberger
Petr Holý
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Mainx, Ferdinand
Květa Jordánová
Rok: 2006
ostatní

Malá recenze na svatou Alžbětu (a na svatý život)
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2006, Protimluv
článek v odborném periodiku

Margarita Mladenova, Češka gramatika s upražnenija...
Irena Bogoczová
Rok: 2006, Slovo a slovesnost 67
článek v odborném periodiku

Mary de Rachewiltz: Když se oddávám bolesti
Jakub Guziur
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Mary de Rachewiltz: Odstup není odloučení
Jakub Guziur
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Mary de Rachewiltz: Tvá křídla drhnou
Jakub Guziur
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Mary de Rachewiltz: Vlaky už na čas nejezdí
Jakub Guziur
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Mary Rudge de Rachewiltz a její otec Ezra Pound
Jakub Guziur
Rok: 2006, Revolver Revue
článek v odborném periodiku

Medina Guerra, A. Ma. (coord.) (2003), Lexicografía espaňola. Barcelona. Ariel
Ivo Buzek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Meeting a Challenge: On the Translation of Sexing the Cherry
Renáta Tomášková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Menschenrechte im Alltag: Ein praxisorientierter Workshop zu Menschenrechten und zur kulturellen Sensibilisierung.
Tatjana Reitmann
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Menschenrechte im Alltag: Ein praxisorientierter Workshop zu Menschenrechten und zur kulturellen Sensibilisierung.
Nicole Hirschler
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Mergers Among Trade and Professional Associations
Stephen Wernet, J. Pietroburgo, T. R. Carr
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Metafyzika jako věda: Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi
Marek Otisk
Rok: 2006, Filosofia
odborná kniha

Metoda projektów jako możliwość integracji historii z innymi przedmiotami szkolnymi (wyniki badań empirycznych)
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Metodika zhodnocení vstupních kompetencí. Identifikace předpokladů pro doplnění potřebného vzdělání. Metodický materiál projektu Tvá budoucnost
Karel Paulík
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Meze osvícenství a raná německá romantika
Marek Otisk
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mezi translatologií, slavistikou a teologií (K jednomu neznámému překladu Vojtěcha Tkadlčíka)
Eva Hrdinová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Mezi vyprávěním a kontemplací
Jan Malura
Rok: 2006, Host
kapitola v odborné knize

Mezinárodní konference kanadistů v Debrecínu
Jan Holeš
Rok: 2006, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Michal Clement, Conrad Kirnig, Florián Lužný, Oldřich Liska, Ernst Nowak, Josef Pazderka
Pavel Šopák
Rok: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize

Milena Hübschmannová a historie Romů po 2.světové válce
Nina Pavelčíková
Rok: 2006, Romano džaniben. Sborník romistických studií
článek v odborném periodiku

Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii
Iva Málková
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii
Jan Malura
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Místo a úloha translace v současném globalizujícím se světě
Milan Hrdlička
Rok: 2006
stať ve sborníku

Mluvená komunikace a její úskalí
Marcela Grygerková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modal Verbs in Requests as a Means of Linguistic Politeness
Sirma Wilamová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání
Aleš Zářický
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Modrá a Hnědá kniha
Petr Glombíček
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Mongolsko a lidský rozvoj. Studie proveditelnosti projektu zahraniční rozvojové spolupráce na podporu rozvoje lidských zdrojů ve vybraném regionu Mongolska
Pavel Nováček
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Moravsko-slezská centrální dráha a vznik železniční sítě v západním Slezsku
Petr Popelka
Rok: 2006, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Moravskoslezský kraj
Nicole Hirschler
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Moravskoslezský lidový parlament
Marek Otisk
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech polsko-českého smíšeného pruhu
Eva Jandová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Motivation und Rentabilität des Eisenbahngewerbes in der Habsbugesmonarchie auf dem Beispiel der Eisenbahngesellschaften in Österreichisch-Schlesien
Petr Popelka
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Motivations and Impact of Context-Sensitive Politeness Strategies
Sirma Wilamová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Mozartova první Pamina
Milan Myška
Rok: 2006
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (1 biogram)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (1 biogram)
Tomáš ADAMEC, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub