Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Starší česká literatura I. Studijní opora
Jan Malura
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Statutární města Moravy a Slezska 1850-1914
Pavel Kladiwa
Rok: 2007, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Stav a perspektivy výzkumu bydlení a života v dělnických sídlištích v českých zemích a na Ostravsku.
Andrea Pokludová, Martin Jemelka
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Strategic interaction as a means for teaching natural communication in a classroom environment
Joanna BIELEWICZ-KUNC
Rok: 2007, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Struggles and Compromises within the Methodology of Doctor-Patient Interaction Research
Miroslav Černý
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studia Filologiczne I
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Studia filologiczne, tom 1
Stanislav Kavka, A Kolektiv
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studia germanistica 2
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2007
ediční a redakční práce

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Studia romanistica 7
Lubomír Bartoš, Ivo Buzek, Jana Veselá
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Studia romanistica 7
Jana Veselá, Ivo Buzek
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica 7. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. sborník prací FF OU číslo 234/2007
Piotr Sawicki, Ivo Buzek, Jana Veselá
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Studia romanistica 7. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. sborník prací FF OU číslo 234/2007
Piotr Sawicki, Ivo Buzek, Jana Veselá
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studia romanistica 7. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Sborník prací FF OU číslo 234/2007
Jan Šabršula, Ivo Buzek, Jana Veselá
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studia romanistica 7. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Sborník prací FF OU číslo 234/2007
Aleksander Ablamowicz, Ivo Buzek, Jana Veselá
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Studia romanistica 7. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Sborník prací FF OU číslo 234/2007
Jan Šabršula, Ivo Buzek, Jana Veselá
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Stuletnie rozmowy nad "Olzą"
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stupňovací spojovací prostředky v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2007, Listy filologické
článek v odborném periodiku

Stylistika
Marie Krčmová, J. Pleskalová
Rok: 2007, Academia
kapitola v odborné knize

Stylistika ruského jazyka
Zdeňka Nedomová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Stylistika: učební text pro distanční formu vzdělávání
Hana Srpová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Súčasná rodina a jej vplyv na hodnotový systém adolescentnej mládeže
Maria Vašutová, Daniela Kolibová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sur l´évolution de la langue espagnole
Jan Šabršula
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Svár poezie s ideologií. (K básnickému vývoji Josefa Hory)
Jiří Svoboda
Rok: 2007
stať ve sborníku

Svištiaci Štrpka a trojnohá čtenářka
Iva Málková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svoboda a(nebo) svoboda
Martin Škabraha
Rok: 2007, Filosofia
kapitola v odborné knize

Symbol vody a ženy ve výtvarném umění
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Symbolika měst a obcí ve střední Evropě
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Syndrom vyhoření u vybraných zdravotnických profesí
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2007
stať ve sborníku

Syntax španělštiny-Sintaxis espaňola
Jana Veselá, Lubomír Bartoš
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Syntax španělštiny-Sintaxis espaňola
Lubomír Bartoš
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Šaldův vztah k uměleckému zobrazení krajiny
Martin Tomášek
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šikana - rozvoj prosociálního chování
Maria Vašutová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Šiler, Vladimír. Orientální filozofie
Přemysl Mácha, Vladimír Šiler
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Šiler, Vladimír. Religionistika
Přemysl Mácha, Vladimír Šiler
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Šlechtic podnikatelem / podnikatel šlechticem
Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Španělská stylistika, lexikologie a lexikografie
Irena Fialová, Ivo Buzek
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Španělská stylistika, lexikologie a lexikografie
Lubomír Bartoš, Ivo Buzek
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Španělsko-český, česko-španělský slovník (Zkrácená verze)
Jiří Chalupa
Rok: 2007, Fin Lexika
odborná kniha

Španělština 1. Interaktivní kurz pro začátečníky
Jana Veselá, Miroslav Slowik
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Španělština 1. Interaktivní kurz pro začátečníky
Miroslav Slowik
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Španělština 2. Interaktivní kurz pro začátečníky
Jana Veselá, Miroslav Slowik
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Španělština 2. Interaktivní kurz pro začátečníky
Miroslav Slowik
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Štajgr
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Tacheles-Streetart
Vladimír Horák
Rok: 2007
uspořádání výstavy (E)

Target Group - The Decisive Factor in the Form of Advertising
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Taylor, Peter: Venuše, Amor, pošetilost a čas
Jakub Guziur
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Temporalidad, narración y sacralización en el Libro de buen amor
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2007
stať ve sborníku

Teorie literatury a poetika. (Na vlnách času)
Vítězslav Vilímek, Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Terry Pinkard, German Philosophy 1760-1860
Petr Glombíček
Rok: 2007, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub