Publikační činnost - IS PUBL
Obraz dějiny v českých povídkových cyklech
Martin Pilař
Rok: 2007
stať ve sborníku

Obraz Edvarda Beneše v současných českých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Obrazy Jany Šmolkové
Marie Šťastná
Rok: 2007
úvodní slovo k výstavě

Obučenije delovomu russkomu jazyku - novaja forma obučenija e-Learning
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Od informace k reklamě
Hana Srpová, Hana Srpová, Jaroslav Bartošek, Světla Čmejrková, Alena Jaklová, Pavel Pácl
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Od informace k reklamě
Tomáš Rucki, Hana Srpová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Od informace k reklamě
Alena Jaklová
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Od informace k reklamě
Hana Srpová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Odborný styl a česká reklama
Hana Srpová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odborný text a jeho translace
Milan Hrdlička
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Odolnost vůči zátěži u těhotných žen s abúzem drog
Helena Záškodná, Blanka Žižková
Rok: 2007, Triton
kapitola v odborné knize

Olbia, colonia benedetta lungo una riva del Bug
Igor Lisový
Rok: 2007, Paralleo 38, Anno 38
článek v odborném periodiku

Omeprazole or Losec: On the Use of Medical Terminology in Doctor-Patient Communication
Miroslav Černý
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On the Function of Speech Acts in Doctor-Patient Communication
Miroslav Černý
Rok: 2007, Linguistica ONLINE
článek v odborném periodiku

Orientální filozofie
Vladimír Šiler
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Osobennosti udarenija imen suščestviteľnych v poetičeskom jazyke 19 veka i akcentologičeskije normy sovremennogo russkogo jazyka. Doktorská práce
Blažena Rudincová, Halina Cvrková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Osobnost Tomáše Bati očima jeho přítele a ředitele Baťova koncernu Hugo Vavrečky
Nina Pavelčíková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Österreichisches in österreichischer Gegenwartsliteratur? Eine sprachliche Analyse am Beispiel von Marlene Streeruwitz
Silvia Neumayer-El Bakri
Rok: 2007
stať ve sborníku

Ostravagance 10
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance 7
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance 8
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance 9
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Ostravská průmyslová aglomerace. Příklad celkového řešení průmyslového dědictví (hornické, hutnické a železniční památky a dělnické kolonie)
Miloš Matěj
Rok: 2007, Národní muzeum
kapitola v odborné knize

Ostravská průmyslová aglomerace. Technické památky v památkové péči
Miloš Matěj
Rok: 2007, Národní muzeum
kapitola v odborné knize

Ostravské pivovary mezi volnou soutěží a kartelem (1889-1918)
Radoslav Daněk
Rok: 2007
stať ve sborníku

Ostravské zámky
Jakub IVÁNEK
Rok: 2007, Repronis
odborná kniha

Osudy rodiny Wechsbergů
Hana Šústková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Otázka konfese Slezanů v nobilitačních řízeních České dvorské kanceláře za vlády císaře Karla VI. a tzv. slezský inkolát
Jiří Brňovják
Rok: 2007
stať ve sborníku

Otázka (ne)zřízení okresních zastupitelstev na Moravě a v rakouském Slezsku 1862-1914
Pavel Kladiwa
Rok: 2007, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

P. Ignác Janák (1862 - 1932) a rozvoj třetího řádu sv. Františka v místeckém děkanátu
Veronika TOMÁŠOVÁ
Rok: 2007, Studia theologica 9
článek v odborném periodiku

P. Oliva, Opera minora 1
Igor Lisový, Pavel Oliva
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Památky na stránkách Moravskoslezské revue. Příspěvek k dějinám památkové péče na Moravě a ve Slezsku
Pavel Šopák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Paragwaj w oryginale i przekładzie. Polskie tłumaczenia prozy Augusto Roa Bastosa
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2007
stať ve sborníku

Parémie národů slovanských III
Igor Jelínek, Jiří Muryc
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Parémie národů slovanských III. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
Blažena Rudincová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Parémie v Českém zápasu
Marcela Grygerková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Paremijnyj fond nacionalnogo jazyka kak otraženije krizisnych javlenij v obščestvě
Jelena Kupcevičová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Past and present of the English language
Stanislav Kavka
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Paul E. Oppenheimer, Edward N. Zalta. O logice ontologického důkazu
Petr Hromek
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Peaceful Multiculturalism or Culture Wars?
Stanislav Kolář, Šárka Bubíková, Olga Roebuck
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Perspektivy jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě v kontextu společenských změn
Jitka Smičeková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Persuasion and Manipulation in Political Journalism
Jaroslav Bartošek, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Persuasion through Words and Images
Hana Srpová, Hana Srpová, Jaroslav Bartošek, Alena Jaklová, Světla Čmejrková, Pavel Pácl
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Persuasion through Words and Images
Světla Čmejrková
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Persuasion through Words and Images
Hana Srpová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Persuasion Through Words and Images
Christopher Hopkinson
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Persuasion throught Words and Images
Tomáš Rucki, Hana Srpová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Pesci, focacce, vino ...
Igor Lisový, Letizia Lanza
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Platónská ekologie, hlubinná ekologie In Philosophica 12, sborník prací FF OU číslo 235/2007
Petr Kopecký
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espaňol
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze


