Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Empatie jako kvalita v pomáhajícím vztahu
Alina Kubicová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Engelbert Glier
Pavel Hruboň, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Entwicklungskonzept Elbinsel - Revitalisierungsstrategien für das Ostragehege.
Dominique Fliegler
Rok: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize

Entwickulngskonzept Elbinsel - Revitalisierungsstrategien für das Ostragehege
Dominique Fliegler, Susane Jaeger, Anne Pfeil
Rok: 2006, TU Dresden
kapitola v odborné knize

Erbovní návrh a erbovní censura v českých nobilitacích císaře Karla VI. (1712-1740). Příspěvek k barokní heraldice
Pavel Hruboň, Jiří Brňovják
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erbovní návrh a erbovní censura v českých nobilitacích císaře Karla VI. (1712-1740). Příspěvek k barokní heraldice
Pavel Hruboň, Jiří Brňovják
Rok: 2006
stať ve sborníku

Erreur en traduction pragmatique du français en polonais
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Esej o krásném a ošklivém
Petr Holý
Rok: 2006
stať ve sborníku

Esej o ošklivém a krásném
Petr Holý
Rok: 2006, Votobia
kapitola v odborné knize

ESF Projekt v Opatření 3.2 Modulární systém studijních programů na vysokých školách v Moravskoslezském kraji. OU, 2006. Spoluřešitel.
Maria Vašutová
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Esteticko-filozofické koncepce Andreje Bělého (Hermeneutika ruského symbolizmu)
Jan Vorel
Rok: 2006
stať ve sborníku

Estudios Hispánicos XII: Miscelánea de literatura espaňola comparada. Homenaje a Roberto Mansberger Amorós. J. Butiná Jiménez, J. Ziarkowska, P. Sawicki (coords.). Wroclaw: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Wroclaw
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2006
stať ve sborníku

Etika transgrese v díle Egona Bondyho
Marek Petrů
Rok: 2006, Host
článek v odborném periodiku

Etika v neziskových organizacích
Vladimír Šiler
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Étymologie et structure lexématique col-pole
Jan Šabršula
Rok: 2006
stať ve sborníku

Eucharistický mlýn v českém graduálu z Luzernu - pokus o ikonologickou interpretaci
Daniela Rywiková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Eudora Weltyová
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Rok: 2006, Paseka
kapitola v odborné knize

Eva Mrhačová
Igor Lisový, Jana Bolková
Rok: 2006, Minerva: odborný periodický sborník společenských věd
článek v odborném periodiku

Existenciální metamorfózy v rouchu zvířecí pohádky
Svatava Urbanová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Existiert eine Antwort auf die Frage nach der Konstituierung des weiblichen Ich?
Irena Šebestová, Irena Šebestová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Exotizace a naturalizace v českém překladu 'Harryho Pottera'
Renáta Tomášková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Explicite et implicite en traduction: langue et culture
Jitka Smičeková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Explicitnost vyjadřování v překladu
Jitka Smičeková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Exulantský lament jako žánr české literatury 17. a 18. století
Jan Malura
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ezra Pound: Vortex
Jakub Guziur
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

F. Chappell, C. McCarthy a proměny románu na americkém Jihu
Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Feind- und andere Bilder.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006
stať ve sborníku

Feminist Metaforlar: Felsefeye Ne Onerebilirler?
Zdeňka Kalnická
Rok: 2006, Kadin Calismalari Dervisi
článek v odborném periodiku

Feminist Metaphors: What Can They Offer to Philosophy?
Zdeňka Kalnická
Rok: 2006
stať ve sborníku

Feminist Metaphors: What Can They Offer to Philosophy?
Zdeňka Kalnická
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomén chudoby a sociální vyloučení v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Fenomén chudoby a sociální vyloučení v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Fenomén chudoby a sociální vyloučení v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozof a básník (K dialogu myšlenkových a uměleckých světů Vladimíra Solovjeva a Andreje Bělého)
Jan Vorel
Rok: 2006
stať ve sborníku

Finding about Livin': Teaching Women Writers in Modern American Literature
Karla Šimčíková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Firbasovy sémantické škály a komunikační strategie
Aleš Svoboda
Rok: 2006
stať ve sborníku

Florian Zapletal a renesanční umění na Moravě: Případ Jana Willenbergera
Ondřej Jakubec
Rok: 2006
stať ve sborníku

Fonetyka i fonologie ogólna i kontrastywna
Aleš Svoboda, Stanislav Kavka, S. Moleda, A. Widota
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Forma sleduje funkci. Sakrální gotizující architektura renesance na Moravě v průsečíků demonstrace konfesionality a rodových tradic
Ondřej Jakubec
Rok: 2006
stať ve sborníku

Francouzština na americkém kontinentě
Jan Holeš
Rok: 2006, UP
odborná kniha

Francouzština v Americe
Jan Holeš
Rok: 2006,
odborná kniha

Francúzsko-česká muzikologická terminológia
Jitka Smičeková, J. Bubáková
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

František Halas v polském kontextu
Józef Zarek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Frazeologizmy a jejich translace
Milan Hrdlička
Rok: 2006
stať ve sborníku

Freud und Přibor
Nicole Hirschler
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Functional Macrofield Perspective (Religious Discourse Analysis Based on FSP)
Aleš Svoboda, M. Adam
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Funkčně-sémantické pole kvantity v ruštině v porovnání s češtinou
Zdeňka Nedomová
Rok: 2006, Ostravská univerzita
odborná kniha

Funkční větná perspektiva jako faktor komunikační strategie
Aleš Svoboda
Rok: 2006
stať ve sborníku

Gemeindeverwaltung und lokale Eliten in ben böhmischen Ländern 1850-1918,
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora
Rok: 2006, East Central Europe/ECE
článek v odborném periodiku

Gender jako zátěž
Petr Saforek
Rok: 2006
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub