Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Česko-německý, německo-český slovník managementu
Martina Imider
Rok: 2006, Computer Press
odborná kniha

česko-německý slovník managementu
Martina Imider
Rok: 2006, Computer Press
odborná kniha

Česko-německý slovník managementu
Martina Imider
Rok: 2006, Computer Press
odborná kniha

Česko-ruský a rusko-český slovník managementu
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006, Tlumočení-překlad
článek v odborném periodiku

Česko-ruský slovník managementu
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický
Rok: 2006, Computer-Press
odborná kniha

Český historický ústav v Římě
Pavel Hruboň
Rok: 2006
působení v zahraničí

Čeština na WWW chatu
Eva Jandová, Jaroslav David, Jana Hoffmannová, Diana Svobodová, Olga Müllerová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Čin záslužný, leč nedokonalý
Zdeněk Smolka
Rok: 2006, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Člověk a jeho svět. Další vzdělávání učitelů ruského jazyka
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Člověk a jeho svět. Další vzdělávání učitelů ruského jazyka
Jelena Kupcevičová, Vítězslav Vilímek, Mojmír Vavrečka
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Das Bild des Fürsten Felix Lichnowsky im Tierepos Heinrich Heines Atta Troll
Iveta Rucková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Das Europäische Sprachenportfolio. Eine Pilotstudie zur Einführung des Portfolios am germanistischen Lehrstuhl an der Universität in Ostrava
Silvia Neumayer-El Bakri, Nicole Hirschler, Tatjana Reitmann
Rok: 2006
stať ve sborníku

Das Europäische Sprachenportfolio. Eine Pilotstudie zur Einführung des Portfolios am germanistischen Lehrstuhl an der Universität in Ostrava.
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Das Motiv der Flucht in Ingeborg Bachmanns Hörspiel Zikaden und in ihrer Erzählung Alles vor dem philsophischen Hintergrund
Iveta Rucková
Rok: 2006, Vědecká pojednání-Wissenschaftliche Abhandlungen-Prace naukowe
článek v odborném periodiku

Das Phänomen der Textohärenz und -kohäsion in der sprachwissenschaftlichen Forschung
Šárka Sladovníková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Das "Schwarze Buch"(1576-1730) als Zeuge der Lösung von Straitigkeiten in der Stadt Fulnek.
Lenka Vaňková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Wiener Bankhaus Rothschild und das Wirtschaftswachstum Mährens und Österreichisch-Schlesiens
Milan Myška
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Wissen der tschechischen Schüler(innen) und Studierenden über Polen und die Polen
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dekódování jazyka emocí v reklamě
Hana Srpová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Den mexické kultury
Jana Veselá
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem a Překladatelská soutěž pro studenty na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Eva Hrdinová
Rok: 2006, ToP (Tlumočení a překlad)
článek v odborném periodiku

DENAS. Manuál dynamické elektroneurostimulace přístroji DENAS
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Der deutsch-tschechische Sprachkontakt in Nordmähren-Schlesien.
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Der Jubilar freut sich und fühlt sich geehrt. Zu
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006
stať ve sborníku

Der königliche Weinberg Wachwitz - Nutzungskonzept
Dominique Fliegler, Susane Jaeger, Claudia Ochocki, Anne Pfeil
Rok: 2006, TU Dresden
kapitola v odborné knize

Der Königliche Weinberg Wachwitz - Nutzungskonzept
Dominique Fliegler
Rok: 2006
stať ve sborníku

Determinanty lidského zvládání zátěže
Karel Paulík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dětská agresivita a šikana ve školním prostředí
Maria Vašutová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dětské modlitby
Marcela Grygerková, Michaela LAŠŤOVIČKOVÁ
Rok: 2006
stať ve sborníku

Deutsch im Kontakt der Kulturen. Schlesien und andere Vergleichsregionen.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006
ediční a redakční práce

DiaDENS. Manuál dynamické elektroneurostimulace přístroji DiaDENS-T a DiaDENS-DT
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Didaktika španělštiny I
Jana Veselá, Irena Fialová, Miroslav Slowik
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Didaktika španělštiny I
Irena Fialová, Miroslav Slowik
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika španělštiny II
Jana Veselá, Miroslav Slowik
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Didaktika španělštiny II
Miroslav Slowik
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Die deutsche Sprache im Hultschiner Ländchen
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Die Erforschung des Frühneuhochdeutschen in Mähren aus methodologischer Sicht
Zdeněk Masařík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Die Olmützer Quellen der medizinischen Fachprosa
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Die Predigten des Peter von Zittau. Wo, vor wem und von wem sind sie gepredigt worden?
Anna Pumprová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Die Schweizer Literatur - Tendenzen am Ende des Mileniums
Irena Šebestová
Rok: 2006, STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Die Temporaladverbien in der mittelhochdeutschen Zeit. Die Temporaladverbien im Frühneuhochdeutschen Tl. (1350-1500)
Jozef Wiktorowicz, Jozef Wiktorowicz
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Die Texte entstehen mit dem Bilden der Wörter. Am Beispiel frühneuhochdeutscher Wissensliteratur.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 2005
Hana Srpová
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Diplomatika erbovních listin vydaných českou panovnickou kanceláří 14.- 18. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Diplomatika erbovních listin vydaných českou panovnickou kanceláří 14.-18. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Directing the flow. A new approach to integrated water resources management.
Pavel Nováček, D. Gyawali, J. A. Allan, P. Antunes, B. A. Dudeen, P. Laureano, L. C. Fernándes, P. Monteiro, H. K. Nguyen, C. Pahl-Wostl
Rok: 2006, Office for Official Publications of the European Communities
odborná kniha

Diskuse o soukromém jazyce
Petr Glombíček
Rok: 2006, Filosofia
kapitola v odborné knize

Dobré ráno s Českou televizí
Hana Srpová
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Dobré ráno s Českou televizí
Eva Jandová
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Dobré ráno s Českou televizí
Eva Jandová
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace



 
facebook
rss
social hub