Publikační činnost - IS PUBL
Metodika výuky angličtiny na střední škole 2
Petra Lexová, Stella Nangonová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Meze možností - dějepis umění a výtvarná kritika ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1918 - 1938
Pavel Šopák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Mezi exaltovanou vírou a přírodovědnou racionalitou: Jiří Sarganek
Jan Malura
Rok: 2007, A2 kulturní týdeník
článek v odborném periodiku

Mezináboženský dialog
Vladimír Šiler
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mezinárodní festival
Mariana Kunešová
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

mezinárodní konference
Mariana Kunešová
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Miasto zachwycającego szczegółu
Jan Malicki
Rok: 2007, BŚ
kapitola v odborné knize

Miasto zachwycającego szczegółu. Katowice na dawnej pocztówce
Jan Malicki, Jan Malicki
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Migration und Minderheiten in Österreich und der Tschechischen Republik
Silvia Neumayer-El Bakri
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Milý můj jest a já jeho: barokní kázání Bohumíra Josefa Hynka Bilovského
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2007, Protimluv
článek v odborném periodiku

Mistr Oldřich Polák v díle Jindřicha z Isernie (několik poznámek k jeho osobě)
Richard Psík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Moderne österreichische Literatur
Irena Šebestová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Moderní teologie
Vladimír Šiler
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Monoculture versus Multiculture: Gary Snyder's Perspective
Petr Kopecký
Rok: 2007
stať ve sborníku

Moveoterapie
Maria Vašutová, P. Moškořová, E. Pušová, K. Žáková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Mrtvý holky to chtěj taky
Petr Hrtánek
Rok: 2007, Tvar
článek v odborném periodiku

Muž a žena v českém reklamním diskursu
Hana Srpová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

My jedim, čtoby žiť... (Jíme, abychom žili...)
Igor Lisový
Rok: 2007, seriálová publikace
článek v odborném periodiku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 10. (22.) (1 biogram)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 10. (22.) (2 biogramy)
Radek Lipovski, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 10. (22.) (2 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 10. (22.) (3 biogramy)
Milan Myška
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada 10. (22.) (2 biogramy)
Kamil Rodan, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Mýtus a legenda v barokním kázání Bohumíra Hynka Bilovského
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2007
stať ve sborníku

Na cestě k socialistickému realismu. Architektura Jiřího Krohy 40. let. In: Marcela Macharáčková (ed.): Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století
Martin Strakoš
Rok: 2007, Vydavatelství ERA
kapitola v odborné knize

Na jiném břehu Léty čili procházka římskými hřbitový, in:Literaturnyje vozraščenija
Igor Lisový
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu Šalamoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické industriaizace.
Petr Popelka, Martin Jemelka
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Na świętego Jana
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Náboženská slovní zásoba pravoslaví ve světle různorodosti a unifikace kultur doby rozřiřování EU a její význam pro překladatelskou praxi
Eva Hrdinová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Náboženská slovní zásoba pravoslaví ve světle různorodosti a unifikace kultury doby rozšiřování EU a její význam pro překladatelskou praxi
Eva Hrdinová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Náboženská slovní zásova ve světle různorodosti a unifikace kultur doby rozšiřování Evropské unie a její (možný) význam pro překladatelskou praxi
Eva Hrdinová
Rok: 2007
stať ve sborníku

NAD ranními zprávami (Bystřice NAD/POD Pernštejnem)
Jaroslav David
Rok: 2007, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Nancy Fraser: Rozvíjení radikální imaginace. Globální přerozdělování, uznání a reprezentace
Martin Škabraha
Rok: 2007, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Nárok zdravého rozumu
Petr Glombíček
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nárys vývoje základních koncepcí křesťanské morálky v rámci středověké teorie výchovy
Jana Grollová
Rok: 2007, Acta historica neosoliensia
článek v odborném periodiku

Následkové spojovací výrazy v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2007, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Nastupujúca dospelosť ako perióda osobnostného vývoja vo svetle empirických zistení projektu ESS
František Baumgartner
Rok: 2007
stať ve sborníku

Náš starověk v díle Ladislava Horáka
Jaroslav David
Rok: 2007
stať ve sborníku

Naše první prozaická biblická adaptace
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2007, Protimluv
článek v odborném periodiku

National Cultural Heritage Site Michal / Petr Cingr Coal Mine, Ostrava
Miloš Matěj, Jaroslav Klát
Rok: 2007, National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites Regional Unit in Ostrava
odborná kniha

National report
Miloš Matěj
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ne, nezvadnul Ovidiův věnec!", in: Literaturnyje vozvraščenija. Výběr překladů z české beletrie a publicistikyUspořádala Z. Matyušová
Igor Lisový
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Need medicine? All here! (S-P-A-M a manipulace)
Hana Srpová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik poznámek k jazykové situaci na českém Těšínsku
Lucie Radková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik poznámek k jazykové situaci na českém Těšínsku
Lucie Radková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nekotoryje aktivnyje processy v grammatike russkogo jazyka načala XXI veka
Zdeňka Nedomová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nekotoryje produktivnyje tipy složnych imen suščestviteľnych v sovremennom russkom jazyke
Blažena Rudincová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Některé postřehy z výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Blažena Gracová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Některé spojitosti mezi sebevražedným jednáním a závislostí na drogách
Karel Pavlica
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Některé spojitosti mezi sebevražedným jednáním a závislostí na drogách
Karel Pavlica
Rok: 2007
stať ve sborníku


