Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Der königliche Weinberg Wachwitz - Nutzungskonzept
Dominique Fliegler, Susane Jaeger, Claudia Ochocki, Anne Pfeil
Rok: 2006, TU Dresden
kapitola v odborné knize

Der Königliche Weinberg Wachwitz - Nutzungskonzept
Dominique Fliegler
Rok: 2006
stať ve sborníku

Determinanty lidského zvládání zátěže
Karel Paulík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dětská agresivita a šikana ve školním prostředí
Maria Vašutová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dětské modlitby
Marcela Grygerková, Michaela LAŠŤOVIČKOVÁ
Rok: 2006
stať ve sborníku

Deutsch im Kontakt der Kulturen. Schlesien und andere Vergleichsregionen.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006
ediční a redakční práce

DiaDENS. Manuál dynamické elektroneurostimulace přístroji DiaDENS-T a DiaDENS-DT
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Didaktika španělštiny I
Jana Veselá, Irena Fialová, Miroslav Slowik
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Didaktika španělštiny I
Irena Fialová, Miroslav Slowik
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika španělštiny II
Jana Veselá, Miroslav Slowik
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Didaktika španělštiny II
Miroslav Slowik
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Die deutsche Sprache im Hultschiner Ländchen
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Die Erforschung des Frühneuhochdeutschen in Mähren aus methodologischer Sicht
Zdeněk Masařík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Die Olmützer Quellen der medizinischen Fachprosa
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Die Predigten des Peter von Zittau. Wo, vor wem und von wem sind sie gepredigt worden?
Anna Pumprová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Die Schweizer Literatur - Tendenzen am Ende des Mileniums
Irena Šebestová
Rok: 2006, STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Die Temporaladverbien in der mittelhochdeutschen Zeit. Die Temporaladverbien im Frühneuhochdeutschen Tl. (1350-1500)
Jozef Wiktorowicz, Jozef Wiktorowicz
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Die Texte entstehen mit dem Bilden der Wörter. Am Beispiel frühneuhochdeutscher Wissensliteratur.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 2005
Hana Srpová
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Diplomatika erbovních listin vydaných českou panovnickou kanceláří 14.- 18. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Diplomatika erbovních listin vydaných českou panovnickou kanceláří 14.-18. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Directing the flow. A new approach to integrated water resources management.
Pavel Nováček, D. Gyawali, J. A. Allan, P. Antunes, B. A. Dudeen, P. Laureano, L. C. Fernándes, P. Monteiro, H. K. Nguyen, C. Pahl-Wostl
Rok: 2006, Office for Official Publications of the European Communities
odborná kniha

Diskuse o soukromém jazyce
Petr Glombíček
Rok: 2006, Filosofia
kapitola v odborné knize

Dobré ráno s Českou televizí
Hana Srpová
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Dobré ráno s Českou televizí
Eva Jandová
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Dobré ráno s Českou televizí
Eva Jandová
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Dobré ráno s Českou televizí
Hana Srpová
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Dobrych ludzi nikt nie zapomina
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Doc. Jiří Paclík, CSc.
Lumír Dokoupil
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dorf- Industrielle Vorstadt - Sanierungsgebiet. Eine Mikrostudie zur Geschichte und Sozialstruktur der Gemeinde Hrušov (Hruschau) bei Ostrava im 19. und 20 Jahrhundert
Nicole Hirschler, Vladimír Horák
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dotek věčnosti
Miroslav Mikulášek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dřevo zarytě, vážně i hravě.
Marie Šťastná
Rok: 2006, Listy moravskoslezské 24.2.
článek v odborném periodiku

Duchovní písně v dnešním českém protestantském prostředí
Marcela Zončová
Rok: 2006, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Dukla
Jakub Guziur, Andrzej Stasiuk
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Důl František v Ostravě-Přívoze za průmyslové revoluce (nástin vývoje v letech 1849 až 1882)
Milan Myška
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dynamická elektroneurostimulační terapie. Praktická příručka k používání přístrojů DENAS, DENAS+, DiaDENS-T a DiaDENS-DT
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Działalność młodzieżowa po 1989 roku
Michal Przywara
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

EAAS, University of Cyprus, Nicosia
Stanislav Kolář, Petr Kopecký
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ecocriticism in a Nutshell
Petr Kopecký
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edice a úvod (spolu s L. LANZOU) a návrh obálky ke sborníku věnovaném prof. Dr. Franco Sartorimu: LITORA VITAE HONESTAE. BŘEHY CTIHODNÉHO ŽIVOTA. Disputationes de magistro nostro, collega et amico, professore Franco Sartori (1922-2004)
Igor Lisový
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Eduard Hořovský - tvůrce moderního českého báňského názvosloví
Aleš Zářický
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ein kleiner Führer durch das große Ostrava
Šárka Sladovníková
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

"Einführung in die Sprachwissenschaft - Materialien für das Fernstudium" (text pro distanční vzdělávání)
Lenka Vaňková, Jarmila Dubová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Eisenbahnen - Eisenhüttenindustrie - Wirtschaftswachstum (Der Einfluß des Ausbaus des Eisenbahnnetzes auf die Entwicklung des Eisenhüttenwesens in der Habsburgermonarchie 1830-1914)
Milan Myška
Rok: 2006
stať ve sborníku

El monopolio de la humanidad: silencio y sociedad en el Epílogo de Tríbada
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2006, Universidad de Murcia
kapitola v odborné knize

El mundo como artefacto en la prosa narativa rioplatense
Nina Podleszańska
Rok: 2006
stať ve sborníku

Emancipovaná a přesto nešťastná. Sebereflexe začínající učitelky z počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Emoce v české reklamě
Alena Jaklová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Emoce vyjádřené metajazykovým komentářem v textu chatu na Internetu
Eva Jandová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Emocionálna-sociálna inteligencia: charakteristika a možnosti aplikácie
František Baumgartner
Rok: 2006
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub