Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Osobennosti udarenija imen suščestviteľnych v poetičeskom jazyke 19 veka i akcentologičeskije normy sovremennogo russkogo jazyka. Doktorská práce
Blažena Rudincová, Halina Cvrková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Osobnost Tomáše Bati očima jeho přítele a ředitele Baťova koncernu Hugo Vavrečky
Nina Pavelčíková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Österreichisches in österreichischer Gegenwartsliteratur? Eine sprachliche Analyse am Beispiel von Marlene Streeruwitz
Silvia Neumayer-El Bakri
Rok: 2007
stať ve sborníku

Ostravagance 10
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance 7
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance 8
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance 9
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Ostravská průmyslová aglomerace. Příklad celkového řešení průmyslového dědictví (hornické, hutnické a železniční památky a dělnické kolonie)
Miloš Matěj
Rok: 2007, Národní muzeum
kapitola v odborné knize

Ostravská průmyslová aglomerace. Technické památky v památkové péči
Miloš Matěj
Rok: 2007, Národní muzeum
kapitola v odborné knize

Ostravské pivovary mezi volnou soutěží a kartelem (1889-1918)
Radoslav Daněk
Rok: 2007
stať ve sborníku

Ostravské zámky
Jakub IVÁNEK
Rok: 2007, Repronis
odborná kniha

Osudy rodiny Wechsbergů
Hana Šústková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Otázka konfese Slezanů v nobilitačních řízeních České dvorské kanceláře za vlády císaře Karla VI. a tzv. slezský inkolát
Jiří Brňovják
Rok: 2007
stať ve sborníku

Otázka (ne)zřízení okresních zastupitelstev na Moravě a v rakouském Slezsku 1862-1914
Pavel Kladiwa
Rok: 2007, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

P. Ignác Janák (1862 - 1932) a rozvoj třetího řádu sv. Františka v místeckém děkanátu
Veronika TOMÁŠOVÁ
Rok: 2007, Studia theologica 9
článek v odborném periodiku

P. Oliva, Opera minora 1
Igor Lisový, Pavel Oliva
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Památky na stránkách Moravskoslezské revue. Příspěvek k dějinám památkové péče na Moravě a ve Slezsku
Pavel Šopák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Paragwaj w oryginale i przekładzie. Polskie tłumaczenia prozy Augusto Roa Bastosa
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2007
stať ve sborníku

Parémie národů slovanských III
Igor Jelínek, Jiří Muryc
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Parémie národů slovanských III. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
Blažena Rudincová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Parémie v Českém zápasu
Marcela Grygerková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Paremijnyj fond nacionalnogo jazyka kak otraženije krizisnych javlenij v obščestvě
Jelena Kupcevičová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Past and present of the English language
Stanislav Kavka
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Paul E. Oppenheimer, Edward N. Zalta. O logice ontologického důkazu
Petr Hromek
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Peaceful Multiculturalism or Culture Wars?
Stanislav Kolář, Šárka Bubíková, Olga Roebuck
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Perspektivy jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě v kontextu společenských změn
Jitka Smičeková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Persuasion and Manipulation in Political Journalism
Jaroslav Bartošek, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Persuasion through Words and Images
Hana Srpová, Hana Srpová, Jaroslav Bartošek, Alena Jaklová, Světla Čmejrková, Pavel Pácl
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Persuasion through Words and Images
Světla Čmejrková
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Persuasion through Words and Images
Hana Srpová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Persuasion Through Words and Images
Christopher Hopkinson
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Persuasion throught Words and Images
Tomáš Rucki, Hana Srpová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Pesci, focacce, vino ...
Igor Lisový, Letizia Lanza
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Platónská ekologie, hlubinná ekologie In Philosophica 12, sborník prací FF OU číslo 235/2007
Petr Kopecký
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espaňol
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espaňol
Jana Veselá
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espaňol
Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espańol
Juana Matouš Reyes, Jana Veselá
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Po naszymu na CD
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Statutární město Karviná
odborná kniha

Počátky historické práce Františka Hrubého v době studií v Olomouci
Lumír Dokoupil
Rok: 2007
stať ve sborníku

Počátky železnice na Jesenicku
Petr Popelka
Rok: 2007, Jesenicko. Vlastivědný sborník
článek v odborném periodiku

Podnikatelstvo v procesu budování moderní infrastruktury v letech 1850-1914
Pavel Kladiwa
Rok: 2007
stať ve sborníku

Podoby českého povídkového cyklu 20. století. Závěrečná zpráva
Martin Pilař
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Pohanství a křesťanství v Chersonésu Taurském
Igor Lisový
Rok: 2007
stať ve sborníku

Pojęcie małej ojczyzny w Domu dziennym, domu nocnym Olgi Tokarczuk
Jiří Muryc
Rok: 2007, Muzeum w Sosnowcu
kapitola v odborné knize

Pokludová, A.: Obecní rada Opavy 1850-1912. (Komunální samospráva zemského hlavního města a její reprezentanti). Opava 2007
Aleš Zářický, Andrea Pokludová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Polská literatura českého Těšínska očima opavského badatele
Józef Zarek
Rok: 2007, Česká literatura, č. 3
článek v odborném periodiku

Poľsko-slovenské lexikálne vzťahy: vyjadrovanie farebnosti
Marta Pančíková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Poražení vítězové - konflikt z let 1936-39 jako čtvrtá karlistická válka
Jiří Chalupa
Rok: 2007, Kabinet iberoamerických studií, Fakulta humanitních studií, Univerzita Hradec Králové
kapitola v odborné knize

Postavení a práce kněží v regionální historii na Jesenicku.
Lenka Králová
Rok: 2007
stať ve sborníku



 
facebook
instagram
rss
social hub