Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Vývoj veřejné zdravotní péče v Opavě v druhé polovině 19. a na počátku 20. století ze zpráv úřadu starosty
Andrea Pokludová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vývojová psychologie
Maria Vašutová, D. Kolibová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vývojové tendence polského jazyka na Těšínsku od poloviny XIX. století
Jana Raclavská
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vývojové tendence v současné ruštině. Studijní opora pro studenty kombinované formy navazujícího magisterského studijního programu oboru Učitelství ruského jazyka a literatury
Blažena Rudincová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výzkum reakcí na nezaměstnanost jako východisko orientující poradenský proces
Alina Kubicová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Význam (šlechtického) vzdělávání a cestování pro nobilitaci v době vlády císaře Karla VI.
Jiří Brňovják
Rok: 2007
stať ve sborníku

Významné osobnosti antického starověku
Igor Lisový
Rok: 2007, FF OU
odborná kniha

Vzdělání a kariéra. Kariéry absolventů Vyššího montanistického učiliště / Báňské akademie v Příbrami 1849-1918
Milan Myška
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vzdělávání v oblasti návykových poruch na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích
Helena Záškodná
Rok: 2007, Adiktologie
článek v odborném periodiku

Vzdělávání v oblasti návykových poruch na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích
Helena Záškodná
Rok: 2007, Adiktologie
článek v odborném periodiku

Vzťahy lekárov a pacientov ako súčasť modulu zdravie vo výskume ESS
František Baumgartner
Rok: 2007
stať ve sborníku

Warema: Management vodních zdrojů v chráněných oblastech
Marie Dlouhá
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Warema: Management vodních zdrojů v chráněných oblastech
Marie Dlouhá, Autorský Kolektiv
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Warema: Management vodních zdrojů v chráněných oblastech
Marie Dlouhá, Autorský Kolektiv
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Warema: Management vodních zdrojů v chráněných oblastech
Marie Dlouhá
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Was ist die Grammatik der gesprochenen Sprache? Aus Anlass von Johannes Schwitalla: Gesprochenes Deutsch. Eine Einführung und Reinhard Fiehler: Gesprochene Sprache. In: Duden. Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch, S. 1175-1256.Recenze.
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Water and Women in Past, Present and Future
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická (Ed.)
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Wenn der skythische König stärb ... (Die Kulte der Skythen im nördlichen Schwarzmeergebiet).
Igor Lisový
Rok: 2007
stať ve sborníku

Wielkanoc i jej symbolika
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Wishbone / Kost přání
Jakub Guziur, Paul Muldoon
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Within Company, A Concise Dictionary to a Course Book
Zuzana Hurtová, Petr Daniel Hajkr, Hana Atcheson
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Wittgenstein
Petr Glombíček
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Wpływy obce w leksyce polskiej końca XX wieku
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2007
stať ve sborníku

Writing in the Dark / Psaní v temnotě
Jakub Guziur, Richard Caddel
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Z dalších vzácných publikací Patmos Verlag
Igor Lisový, Theodor Kissel
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Z dějin vědy o antickém starověku I. Antická civilizace v obraze vědeckého a uměleckého zpracování. Uspoř. I. Lisový. Praha : Arista, 2004
Richard Psík
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Z duchovného dění severočernomořského
Igor Lisový
Rok: 2007
stať ve sborníku

Z pokladnice evropského písemnictví
Igor Lisový, Rainer Nickel
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Z problematyki czesko-polskiego słownika frazeologicznego
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2007, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Základy formální logiky
Jaromír Hrubeš
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy psychologie a filosofie
Slavoj Tomeček, Bořivoj Vlček
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy psychologie pro praxi
Karel Paulík
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zanik puryzmu w języku czeskim
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2007, Komitet Słowianoznawstwa PAN
kapitola v odborné knize

Zaolzie a kontakty językowe (uniwersalne i specyficzne formy kontaktu językowego). Sytuacja językowa na Zaolziu jako przykład dwujęzyczności społecznej i indywidualnej
Irena Bogoczová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zaolzie na tle stratyfikacji polskiego i czeskiego jazyka etnicznego.Specifikum polszczyzny zaolziańskiej jako wynik interferenci językowej
Irena Bogoczová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závada je na vašem přijímači (literární večer k 80. letům od vydání básnické prvotiny Panychida a 25. výročí úmrtí)
Iva Málková
Rok: 2007
libreta, scénáře

Závěrečná zpráva o řešení interního grantu Univerzity Karlovy č. 501/2004/A-PP s názvem Koncepce profesionální přípravy učitelů zaměřená na počáteční vyučování ruštině na ZŠ a tvorba nových učebních souborů RJ pro ZŠ
Blažena Rudincová, Hana Žofková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zemřela historička PhDr. Blanka Pitronová, CSc.
Blažena Gracová
Rok: 2007, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Zprávy o zdravotních poměrech opomenutý pramen k poznání vývoje veřejné zdravotní péče v rakouském Slezsku na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zprávy o zdravotních poměrech opomenutý pramen k poznání vývoje veřejné zdravotní péče v rakouském Slezsku na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Zradné slová v slovanských jazykoch
Marta Pančíková
Rok: 2007, Stimul
kapitola v odborné knize

Zu Redewiedergaben in deutschen journalistischen Texten
Lenka Vaňková
Rok: 2007, Peter Lang GmbH
kapitola v odborné knize

Železářská houba ze zaniklé středověké osady Polom (okr. Blansko)
Jiří Merta
Rok: 2007
stať ve sborníku

7.Multikuluralität in Grenzräumen? Beobachtungen aus dem Alltagsleben in Hruschau/Hrušov an der Peripherie der Industriestadt Ostrava.
Vladimír Horák
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

7 visiones 1 camino
Katerina Bohac
Rok: 2007
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

A Ayer: Je možný soukromý jazyk?
Petr Glombíček
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

A Note on 'Omnipotence' of Context: Its Impact on Comprehending Idiomatic Expressions
Stanislav Kavka
Rok: 2006
stať ve sborníku

A teoria da traducao dentro do sistema de ciencias humanas
Jerzy Brzozowski
Rok: 2006, Claritas
článek v odborném periodiku

A Way of Mastering 'Idiomatic' English: How to Approximate the Ideal?
Stanislav Kavka
Rok: 2006
stať ve sborníku

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
Karel Paulík, Autorský Kolektiv
Rok: 2006
ediční a redakční práce



 
facebook
rss
social hub