Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Mluvená komunikace a její úskalí
Marcela Grygerková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modal Verbs in Requests as a Means of Linguistic Politeness
Sirma Wilamová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání
Aleš Zářický
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Modrá a Hnědá kniha
Petr Glombíček
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Mongolsko a lidský rozvoj. Studie proveditelnosti projektu zahraniční rozvojové spolupráce na podporu rozvoje lidských zdrojů ve vybraném regionu Mongolska
Pavel Nováček
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Moravsko-slezská centrální dráha a vznik železniční sítě v západním Slezsku
Petr Popelka
Rok: 2006, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Moravskoslezský kraj
Nicole Hirschler
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Moravskoslezský lidový parlament
Marek Otisk
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech polsko-českého smíšeného pruhu
Eva Jandová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Motivation und Rentabilität des Eisenbahngewerbes in der Habsbugesmonarchie auf dem Beispiel der Eisenbahngesellschaften in Österreichisch-Schlesien
Petr Popelka
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Motivations and Impact of Context-Sensitive Politeness Strategies
Sirma Wilamová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Mozartova první Pamina
Milan Myška
Rok: 2006
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (1 biogram)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (1 biogram)
Tomáš ADAMEC, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (2 biogramy)
Kamil Rodan, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (3 biogram)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (1 biogram)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (2 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (2 biogramy)
Tomáš ADAMEC, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (2 biogramy)
Kamil Rodan, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (5 biogramů)
Lenka Králová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 8. (20.) (17 biogramů)
Milan Myška
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 9. (21.) (4 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Ostravské univerzity a Ústav pro regionální studia
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 9. (21.) (8 biogramů)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Ostravské univerzity a Ústav pro regionální studia
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (2 biogramy)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.), (heslo Przeczek, Wilhelm)
Jiří Svoboda, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Myška, M.: Vilém Jičinský. Životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvinském revíru. Opava 2006
Aleš Zářický, Milan Myška
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Myšlenka Evropy. In: George Steiner a myšlenka Evropy
Jakub Guziur
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Mytologie a zasvěcení v Deníku dívky, která hledá Egona Bondyho
Oskar Mainx
Rok: 2006, Votobia
kapitola v odborné knize

Náboženská slovní zásoba českých pravoslavných křesťanů coby překladatelský a lingvistický problém
Eva Hrdinová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nachwort: statt einer Laudatio auf Werner Kallmeyer.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Národní kulturní památka Důl Michal / Petr Cingr v Ostravě
Miloš Matěj, Jaroslav Klát
Rok: 2006, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha

Narrativas sobre la identidad nacional y la reescritura de la Edad Media: Américo Castro
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nástin typologie textů církevní komunikace
Eva Minářová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nation Making Live. National Awakening among the Purhépecha of Michoacán, Mexico
Přemysl Mácha
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Naturalizace a exotizace a jejich odraz v překladu náboženské terminologie
Eva Hrdinová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nature Writing in American Literature: Inspirations, Interrelations, and Impacts of California Writers on the Deep Ecology Movement
Petr Kopecký
Rok: 2006, Trumpeter:Journal of Ecosophy
článek v odborném periodiku

Návraty a proměny v básnické tvorbě Karla Vůjtka (doslov)
Svatava Urbanová, Karel Vůjtek
Rok: 2006, MONTANEX
kapitola v odborné knize

Nejlepší, výhodné, hypervýhodné, zdarma! (o jazyku a stylu reklamních letáků)
Hana Srpová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Neología en el espaňol actual
Jana Veselá, Lubomír Bartoš, Ivo Buzek, Irena Fialová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Neología en el espaňol actual
Lubomír Bartoš, Ivo Buzek, Irena Fialová
Rok: 2006, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Neverbální komunikace při tlumočení a překladu
Vítězslav Vilímek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Neviditelní svědkové minulosti. Místní a pomístní jména na Vysočině
Přemysl Mácha, Jaroslav David, Pavel Rous
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Neviditelní svědkové minulosti. Místní a pomístní jména na Vysočině
Jaroslav David, Pavel Rous
Rok: 2006, Academia
odborná kniha

New ways and means of scietific communication - interdisciplinary web conference.
Zdeněk Mlčák, P. Tarábek, Helena Záškodná, P. Záškodný
Rok: 2006, Educational Publisher Didaktis
kapitola v odborné knize

Nicky v komunikaci na WWW chatu
Jaroslav David, Eva Jandová, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Diana Svobodová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Nigun - a way to G-d
Tomáš Novotný
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nobilitační spisy České dvorské kanceláře z období vlády císaře Karla VI.
Jiří Brňovják
Rok: 2006, Sborník archivních prací
článek v odborném periodiku

Nobilitační spisy České dvorské kanceláře z období vlády císaře Karla VI.
Jiří Brňovják
Rok: 2006, Sborník archivních prací
článek v odborném periodiku

Nobilitační spisy jako pramen k dějinám státního úřednictva na Moravě a ve Slezsku v 1. polovině 19. století
Zbyněk Žouželka
Rok: 2006
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub