Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Neuroethics
Marek Petrů
Rok: 2007
stať ve sborníku

Neverbální prvky persvaze v žurnalistice a v reklamě
Alena Jaklová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Neviditelná budoucnost povídek z Listenu
Petr Hrtánek
Rok: 2007, Tvar
článek v odborném periodiku

New Trends in the Czech Media
Pavel Pácl, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

New York: Cradle of America?s Cultural Plurality
Jakub Guziur, Michal Peprník, Matthew Sweney
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nezaměstnanost akademických pracovníků v České republice
Eva Saunders
Rok: 2007, Auspicia.Recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
článek v odborném periodiku

Niekoľko poznámok k prekladu Jesseniovho spisu O krvi.
František Šimon, J. Balegová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Niektóre zagadnienia procesu kształtowania się regionalnej odmiany polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nobilitace žen v habsburské monarchii
Tomáš Krejčík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nobilitační proces a jeho písemnosti v druhé polovině 17. a první polovině 18. století
Jiří Brňovják
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nobilitovaní příslušníci slezského zemského sněmu v letech 1861-1918
Hana Šústková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nominalstil als Mittel der Informationsverdichtung
Martin Mostýn
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nominalstil als Mittel der Informationsverdichtung. Zum Ersatz der Nebensätze durch Nominalphrasen in Kurznachrichten
Martin Mostýn
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nonverbal Elements of Persuasion in Journalism and Advertising
Alena Jaklová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Notas sobre el proyecto Diccionario espaňol-checo de voces de creación reciente o de uso actual
Ivo Buzek
Rok: 2007, Lingua Viva
článek v odborném periodiku

Nové trendy v českých médiích
Pavel Pácl, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Nový stavební zákon a změny zákona o státní památkové péči
Jiří Klusoň, Martin Zídek
Rok: 2007, Veřejná správa
článek v odborném periodiku

O altruismu
Eva Saunders
Rok: 2007
stať ve sborníku

O bohaterach zbiorowej pamięci
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

O francouzské reformaci
Jan Šabršula
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

O genezie, znaczeniu i funkcjach gwar cieszyńskich
Karel Kadłubiec
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O jazyce českého exilu 18. století (na ukázce spisu
Pavel Kosek
Rok: 2007
stať ve sborníku

O kohútovi pre Asklepia. In: Sokratika II. . Sokratovská tradícia od antiky po súčasnosť.
František Šimon
Rok: 2007
stať ve sborníku

O kulturowym obliczu podbeskidziej ziemi
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

O kulturowym obliczu podbeskidzkiej ziemi
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli *WOM* w Bielsku-Boalej
kapitola v odborné knize

O kulturowym obliczu podbeskidzkiej ziemi.
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

O. Murray-J.K. Davies-F.W.Walbank, Die Geschichte des antiken Griechenland, Düsseldorf 2006
Igor Lisový
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

O polskich przekładach nowej czeskiej "powieści praskiej" (M. Ajvaza, D. Hodrovej, J. Topola)
Józef Zarek
Rok: 2007
stať ve sborníku

O tych, którzy tworzyli nieprzemijającą wartość
Karel Kadłubiec
Rok: 2007
stať ve sborníku

O. Vilímková: Základy jazyka kečua
Miroslav Černý
Rok: 2007, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Obchodní ruština
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Občanská společnost
Přemysl Mácha, Vincenc Kopeček
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Občanská společnost
Vincenc Kopeček
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Občanská společnost a řešení karabašského konfliktu
Vincenc Kopeček
Rok: 2007, Mezinárodní politika
článek v odborném periodiku

Obecní rada Opavy 1850-1912.
Andrea Pokludová
Rok: 2007, Slezské zemské muzeum
odborná kniha

Obraz dějiny v českých povídkových cyklech
Martin Pilař
Rok: 2007
stať ve sborníku

Obraz Edvarda Beneše v současných českých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Obrazy Jany Šmolkové
Marie Šťastná
Rok: 2007
úvodní slovo k výstavě

Obučenije delovomu russkomu jazyku - novaja forma obučenija e-Learning
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Od informace k reklamě
Hana Srpová, Hana Srpová, Jaroslav Bartošek, Světla Čmejrková, Alena Jaklová, Pavel Pácl
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Od informace k reklamě
Tomáš Rucki, Hana Srpová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Od informace k reklamě
Alena Jaklová
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Od informace k reklamě
Hana Srpová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Odborný styl a česká reklama
Hana Srpová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odborný text a jeho translace
Milan Hrdlička
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Odolnost vůči zátěži u těhotných žen s abúzem drog
Helena Záškodná, Blanka Žižková
Rok: 2007, Triton
kapitola v odborné knize

Olbia, colonia benedetta lungo una riva del Bug
Igor Lisový
Rok: 2007, Paralleo 38, Anno 38
článek v odborném periodiku

Omeprazole or Losec: On the Use of Medical Terminology in Doctor-Patient Communication
Miroslav Černý
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On the Function of Speech Acts in Doctor-Patient Communication
Miroslav Černý
Rok: 2007, Linguistica ONLINE
článek v odborném periodiku

Orientální filozofie
Vladimír Šiler
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky



 
facebook
instagram
rss
social hub