Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL




Červenkova teorie verše prizmatem korpusového bádání
Michal Místecký
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

České Těšínsko: kousek Polska v ČR?
Irena Bogoczová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česko-polské mincovní inspirace / Czesko-polskie inspiracje mennicze
Aleš Zářický, Jana Bolková, Dagmar Grossmannová, Artur Lubos
Rok: 2018
uspořádání výstavy (E)

Česko-polské monetární vztahy od středověku do současnosti / Czesko-polskie stosunki monetarne od średniowiecza do współczesności
Aleš Zářický, Jana Bolková
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Česko-polské vztahy na příkladu poutních písní 18.-19. století
Monika Szturcová
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Československá státní hranice a Slezsko
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2018
uspořádání výstavy (E)

Československo jako hrdina 'kronikálního' románu
Petr Hrtánek
Rok: 2018, Litikon
článek v odborném periodiku

Československý jazyk a myšlenka nezávislého národa
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Československý jazyk a myšlenka nezávislosti československého národa
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Češi, James Welch a americká indiánská literatura
Miroslav Černý
Rok: 2018
ostatní

Čeština (a jiné slovanské jazyky) na pozadí Lotkovy konfrontační typologie
Irena Bogoczová
Rok: 2018, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Čeština na Těšínsku: hledání prostředku běžné mluvenosti
Irena Bogoczová
Rok: 2018, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize

Človek so znevýhodnením (postihnutím, hendikepom) v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej edukácii. Iveta Gal Drzewiecka - Alexandra Brestovičová (eds.)
Svatava Urbanová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čtenářský klub - Faber Michel Kvítek karmínový a bílý
Iva Málková
Rok: 2018
ostatní

Daniela Fischerová: Želvou proti zdí (recenze)
Svatava Urbanová
Rok: 2018, In Párek. Časopis Knihovny města Ostravy
článek v odborném periodiku

'das es eine vollige Deutsche klare rede wird'. Zu Luthers Spracharbeit
Norbert Richard Wolf
Rok: 2018, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Das Fachwort in der deutschen Tagespresse
Lenka Vaňková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Vereinsleben der deutschsprachigen Bevölkerung im Hultschiner Ländchen.
Irena Šebestová
Rok: 2018, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica. Ostrava
článek v odborném periodiku

Databáze nahrávek pro výuku translatologických disciplín na FF OU: představení projektu, praktické zkušenosti, vyhodnocení a možnosti návazného projektu (workshop Banská Bystrica)
Milan Pišl
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Databáze nahrávek pro výuku translatologických disciplín na FF OU: představení projektu, praktické zkušenosti, vyhodnocení a možnosti návazného projektu (workshop Nitra)
Milan Pišl
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

David Hartley: Vznik počitků a idejí podle zákonů mechaniky
Eva Peterková
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Dějiny nové moderny a pojetí bohémy v textech Papouška, Wiendla, Vašše.
Iva Málková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dejiny obce v rokoch 1848 - 1945
Martin Chmelík
Rok: 2018, Obecný úrad Horná Lehota
kapitola v odborné knize

Dejiny obce v rokoch 1848 - 1945
Martin Chmelík
Rok: 2018, Obecný úrad Klin
kapitola v odborné knize

Démonologické bytosti jako součást slovesné folklorní tradice
Andrea Balharová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demons and monsters of contemporary Czech prose (in selected works of fiction by Miloš Urban)
Matěj Antoš
Rok: 2018, Kultura i Historia
článek v odborném periodiku

Den s překladem XIII
Renáta Tomášková, Zuzana Honová, Irena Fialová, Jiří Muryc, Eva Polášková, Igor Jelínek
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem (13. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Polášková
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

Der Blick der tschechischen Forschung auf die HKS und ihre Tätigkeit
Aleš Zářický
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Des dialogues a significations incertaines dans 'la premiere piece Dada' : L'Empereur de Chine
Mariana Kunešová
Rok: 2018, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Deutsche Ruderer auf der 'tschechischen' Elbe
Nicole Horáková Hirschlerová, Marek Waic
Rok: 2018, Leipziger Universitätsverlag
kapitola v odborné knize

Devadesát let od úmrtí knížete Karla Maxe Lichnovského
Jiří Jung
Rok: 2018, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Deverbale Derivate von Verben auf -ieren in Lexikon und Text
Martin Mostýn
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Didaktické intervence I-IV
Martin Tomášek
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus. Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst
Jan Vorel
Rok: 2018, Kulturverlag Kadmos Berlin
kapitola v odborné knize

Die Rezeption des Romantikers Joseph von Eichendorff in der Tschechischen Republik an der Schwelle des 21. Jahrhunderts.
Irena Šebestová
Rok: 2018, Rocznik łubowicki = Lubowitzer Jahrbuch = Lubowicka? roc?enka
článek v odborném periodiku

Die Rolle der Termini in Kapitelüberschriften auf unterschiedlichen Ebenen der Fachlichkeit
Gabriela Rykalová
Rok: 2018, Frank und Timme
kapitola v odborné knize

Die Westteschener Mundart der autochthonen polnischen Minderheit im Teschener Schlesien (Tschechische Republik)
Irena Bogoczová, Kay Witzlack-Makarevich
Rok: 2018, Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Sprache
článek v odborném periodiku

Digital Educational Resources for Teaching English
Markéta Bilanová, Kateřina Kostolányová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Digital Educational Resources for Teaching English - A Critical Analysis
Markéta Bilanová, Kateřina Kostolányová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Digital Teaching Materials - a Critical Analysis
Markéta Bilanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Digital Teaching Materials: Feedback from Czech Pre-Service Teachers
Markéta Bilanová, Kateřina Kostolányová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Digital Teaching Materials: Feedback from Czech Pre-Service Teachers
Markéta Bilanová, Kateřina Kostolányová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Dinamičeskije izmenenija nesklonjajemych suščestvitelnych v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Diskussionen um Stand, Ausbau, Status und Kodifizierung des (Ober-)Schlesischen
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018, Frank & Timme Verlag
kapitola v odborné knize

Diskuze u kulatého stolu nad texty Papoušek: Dějiny nové moderny a Vašš: Bratislavská umelecká bohéma v rokoch 1920-1945
Markéta Balonová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diversité linguistique et culturelle de la langue française en contexte québécois. De la description ? la traduction vers la langue tch?que
Jan Lazar, Bruno Courbon
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

'Do báně na pořádnů robotu' Rocková hudba v normalizační Ostravě
Tomáš Herman
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dobré ráno
Jana Grollová
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Dobrotová, I. (ed.) Polonistické studie
Jiří Muryc
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub