Publikační činnost - IS PUBL
HISTORIE 2006. Sborník prací z 12. celostátní studentské vědecké konference
Andrea Krúpová
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Hledání poetiky města. Eseje D. Hodrové (Hodrová, D.: Citlivé město : Eseje z mytopoetiky)
Martin Tomášek
Rok: 2007, Host
článek v odborném periodiku

Hledání souvislostí
Petr Holý, Svatava Urbanová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hledání souvislostí. Podoby a proměny fotografií Zdeňka Stuchlíka
Svatava Urbanová
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Hlubina coal mine, coking plant and blast furnaces at Vítkovice iron works
Miloš Matěj
Rok: 2007
stať ve sborníku

Hodnota zdraví u osob bez domova
Jan Mandys
Rok: 2007
stať ve sborníku

Horník
Milan Myška, Milan Myška, Martin Jemelka, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Hrabalova Příliš hlučná samota jako francouzský komiks
Svatava Urbanová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hranice svobody a predestinační dary milosti
Marek Otisk
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hry v jazykovém vyučování (Anglické pohádky jako škola hrou)
Aleš Svoboda
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hudba v Národním domě
Karel Tabery
Rok: 2007, Město Prostějov
kapitola v odborné knize

Hutník
Milan Myška, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Hymnografie pobělohorských exulantů v letech 1670-1740
Jan Malura
Rok: 2007
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

I misteri di Ofiussa (Tyras)
Igor Lisový
Rok: 2007, Paralleo 38, anno 38
článek v odborném periodiku

Ibn Rušdův Bůh mezi metafyzikou a fyzikou
Marek Otisk
Rok: 2007, Orientální ústav AV
kapitola v odborné knize

Ideologisch - künstlerische Divergenzen. Schlesien der Ersten Republik in der deutschen literarischen Darstellung auf dem Gebiet Nordmährens
Ivan Stupek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Images of Water and Woman in the Arts
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická (Ed.)
Rok: 2007, Xlibris Corporation
kapitola v odborné knize

Impresje na temat Gorolskigo Święta
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

In Medias Res: Reclaiming the Black Female Body Once Again
Karla Šimčíková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Industrial Complexes in Ostrava. To be nominated for Inscription on the UNESCO
Miloš Matěj, Věra Kučová
Rok: 2007, National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites, Central unit in Prague and Regional Department in Ostrava
odborná kniha

Industriální soubory v Ostravě. Vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO
Miloš Matěj, Věra Kučová
Rok: 2007, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha

Ingenio et Humilitate
Jan Malicki, Jan Malicki
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Íňigo-Madrigal, L.: Bestiario Académico. Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, 219 pp.
Ivo Buzek
Rok: 2007, Lingua Viva
článek v odborném periodiku

Inkvizice. Stručné dějiny hanebnosti.
Jiří Chalupa
Rok: 2007, Aleš Skřivan ml.
odborná kniha

Inovace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů ruštiny (Ostrava-Brno)
Blažena Rudincová
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Wrocławski, Sokrates-Erasmus mobility,, 5. 11-9.11. 2007
Pavel Kosek
Rok: 2007
působení v zahraničí

Integrační procesty ve stylizaci textů
Marie Krčmová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Intellectuals and Educated Middle Classes in Moravia and Silesia around 1900.
Andrea Pokludová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Internetové mapové zdroje pro toponomastiku
Jaroslav David
Rok: 2007, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Interpersonální kompetence manažera. Soft skills II.
Anna Schneiderová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Intertextová nadväznost. Metodologické poviedky Rudolfa Slobodu a Pavla Vilikovského a Metodologická novela Hermanna Brocha
Józef Zarek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa
Lubomír Bartoš, Kornélia Machová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa
Piotr Sawicki, Kornélia Machová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa
Kornélia Machová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa
Irena Fialová, Kornélia Machová
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Introduction
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická (Ed.)
Rok: 2007, Xlibris Corporation
kapitola v odborné knize

Introduction: European Scholars Teaching African American Texts
Karla Šimčíková, Karla Šimčíková
Rok: 2007, Repronis
kapitola v odborné knize

Ironické a magické aspekty Sókratovy dialektiky
Oldřich Kramoliš
Rok: 2007
stať ve sborníku

J. Kořenský a styl
Marie Krčmová
Rok: 2007, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Jacek Baluch: Wiersz i przekład
Józef Zarek
Rok: 2007, Pamiętnik Słowiański č. 2
článek v odborném periodiku

Jacques Prévert: Sniadanie
Piotr Sawicki
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jana Nechutová
Igor Lisový
Rok: 2007
stať ve sborníku

Jazykový obraz vína ve slovinské kultuře (na příkladu přísloví) - Parémie národů slovanských III
Jiří Muryc
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Je možné najít stejný jazyk mezi konfesemi? (Zamyšlení nad problematikou náboženské slovní zásoby pravoslaví.)
Eva Hrdinová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Jednání a vyjednávání
Marek Schneider
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jelena Jedličková - obrazy
Marie Šťastná
Rok: 2007
úvodní slovo k výstavě

Język osiemnastowiecznych zabytków kościelnych Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Rok: 2007, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
kapitola v odborné knize

Język polski współczesnej polityki
Michal Przywara
Rok: 2007
stať ve sborníku

Jiná krajina. K jednomu sporu o interpretaci poezie Jana Zahradníčka
Zdeněk Smolka
Rok: 2007
stať ve sborníku


