Publikační činnost - IS PUBL
'Finding about Living': Teaching American Women Writers in the Czech Republic
Karla Šimčíková
Rok: 2007, Teaching American Literature: A Journal of Theory and Practice
článek v odborném periodiku

Fonetika
Marie Krčmová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fonetyka i fonologia ogólna i kontrastywna
Stanislav Kavka
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Formovanie sociálnych zručností a sociálnych kompetencií žiakov na ZŠ. In: Acta Facultatis Philosophicae Univeristatis Ostraviensis
Maria Vašutová, D. Kolibová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Frazeologizmy i paremii ukrainskogo jazyka kak obučajuščeje sredstvo
Jelena Kupcevičová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Fyziologie mysli
Marek Petrů
Rok: 2007, Triton
odborná kniha

G. Deleuze: Spor jako to, co nás spojuje
Tomáš Hauer
Rok: 2007
stať ve sborníku

Gender a filozofie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Gender a management
Anna Schneiderová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Gender a text: k jazyku a stylu anglicky psaných časopisů pro ženy a pro muže
Renáta Tomášková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gender in the context of communication
Anna Schneiderová
Rok: 2007, Didactis
kapitola v odborné knize

Gender v managementu
Anna Schneiderová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Generální ředitel (Životní příběh Paula Kupelwiesera)
Milan Myška
Rok: 2007
stať ve sborníku

Germanistik an tschechischen Universitäten: Gegenwart und Zukunft
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Jana Ondráková
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Germanistik an tschechischen Universitäten: Gegenwart und Zukunft
Martin Mostýn, Kolektiv Autorů
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Geschichte der Deutschen Sprache
Norbert Richard Wolf, Wilhelm Schmidt
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Glottodidaktické otázky české frazeologie
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2007
stať ve sborníku

Glottodidaktické otázky testování
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2007
stať ve sborníku

Graham Priest. Logika. Průvodce pro každého
Petr Hromek
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Gramatika bez hvězdiček
Radek Čech
Rok: 2007
stať ve sborníku

grantový úkol 405/08/1770
Iva Málková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hana Voisine-Jechová, Dějiny České literatury. Přel. A. Haman. Nakladatelství H&H, Jinočany 2005, 626 s.
Jan Malura, Zdeněk Smolka
Rok: 2007, Slavia
článek v odborném periodiku

Harald Bauer, Johann Heinz, František Koudelka, Anton Kunzek von Lichton, Leopold Lichtwitz, Josef Alois Machod, Angelo Migliarina, Anton Onderka, Casimir Raschka
Pavel Šopák
Rok: 2007, Neuveden
kapitola v odborné knize

Hardiness, SOC and Optimism in Coping with Work-Related Stress
Karel Paulík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Hermeneutika a její místo ve vědě o překladu
Igor Jelínek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Hesla do slovníku
Petr Glombíček
Rok: 2007, Filosofia
kapitola v odborné knize

Historia vitae magistra?
Milan Myška
Rok: 2007
stať ve sborníku

Historický a sociolingvistický pohled na český národní jazyk
Irena Bogoczová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 14.
Jana Grollová, Aleš Zářický
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Historie prostějovského divadla od roku 1945 do současnosti
Karel Tabery
Rok: 2007, Město Prostějov
kapitola v odborné knize

HISTORIE 2006 - Sborník prací z 12. celostátní studentské vědecké konference konané 7.-8. prosince 2006 v Ostravě (vědecká redakce)
Aleš Zářický, Petr Popelka
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

HISTORIE 2006. Sborník prací z 12. celostátní studentské vědecké konference
Andrea Krúpová
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Hledání poetiky města. Eseje D. Hodrové (Hodrová, D.: Citlivé město : Eseje z mytopoetiky)
Martin Tomášek
Rok: 2007, Host
článek v odborném periodiku

Hledání souvislostí
Petr Holý, Svatava Urbanová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hledání souvislostí. Podoby a proměny fotografií Zdeňka Stuchlíka
Svatava Urbanová
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Hlubina coal mine, coking plant and blast furnaces at Vítkovice iron works
Miloš Matěj
Rok: 2007
stať ve sborníku

Hodnota zdraví u osob bez domova
Jan Mandys
Rok: 2007
stať ve sborníku

Horník
Milan Myška, Milan Myška, Martin Jemelka, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Hrabalova Příliš hlučná samota jako francouzský komiks
Svatava Urbanová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hranice svobody a predestinační dary milosti
Marek Otisk
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hry v jazykovém vyučování (Anglické pohádky jako škola hrou)
Aleš Svoboda
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hudba v Národním domě
Karel Tabery
Rok: 2007, Město Prostějov
kapitola v odborné knize

Hutník
Milan Myška, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Hymnografie pobělohorských exulantů v letech 1670-1740
Jan Malura
Rok: 2007
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

I misteri di Ofiussa (Tyras)
Igor Lisový
Rok: 2007, Paralleo 38, anno 38
článek v odborném periodiku

Ibn Rušdův Bůh mezi metafyzikou a fyzikou
Marek Otisk
Rok: 2007, Orientální ústav AV
kapitola v odborné knize

Ideologisch - künstlerische Divergenzen. Schlesien der Ersten Republik in der deutschen literarischen Darstellung auf dem Gebiet Nordmährens
Ivan Stupek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Images of Water and Woman in the Arts
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická (Ed.)
Rok: 2007, Xlibris Corporation
kapitola v odborné knize

Impresje na temat Gorolskigo Święta
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

In Medias Res: Reclaiming the Black Female Body Once Again
Karla Šimčíková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


