Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Varietäten der deutschen Gegenwartssprache
Silvia Neumayer-El Bakri, Lenka Vaňková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Varietäten der deutschen Gegenwartssprache
Lenka Vaňková
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Věčné město na sedmí pahorcích
Igor Lisový, Hans Jürgen Hillen, Gerhard Fink
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Věčný oheň bohyně Hestie.
Igor Lisový, Igor Lisový
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Velký anglicko-český a česko-anglický slovník
Josef Fronek
Rok: 2007, LEDA
odborná kniha

Velký nacionalismus malých národů
Přemysl Mácha
Rok: 2007
stať ve sborníku

Viacjazyčná terminologická databáza k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vícehlasí (Korespondence Viléma Závady)
Iva Málková
Rok: 2007, Votobia
odborná kniha

Victor Hugo poete en Pologne: histoire d un non-amour (in:) L Autre tel qu on le traduit
Jerzy Brzozowski
Rok: 2007, Université Charles-de-Gaulle, Lille3
kapitola v odborné knize

Victor Hugo poete en Pologne: histoire d un non-amour (in:) L Autre tel qu on le traduit
Jerzy Brzozowski
Rok: 2007, Université Charles-de-Gaulle, Lille3
kapitola v odborné knize

Violencia escolar - el desarrollo del comportamiento asocial
Maria Vašutová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Violencia escolar - el desarrollo del comportamiento asocial
Maria Vašutová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Vladimíra Maroušková: Symbol jako stavební jednotka barokního kázání. Ondřej František de Waldt. Disertační práce
Jan Malura
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vlivy cizích jazyků na vyjadřování v ženském časopise před 100 lety
Marie Krčmová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vratislavský biskup Karel Habsburský (1590-1624) - současník kardinála Ditrichštejna
Jiří Brňovják
Rok: 2007, SOkA Břeclav
kapitola v odborné knize

Vratislavský biskup Karel Habsburský (1590-1624) - současník kardinála Ditrichštejna
Jiří Brňovják
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vybrané kapitoly z polské literatury (Studijní opora distančního vzdělávání)
Jiří Muryc
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané právní aspekty nobilitací v 19. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Výchova k prosociálnímu chování
Helena Záškodná, Alina Kubicová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Výchova k prosociálnímu chování
Alina Kubicová, Helena Záškodná
Rok: 2007
stať ve sborníku

Výchova kultivovaného mluveného projevu: mezi teorií a praxí.
Marie Krčmová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vypravěči amerického Jihu
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Vypravěči amerického Jihu
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Výrazová variabilita kategórie determinácie. Doktorská práce
Blažena Rudincová, Marta Kadorová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výskyt šikany na vybraných ostravských školách
Maria Vašutová, Jan Nevřala
Rok: 2007
stať ve sborníku

Výstavba silniční sítě v Rakouském Slezsku v letech 1848 - 1918
Petr Popelka
Rok: 2007, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Využití korpusu ORAL2006 ve výuce aneb s vulgarismy ke kritickému myšlení
Radek Čech
Rok: 2007
stať ve sborníku

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Michaela Váňová, Ivana KAZDOVÁ, Ivana KANIOVÁ, Marek Schneider
Rok: 2007
stať ve sborníku

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Ivana Kaniová, Michaela Váňová, Ivana Kazdová, Marek Schneider
Rok: 2007
stať ve sborníku

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Michaela Váňová, Ivana KANIOVÁ, Ivana KAZDOVÁ, Marek Schneider
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití metody ballanced scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vyvíjí se česká reklama v evropském kontextu diskontinuitně?
Alena Jaklová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vývoj francouzského jazyka
Jan Šabršula
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vývoj veřejné zdravotní péče v Opavě v druhé polovině 19. a na počátku 20. století ze zpráv úřadu starosty
Andrea Pokludová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vývojová psychologie
Maria Vašutová, D. Kolibová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vývojové tendence polského jazyka na Těšínsku od poloviny XIX. století
Jana Raclavská
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vývojové tendence v současné ruštině. Studijní opora pro studenty kombinované formy navazujícího magisterského studijního programu oboru Učitelství ruského jazyka a literatury
Blažena Rudincová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výzkum reakcí na nezaměstnanost jako východisko orientující poradenský proces
Alina Kubicová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Význam (šlechtického) vzdělávání a cestování pro nobilitaci v době vlády císaře Karla VI.
Jiří Brňovják
Rok: 2007
stať ve sborníku

Významné osobnosti antického starověku
Igor Lisový
Rok: 2007, FF OU
odborná kniha

Vzdělání a kariéra. Kariéry absolventů Vyššího montanistického učiliště / Báňské akademie v Příbrami 1849-1918
Milan Myška
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vzdělávání v oblasti návykových poruch na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích
Helena Záškodná
Rok: 2007, Adiktologie
článek v odborném periodiku

Vzdělávání v oblasti návykových poruch na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích
Helena Záškodná
Rok: 2007, Adiktologie
článek v odborném periodiku

Vzťahy lekárov a pacientov ako súčasť modulu zdravie vo výskume ESS
František Baumgartner
Rok: 2007
stať ve sborníku

Warema: Management vodních zdrojů v chráněných oblastech
Marie Dlouhá, Autorský Kolektiv
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Warema: Management vodních zdrojů v chráněných oblastech
Marie Dlouhá
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Warema: Management vodních zdrojů v chráněných oblastech
Marie Dlouhá
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Warema: Management vodních zdrojů v chráněných oblastech
Marie Dlouhá, Autorský Kolektiv
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Was ist die Grammatik der gesprochenen Sprache? Aus Anlass von Johannes Schwitalla: Gesprochenes Deutsch. Eine Einführung und Reinhard Fiehler: Gesprochene Sprache. In: Duden. Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch, S. 1175-1256.Recenze.
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Water and Women in Past, Present and Future
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická (Ed.)
Rok: 2007
ediční a redakční práce



 
facebook
rss
social hub