Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
K problematice empatie a jejího výzkumu
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
stať ve sborníku

K problematice empatie a jejího výzkumu
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice empatie a jejího výzkumu u vysokoškolských studentek
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice empatie a jejího výzkumu u vysokoškolských studentek
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
stať ve sborníku

K voprosu produktivnych slovoobrazovateľnych tipov v sovremennom russkom jazyke delovogo obščenija
Blažena Rudincová
Rok: 2007
stať ve sborníku

K vydávání literárních textů raného novověku v současnosti
Jan Malura
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kacíři, rouhači, ironikové (v současné české próze)
Petr Hrtánek
Rok: 2007, Host
odborná kniha

Kak izmenjaetsja grammatika russkogo jazyka našich dnej
Zdeňka Nedomová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kapitel 1.3. (Das Deutsch des Hochmittealters), 1.4. (Das Deutsch des Spätmittelalters) und 1.5. (Das Deutsch der frühen Neuzeit). In: Wilhelm Schmidt: Geschichte der deutschen Sprache
Norbert Richard Wolf
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

"Kardiognosis" - duchovnaja serdcevina v germenevtičeskoj interpretacii
Miroslav Mikulášek
Rok: 2007, Studia i skice slawistyczne
článek v odborném periodiku

Karl Christ (jub. portrét)
Igor Lisový
Rok: 2007
stať ve sborníku

Katarzyna Marcol: Folklor słowny dzieci na pograniczu etnicznym. Praca doktorska
Karel Kadłubiec
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kategorie jmenného rodu v českém a polském jazyce
Simona Mizerová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kázání Petra Žitavského, opata cisterciáckého kláštera na Zbraslavi (1316-1339). Pokus o rekonstrukci kazatelova vystoupení
Anna Pumprová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kazatel vášnivý a nebarokní: Martin Filadelf Zámrský
Jan Malura
Rok: 2007, A2 kulturní týdeník
článek v odborném periodiku

Kazdy z nas moze zostac setna malpa
Tomáš Hauer
Rok: 2007
stať ve sborníku

Ke studiu nové šlechty v českých zemích v 18.-19. století
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Klement Alexandrijský, Stromata, sv. 1-2, Praha 2004-2006
Igor Lisový
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Knihkupecká a nakladatelská rodina Buchsbaumů z Přívozu
Hana Šústková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kognice 2007
Marek Petrů
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Koloredovští Lichtensternové a jejich podnikání na Ostravsku
Radoslav Daněk
Rok: 2007
stať ve sborníku

Komunikace
Petra Švrčinová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komunikace mezi lékařem a pacientem: Zlepšení v nedohlednu?
Miroslav Černý
Rok: 2007, Psychologie dnes
článek v odborném periodiku

Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města Ostravy jako nástroj sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných skupin obyvatel
Marek Schneider
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Komunitní plánování ve veřejné správě a jeho dopad na rozvoj sociálních služeb v městě Pardubice
Jan MANDYS
Rok: 2007
stať ve sborníku

Koncepce české národní kultury ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1890 - 1938: Opava et/versus Ostrava
Pavel Šopák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Konformita v dětském věku
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Vladimír Řehan
Rok: 2007, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

Konkurenční vztah explicitnosti a implicitnosti vyjadřování v překladu
Jitka Smičeková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kontakte des Fürsten Karl Alois Lichnowsky zu Johann Wolfgang Goethe
Iveta Rucková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Konteksty współczesnych zmian kulturowych
Karel Kadłubiec
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konverzace na WWW chatu v češtině - tematické zaměření na reálný a virtuální svět v momentu chatování
Eva Jandová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Krajina paměti v nové české a polské literatuře slezského pomezí
Józef Zarek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kristianstad University a Jonkoping University
Karla Šimčíková
Rok: 2007
působení v zahraničí

Kritický klub
Petr Hrtánek
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace

Krýza, Martin: Proměny poetiky básnických děl Karla Hlaváčka. Rigorózní práce
Jiří Svoboda
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Krýza, Martin: Proměny poetiky básnických děl Karla Hlaváčka. Rigorózní práce
Svatava Urbanová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Krýza, Martin: Proměny poetiky básnických děl Karla Hlaváčka. Rigorózní práce
Zdeněk Smolka
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kulturelle Kontakte des Fürsten Karl Alois Lichnowsky
Iveta Rucková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kulturněhistorické pozadí Keltičkovy pověsti o nalezení uhlí
Andrea Pokludová
Rok: 2007, Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické
článek v odborném periodiku

Kulturní a jazykové zdroje persvazivnosti české reklamy
Světla Čmejrková, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Kulturowe znaki identyfikacji
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Kulturowe znaki identyfikacji społeczności zaolziańskiej
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

La autoimagen de los narradores hispanoamericanos contemporáneos en sus comentarios y críticas del estado actual de la literatura de su continente: posboom, McOndo y crack
Nina Podleszańska
Rok: 2007, Estudios Hispánicos. Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki
článek v odborném periodiku

La imagen del Paraguay en las traducciones polacas de la prosa de Augusto Roa Bastos y en su poesia en castellano
Maksymilian Drozdowicz, Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2007, Palafox & Pezuela
kapitola v odborné knize

Language System - Linguistics as an Empirical Science
Radek Čech
Rok: 2007, Sapostavitelno ezikoznanie
článek v odborném periodiku

Las garras de Leviatán. Los rasgos totalitarios de la Inquisición espaňola
Jiří Chalupa
Rok: 2007, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Romanica
článek v odborném periodiku

Latinská morfologie
Andrea Krúpová, Jana Mikulová, Richard Psík
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Le reve de la réalité ou la réalité du reve
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2007
stať ve sborníku

Lékař
Andrea Pokludová, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Leopold Peřich - texty
Pavel Šopák
Rok: 2007, Slezská univerzita
odborná kniha



 
facebook
instagram
rss
social hub