Publikační činnost - IS PUBL
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Maria Vašutová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Maria Vašutová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a agresivita ve školním prostředí
Maria Vašutová
Rok: 2007, FF OU
odborná kniha

Děti se SPUCH a školní násilí
Maria Vašutová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dětská agresivita a šikana ve školním prostředí
Maria Vašutová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Dětská úmrtnost v populacích měst Frýdku a Místku v éře demografického přechodu od starého k novému reprodukčnímu režimu
Radek Lipovski
Rok: 2007
stať ve sborníku

Deutsche Dialekte in Tschechien, ihre Gemeinsamkeiten und Besonderheiten im Vergleich zum Mutterboden
Lenka Vaňková, Mojmír Muzikant
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur
Iveta Rucková
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Diagnostické využití percepce barev u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
Maria Vašutová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diagnostyka niektórych cech osobovych dzieci ze specyficznym zaburzeniem uczenia sie i zachowania na podstawie percepcji kolorów. Filozofia edukacji i etos rodziny
Maria Vašutová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Diagnostyka niektórych indywidualnych charakteristyk u dzieci ze specyficznym zaburzeniem uczenia i zachowania sie na dle percepcji kolorów
Maria Vašutová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Didaktika dějepisu I. Studijní opora pro posluchače distančního studia dějepisu středních škol
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika dějepisu II. Studijní opory pro posluchače distančního studia učitelství dějepisu středních škol
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Die Akademikerarbeitslosigkeit in der Tschechischen Republik
Eva Saunders
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Arbeit mit den Flüchtlingen und Europäische Union
Eva Saunders
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Die Schweiz ist keine Insel, auch wenn dies einer ihrer Lieblingsmythen ist."
Irena Šebestová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Die Schweizer Kurzgeschichte (Am Beispiel der Erzählungen von Erica Pedretti
Irena Šebestová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Die tschechisch-deutsche Sprachmischung im Hultschiner Ländchen
Eva Hofrichterová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Dieťa a jeho vývin
Maria Vašutová, D. Kolibová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dire vrai dans les narrations françaises du Moyen-Age
Aleksander Ablamowicz, Maciej Abramowicz
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dispozičný coping a sociálna inteligencia vo vzťahu k zvládaniu záťažových situácií policajnej praxe
František Baumgartner
Rok: 2007
stať ve sborníku

Do hlubin slovenského baroka. (G. Gáfriková: Zabúdané súvislosti: Štúdie o slovenskej literatúre 17.-18. storočia)
Jan Malura
Rok: 2007, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Dobrodružné cesty úskalími překladu a tlumočení
Renáta Tomášková
Rok: 2007, TOP
článek v odborném periodiku

Doc. PhDr. Andělín Grobelný, DrSc.
Blažena Gracová
Rok: 2007, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Does context always decide on figurative interpretation of syntactic strings?
Stanislav Kavka
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000-2005 (Analýza dostupných dat)
Renáta Halásková, R. Jahoda, P. Kofroň
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

"Domov je pevným bodem v mém nitru." Vladimír Neuwirth - český spisovatel mezi Opavou, Lovaní a Frankfurtem nad Mohanem
Iveta Rucková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dorf ? Industrielle Vorstadt ? Sanierungsgebiet.
Nicole Horáková Hirschlerová, Vladimír Horák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Dosud opomenutý pramen ke studiu populačního vývoje
Lumír Dokoupil, Jiří Stibor
Rok: 2007
stať ve sborníku

Duchovní píseň v českých zemích. 5., Literární a konfesijní spektrum
Jan Malura
Rok: 2007, Hudební rozhledy
článek v odborném periodiku

Durante dos días anduvo buscando... Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity N 12, 2007
Jana Mikulová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Dvě dogmata konzervativního liberalismu
Martin Škabraha
Rok: 2007, Filosofia
kapitola v odborné knize

Dvě poznámky k Mahoneyho platónské ekologii
Oldřich Kramoliš
Rok: 2007
stať ve sborníku

Dwie huty, podobna historia: Zakład Słowackiego Powstania Narodowego i Huta im. W. I. Lenina - budowa wielkiego socjalistycznego zakładu przemysłowego
Arkadiusz MARKOWSKI
Rok: 2007, Acta historica Neosoliensia
článek v odborném periodiku

Dynamika socialistické bytové výstavby v Ostravě-Porubě, její organizace a realizace
Petr GÁBA
Rok: 2007
stať ve sborníku

Edmond et Jules de Goncourt en Pologne
Aleksander Ablamowicz, Agata Sadkowska
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Efekty masových médií v politické komunikaci
Pavel Pácl, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

El concepto de norma en Eugenio Coseriu
Jana Veselá
Rok: 2007
stať ve sborníku

El laberinto del lenguaje embrujado
Jiří Chalupa
Rok: 2007, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Romanica
článek v odborném periodiku

E-Learningová opora pro výuku ruštiny ve sféře obchodu a podnikání
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Emocionální temnota vykořeněného dětství
Irena Šebestová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Empathy and Communication in Intercultural Contexts
Helena Záškodná, V. Vandeursen
Rok: 2007
stať ve sborníku

Empatie a syndrom vyhoření u hospicových sester a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Empirické výzkumy v didaktice dějepisu u nás, jejich potřebnost a význam
Blažena Gracová
Rok: 2007
stať ve sborníku

En defensa del trono y del altar. El ideario carlista en el siglo XIX
Jiří Chalupa
Rok: 2007, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica
článek v odborném periodiku

Esclavos y retórica (de
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2007, Letra Clara - Revista de la Facultad de Letras de Granada, n. 19
článek v odborném periodiku

Estudios Hispánicos, XIII: De lingüística hispánica a lingüística general. Panorama de temas y métodos. W. Nowikow, M. Głowicka (coords.). Wrocław: WUWr
Jana Veselá
Rok: 2007
stať ve sborníku

Estudios Hispánicos XV. Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki
Piotr Sawicki, Justyna Ziarkowska, José Luis Losada Palenzuela
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Etika
Vladimír Šiler
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Etika (studijní opora pro distanční vzdělání)
Lenka Naldoniová, Vladimír Šiler
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze


