Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Todo modo: Hechos y palabras en la poesía de la experiencia
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2007
stať ve sborníku

Tolkien esejista
Miroslav Černý
Rok: 2007, Tvar
článek v odborném periodiku

Tomáš ze Štítného: Vidění svaté Brigity Švédské. Ed. Pavlína Rychterová
Jan Malura
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Továrník (na příkladu Elbertzhagenů, Glassnerů, Hochstetterů, Millerů zu Aichholz a Maxe Böhma)
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Tradice et/versus moderní společnost: příklad architektury řádu německých rytířů na severní Moravě a ve Slezsku v 19. a na počátku 20. století
Pavel Šopák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Tradition, Democracy, and Radicalism in Indigenous Communities in Mexico. Lessons for the Universalist-Relativist and Individualist-Communitarian Debates.
Přemysl Mácha
Rok: 2007, Ethnologia Actualis Slovaca
článek v odborném periodiku

Transcendentalita a transcendence v Heideggerově fundamentální ontologii, posudek disertační práce Michala Jamného
Oldřich Kramoliš
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Translatologica Ostraviensia I
Jiří Muryc
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Translatologica Ostraviensia II: sborník z konference Den s překladem
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu
Lubor Hruška
Rok: 2007, VŠB TU Ostrava
odborná kniha

Třikrát světová válka: očima Šlejhara, Machara a Šaldy
Martin Tomášek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Týden v regionech
Vladimír Horák
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace

Typologické aspekty zámecké architektury první poloviny 18. století v tzv. moravských enklávách ve Slezsku (příklad Štáblovic a Deštného)
Pavel Šopák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Typologie moderních českých povídkových cyklů
Martin Pilař
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Typologie přejatých substantiv v ruských a českých ekonomických textech
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
stať ve sborníku

U zrodu evropské módy: Ctižádostiví Římané
Igor Lisový
Rok: 2007
stať ve sborníku

Učitel
Andrea Pokludová, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Učitelský stres a potřeba změny
Karel Paulík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Udělení znaku městu Přívoz roku 1905
Jiří Brňovják
Rok: 2007
stať ve sborníku

Uhlobaron (na příkladu Zwierzinů a Vondráčků)
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Un gran hispanista centroeuropeo: homenaje al profesor Piotr Sawicki
Jana Veselá, Ivo Buzek
Rok: 2007, Estudios Hispánicos. Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki
článek v odborném periodiku

Understanding the World(s) We Live in: Teaching African American Literature in the Czech Republic
Karla Šimčíková
Rok: 2007, Repronis
kapitola v odborné knize

Universidad de Cantabria, Facultad de Filología, Santander
Kornélia Machová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Universidad de Oviedo, Facultad de Filosofía y Letras
Kornélia Machová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Přemysl Mácha
Rok: 2007
působení v zahraničí

Universitá degli studi di Salerno
Stanislav Kolář
Rok: 2007
působení v zahraničí

Universitá degli studi di Salerno
Stanislav Kolář
Rok: 2007
působení v zahraničí

Universitá degli studi di Salerno
Stanislav Kolář
Rok: 2007
působení v zahraničí

Universität Wien, Institut für Slawistik. Česká barokní hymnografie ve středověkém kontextu. (Die tschechische barocke Hymnographie im mitteleuropäischen Kontext)
Jan Malura
Rok: 2007
působení v zahraničí

Université de Nice - Sophia Antipolis
Marek Petrů
Rok: 2007
působení v zahraničí

Université Paris XII
Jerzy Brzozowski
Rok: 2007
působení v zahraničí

University of Sakarya, Fakulty of Arts and Sciences, Department of History
Aleš Zářický
Rok: 2007
působení v zahraničí

University Tallinn, Estonia
Zdeňka Nedomová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Univerzita Jyväskylä
Lenka Vaňková
Rok: 2007
působení v zahraničí

Univerzita Sakarya
Lenka Vaňková
Rok: 2007
působení v zahraničí

Univerzita Würzburg
Lenka Vaňková
Rok: 2007
působení v zahraničí

Univerzity of Helsinky, Alexanderinstitut, Finsko
Kamil Rodan
Rok: 2007
působení v zahraničí

Uniwersytet Ostrawski. Polonistyka w Czechach (3)
Jana Raclavská
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Uniwersytet Wroclawski
Ivo Buzek
Rok: 2007
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski, Instytut Filologii Słowianskiej. Přednášky: Vznik česky psané literatury okolo r. 1300 I., II.; Kancionál Cithara sanctorum jako zrcadlo české, slovenské (a slezské) kultury; Interpratace české středověké lyriky
Jan Malura
Rok: 2007
působení v zahraničí

Ústav Edvarda Beneše v Londýně 1950-1964
Pavel Carbol
Rok: 2007
stať ve sborníku

Útržky, okamžiky, průhledy... a andělé
Marie Šťastná
Rok: 2007, Listy moravskoslezské
článek v odborném periodiku

Úvod do dějepisectví antického starověku
Jan Burian, Igor Lisový, Richard Psík
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do dějepisectví antického starověku. Sestavili J.Burian, I. Lisový, R. Psík.
Andrea Krúpová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty
Tomáš Rucki, Marie Krčmová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty, 2. opravené a doplněné vydání
Marie Krčmová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do ošetřovatelské angličtiny a reálií
Roman ADAMCZYK
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do ošetřovatelské angličtiny a reálií
Miroslav Černý, Roman Adamczyk
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Válečný kaleidoskop K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Varianty lidské sexuality
Karel Pavlica, Jan Nevřala
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub