Publikační činnost - IS PUBL
Curriculum vitae del profesor Lubomír Bartoš
Jana Veselá
Rok: 2007
stať ve sborníku

Czlowiek, media i kultura postmodernistyczna
Tomáš Hauer
Rok: 2007, PARERGA,
článek v odborném periodiku

Česká a slovenská bibliografie prací o překladu odborného textu
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

česká poezie na počátku XXI. století
Iva Málková
Rok: 2007
stať ve sborníku

České kulturní centrum Paříž
Mariana Kunešová, David Drozd, Petr Christov
Rok: 2007
působení v zahraničí

Česko-ruský a rusko-český pivovarnický slovník
Zdeňka Nedomová, Marta Vágnerová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Československá populární hudba a její projevy v krizových letech 1968/69
Kamil Rodan
Rok: 2007
stať ve sborníku

Český historický ústav v Římě
Pavel Hruboň
Rok: 2007
působení v zahraničí

Češskij jazyk dlja inostrastrannych studentov, govorjaščich na russkom jazyke I
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Čeština pro zahraniční studenty hovořící slovanskými jazyky I
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Člověk, media a postmoderní kultura
Tomáš Hauer
Rok: 2007
stať ve sborníku

Člověk v Ostravě v 19. století
Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Člověk v Ostravě v 19. století
Milan Myška, Aleš Zářický, Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Martin Jemelka, Radoslav Daněk, Hana Šústková, Karel Jiřík
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Čtenář půjde vodou
Miroslav Černý
Rok: 2007, Literární noviny
článek v odborném periodiku

Čtyři práce o překladu českého pravoslavného lexika
Vítězslav Vilímek
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku

Dante a latina
Richard Psík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Das Adelsgeschlecht der Lichnowskys. Eine kulturelle Kontinuität
Iveta Rucková, Václav Bok, Siegried Ulbrecht
Rok: 2007, Euroslavica
kapitola v odborné knize

Das Adelshaus der Lichnowskys. Eine kulturelle Kontinuität
Iveta Rucková
Rok: 2007, FF OU
odborná kniha

Das Erzdiöcesanmuseum in Olomouce/Olmütz
Vladimír Šlapeta
Rok: 2007,
kapitola v odborné knize

Das Leben im Shtetl
Eva Saunders
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku

Das Schloss Johannesberg in Jauernig im Spiegel der Literatur und Musik der deutschsprachigen Länder
Iveta Rucková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Dědeček automobil
Karel Tabery
Rok: 2007, AMU - NFA
kapitola v odborné knize

Dějiny české literatury 1945-1989. (I. 1945-1948)
Svatava Urbanová
Rok: 2007, Academia
kapitola v odborné knize

Dějiny české literatury 1945-1989. (II. 1948-1958)
Svatava Urbanová
Rok: 2007, Academia
kapitola v odborné knize

Dějiny starověku. Opora pro studenty kombinované formy studia
Igor Lisový, Andrea Krúpová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Den peruánské kultury
Jana Veselá
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Der Fürst Karl Max Lichnowsky im Spiegel der Literatur und Musik der deutschsprachigen Länder
Iveta Rucková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Des Liaisons dangereuses au Quartett: Un roman épistolaire se transforme en piece de théatre
Mariana Kunešová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Descartes's Concept of Common Sense
Petr Glombíček
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

*Déšť many* v Jistebnickém kancionálu jako příklad utrakvistické ikonografie
Daniela Rywiková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Determinanty subjektivního prožívání pracovních podmínek učitelů
Karel Paulík, Vojtěch Gajda
Rok: 2007
stať ve sborníku

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Maria Vašutová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Maria Vašutová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a agresivita ve školním prostředí
Maria Vašutová
Rok: 2007, FF OU
odborná kniha

Děti se SPUCH a školní násilí
Maria Vašutová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dětská agresivita a šikana ve školním prostředí
Maria Vašutová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Dětská úmrtnost v populacích měst Frýdku a Místku v éře demografického přechodu od starého k novému reprodukčnímu režimu
Radek Lipovski
Rok: 2007
stať ve sborníku

Deutsche Dialekte in Tschechien, ihre Gemeinsamkeiten und Besonderheiten im Vergleich zum Mutterboden
Lenka Vaňková, Mojmír Muzikant
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur
Iveta Rucková
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Diagnostické využití percepce barev u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
Maria Vašutová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diagnostyka niektórych cech osobovych dzieci ze specyficznym zaburzeniem uczenia sie i zachowania na podstawie percepcji kolorów. Filozofia edukacji i etos rodziny
Maria Vašutová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Diagnostyka niektórych indywidualnych charakteristyk u dzieci ze specyficznym zaburzeniem uczenia i zachowania sie na dle percepcji kolorów
Maria Vašutová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Didaktika dějepisu I. Studijní opora pro posluchače distančního studia dějepisu středních škol
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika dějepisu II. Studijní opory pro posluchače distančního studia učitelství dějepisu středních škol
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Die Akademikerarbeitslosigkeit in der Tschechischen Republik
Eva Saunders
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Arbeit mit den Flüchtlingen und Europäische Union
Eva Saunders
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Die Schweiz ist keine Insel, auch wenn dies einer ihrer Lieblingsmythen ist."
Irena Šebestová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Die Schweizer Kurzgeschichte (Am Beispiel der Erzählungen von Erica Pedretti
Irena Šebestová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Die tschechisch-deutsche Sprachmischung im Hultschiner Ländchen
Eva Hofrichterová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Dieťa a jeho vývin
Maria Vašutová, D. Kolibová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze


