Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Sedm sloupů moudrosti
Marek Otisk
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sentence complexes in Text - Processing strategies in English and in Czech
Stanislav Kavka, Jarmila Tárnyiková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sestra, jazyk, klient - spojené nádoby
Roman ADAMCZYK
Rok: 2007
stať ve sborníku

Similitudo a imago Dei - prostředky k divinaci člověka v Monologionu
Marek Otisk
Rok: 2007
stať ve sborníku

Simulovanie v antike - malá lož.
František Šimon
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sinonimia adjetival en espaňol
Lubomír Bartoš
Rok: 2007
stať ve sborníku

Slaska republika uczonych/Schlesische Gelehrtenrepublik / Slezská vědecká obec, Bd. 2, hg. v. Marek Halub und Anna Manko Matysiak. Wroclawskie Wydawnictwo Osviatove, Wroclaw 2006, 584 S.
Lenka Vaňková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel, Ireneusz HYRNIK
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Slavné vily Olomouckého kraje.
Pavel Zatloukal, Pavel Zatloukal
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Slezská architektura od baroka po modernu - možnosti a meze periodizace
Pavel Šopák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Slovanské studie XI. Studia Slavica XI
Jana Raclavská
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Slovník koreňových morfém slovenčiny.
František Šimon
Rok: 2007, FF PU Prešov
odborná kniha

Slovník Pansophia Russica il-lu-stra-ta, 2. *Abecední průvodce světem ruské kultury a techniky 19. - 1. poloviny 20. stol.
Zdeňka Matyušová, Igor Lisový
Rok: 2007, Jihočeská univerzita
odborná kniha

Slovníky managementu, anglicko-český, německo-český, rusko-český
Martina Imider
Rok: 2007, Computer Press
odborná kniha

Slovníky v překladatelské práci
Vítězslav Vilímek, Alexandr Králík, Tereza Štibingerová, Martina Falvey
Rok: 2007, Mezera
kapitola v odborné knize

Słownik wyrazów potrzebnych
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Słownik wyrazów potrzebnych
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Słownik wyrazów potrzebnych
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Słownik wyrazów potrzebnych
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Słownik wyrazów potrzebnych
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Słownik wyrazów potrzebnych
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Słownik wyrazów potrzebnych
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Słownik wyrazów potrzebnych
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Słownik wyrazów potrzebnych
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Słownik wyrazów potrzebnych
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Smrčka Jiří: Veseloherní tvorba Josefa Štolby, Karla Pippicha a Václava Štecha. Disertační práce
Jiří Svoboda
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Smrt
Karel Pavlica, Jan Nevřala
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Sociálna inteligencia vo vzťahu k osamelosti
František Baumgartner
Rok: 2007, Sociálne a politické analýzy
článek v odborném periodiku

Sociální a kulturní antropologie
Přemysl Mácha
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální antropologie pro studenty sociální práce
Jan Nevřala
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální filozofie
Slavoj Tomeček
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální kompetence I. Vybrané aspekty psychologie osobnosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální kompetence II. Vybrané aspekty sociální psychologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální marketing
Anna Schneiderová, O. Kubová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sociolinguistic and Pragmatic Aspects of Doctor-Patient Communication
Miroslav Černý
Rok: 2007, Ostravská univerzita
odborná kniha

Sociolingvistické aspekty formování ruštiny sféry obchodu a podnikání v ekonomicko-komerčních periodikách
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sommerschule der literarischen Übersetzung
Silvia Neumayer-El Bakri
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Sommerschule der literarischen Übersetzung
Eva Hrdinová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sommerschule der literarischen Übersetzung. Entwicklung der Sprachkompetenz im Bereich der literarischen Übersetzung
Silvia Neumayer-El Bakri, Eva Hrdinová, Michaela Kuklová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sopostaviteľnyj analiz semantičeskich struktur slov
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Souborná výstava Antonína Kroči k 60. narozeninám
Petr Holý
Rok: 2007
úvodní slovo k výstavě

Současný český substandard
Irena Bogoczová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současný stav revitalizace lakotštiny
Miroslav Černý
Rok: 2007, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Soziale Arbeit mit den Flüchtingen und die EU
Eva Saunders
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku

Specializované okruhy z britské kultury. (English Songs and Rhymes.)
Aleš Svoboda
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifické vývojové poruchy učení a chování - SPUCH
Maria Vašutová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifické vývojové poruchy učení a chování - SPUCH. Sborník prací studentů FF OU
Anna Schneiderová, Maria Vašutová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Specifický neurotický syndrom u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
Maria Vašutová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Specifický neurotický syndrom u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
Maria Vašutová
Rok: 2007
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub