Publikační činnost - IS PUBL
Altruistické jednání a možnosti jeho rozvoje v podmínkách současné české školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Altruistické jednání a možnosti jeho rozvoje v podmínkách současné české školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Americká španělština. El espaňol en América
Jana Veselá, Lubomír Bartoš
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Americká španělština. El espaňol en América
Lubomír Bartoš
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kazdová, Marek Schneider, Ivana Kaniová, Michaela Váňová
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kaniová, Ivana Kazdová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kazdová, Marek Schneider, Michaela Váňová, Ivana KANIOVÁ
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Michaela Váňová, Ivana KANIOVÁ, Ivana KAZDOVÁ, Marek Schneider
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Analýza poskytovatelů sociálních služeb ve městě Pardubice
Jan Mandys
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Analýza vztahu mezi prosociálními tendencemi, empatií a pětifaktorovým modelem osobnosti u studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2007
stať ve sborníku

Analýza železného předmětu z lokality Melice-předhradí
Jiří Merta, D. Janová, K. Stránský
Rok: 2007
stať ve sborníku

Analýza židovské populace města Frýdek podle teritoriálního původu a socioekonomického postavení
Radek Lipovski, Ivana Slezáčková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Anglická komunikativní gramatika
Aleš Svoboda
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Anglický jazyk I-IV
Roman ADAMCZYK
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Angličtina pro jazykové školy (upravené vydání s klíčem)
Stella Nangonová, Christopher Hopkinson, Jaroslav Peprník
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Antické reálie: Rodina, stravování, obydlí. Příručka pro posluchače oboru Latinský jazyk a kultura. CD-ROM
Igor Lisový
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Antiquitas. Výběr textů z dějin a kultury antického starověku. Příručka pro studující dějiny a kulturu starověkého Řecka a Říma. CD-ROM
Igor Lisový
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů
Edita Gromová, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek, Vítězslav Vilímek
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Antologie teorie překladu odborného textu - informace o nejnovější publikaci Ostravské univerzity
Vítězslav Vilímek
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antonio Machado: Pieśń o cnotach Don Guido z paroma strofkami zalobnymi na śmierć jego
Piotr Sawicki
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Antonio Machado: Pieśni górnego Duera. Piosenka dzewczat
Piotr Sawicki
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Antonio Machado: Przyslowia i przyśpiewy
Piotr Sawicki
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Apokryfní obraz minulosti čili dějiny pro kočku (Milan Badal: Apokryfy pro kočku)
Petr Hrtánek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Apollinairovo Pásmo a jeho výstup do české poezie
Jiří Svoboda
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Arabská a evropská věda mezi antikou a novověkem
Marek Otisk
Rok: 2007, Dokořán
kapitola v odborné knize

Arbeitseinstellungen und/oder Streiks der Arbeiter und Bergleute in Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevier um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert. Eine quantitative Analyse
Milan Myška
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Arbeitseinstellungen und/oder Streiks der Arbeiter und Bergleute in Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevier um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert. Eine quantitative Analyse
Milan Myška
Rok: 2007
stať ve sborníku

Archetyp vody a ženy
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007, Emitos
odborná kniha

Argumentace v němčině
Eva Hrdinová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Aršin, versta, veršok (Staré ruské měrné jednotky ve frazeologii)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Astrální próza Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Astrální próza Andreje Bělého
Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Australské mincovny
Adam POLÁŠEK
Rok: 2007, -
článek v odborném periodiku

Avant-propos
Jitka Smičeková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Avtorskaja pesnja kak osobyj žanr v kontekste russkoj kultury vtoroj poloviny XX veka
Igor Jelínek
Rok: 2007, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla
kapitola v odborné knize

Badania nad historią przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ostrawskim - wyniki i perspektywy
Aleš Zářický
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Badania nad historią przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ostrawskim - wyniki i perspektywy
Aleš Zářický
Rok: 2007
stať ve sborníku

Badatel s velkou erudici a vzácnou duši [Ladislav Vidman], in: Literaturnyje vozvraščenija
Igor Lisový
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Báňský inženýr (Životní příběh Viléma Jičinského)
Milan Myška, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Berkeleyho překonání metafyziky analýzou jazyka
Petr Glombíček
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bibliografia gréckych a latinských štúdií v Slovenskej republike za roky 1993-2005.In: Sambucus II Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. ISBN 978-80-8082-164-7
František Šimon, D. Škoviera, E. Juríková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bibliographie des oeuvres du professeur Jiří Černý
Jan Holeš
Rok: 2007
stať ve sborníku

Bilingvismus a jazyková interference. Polsko-česká interference v jazykové praxi (Studijní opora distančního vzdělávání)
Jiří Muryc
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Biografický slovník českých zemí 6. (3 biogramy)
Aleš Zářický
Rok: 2007, Libri
kapitola v odborné knize

Biografický slovník českých zemí 7. (4 biogramy)
Aleš Zářický
Rok: 2007, Libri
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 10. (22.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, NŘ 10. (22.), 4 hesla
Petr Popelka
Rok: 2007,
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy (Úvaha o smyslu a koncepci biografických slovníků)
Milan Myška
Rok: 2007
stať ve sborníku

Biwalencja jezykowa i kulturowa Polakow na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 2007
stať ve sborníku


