Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espaňol
Jana Veselá
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espaňol
Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espańol
Juana Matouš Reyes, Jana Veselá
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Po naszymu na CD
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Statutární město Karviná
odborná kniha

Počátky historické práce Františka Hrubého v době studií v Olomouci
Lumír Dokoupil
Rok: 2007
stať ve sborníku

Počátky železnice na Jesenicku
Petr Popelka
Rok: 2007, Jesenicko. Vlastivědný sborník
článek v odborném periodiku

Podnikatelstvo v procesu budování moderní infrastruktury v letech 1850-1914
Pavel Kladiwa
Rok: 2007
stať ve sborníku

Podoby českého povídkového cyklu 20. století. Závěrečná zpráva
Martin Pilař
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Pohanství a křesťanství v Chersonésu Taurském
Igor Lisový
Rok: 2007
stať ve sborníku

Pojęcie małej ojczyzny w Domu dziennym, domu nocnym Olgi Tokarczuk
Jiří Muryc
Rok: 2007, Muzeum w Sosnowcu
kapitola v odborné knize

Pokludová, A.: Obecní rada Opavy 1850-1912. (Komunální samospráva zemského hlavního města a její reprezentanti). Opava 2007
Aleš Zářický, Andrea Pokludová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Polská literatura českého Těšínska očima opavského badatele
Józef Zarek
Rok: 2007, Česká literatura, č. 3
článek v odborném periodiku

Poľsko-slovenské lexikálne vzťahy: vyjadrovanie farebnosti
Marta Pančíková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Poražení vítězové - konflikt z let 1936-39 jako čtvrtá karlistická válka
Jiří Chalupa
Rok: 2007, Kabinet iberoamerických studií, Fakulta humanitních studií, Univerzita Hradec Králové
kapitola v odborné knize

Postavení a práce kněží v regionální historii na Jesenicku.
Lenka Králová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Postavení Hany Benešové v životě druhého československého prezidenta Edvarda Beneše na základě dochované korespondence z let 1914-1932
Kamil Rodan
Rok: 2007
stať ve sborníku

Postavení občana ve společnosti
Slavoj Tomeček, Karel Rivola
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Postmodernism and globalization
Tomáš Hauer
Rok: 2007, Studia Humanistyczne
článek v odborném periodiku

Postoje studentů sociální práce k sebevraždě
Karel Pavlica
Rok: 2007
stať ve sborníku

Postřehy z každodenního života obyvatel Ostravy v letech 1945-190
Nina Pavelčíková, Jana Jeřábková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Posudek disertační práce HOMOLKOVÁ, M. Staročeský překlad evangelia svatého Matouše s výkladem Mikuláše Lyry
Pavel Kosek
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek na dizertační práci Špatni romancierové a mdloba v české moderně
Zdeňka Kalnická, Kristýna Bobáková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na monografii obce Wisła Janusze Spyry
Aleš Zářický, Janusz Spyra
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek na publikaci Obrazy ženství v náboženských kulturách
Zdeňka Kalnická, Blanka Knotková-Čapková (Ed.)
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek na publikaci První kroky k estetice
Zdeňka Kalnická, Věra Beranová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek "Textové opory k vývoji českého jazyka"
Pavel Kosek, Jaroslav David
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pour une typologie du prohibitif dans les langues romanes
Jan Šabršula
Rok: 2007
stať ve sborníku

Povodeň z r. 1880 v relacích místeckého a brušperského četnictva
Radek Lipovski
Rok: 2007
stať ve sborníku

Poznání nové šlechty
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Práce se sociálně neadaptovanými klienty
Jan Nevřala, M. Tichý, Eva Saunders
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pracovní zátěž a jak ji zvládat
Karel Paulík
Rok: 2007, AUSPICIA - recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
článek v odborném periodiku

Praktická etika pro pedagogy
Vladimír Šiler
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Právní rámec české občanské společnosti
Přemysl Mácha, Milan Čichoň
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Právní rámec občanské společnosti
Milan Čichoň
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Právní úpravy kulturního dědictví v některých evropských zemích
Jiří Klusoň
Rok: 2007, Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích
článek v odborném periodiku

Preserving and restoring cultural heritage sites of the Northern Ferdinand railway
Miloš Matěj
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Primäre Präpositionen aus der Perspektive des (Zeitungs-)textes
Martin Mostýn
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Primäre Präpositionen aus der Perspektive des (Zeitungs-)textes
Martin Mostýn
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika chudoby a sociálního vyloučení etnických minorit a imigrantů v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Problemy przekładu tekstów prawnych i prawniczych
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2007
stať ve sborníku

Profesor Jan Burian a jeho cesta k Ovidiovi, in: Literaturnyje vozvraščenija
Igor Lisový
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Professeur Jiří Černý septuagénaire
Jan Holeš
Rok: 2007
stať ve sborníku

Professor PhDr. Pavel Oliva, DrSc.
Igor Lisový
Rok: 2007, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Projekt Grantové agentury JU
Anna Schneiderová, Barbara Žižková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Projekt snižování počtu dětí v ústavech Moravskoslezského kraje. Centrum náhradní rodinné péče. Závěrečná zpráva
Maria Vašutová
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Proměny výchovy a její role v duchovní kultuře středověku na příkladu traktátové literatury reformního hnutí 14. a 15. století.
Jana Grollová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prosocial behaviour in volunteers
Helena Záškodná
Rok: 2007, Educational Publisher Didaktis
kapitola v odborné knize

Prosociální chování a altruismus v nouzové situaci
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2007, Kontakt
článek v odborném periodiku

Prosociální tendence, empatie a osobnostní dimenze u studentek vybraných pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2007
stať ve sborníku

Prosociální tendence, empatie a osobnostní dimenze u studentek vybraných pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2007
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub