Publikační činnost - IS PUBL
Ušpizin
Tomáš Novotný
Rok: 2008, Dingir
článek v odborném periodiku

Utvrzování a preformace - mocné zbraně v rukou recenzenta
Jakub Guziur
Rok: 2008, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
článek v odborném periodiku

Úvahy nad současnou literaturou pro děti a mládež z hlediska funkčního a komunikačního okruhu aneb O potřebnosti literárního kánonu
Svatava Urbanová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty
Tomáš Rucki, Marie Krčmová
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Úvod do studia gótštiny
Miroslav Černý
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení
Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek, Soňa Rábeková, Jan Šabršula, Lenka Harviľaková
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, FIlozofická fakulta
odborná kniha

Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení
Eva Hrdinová, Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Úvodem / Introduction (se Štěpánkou Bieleszovou). In: Štěpánka Bieleszová (red.), Nechci v kleci! České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No Cage for me! Czech and Slovak Art 1970-1989 from Collections of Olomouc Museum of Art
Pavel Zatloukal
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Úvodní slovo. Słowo wstępne
Jana Raclavská
Rok: 2008, Sdružení přátel polské knihy
kapitola v odborné knize

V souřadnicích volnosti Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích
Iva Málková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Václav Miller: Mravní aspekt obrozenské literatury. (Etické názory Vicncence Zahradníka a jejich literární projevy). Disertační práce
Jan Malura
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

VAŘEKA, Marek: Zadluženost Jana z Pernštejna na Moravě v letech 1582-1617. Univerzita Hradec Králové, Prostějov 2006, 287 s. + přílohy
Aleš Zářický, Marek Vařeka
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vceňovací operáty stabilního katastru
Milan Myška, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Vědomostní prostor žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí
Anna Schneiderová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Velkopodnikatel (Příklad Heinricha hraběte Larisch-Mönnich, Josefa Zwierziny a Wilhelma Gutmanna)
Aleš Zářický, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř
Rok: 2008, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize

Versöhnungswege zur Verständigung und Zusammenarbeit mit den Deutschen in der Tschechischen Republik
Eva Saunders
Rok: 2008
stať ve sborníku

VIKTOŘÍK, Michael: Čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl v Olomouci. Olomouc 2005, 137 stran + přílohy
Aleš Zářický, Michael Viktořík
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vila Josefa Bratmanna
Pavel Zatloukal
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Vilniaus Pedagoginio Universiteto Slavistikos Fakultetas
Jana Raclavská
Rok: 2008
působení v zahraničí

Vilniaus pedagoginis universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
působení v zahraničí

Vladimir Solov´ev e il significato dell´Eros
Lenka Naldoniová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Vlastní dům Josefa Místeckého. In: Vladimír Šlapeta (ed.): Slavné vily Zlínského kraje
Martin Strakoš, Vladimír Šlapeta
Rok: 2008, FOIBOS
kapitola v odborné knize

Vlastní rodinný dům Josefa Místeckého. In: Vladimír Šlapeta (ed.): Slavné vily Zlínského kraje
Martin Strakoš, Vladimír Šlapeta
Rok: 2008, FOIBOS
kapitola v odborné knize

Vlastní vila Alberta Grubera. In: Vladimír Šlapeta (ed.): Slavné vily Zlínského kraje
Martin Strakoš, Vladimír Šlapeta
Rok: 2008, FOIBOS
kapitola v odborné knize

Vmjesto predislovja. Vozvraščenije k rassvjetu jevropjejskoj kultury
Aleš Zářický, Igor Lisový, Georgis Vellas
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Vobecká, Jana: Populační vývoj Židů v Čechách v 19. a první třetině 20. století. Společenské a hospodářské souvislosti
Ludmila Nesládková, Vobecká Jana
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vojáci XX. století (č. 3-11)
Jiří Muryc
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Vokalismus - raná podoba nominalismu
Marek Otisk
Rok: 2008,
článek v odborném periodiku

Volnočasové aktivity slezských učitelů na přelomu 19. a 20. století ( na příkladu Rudolfa Gudricha)
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Von der Lust, in einem Sprachatlas zu lesen
Norbert Richard Wolf
Rok: 2008
stať ve sborníku

VOREL, O., HOLÝ, P. Life Cycles
Daniela Rywiková
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Vybrané kapitoly psychologie práva
Jana Matochová
Rok: 2008, VŠB-TUO
odborná kniha

Vybrané osobnostní proměnné a odolnost vůči pracovní zátěži
Karel Paulík, Karel Paulík, Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2008, Ostravaská univerzita v Ostravě, filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Výchovně vzdělávací rozměr kulturní identity (Zprávy z výzkumu)
Jiří Muryc
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Vytvoření předmětu Tlumočnický proseminář na filozofické fakultě Ostravské univerzity
Jana Raclavská
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Výuka ruštiny v obchodu a podnikání fromou e-Learningu v distanční formě studia
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití manažerských metod strategického plánování v oblasti rozvoje sociálních služeb
Marek Schneider, Zdeněk Mlčák, Radka Čaníková, Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 2008, Repronis Ostrava
kapitola v odborné knize

Využívání dramatických aktivit ve výuce cizího jazyka
Pavla Zajícová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vývoj, klasifikace a produktivita ruských a českých abreviatur ekonomické povahy
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Vývojové tendence v současné španělštině. Tendencias evolutivas en el espaňol actual
Lubomír Bartoš
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Význam a interpretace Petra Koťátka
Petr Glombíček
Rok: 2008, Organon F : časopis pre analytickú filozofiu / Journal of analytic philosophy
článek v odborném periodiku

Vznik Ústavu Edvarda Beneše jako exilového centra
Pavel Carbol
Rok: 2008
stať ve sborníku

Vzpomínky na hrdinství a oběti
Martin Strakoš
Rok: 2008
stať ve sborníku

Vždycky jsem vyšel od nějakého konkrétního textu. Rozhovor s Jaroslavem Kolárem
Jan Malura
Rok: 2008, Česká literatura
článek v odborném periodiku

We the Human Family: Revisions of American National History in Contemporary Slave Narratives
Karla Kovalová
Rok: 2008, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku

Welttexte und Textwelten
Norbert Richard Wolf
Rok: 2008
stať ve sborníku

"Wenn sich die Augenblicke zu dritt beliebig ausdehnen." Literarisches Bild der Freundschaft zwischen Sidonie Nádherný von Borutin, Mechtilde Lichnowsky und Karl Kraus vor dem Hintergrund Mechtilde Lichnowskys Erzählung "Der Zeichner"
Iveta Rucková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

When Malinche Dances with Montezuma. Religion, Ethnicity and Cultural Change in New Mexico
Přemysl Mácha
Rok: 2008
stať ve sborníku

Where the West Meets the East: California's (Inter)cultural Experience
Petr Kopecký
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wie drei Kaufläute aus Mähren und Schlesien zur Zeit Maria Theresia zu ihnen Adelstiteln kamen
Milan Myška
Rok: 2008, Prague Papers of Economic and Social History / Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen
článek v odborném periodiku


