Publikační činnost - IS PUBL
Theater im Fremdsprachenunterricht
Pavla Zajícová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Tlumočení jako translační činnost
Vítězslav Vilímek, Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Tlumočnické dovednosti a jejich trénink v počáteční etapě studia
Soňa Rábeková, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Tożsamość językowa i kulturowa na Zaolziu w Republice Czeskiej
Jiří Muryc
Rok: 2008, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla
kapitola v odborné knize

Tract Largum sero by Jan from Holešov
Kamil Harvánek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Translatologica Ostraviensia III. Sborník z konference ´Den s překladem´.
Renáta Tomášková
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Translatologica Ostraviensia III, Tomášková, R. (Ed.), Ostrava 2008, 81s.
Eva Hrdinová, Renáta Tomášková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Translatologie a translace na přelomu XX. a XI. století
Milan Hrdlička
Rok: 2008
stať ve sborníku

Tranzitivita, negace, vid
Radek Čech
Rok: 2008
stať ve sborníku

Tři paradoxy Květy Pacovské
Svatava Urbanová
Rok: 2008, Ladění, č. 1
článek v odborném periodiku

TU Dresden
Dominique Fliegler
Rok: 2008
působení v zahraničí

TU Dresden, Fakultät für Sprach-und Literaturwissenschaften, Institut für Slawistik
Eva Šrámková
Rok: 2008
působení v zahraničí

Tvrz v Držkovicích (okres Opava) a její pozůstatky
Jakub Ivánek
Rok: 2008, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Typologie moderních českých povídkových cyklů
Martin Pilař
Rok: 2008
stať ve sborníku

Typologie žen a mužů v českých reklamách
Hana Srpová
Rok: 2008, Polish Academy of Sciences, Opole University
kapitola v odborné knize

Tzv. dvojí přečtení Apollinairova Pásma (Wolker a Nezval)
Jiří Svoboda
Rok: 2008
stať ve sborníku

Tzv. účinkové věty v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2008, SPFFBU
článek v odborném periodiku

U Hasa. Hospoda u Šalamounské kolonie v Moravské Ostravě
Martin Jemelka
Rok: 2008, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy
článek v odborném periodiku

Über die krummbeinigen Adjektive in der griechischen Literatur
František Šimon
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ubu en tant que théâtre de l´absurde appellatif
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ubu roi, le 19 décembre 1960 (extraits)
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Učiteľ latinčiny a dejiny medicíny
František Šimon
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ukrajinska mova: zbirnyk tekstiv dlja dyktantiv
Jelena Kupcevičová, Halyna Fiľ, Marija Fedurko
Rok: 2008
stať ve sborníku

Umění interpretace a jeho soudobé hermeneutické vědní paradigma
Miroslav Mikulášek
Rok: 2008, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10. - 16. 9. 2008
článek v odborném periodiku

Umění interpretace. Techné hermeneutiké.
Igor Jelínek, Miroslav Mikulášek
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Una historia en color caqui. Algunos apuntes acerca del militarismo en la historia política latinoamericana
Jiří Chalupa
Rok: 2008, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Uni Viadrina, Frankfurt/Oder
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
působení v zahraničí

Universidad Autonóma de Barcelona
Svatava Urbanová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Universidad de Cantabria - BECAS-MAE
Miroslav Slowik
Rok: 2008
působení v zahraničí

Universidad de Sevilla, Departamento de Geografía Humana
Přemysl Mácha
Rok: 2008
působení v zahraničí

Universität Erfurt
Iveta Rucková
Rok: 2008
působení v zahraničí

Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Jana Grollová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Universität Würzburg
Lenka Vaňková
Rok: 2008
působení v zahraničí

Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de Linguistique, Clermont-Ferrand, France
Iva Dedková
Rok: 2008
působení v zahraničí

University od Aberdeen, Great Britain
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Helsinki
Andrea Pokludová
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Glasgow
Igor Jelínek
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Oxford
Martin Pilař
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Sakarya
Jana Grollová
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Sakarya, Fakulty of Arts and Sciences, Department of History
Aleš Zářický
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2008
působení v zahraničí

University Tallinn, Estonia
Zdeňka Nedomová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Univerze v Ljubljani
Jan Malura
Rok: 2008
působení v zahraničí

Univerzita J.A.Komenského, Bratislava
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
působení v zahraničí

Univerzita v Oulu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Univerzita Würzburg/Institut für Deutsche Philologie
Lenka Vaňková
Rok: 2008
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Jiří Muryc
Rok: 2008
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Simona Mizerová
Rok: 2008
působení v zahraničí


