Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 10. (22.) (1 biogram)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 10. (22.) (2 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 10. (22.) (2 biogramy)
Radek Lipovski, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 10. (22.) (3 biogramy)
Milan Myška
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada 10. (22.) (2 biogramy)
Kamil Rodan, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Mýtus a legenda v barokním kázání Bohumíra Hynka Bilovského
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2007
stať ve sborníku

Na cestě k socialistickému realismu. Architektura Jiřího Krohy 40. let. In: Marcela Macharáčková (ed.): Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století
Martin Strakoš
Rok: 2007, Vydavatelství ERA
kapitola v odborné knize

Na jiném břehu Léty čili procházka římskými hřbitový, in:Literaturnyje vozraščenija
Igor Lisový
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu Šalamoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické industriaizace.
Petr Popelka, Martin Jemelka
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Na świętego Jana
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Náboženská slovní zásoba pravoslaví ve světle různorodosti a unifikace kultur doby rozřiřování EU a její význam pro překladatelskou praxi
Eva Hrdinová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Náboženská slovní zásoba pravoslaví ve světle různorodosti a unifikace kultury doby rozšiřování EU a její význam pro překladatelskou praxi
Eva Hrdinová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Náboženská slovní zásova ve světle různorodosti a unifikace kultur doby rozšiřování Evropské unie a její (možný) význam pro překladatelskou praxi
Eva Hrdinová
Rok: 2007
stať ve sborníku

NAD ranními zprávami (Bystřice NAD/POD Pernštejnem)
Jaroslav David
Rok: 2007, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Nancy Fraser: Rozvíjení radikální imaginace. Globální přerozdělování, uznání a reprezentace
Martin Škabraha
Rok: 2007, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Nárok zdravého rozumu
Petr Glombíček
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nárys vývoje základních koncepcí křesťanské morálky v rámci středověké teorie výchovy
Jana Grollová
Rok: 2007, Acta historica neosoliensia
článek v odborném periodiku

Následkové spojovací výrazy v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2007, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Nastupujúca dospelosť ako perióda osobnostného vývoja vo svetle empirických zistení projektu ESS
František Baumgartner
Rok: 2007
stať ve sborníku

Náš starověk v díle Ladislava Horáka
Jaroslav David
Rok: 2007
stať ve sborníku

Naše první prozaická biblická adaptace
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2007, Protimluv
článek v odborném periodiku

National Cultural Heritage Site Michal / Petr Cingr Coal Mine, Ostrava
Miloš Matěj, Jaroslav Klát
Rok: 2007, National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites Regional Unit in Ostrava
odborná kniha

National report
Miloš Matěj
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ne, nezvadnul Ovidiův věnec!", in: Literaturnyje vozvraščenija. Výběr překladů z české beletrie a publicistikyUspořádala Z. Matyušová
Igor Lisový
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Need medicine? All here! (S-P-A-M a manipulace)
Hana Srpová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik poznámek k jazykové situaci na českém Těšínsku
Lucie Radková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik poznámek k jazykové situaci na českém Těšínsku
Lucie Radková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nekotoryje aktivnyje processy v grammatike russkogo jazyka načala XXI veka
Zdeňka Nedomová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nekotoryje produktivnyje tipy složnych imen suščestviteľnych v sovremennom russkom jazyke
Blažena Rudincová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Některé postřehy z výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Blažena Gracová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Některé spojitosti mezi sebevražedným jednáním a závislostí na drogách
Karel Pavlica
Rok: 2007
stať ve sborníku

Některé spojitosti mezi sebevražedným jednáním a závislostí na drogách
Karel Pavlica
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Němčina I - gramatika a konverzace
Jiří Schoffer
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Němčina II - gramatika a konverzace
Jiří Schoffer
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Němčina III - gramatika a konverzace
Jiří Schoffer
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Němčina IV - Handelskorrespondenz
Jiří Schoffer
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Německé divadelnictví v Moravské Ostravě do roku 1918
Hana Šústková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nemocnice v českém Slezsku do roku 1938 - pohled dějin architektury
Pavel Šopák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nepředvídané důsledky genderu
Petr Saforek
Rok: 2007, Kontakt
článek v odborném periodiku

Neuroethics
Marek Petrů
Rok: 2007
stať ve sborníku

Neverbální prvky persvaze v žurnalistice a v reklamě
Alena Jaklová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Neviditelná budoucnost povídek z Listenu
Petr Hrtánek
Rok: 2007, Tvar
článek v odborném periodiku

New Trends in the Czech Media
Pavel Pácl, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

New York: Cradle of America?s Cultural Plurality
Jakub Guziur, Michal Peprník, Matthew Sweney
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nezaměstnanost akademických pracovníků v České republice
Eva Saunders
Rok: 2007, Auspicia.Recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
článek v odborném periodiku

Niekoľko poznámok k prekladu Jesseniovho spisu O krvi.
František Šimon, J. Balegová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Niektóre zagadnienia procesu kształtowania się regionalnej odmiany polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nobilitace žen v habsburské monarchii
Tomáš Krejčík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nobilitační proces a jeho písemnosti v druhé polovině 17. a první polovině 18. století
Jiří Brňovják
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nobilitovaní příslušníci slezského zemského sněmu v letech 1861-1918
Hana Šústková
Rok: 2007
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub