Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Lingua Rossica et.communicatio 2007
Zdeňka Nedomová
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Lipińska, E.: Język ojczysty, język drugi, język obcy. Wstęp do badań dwujęzyczności
Jiří Muryc
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Literární a konfesijní spektrum předbělohorské duchovní písně, část 5. (Duchovní píseň v českých zemích)
Jan Malura
Rok: 2007, Hudební rozhledy, č. 5
článek v odborném periodiku

Literární kompendium barokní zbožnosti
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2007, Protimluv
článek v odborném periodiku

Literatura espaňola 1
José Luis Bellón Aguilera, Piotr Sawicki, Irena Fialová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Literatura espaňola 1
Piotr Sawicki, Irena Fialová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literatura I
Beata Waclawiecová, Martin Tomášek
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literatura II
Marcela Pucholdtová, Martin Tomášek
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literatura III
Zuzana Litnerová, Martin Tomášek
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literature as a Key to the Understanding of the Ecological Crisis
Petr Kopecký
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Litomyšl - miasto historii i kultury
Jiří ŠIMON
Rok: 2007, Muzeum w Sosnowcu
kapitola v odborné knize

Logika. Průvodce pro každého
Petr Hromek
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Los Comanches de Nuevo México: hybridita, autenticita a politika identity v Novém Mexiku
Přemysl Mácha
Rok: 2007, Český lid
článek v odborném periodiku

Los santos inocentes de Mario Camus (Lecturas y representaciones fílmicas de la dominación en la Espaňa de Franco)
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2007
stať ve sborníku

Luis Jorge González, Psychologia św. Teresy z Lisieux, Doktora Kościoła. Strategia rozwoju dla każdego
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Lux et Silesia
Karel Kadłubiec
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lux et Silesia
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Urząd Miasta Rydułtowy
kapitola v odborné knize

M. Myška, Faustin Ens. Životní přiběh..., Ostrava 2003
Igor Lisový
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

M. Zimmermann (Hrsg.), Der Traum von Troia, München 2006
Igor Lisový
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Malé dějiny lingvistiky
Jan Holeš
Rok: 2007
stať ve sborníku

Manažerské kompetence I. Soft skills.
Anna Schneiderová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Manažerské kompetence 1. Soft skills. Distanční studijní text
Anna Schneiderová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Manažerské kompetence 2. Interpersonální kompetence manažera. Distanční studijní text
Anna Schneiderová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Manipulace a persvaze
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Manipulation and Persuasion
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Marketing v sociálních službách
Anna Schneiderová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Masaryk e Dostoevskij: il nichilismo russo
Lenka Naldoniová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Masová a marketingová komunikace
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Mass Communication and Marketing Communication
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Meditatio mortis alebo o astme v rímskej literatúre
František Šimon
Rok: 2007
stať ve sborníku

Město ve starověku
Igor Lisový, Frank Kolb
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Měšťan (řemeslník, živnostník, maloobchodník, majitel domu)
Pavel Kladiwa, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Metafora ženy ve filozofii
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
stať ve sborníku

Métagraphes et / ou néographismes san-antoniesques
Jana Brňáková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Metoda aplikované kinesiologie
Maria Vašutová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Metodické poznámky ke srovnávacímu výzkumu ve 20. století
Nina Pavelčíková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Metodika výuky angličtiny na střední škole 1
Petra Lexová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodika výuky angličtiny na střední škole 2
Petra Lexová, Stella Nangonová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Meze možností - dějepis umění a výtvarná kritika ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1918 - 1938
Pavel Šopák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Mezi exaltovanou vírou a přírodovědnou racionalitou: Jiří Sarganek
Jan Malura
Rok: 2007, A2 kulturní týdeník
článek v odborném periodiku

Mezináboženský dialog
Vladimír Šiler
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mezinárodní festival
Mariana Kunešová
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

mezinárodní konference
Mariana Kunešová
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Miasto zachwycającego szczegółu
Jan Malicki
Rok: 2007, BŚ
kapitola v odborné knize

Miasto zachwycającego szczegółu. Katowice na dawnej pocztówce
Jan Malicki, Jan Malicki
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Migration und Minderheiten in Österreich und der Tschechischen Republik
Silvia Neumayer-El Bakri
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Milý můj jest a já jeho: barokní kázání Bohumíra Josefa Hynka Bilovského
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2007, Protimluv
článek v odborném periodiku

Mistr Oldřich Polák v díle Jindřicha z Isernie (několik poznámek k jeho osobě)
Richard Psík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Moderne österreichische Literatur
Irena Šebestová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Moderní teologie
Vladimír Šiler
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky



 
facebook
rss
social hub