Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Analýza textu pro technologické předvídání
B. Duží, Martin Potůček, Robert Stojanov, Pavel Nováček
Rok: 2006, SLON
kapitola v odborné knize

Analýza vztahu mezi prosociálními tendencemi, empatií a pětifaktorovým modelem osobnosti u studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2006, Kontakt
článek v odborném periodiku

Anglická ustálená přirovnání z hlediska aktuálního členění
Aleš Svoboda
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ani ne... (Jaroslav Rudiš: Grandhotel)
Petr Hrtánek
Rok: 2006, Tvar
článek v odborném periodiku

Anotaciones del proyecto Tesoro léxico del caló
Ivo Buzek
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antická moudrost
Oldřich Kramoliš
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Antike Medizin Ein Lexikon, (Hrsg.) Karl-Heinz Leven. München, Beck Verlag 2005. (rec.)
František Šimon
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Apollón Boreios, severní bůh
Igor Lisový
Rok: 2006, Minerva
článek v odborném periodiku

Archeologické muzeum ve Florencii
Igor Lisový
Rok: 2006, Minerva
článek v odborném periodiku

Architektonická vzájemnost se Slovinskem
Vladimír Šlapeta
Rok: 2006, ERA, č. 6
článek v odborném periodiku

Architektonicko-urbanistické řešení městského parku v Moravské Ostravě na počátku 20. století
Pavel Šopák
Rok: 2006, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Architektura mendikantských klášterů na Moravě v době posledních Přemyslovců
Ondřej Jakubec
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Arcidiecézní muzeum Olomouc. Průvodce
Pavel Zatloukal
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Are we free to transform ourselves?
Marek Petrů
Rok: 2006
stať ve sborníku

Autorské čtení poezie
Vladimír Horák
Rok: 2006
úvodní slovo k výstavě

baby_lady, babygirl, baby-kocicka? (fungování nicků na chatu)
Jaroslav David
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ballady i romanse Adama Mickiewicza w tłumaczeniu słowackim: analiza językowa
Marta Pančíková
Rok: 2006, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego
kapitola v odborné knize

Barbara Johnson traduit la lettre de Sollers
Jerzy Brzozowski
Rok: 2006, Synergies Pologne
článek v odborném periodiku

Barokizace kostela sv. Václava v Opavě
Antonín Grůza
Rok: 2006
stať ve sborníku

Básnicky bydlí Kuběna
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2006, Protimluv
článek v odborném periodiku

Básník v literárních dějinách uvězněný. (Zastavení nad dílem Jindřicha Hořejšího)
Jiří Svoboda
Rok: 2006
stať ve sborníku

Beacco, J.-C., Bouquet, S., Porquier, R. (2004), Niveau B2 pour le français, un référentiel
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Behavioral-situational approach to examining social intelligence
František Baumgartner
Rok: 2006, Studia psychologica
článek v odborném periodiku

Beobachtungen zur russischen Grammatikografie des Deutschen.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2006
stať ve sborníku

Bezručovská a wolkerovská tradice v poezii Drahoslava Gawreckého
Zdeněk Smolka
Rok: 2006
stať ve sborníku

Biografický slovník českých zemí 4. (2 biogramy)
Aleš Zářický
Rok: 2006, Libri
kapitola v odborné knize

Biografický slovník českých zemí 5. (5 biogramů)
Aleš Zářický
Rok: 2006, Libri
kapitola v odborné knize

Biografický slovník poslanců Slezského zemského sněmu v Opavě (1861-1918)
Hana Šústková
Rok: 2006, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada 9. (21.) 1 heslo
Petr Popelka
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 8. (20.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 8. (20.)
Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě. (Filozofická fakulta; Ústav pro regionální studia)
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 8. (20.) : supplementum: Šustková, H.: Biografický slovník poslanců Slezského zemského sněmu v Opavě (1861-1918)
Milan Myška, Hana Šústková, Aleš Zářický
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 9. (21.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 8 - Nová řada. - 7 biogramů
Petr Popelka
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Biologicismo y literatura: notas sobre dos cuentos de Jack London
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2006, Letra Clara
článek v odborném periodiku

Blondacekhodonin a slecinka.z.hk (toponymum v nicku)
Jaroslav David
Rok: 2006, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Bloomsburg University
Petr Kopecký
Rok: 2006
působení v zahraničí

Bob Dylan: Boty ze španělské kůže
Jakub Guziur
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Bob Dylan: Vysočina
Jakub Guziur
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Bogus, M.: Kotulowie i ich działania oświatowe na Śląsku Cieszyńskim vw XIX i XX wieku. Ostrava 2006
Aleš Zářický, Marzena Bogus
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Bohové evropských stepí (k náboženství Skythů)
Igor Lisový
Rok: 2006, Minerva
článek v odborném periodiku

Bohumír Četyna a nenaplněné tvůrčí sny
Jiří Svoboda
Rok: 2006
stať ve sborníku

Bracia polscy na Litwie
Jan Malicki
Rok: 2006
stať ve sborníku

Brněnské uměleckoprůmyslové muzeum a jeho architektura
Pavel Zatloukal
Rok: 2006
stať ve sborníku

...buď svatý rád, když není bit! Legendární motivy v několika průsvitech současné české prózy
Petr Hrtánek
Rok: 2006, Tvar
článek v odborném periodiku

Calábková Jarka (biogram)
Kamil Rodan
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Caligae Romanae na severních březích Pontu Euxeinu (Několik poznámek k římské expanzi v severovýchodním Černomoří)
Igor Lisový
Rok: 2006
stať ve sborníku

Campo literario y mundo social en la novela espaňola contemporánea: Espinosa y Marsé
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2006, Universidad de Alicante: Taller Digital
odborná kniha

Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2006
Aleš Zářický, Jana Grollová
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu



 
facebook
rss
social hub