Publikační činnost - IS PUBL
Podíl šlechty na železničním podnikání v habsburské říši. Základní srovnání situace v Anglii, Německu a habsburské říši
Petr Popelka, Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Podíl zemské samosprávy na budování lokální železniční sítě a zemská železniční akce v Rakouském Slezsku
Petr Popelka
Rok: 2008, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Podnikatelské aktivity nobilitovaných poslanců slezského zemského sněmu
Hana Šústková, Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století
Martin Pilař
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Podstawowe zagadnienia stylistyki porównawczej w językach zachodniosłowiańskich
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poetika Stonišova románu o Paterkovi a pastýřce laní (poznámky k četbě)
Svatava Urbanová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Pohyb mezi žánry : čtení traktátu O lstech a chytrostech ďábelských z literárněvědné perspektivy
Jan Malura
Rok: 2008, Slovenská literatura
článek v odborném periodiku

Pohyb mezi žánry. (Čtení traktátu O lstech a chytrostech ďábelských z literárněvědné perspektivy)
Jan Malura
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojednanie w Europie Południowo-Wschodniej.
Eva Saunders
Rok: 2008, Spoleczeństwo
článek v odborném periodiku

Pojetí pýchy, závisti a hněvu v traktátu Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Polacy w Ostrawie
Karel Kadłubiec
Rok: 2008, Zwrot
článek v odborném periodiku

Politická etika
Vladimír Šiler
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Politika zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha

Pootevřené dveře k americkému literárnímu kánonu
Stanislav Kolář
Rok: 2008, Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře
článek v odborném periodiku

Postmodern mode of speech
Tomáš Hauer
Rok: 2008
stať ve sborníku

Postmoderna na lehátku
Martin Škabraha
Rok: 2008, A2. Kulturní týdeník
článek v odborném periodiku

Posudek disertační práce Mladá poezie devadesátých let 20. století
Iva Málková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek disertační práce Ondřeje Berana
Petr Glombíček
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek habil. práce P. Mittera
Jaroslav Hubáček
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na monograficko-encyklopedickou práci Miloše Matěje a kolektivu Kulturní památky ostravsko- karvinského revíru
Aleš Zářický, Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Irena Korbelářová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poštmistr na příkladu Antona Franze Königa
Petr Popelka
Rok: 2008, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize

Potichu jako placebo
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Tvar
článek v odborném periodiku

Pôvod byzantsko-slovanského obradu na Spiši
Juraj BRINCKO
Rok: 2008, Theologos. Teologická revue.
článek v odborném periodiku

Poznámky k privilegovanej a konfirmačnej listine mesta Gelnica od kráľa Ladislava IV. Kumánskeho. In Ružomberský historický sborník II
Beáta Vida
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Poznámky k vymezení období let 1526-1740 v periodizaci slezských dějin
Jiří Brňovják
Rok: 2008
stať ve sborníku

Poznatky z Výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Blažena Gracová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Pozoruhodný soubor studií o polštině
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2008, OperaSlavica
článek v odborném periodiku

Pozpátku vpřed!
Jakub Guziur
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

Praca socjalna w Republice Czeskiej - perspektywy i dylematy edukacji i praktyki
Alina Kubicová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Praktická cvičení z českého jazyka (Stylistika, Pravopis), 5. upravené
Hana Srpová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prakticky nepraktická
Miroslav Černý
Rok: 2008, Psychologie dnes
článek v odborném periodiku

Prameny a literatura ke stávkovému hnutí ve Slezsku v letech 1848-1890
Stanislav Knob
Rok: 2008, Acta facultatis philosophica. Historica
článek v odborném periodiku

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Stanislav Knob, Kamil Rodan, Jiří Stibor
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Prameny statistické povahy pro výzkum železniční dopravy do roku 1945
Petr Popelka, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Preodolenie bar'erov akkul'turacii inostrancev v Čehii
Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla
kapitola v odborné knize

Primäre Präpositionen aus der Perspektive des (Zeitungs-)textes
Martin Mostýn
Rok: 2008
stať ve sborníku

Primäre Präpositionen aus der Perspektive des (Zeitungs-)textes
Martin Mostýn
Rok: 2008
stať ve sborníku

Principy tlumočnické notace
Vítězslav Vilímek, Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Problematika náhradní rodinné péče
Zuzana Černá
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Problematika vývoje romského obyvatelstva českých zemí v 60. letech 20. století
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problemy ze standaryzacją współczesnego języka czeskiego (część 1)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Probudit se ze sna
Martin Škabraha
Rok: 2008, A2. Kulturní týdeník
článek v odborném periodiku

Proč a jak se vraždilo a zabíjelo v roce 1934? Reflexe závažné trestné činnosti na Ostravsku a Těšínsku v dobovém regionálním denním tisku.
Blažena Gracová
Rok: 2008, Acta Historica. Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Proč nejsem biotechnooptimistou?
Martin Škabraha
Rok: 2008
stať ve sborníku

Proč nemluvíme všichni stejně?
Irena Bogoczová
Rok: 2008, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Produktivita a kreativita v slovotvorbe-sociolingvistická perspektiva
Stanislav Kavka, Lívia Körtvélyessy
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Profesní a sociální charakteristika židovské populace v Československu za první republiky
Ludmila Nesládková
Rok: 2008, Demografie
článek v odborném periodiku

Profesní dovednosti terénních pracovníků
Marcela Grygerková, Klára Janoušková, Dana Nedělníková
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Profesní dovednosti terénních pracovníků
Daniel Rychlík
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze


