Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Principy tlumočnické notace
Vítězslav Vilímek, Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Problematika náhradní rodinné péče
Zuzana Černá
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Problematika vývoje romského obyvatelstva českých zemí v 60. letech 20. století
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problemy ze standaryzacją współczesnego języka czeskiego (część 1)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Probudit se ze sna
Martin Škabraha
Rok: 2008, A2. Kulturní týdeník
článek v odborném periodiku

Proč a jak se vraždilo a zabíjelo v roce 1934? Reflexe závažné trestné činnosti na Ostravsku a Těšínsku v dobovém regionálním denním tisku.
Blažena Gracová
Rok: 2008, Acta Historica. Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Proč nejsem biotechnooptimistou?
Martin Škabraha
Rok: 2008
stať ve sborníku

Proč nemluvíme všichni stejně?
Irena Bogoczová
Rok: 2008, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Produktivita a kreativita v slovotvorbe-sociolingvistická perspektiva
Stanislav Kavka, Lívia Körtvélyessy
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Profesní a sociální charakteristika židovské populace v Československu za první republiky
Ludmila Nesládková
Rok: 2008, Demografie
článek v odborném periodiku

Profesní dovednosti terénních pracovníků
Marcela Grygerková, Klára Janoušková, Dana Nedělníková
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Profesní dovednosti terénních pracovníků
Daniel Rychlík
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků
Daniel Rychlík
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Profesní etika v sociální práci
Eva Saunders
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Profesor PhDr. Pavel Oliva, DrSc.: Bibliografie
Igor Lisový
Rok: 2008, Jednota klasických filologů, Kabinet pro klasická studia FLU AV ČR
odborná kniha

Project, third edition, díly 1-5
Petra Lexová, Tom Hutchinson
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Promarněná příležitost...
Miloš Matěj
Rok: 2008, Zprávy památkové péče, č. 4
článek v odborném periodiku

Proměnné Big-Five a percepce zátěže
Karel Paulík, Vojtěch Gajda
Rok: 2008
stať ve sborníku

Proměny cestování na moravských a slezských silnicích v dlouhém 19. století
Petr Popelka
Rok: 2008, Jihočeská univerzita
kapitola v odborné knize

Proměny romské komunity v průmyslovém městě
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Prosociální chování a jeho vazby na agresivitu dětí ve škole
Jana Kitliňská, Maria Vašutová
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Prosociální chování u pomáhajících profesí
Alina Kubicová, Helena Záškodná
Rok: 2008, Kontakt
článek v odborném periodiku

Protiklady, Ubu a patafyzika
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Provázenost školního a sociálního poradenství v oblasti šikany.
Maria Vašutová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci. Pro mentory a mentorky.
Eva Jandová, Věra Holasová
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Przedsłowie
Jan Malicki
Rok: 2008, BŚ
kapitola v odborné knize

Przygotowanie do pokonywania stresu zavodowego w ramach studiówl pracowników socjalnych
Karel Paulík
Rok: 2008
stať ve sborníku

Předmluva k českému vydání Slovníku přísloví v devíti jazycích
Eva Mrhačová
Rok: 2008, Euromedia Group, k.s. - Universum
kapitola v odborné knize

Přehled historického vývoje společnosti VÍTKOVICE (úvodní referát)
Aleš Zářický
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Překladatel básní nebo básník překladu? O literárních počinech O. F. Bablera
Eva Hrdinová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Překladatelská dílna
Irena Fialová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Překladatelská dílna: francouzština 2008
Zuzana Honová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád příslušníků skupin z odlišného sociokulturního prostředí a formulace strategií k jejich překonávání
Vladimír Šiler
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Příklady zachování kulturního dědictví textilního průmyslu v Polsku a Francii
Miloš Matěj
Rok: 2008, Zprávy památkové péče, č. 3
článek v odborném periodiku

Příliš těžké lyry: Eseje o rekonstrukci smyslu v Eliotově Pustině a Poundových Cantos
Jakub Guziur
Rok: 2008, Host
odborná kniha

Příspěvky k dějinám zámeckých sídel na Opavsku v 19. a 20. století I. (Držkovice, Jezdkovice)
Jakub Ivánek
Rok: 2008, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Příspěvky k dějinám zámeckých sídel na Opavsku v 19. a 20. století II. (Neplachovice, Nový Dvůr)
Jakub Ivánek
Rok: 2008, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Přístupy k vymezení sociální ekonomiky a sociálního podniku
Renáta Halásková
Rok: 2008, Scientific Papers of the University of Pardubice.Series D, Faculty of Economics and Administration
článek v odborném periodiku

Psychologie práva - speciální část
Jana Matochová
Rok: 2008, VŠB-TUO
odborná kniha

Psychosociální aspekty sexuální terapie u sexuálních dysfunkcí.
Maria Vašutová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Purhepechan Social Movements and the Forging of the Purhepechan National Consciousness. Some General Observations.
Přemysl Mácha
Rok: 2008
stať ve sborníku

Quelques remarques sur les prépositions françaises
Iva Dedková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Radnice Slezské Ostravy jako vychýlený svorník mezi tradicí a moderností
Martin Strakoš
Rok: 2008, SPOK - spolek pro ostravskou kulturu
odborná kniha

Radnice Slezské Ostravy jako vychýlený svorník mezi tradicí a moderností
Martina Němcová Dragonová, Martin Strakoš
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Rationality of Human Action and Preferences: A Criticism of Subjectivist-Teleological Tenets of Economics and an Outline of a Remedy
Vít Horák
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Raymond Smullyan a jeho filozofické hlavolamy
Petr Hromek
Rok: 2008, Mladá fronta
kapitola v odborné knize

Raymond Smullyan. Satan, Cantor a nekonečno
Petr Hromek
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Raymond Smullyan: Satan, Cantor a nekonečno
Petr Hromek
Rok: 2008, Mladá fronta
odborná kniha

Realita, iluze nebo vize? K zobrazování Mše sv. Řehoře v umění pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2008, Acta Historica Neosoliensia
článek v odborném periodiku

Redewiedergaben in belletristischen Texten als Materialquelle für den DaF-Unterricht
Lenka Vaňková
Rok: 2008
stať ve sborníku



 
facebook
instagram
rss
social hub