Publikační činnost - IS PUBL
Model altruismu v pomáhajících profesích
Alina Kubicová, Helena Záškodná
Rok: 2008
stať ve sborníku

Mody lékařského myšlení
Marek Petrů
Rok: 2008, Galén
kapitola v odborné knize

Monod a Chomsky
Radek Čech
Rok: 2008
stať ve sborníku

Montanistická statistika v habsburské monarchii
Milan Myška, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Monumentální plastika určující prostor a charakter dvou ostravských hřbitovů
Marie Šťastná
Rok: 2008
stať ve sborníku

Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí 1898 - 1938
Pavel Šopák
Rok: 2008, Uměleckoprůmyslové muzeum
kapitola v odborné knize

Mouřenín vedle Mozarta (rec. Jakubcová, A. a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století)
Jan Malura
Rok: 2008, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Mrazivý thriller o černém květu
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

My Daisy Book
Petr Kopecký
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Myška, Milan, Dokoupil, Lumír, Daněk, Radoslav, et al. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 11. (23.) (2 biogramy)
Petr Kadlec, Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

Myška, Milan, Dokoupil, Lumír, Daněk, Radoslav, et al. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 11. (23.) (3 biogramy)
Radoslav Daněk, Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

Myška, Milan, Dokoupil, Lumír, Daněk, Radoslav, et al. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 11. (23.) (4 biogramy)
Radek Lipovski, Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

Myška, Milan, Dokoupil, Lumír, Daněk, Radoslav, et al. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 11. (23.) (5 biogramů)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

Myška, Milan, Dokoupil, Lumír, Daněk, Radoslav, et al. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 11. (23.) (5 biogramů)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

Na druhé, odvrácené straně zrcadla
Jakub Guziur
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

Na recenzentově území: Utvrzování, podkládání, manipulace
Jakub Guziur
Rok: 2008, Revolver revue
článek v odborném periodiku

Na Šalomouně. Společnost a každodenní život v největší moravskoostravské hornické kolonii (1870-1950)
Martin Jemelka
Rok: 2008, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU
odborná kniha

Náboženská lexika východních církví a její translatologická specifika
Eva Hrdinová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nápady Jaroslava Kolára (J. Kolár: Sondy. Marginálie k historickému myšlení o české literatuře)
Jan Malura
Rok: 2008, Tvar
článek v odborném periodiku

Narace a vyučování jazyku
Pavla Zajícová
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha

Naše dnešní (neo)normalizace
Martin Škabraha
Rok: 2008, A2. Kulturní týdeník
článek v odborném periodiku

Návraty k Josefu Obethovi
Pavel Šopák
Rok: 2008, nakladatelství Veduta - Státní okresní archiv
kapitola v odborné knize

Návraty ke konkrétnímu
Iva Málková
Rok: 2008, Slovenská literatúra
článek v odborném periodiku

Naye yidishe lider
Tomáš Novotný
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nebezpeční nebožtíci
Juraj BRINCKO
Rok: 2008, História. Revue o dejinách spoločnosti
článek v odborném periodiku

Need medicine? All here! (S-P-A-M a manipulace)
Hana Srpová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Několik poznámek k pojetí celku a charakteru verše ve vybraných básnických sbírkách
Iva Málková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik poznámek k sáze o králi Heidrekovi Moudrém
Miroslav Černý
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik poznámek ke kázání Qui non diligit me Jakoubka ze Stříbra
Andrea Krúpová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik úvah k funkci rothschildovského podnikání v ekonomice Moravy a Slezska
Milan Myška, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Rok: 2008, Dokořán
kapitola v odborné knize

Nekotoryje aktivnyje processy v sovremennom russkom slovoobrazovanii
Blažena Rudincová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nesamozřejmost památek: příklad kaple sv. Kříže v Kateřinkách u Opavy kolem roku 1900
Pavel Šopák
Rok: 2008, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Nesklonjaemyje slova v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nietzschova pravda
Petr Glombíček
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

Noam Chomsky: intelektuální gigant, či monstrum?
Petr Kopecký
Rok: 2008, Knižní klub
kapitola v odborné knize

Nobilitace podnikatelů v habsburské monarchii v 18.-19. století. Několik úvah k problematice
Tomáš Krejčík, Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Nobilitace úředníků správních institucí českých zemí za zásluhy v hospodářské sféře v letech 1740-1780 (stručný nástin problému)
Zbyněk Žouželka, Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Nobilitace ve světle písemných pramenů
Tomáš Krejčík, Jiří Brňovják
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Nobilitační listiny a nobilitační spisy
Jiří Brňovják, Milan Myška, Tomáš Krejčík, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské unicerzity
kapitola v odborné knize

Nobilitační řízení české dvorské kanceláře v 1. polovině 18. století a jeho písemnosti s přihlédnutím k dalšímu vývoji do zániku habsburské monarchie
Jiří Brňovják
Rok: 2008, Univerzita Karlova v Praze
kapitola v odborné knize

Nonverbal features accompanying communicative units in an American feature film
Lenka Sedlářová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Nonverbal features accompanying communicative units in an American feature film
Stanislav Kavka, Lenka Sedlářová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Notas a los cambios semánticos en el espaňol actual
Lubomír Bartoš
Rok: 2008, AnaPress
kapitola v odborné knize

Notes on the Importance of Doctor-Patient Communication Research
Miroslav Černý
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nová city - sochařské dominanty Nové Ostravy-Poruby
Marie Šťastná
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nová česká oikonyma typu Chodovec City, Barrandov Hills, Nové Měcholupy a Šmoulov
Jaroslav David
Rok: 2008, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Nové trendy ve výuce odborného jazyka
Kornélia Machová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové trendy ve výuce odborného jazyka
Kornélia Machová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Novoje učebnoje posobije
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nový Jičín a jeho výtvarní umělci
Pavel Šopák
Rok: 2008, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín
článek v odborném periodiku


