Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Pracovní zátěž a jak ji zvládat
Karel Paulík
Rok: 2007, AUSPICIA - recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
článek v odborném periodiku

Praktická etika pro pedagogy
Vladimír Šiler
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Právní rámec české občanské společnosti
Přemysl Mácha, Milan Čichoň
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Právní rámec občanské společnosti
Milan Čichoň
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Právní úpravy kulturního dědictví v některých evropských zemích
Jiří Klusoň
Rok: 2007, Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích
článek v odborném periodiku

Preserving and restoring cultural heritage sites of the Northern Ferdinand railway
Miloš Matěj
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Primäre Präpositionen aus der Perspektive des (Zeitungs-)textes
Martin Mostýn
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Primäre Präpositionen aus der Perspektive des (Zeitungs-)textes
Martin Mostýn
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika chudoby a sociálního vyloučení etnických minorit a imigrantů v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Problemy przekładu tekstów prawnych i prawniczych
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2007
stať ve sborníku

Profesor Jan Burian a jeho cesta k Ovidiovi, in: Literaturnyje vozvraščenija
Igor Lisový
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Professeur Jiří Černý septuagénaire
Jan Holeš
Rok: 2007
stať ve sborníku

Professor PhDr. Pavel Oliva, DrSc.
Igor Lisový
Rok: 2007, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Projekt Grantové agentury JU
Anna Schneiderová, Barbara Žižková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Projekt snižování počtu dětí v ústavech Moravskoslezského kraje. Centrum náhradní rodinné péče. Závěrečná zpráva
Maria Vašutová
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Proměny výchovy a její role v duchovní kultuře středověku na příkladu traktátové literatury reformního hnutí 14. a 15. století.
Jana Grollová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prosocial behaviour in volunteers
Helena Záškodná
Rok: 2007, Educational Publisher Didaktis
kapitola v odborné knize

Prosociální chování a altruismus v nouzové situaci
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2007, Kontakt
článek v odborném periodiku

Prosociální tendence, empatie a osobnostní dimenze u studentek vybraných pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2007
stať ve sborníku

Prosociální tendence, empatie a osobnostní dimenze u studentek vybraných pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2007
stať ve sborníku

Prosociální tendence, empatie a osobnostní dimenze u studentek vybraných pomáhajících profesí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Prostor pro aktivní konkretizaci
Svatava Urbanová
Rok: 2007, Ladění, č. 3
článek v odborném periodiku

Prostor pro zkratky
Marcela Grygerková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Prostor v současné české poezii (Zastavení nad třemi básnickými sbírkami)
Iva Málková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Prostorovost v próze Oty Filipa Sousedé a ti ostatní
Svatava Urbanová
Rok: 2007
stať ve sborníku

První ČSR. Studijní opora pro posluchače distančního studia učitelství dějepisu středních škol
Blažena Gracová, Petr Popelka
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Przemoc w szkole-rozwijanie zachowania prosocjonalnego
Maria Vašutová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Przemoc w szkole-rozwój prosocjonalnego zachowania
Maria Vašutová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Przyslowia (nie)przekladaja sie same. Wybrane przyklady translatoryki paremiotwórczej
Piotr Sawicki, Jitka Smičeková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Překlad a překládání dnes - posuny v jejich pojetí?
Milan Hrdlička
Rok: 2007
stať ve sborníku

Překladatel versus básník
Jakub Guziur
Rok: 2007
stať ve sborníku

Přesvědčování a manipulace v politické žurnalistice
Jaroslav Bartošek, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Příchod milované bytosti: Jan Liberda
Jan Malura
Rok: 2007, A2 kulturní týdeník
článek v odborném periodiku

Příspěvek k problematice formování podnikatelských elit v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Rok: 2007, Dokořán
kapitola v odborné knize

Přítel či nepřítel proletariátu? Podnikatelská agitace na ostravské tovární dělnictvo na přelomu devatenáctého a dvacátého století.
Pavel Kladiwa
Rok: 2007
stať ve sborníku

Psík, R., Lisový, I.:Ridentem dicere verum
Andrea Krúpová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psychologie jednání se zákazníkem
Karel Paulík
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychologie osobnosti pro praxi
Karel Paulík
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychologie v práci vysokoškolského učitele a lektora celoživotního vzdělávání. Distanční text
Anna Schneiderová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Quelques remarques sur les tendances dans les recherches aspectuelles de la linguistique romane
Zuzana Honová
Rok: 2007
stať ve sborníku

R. Ogilvi-M. Crawford-C.Wells, Die Geschichte des antiken Rom, Düsseldorf 2006
Igor Lisový
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Raná evropská společnost podle Ulpiana (Ze světa římských zdrojů a delikventů),
Igor Lisový
Rok: 2007
stať ve sborníku

Raná evropská společnost podle Ulpiana (ze světa římských zlodějů a delikventů)
Igor Lisový
Rok: 2007
stať ve sborníku

Redakce a dopracování knihy: Gerhard Fink, Starověké Řecko, Co, jak, proč, sv. 32
Igor Lisový, Igor Lisový
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Redewiedergaben in belletristischen Texten als Materialquelle für den DaF-Unterricht
Lenka Vaňková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Regionální vysílání
Kamil Rodan
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace

Reklama a čas
Hana Srpová
Rok: 2007, Stylistyka. Style and Time. Styl i czas
článek v odborném periodiku

Reklama pro děti - rádce, či manipulátor?
Hana Srpová
Rok: 2007, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Reklamní komunikát a jeho prostor
Alena Jaklová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Relevantnyje priznaki termina
Mojmír Vavrečka, Piotr Czerwiński, Andrzej Charciarek
Rok: 2007, Uniwersytet Śląski
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub