Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
P. Oliva, Opera minora 1
Igor Lisový, Pavel Oliva
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Památky na stránkách Moravskoslezské revue. Příspěvek k dějinám památkové péče na Moravě a ve Slezsku
Pavel Šopák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Paragwaj w oryginale i przekładzie. Polskie tłumaczenia prozy Augusto Roa Bastosa
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2007
stať ve sborníku

Parémie národů slovanských III
Igor Jelínek, Jiří Muryc
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Parémie národů slovanských III. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
Blažena Rudincová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Parémie v Českém zápasu
Marcela Grygerková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Paremijnyj fond nacionalnogo jazyka kak otraženije krizisnych javlenij v obščestvě
Jelena Kupcevičová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Past and present of the English language
Stanislav Kavka
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Paul E. Oppenheimer, Edward N. Zalta. O logice ontologického důkazu
Petr Hromek
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Peaceful Multiculturalism or Culture Wars?
Stanislav Kolář, Šárka Bubíková, Olga Roebuck
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Perspektivy jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě v kontextu společenských změn
Jitka Smičeková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Persuasion and Manipulation in Political Journalism
Jaroslav Bartošek, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Persuasion through Words and Images
Hana Srpová, Hana Srpová, Jaroslav Bartošek, Alena Jaklová, Světla Čmejrková, Pavel Pácl
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Persuasion through Words and Images
Světla Čmejrková
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Persuasion through Words and Images
Hana Srpová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Persuasion Through Words and Images
Christopher Hopkinson
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Persuasion throught Words and Images
Tomáš Rucki, Hana Srpová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Pesci, focacce, vino ...
Igor Lisový, Letizia Lanza
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Platónská ekologie, hlubinná ekologie In Philosophica 12, sborník prací FF OU číslo 235/2007
Petr Kopecký
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espaňol
Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espaňol
Jana Veselá
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espaňol
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espańol
Juana Matouš Reyes, Jana Veselá
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Po naszymu na CD
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Statutární město Karviná
odborná kniha

Počátky historické práce Františka Hrubého v době studií v Olomouci
Lumír Dokoupil
Rok: 2007
stať ve sborníku

Počátky železnice na Jesenicku
Petr Popelka
Rok: 2007, Jesenicko. Vlastivědný sborník
článek v odborném periodiku

Podnikatelstvo v procesu budování moderní infrastruktury v letech 1850-1914
Pavel Kladiwa
Rok: 2007
stať ve sborníku

Podoby českého povídkového cyklu 20. století. Závěrečná zpráva
Martin Pilař
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Pohanství a křesťanství v Chersonésu Taurském
Igor Lisový
Rok: 2007
stať ve sborníku

Pojęcie małej ojczyzny w Domu dziennym, domu nocnym Olgi Tokarczuk
Jiří Muryc
Rok: 2007, Muzeum w Sosnowcu
kapitola v odborné knize

Pokludová, A.: Obecní rada Opavy 1850-1912. (Komunální samospráva zemského hlavního města a její reprezentanti). Opava 2007
Aleš Zářický, Andrea Pokludová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Polská literatura českého Těšínska očima opavského badatele
Józef Zarek
Rok: 2007, Česká literatura, č. 3
článek v odborném periodiku

Poľsko-slovenské lexikálne vzťahy: vyjadrovanie farebnosti
Marta Pančíková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Poražení vítězové - konflikt z let 1936-39 jako čtvrtá karlistická válka
Jiří Chalupa
Rok: 2007, Kabinet iberoamerických studií, Fakulta humanitních studií, Univerzita Hradec Králové
kapitola v odborné knize

Postavení a práce kněží v regionální historii na Jesenicku.
Lenka Králová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Postavení Hany Benešové v životě druhého československého prezidenta Edvarda Beneše na základě dochované korespondence z let 1914-1932
Kamil Rodan
Rok: 2007
stať ve sborníku

Postavení občana ve společnosti
Slavoj Tomeček, Karel Rivola
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Postmodernism and globalization
Tomáš Hauer
Rok: 2007, Studia Humanistyczne
článek v odborném periodiku

Postoje studentů sociální práce k sebevraždě
Karel Pavlica
Rok: 2007
stať ve sborníku

Postřehy z každodenního života obyvatel Ostravy v letech 1945-190
Nina Pavelčíková, Jana Jeřábková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Posudek disertační práce HOMOLKOVÁ, M. Staročeský překlad evangelia svatého Matouše s výkladem Mikuláše Lyry
Pavel Kosek
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek na dizertační práci Špatni romancierové a mdloba v české moderně
Zdeňka Kalnická, Kristýna Bobáková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na monografii obce Wisła Janusze Spyry
Aleš Zářický, Janusz Spyra
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek na publikaci Obrazy ženství v náboženských kulturách
Zdeňka Kalnická, Blanka Knotková-Čapková (Ed.)
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek na publikaci První kroky k estetice
Zdeňka Kalnická, Věra Beranová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek "Textové opory k vývoji českého jazyka"
Pavel Kosek, Jaroslav David
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pour une typologie du prohibitif dans les langues romanes
Jan Šabršula
Rok: 2007
stať ve sborníku

Povodeň z r. 1880 v relacích místeckého a brušperského četnictva
Radek Lipovski
Rok: 2007
stať ve sborníku

Poznání nové šlechty
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Práce se sociálně neadaptovanými klienty
Jan Nevřala, M. Tichý, Eva Saunders
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub