Publikační činnost - IS PUBL
Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857-1910
Andrea Pokludová
Rok: 2008, Slezské zemské muzeum
odborná kniha

Francouzská místa paměti, historické postavy a osobnosti současné Francie ve vědomí české studující mládeže (výsledky empirického šetření)
Blažena Gracová, Jan Štemberk, Miroslava Manová
Rok: 2008, Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.
kapitola v odborné knize

Frau ist schön und Mann ist stark.
Eva Hofrichterová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Fridrich Bridelius SJ - nový a neznámý
Pavel Kosek
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

From Žižkovo Pole to Havířov
Jaroslav David
Rok: 2008, Österreichische Namenforschung
článek v odborném periodiku

Gabriela Rykalová: Entwicklungstendenzen in der Presse. Dargestellt an journalistischen Textsorten der deutschsprachigen Zeitungen (rigorózní práce)
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Gender, maskulinita-feminita a stres
Anna Schneiderová
Rok: 2008, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Genderové role jako mediátory zátěže
Karel Pavlica, Zdeněk Mlčák, Petr Saforek, Karel Paulík, Helena Záškodná, Alina Kubicová, Petr Saforek, Karel Pavlica
Rok: 2008, FF OU
kapitola v odborné knize

GENDEROVÉ ROLE JAKO MEDIÁTORY ZÁTĚŽE
Petr Saforek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Generic pronouns in research articles: a specific type of communication strategy
Gabriela Zapletalová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Germenevtika russkogo simvolizma. Filosofsko-esteticheskie koncepcii Andreja Belogo
Jan Vorel
Rok: 2008, STUDIA SLAVICA XII
článek v odborném periodiku

Granica w nich, granica w nas
Józef Zarek
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gromová, E., Müglová, D. (ed.) Preklad a kultúra 2. Unvierzita Konštantína Filozofa, Nitra 2007. 600 ss.
Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, Studia slavica -Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Hagiografía polaca del general Franco = Polska hagiografia generała Franco
Piotr Sawicki
Rok: 2008, Instituto Cervantes de Varsovia = Instytut Historii PAN
kapitola v odborné knize

Hanuš, J. - Fasora, L. - Malíř, J.: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno 2008
Aleš Zářický, Jiří Malíř, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hardiness a sense of coherence v současném psychologickém výzkumu
Karel Paulík, Petr Zářický
Rok: 2008
stať ve sborníku

Histoire du College de Pataphysique de Teplice
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II
Milan Myška
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II (výkonná redakce)
Aleš Zářický, Milan Myška
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. (15 biogramů)
Petr Popelka, Milan Myška
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. (4 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. (5 biogramů)
Radoslav Daněk, Milan Myška
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. (7 biogramů)
Aleš Zářický, Milan Myška
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Historická kronika jako pramen náboženské písně (Václav Hájek z Libočan a Šimon Lomnický z Budče)
Jakub Ivánek
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historické kořeny fenoménu azylu a uprchlictví
Eva Saunders
Rok: 2008
stať ve sborníku

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 15.
Jana Grollová, Aleš Zářický
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Historie polského jazyka a dialektologie (studijní opora)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

historie.cs
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Hlučínsko, Valticko, Vitorazsko...podobna przeszłość
Arkadiusz MARKOWSKI
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Houpání na duze
Jakub Guziur, Nikki Giovanniová
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

How to approximate the ideal of idiomatic English
Stanislav Kavka
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

How to View Daffodils: Cultural Borders in Jamaica Kincaid's Lucy
Stanislav Kolář
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hrabalova Příliš hlučná samota jako francouzský komiks
Svatava Urbanová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hrušov - historicko-antropologický pohled do dějin jednoho průmyslového města
Vladimír Horák, Aleš Zářický
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Il dolce stil novo
Lenka Naldoniová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Images surréalistes
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008, Frankofoni
článek v odborném periodiku

Impresiones
Katerina Bohac
Rok: 2008
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Indiana University, Bloomington, USA
Hana Srpová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Infinitif substantivé en francais, en italien et en espagnol
Jana Pavlisková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Inštitút estetiky a vied o umeni, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
působení v zahraničí

Interaction in academic prose: personal pronouns in texts from two disciplines
Gabriela Zapletalová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Interkulturní aspekty hodnot
Eva Saunders, Zdeněk Mlčák
Rok: 2008, FF OU
kapitola v odborné knize

Intervence
Jakub Guziur, Noam Chomsky
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Invectiva prosotetrasticha in Vlricum Polonum. Součást sbírky listů a diktamin mistra Jindřicha z Isernie
Richard Psík
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Irena Homola Skąpska: Dole i niedole śląskiego studenta w Krakowie. 25 s. rkp.
Andrea Pokludová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Izrael a Mesiáš
Tomáš Novotný
Rok: 2008, Brána
článek v odborném periodiku

J. H. Krchovský: Noci, po nichž nepřichází ráno
Martin Pilař, Kolektiv Autorů
Rok: 2008, Academia
kapitola v odborné knize

Jak jsme se hádali o autorství Slezských písní
Zdeněk Smolka
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

Jak lze navrátit smysl slovu modernost?
Martin Škabraha
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Jak Romové šli do města.
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
stať ve sborníku


