Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Sociálně-demografická analýza města Orlové
Ivana Kaniová, Martina SCHNEIDEROVÁ, Marek Schneider
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociální ekonomika a nestátní neziskové organizace
Renáta Halásková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sociální inteligence, sociální kompetence
František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost
Rok: 2008, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Sociální poznávání
František Baumgartner
Rok: 2008, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Sociální práce s imigranty
Eva Saunders
Rok: 2008
stať ve sborníku

Socio- a psycholingvistické aspekty konsekutivního tlumočení
Jiří Muryc
Rok: 2008, Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
kapitola v odborné knize

Sociodemografické faktory ovlivňující vzdálenost migrace a její vývoj.
Lubor Hruška
Rok: 2008, Regionální studia
článek v odborném periodiku

Sociokulturní minimum v učebnici Čeština pro rusky mluvící cizince I
Ljuba Mrověcová, Grazyna Balowska, Milada Čadská
Rok: 2008, Univerzita Karlova v Praze, Státní vysoká odborná škola v Ratiboři
kapitola v odborné knize

Sociolekty v církevním prostředí
Marcela Grygerková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sociologie
Lubor Hruška
Rok: 2008, Linde
kapitola v odborné knize

Sokolovna tělocvičné jednoty Sokol I Prostějov 1908-2008
Karel Tabery
Rok: 2008, Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov
odborná kniha

Solomon Jakovlevič Lurje, vědec, pedagog a popularizátor antiky
Igor Lisový
Rok: 2008, FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Some Observations on the Use of Medical Terminology in Doctor-Patient Communication
Miroslav Černý
Rok: 2008, SKASE Journal of Translation and Interpretation
článek v odborném periodiku

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu - teorie a multikulturní aspekty edukačního média.
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš, Jan Průcha
Rok: 2008, MŠMT
odborná kniha

Soukromý úředník - příklad bratří Krämmerových a J. Dworzaka.
Andrea Pokludová
Rok: 2008, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize

Společné soužití na školách
Maria Vašutová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spor o definici smrti
Marek Petrů
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spor o staročeské velikonoční drama
Jan Malura
Rok: 2008
stať ve sborníku

Standardy kvality sociálních služeb v rezidenčních
Maria Vašutová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Standardy kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních pro seniory
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REZIDENČNÍCH ZAŘÍZENÍCH PRO SENIORY
Marek Schneider
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Standaryzacja współczesnego języka czeskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stárnoucí populace Ostravy - současný stav a očekávaný vývoj
Oldřich Solanský
Rok: 2008
stať ve sborníku

Staročeský Passionál: žánrová variabilita pozdně středověké legendy
Vendula Zajíčková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Starosta weselny. Zbiór przemówień, piosnek i wierszy do użytku starostów, drużbów i gości przy godach weselnych. Zebrał Józef Gallus.
Jan Malicki
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Statesmen in Uniforms: Several notes about militarism in politics in the modern history of the Latin America
Jiří Chalupa
Rok: 2008, Association for International Affairs
kapitola v odborné knize

Statistická ročenka ministerstva zemědělství
Kamil Rodan, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Statistická řada Österreichisches Städtebuch
Pavel Kladiwa, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Statistika stávek a výluk
Stanislav Knob, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská Univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Status abstraktních entit v Tractatu
Antonín Dolák
Rok: 2008, Filozofický ústav SAV
kapitola v odborné knize

Stavitel Eduard Kuschée - nová zjištění ke starému tématu
Pavel Šopák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Stávky v předstatistickém období v Rakouském Slezsku
Stanislav Knob
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

StB a vzdorující
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

Stereotypy v dějepisném vyučování a ve vědomí studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sto let stará reportáž ze sokolského sletu v Prostějově
Karel Tabery
Rok: 2008, Iluminace
článek v odborném periodiku

STRAKOŠ, Martin: Radnice Slezské Ostravy jako vychýlený svorník mezi tradicí a moderností. Ostrava 2008, 63 s.
Aleš Zářický, Martin Strakoš
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Strategie veřejné správy při zajištění dostupnosti sociálních služeb
Jan MANDYS
Rok: 2008
stať ve sborníku

Strukturální aspekty osobnosti, prosociální chování, empatie a afiliace u studentů pomáhajích a technických oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Struktury skupin poslanců slezského zemského sněmu 1861-1918.
Hana Šústková
Rok: 2008, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Struktury skupin poslanců slezského zemského sněmu 1861-1918.
Hana Šústková
Rok: 2008, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Studia Filologiczne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Studia germanistica 3
Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica č. 8
Lubomír Bartoš
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Studia romanistica č. 8
Lubomír Bartoš
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Studia romanistica 8
Jana Veselá, Jitka Smičeková
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Studia romanistica 8 - Acta Facultatis Phiposophicae Universitatis Ostraviensis
Jitka Smičeková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Studia Slavica XII. Slovanské studie XII
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Suchá Rudná - Suchý Zejf - Dürrseifen na Bruntálsku: Století mezi revolucí a odsunem (1848-1946)
Martin Jemelka
Rok: 2008, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Suleyman Demirel University, Isparta
Karla Šimčíková
Rok: 2008
působení v zahraničí

Svár poezie s ideologií (K básnickému vývoji Josefa Hory)
Jiří Svoboda
Rok: 2008, Bohemistyka
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub