Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Svár poezie s ideologií (K básnickému vývoji Josefa Hory)
Jiří Svoboda
Rok: 2008, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Svědectví Karla Barona
Pavel Šopák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Světla opery, fotografie Zdeňka Stuchlíka
Svatava Urbanová
Rok: 2008
úvodní slovo k výstavě

Symboly a problémy interpretace
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Syntax tzv. účinkových vět se spojkou že v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

"Šest malých barokních knížek"
Iva Dedková, Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Šlechta a podnikání v českých zemích v 18. a 19. století (sedm tezí k diskusi)
Milan Myška, Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu)
Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu)
Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Milan Myška, Radoslav Daněk, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Zbyněk Žouželka, Hana Šústková
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha

Šlechtičtí podnikatelé v procesu industrializace pivovarnictví s přihlédnutím k situaci v ostravsko-karvinském revíru
Radoslav Daněk, Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Šly přes nás dějiny...
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

Španělsko-český, česko-španělský slovník.
Jiří Chalupa
Rok: 2008, Fin Lexika
odborná kniha

ŠTAIF, Jiří (ed.). Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání. Praha: Dokořán, 2007. 439 s. ISBN 978 80-7363-153-6.
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

ŠŤASTNÁ, M. Socha ve městě.: Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století.
Daniela Rywiková
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

ŠŤASTNÁ, M. Socha-architektura-veřejný prostor: Seminář ke grantovému výzkumu Socha ve městě.
Daniela Rywiková
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Talinská státní univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Tallinn University, Estonsko
Blažena Rudincová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Tartu Ülikool / University of Tartu
Stanislav Kolář
Rok: 2008
působení v zahraničí

Tartu Ülikool / University of Tartu
Stanislav Kolář
Rok: 2008
působení v zahraničí

Technologie umírání
Marek Petrů
Rok: 2008, A2
článek v odborném periodiku

Tendencias en la creación léxica en el espaňol actual
Lubomír Bartoš
Rok: 2008
stať ve sborníku

Tendencias en la creación léxica en el espaňol actual
Lubomír Bartoš
Rok: 2008
stať ve sborníku

Teoretické a praktické předpoklady saturace práv národnostních menšin na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Teorie Modernizace a jejich aplikace v historickém výzkumu
Milan Myška
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Terapeutická empatie v cyklickém pojetí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Teritoriální původ obyvatel ostravských dělnických kolonií
Martin Jemelka
Rok: 2008, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Terminologický seminář polského jazyka
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Textové kolonie jako organizační princip a komunikační strategie v časopisech pro ženy a pro muže
Renáta Tomášková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Textsyntax und/oder Textstilistik
Norbert Richard Wolf
Rok: 2008
stať ve sborníku

The Cult of Love in Pound's Cantos
Jakub Guziur
Rok: 2008, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize

The Czech Language in the Post-Velvet Revolution Period
Hana Srpová
Rok: 2008, Columbia University Press
kapitola v odborné knize

The growth of academic English: globalising tendencies
Gabriela Zapletalová
Rok: 2008
stať ve sborníku

The Influance of Galicians on Life in Moravian Ostrava/Ostrau and its Surroundings during the Era of Industrialization
Hana Šústková
Rok: 2008
stať ve sborníku

The linguistic competence of polish immigrants in the UK
Joanna BIELEWICZ-KUNC
Rok: 2008
stať ve sborníku

The linguistic competence of polish immigrants in the UK
Joanna BIELEWICZ-KUNC
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The use of generic pronominals as a specific type of communication strategy in academic texts.
Gabriela Zapletalová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Walls of Division in Alejandro Morales' Rag Doll Plagues
Stanislav Kolář
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Theater im Fremdsprachenunterricht
Pavla Zajícová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Tlumočení jako translační činnost
Vítězslav Vilímek, Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Tlumočnické dovednosti a jejich trénink v počáteční etapě studia
Soňa Rábeková, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Tożsamość językowa i kulturowa na Zaolziu w Republice Czeskiej
Jiří Muryc
Rok: 2008, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla
kapitola v odborné knize

Tract Largum sero by Jan from Holešov
Kamil Harvánek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Translatologica Ostraviensia III. Sborník z konference ´Den s překladem´.
Renáta Tomášková
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Translatologica Ostraviensia III, Tomášková, R. (Ed.), Ostrava 2008, 81s.
Eva Hrdinová, Renáta Tomášková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Translatologie a translace na přelomu XX. a XI. století
Milan Hrdlička
Rok: 2008
stať ve sborníku

Tranzitivita, negace, vid
Radek Čech
Rok: 2008
stať ve sborníku

Tři paradoxy Květy Pacovské
Svatava Urbanová
Rok: 2008, Ladění, č. 1
článek v odborném periodiku

TU Dresden
Dominique Fliegler
Rok: 2008
působení v zahraničí

TU Dresden, Fakultät für Sprach-und Literaturwissenschaften, Institut für Slawistik
Eva Šrámková
Rok: 2008
působení v zahraničí

Tvrz v Držkovicích (okres Opava) a její pozůstatky
Jakub Ivánek
Rok: 2008, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub