Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína filozofa v Nitře
Petr Kopecký
Rok: 2008
působení v zahraničí

Filozofická fakulta Univerzity v Ljubljani
Petr Hrtánek
Rok: 2008
působení v zahraničí

Filozofická interpretace vybraných próz Jiřího Šotoly
Jakub Klein
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozofky v dějinách evropské filozofie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozofowie postmodernistyczni twierdza ze
Tomáš Hauer
Rok: 2008
stať ve sborníku

Filozofující nadinterpretace Weinerovy povídky Rovnováha
Zdeněk Smolka
Rok: 2008
stať ve sborníku

Finanční rámec operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v letech 2007-2013
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Firbasian non-thematic layers in paragraphs and beyond
Zuzana Hurtová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Fonetika a fonologie
Marie Krčmová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Forming intelligentsia in Moravia and Silesia in the second half of the 19th and at the beginning of the 20th century
Andrea Pokludová
Rok: 2008, Historical Social Research/ Historische Sozialforschung
článek v odborném periodiku

Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857-1910
Andrea Pokludová
Rok: 2008, Slezské zemské muzeum
odborná kniha

Francouzská místa paměti, historické postavy a osobnosti současné Francie ve vědomí české studující mládeže (výsledky empirického šetření)
Blažena Gracová, Jan Štemberk, Miroslava Manová
Rok: 2008, Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.
kapitola v odborné knize

Frau ist schön und Mann ist stark.
Eva Hofrichterová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Fridrich Bridelius SJ - nový a neznámý
Pavel Kosek
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

From Žižkovo Pole to Havířov
Jaroslav David
Rok: 2008, Österreichische Namenforschung
článek v odborném periodiku

Gabriela Rykalová: Entwicklungstendenzen in der Presse. Dargestellt an journalistischen Textsorten der deutschsprachigen Zeitungen (rigorózní práce)
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Gender, maskulinita-feminita a stres
Anna Schneiderová
Rok: 2008, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Genderové role jako mediátory zátěže
Karel Pavlica, Zdeněk Mlčák, Petr Saforek, Karel Paulík, Helena Záškodná, Alina Kubicová, Petr Saforek, Karel Pavlica
Rok: 2008, FF OU
kapitola v odborné knize

GENDEROVÉ ROLE JAKO MEDIÁTORY ZÁTĚŽE
Petr Saforek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Generic pronouns in research articles: a specific type of communication strategy
Gabriela Zapletalová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Germenevtika russkogo simvolizma. Filosofsko-esteticheskie koncepcii Andreja Belogo
Jan Vorel
Rok: 2008, STUDIA SLAVICA XII
článek v odborném periodiku

Granica w nich, granica w nas
Józef Zarek
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gromová, E., Müglová, D. (ed.) Preklad a kultúra 2. Unvierzita Konštantína Filozofa, Nitra 2007. 600 ss.
Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, Studia slavica -Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Hagiografía polaca del general Franco = Polska hagiografia generała Franco
Piotr Sawicki
Rok: 2008, Instituto Cervantes de Varsovia = Instytut Historii PAN
kapitola v odborné knize

Hanuš, J. - Fasora, L. - Malíř, J.: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno 2008
Aleš Zářický, Jiří Malíř, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hardiness a sense of coherence v současném psychologickém výzkumu
Karel Paulík, Petr Zářický
Rok: 2008
stať ve sborníku

Histoire du College de Pataphysique de Teplice
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II
Milan Myška
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II (výkonná redakce)
Aleš Zářický, Milan Myška
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. (15 biogramů)
Petr Popelka, Milan Myška
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. (4 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. (5 biogramů)
Radoslav Daněk, Milan Myška
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. (7 biogramů)
Aleš Zářický, Milan Myška
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Historická kronika jako pramen náboženské písně (Václav Hájek z Libočan a Šimon Lomnický z Budče)
Jakub Ivánek
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historické kořeny fenoménu azylu a uprchlictví
Eva Saunders
Rok: 2008
stať ve sborníku

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 15.
Jana Grollová, Aleš Zářický
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Historie polského jazyka a dialektologie (studijní opora)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

historie.cs
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Hlučínsko, Valticko, Vitorazsko...podobna przeszłość
Arkadiusz MARKOWSKI
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Houpání na duze
Jakub Guziur, Nikki Giovanniová
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

How to approximate the ideal of idiomatic English
Stanislav Kavka
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

How to View Daffodils: Cultural Borders in Jamaica Kincaid's Lucy
Stanislav Kolář
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hrabalova Příliš hlučná samota jako francouzský komiks
Svatava Urbanová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hrušov - historicko-antropologický pohled do dějin jednoho průmyslového města
Vladimír Horák, Aleš Zářický
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Il dolce stil novo
Lenka Naldoniová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Images surréalistes
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008, Frankofoni
článek v odborném periodiku

Impresiones
Katerina Bohac
Rok: 2008
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Indiana University, Bloomington, USA
Hana Srpová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Infinitif substantivé en francais, en italien et en espagnol
Jana Pavlisková
Rok: 2008
stať ve sborníku



 
facebook
instagram
rss
social hub