Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Komunikace
Petra Švrčinová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komunikace mezi lékařem a pacientem: Zlepšení v nedohlednu?
Miroslav Černý
Rok: 2007, Psychologie dnes
článek v odborném periodiku

Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města Ostravy jako nástroj sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných skupin obyvatel
Marek Schneider
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Komunitní plánování ve veřejné správě a jeho dopad na rozvoj sociálních služeb v městě Pardubice
Jan MANDYS
Rok: 2007
stať ve sborníku

Koncepce české národní kultury ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1890 - 1938: Opava et/versus Ostrava
Pavel Šopák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Konformita v dětském věku
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Vladimír Řehan
Rok: 2007, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

Konkurenční vztah explicitnosti a implicitnosti vyjadřování v překladu
Jitka Smičeková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kontakte des Fürsten Karl Alois Lichnowsky zu Johann Wolfgang Goethe
Iveta Rucková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Konteksty współczesnych zmian kulturowych
Karel Kadłubiec
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konverzace na WWW chatu v češtině - tematické zaměření na reálný a virtuální svět v momentu chatování
Eva Jandová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Krajina paměti v nové české a polské literatuře slezského pomezí
Józef Zarek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kristianstad University a Jonkoping University
Karla Šimčíková
Rok: 2007
působení v zahraničí

Kritický klub
Petr Hrtánek
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace

Krýza, Martin: Proměny poetiky básnických děl Karla Hlaváčka. Rigorózní práce
Zdeněk Smolka
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Krýza, Martin: Proměny poetiky básnických děl Karla Hlaváčka. Rigorózní práce
Jiří Svoboda
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Krýza, Martin: Proměny poetiky básnických děl Karla Hlaváčka. Rigorózní práce
Svatava Urbanová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kulturelle Kontakte des Fürsten Karl Alois Lichnowsky
Iveta Rucková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kulturněhistorické pozadí Keltičkovy pověsti o nalezení uhlí
Andrea Pokludová
Rok: 2007, Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické
článek v odborném periodiku

Kulturní a jazykové zdroje persvazivnosti české reklamy
Světla Čmejrková, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Kulturowe znaki identyfikacji
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Kulturowe znaki identyfikacji społeczności zaolziańskiej
Karel Kadłubiec
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

La autoimagen de los narradores hispanoamericanos contemporáneos en sus comentarios y críticas del estado actual de la literatura de su continente: posboom, McOndo y crack
Nina Podleszańska
Rok: 2007, Estudios Hispánicos. Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki
článek v odborném periodiku

La imagen del Paraguay en las traducciones polacas de la prosa de Augusto Roa Bastos y en su poesia en castellano
Maksymilian Drozdowicz, Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2007, Palafox & Pezuela
kapitola v odborné knize

Language System - Linguistics as an Empirical Science
Radek Čech
Rok: 2007, Sapostavitelno ezikoznanie
článek v odborném periodiku

Las garras de Leviatán. Los rasgos totalitarios de la Inquisición espaňola
Jiří Chalupa
Rok: 2007, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Romanica
článek v odborném periodiku

Latinská morfologie
Andrea Krúpová, Jana Mikulová, Richard Psík
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Le reve de la réalité ou la réalité du reve
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2007
stať ve sborníku

Lékař
Andrea Pokludová, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Leopold Peřich - texty
Pavel Šopák
Rok: 2007, Slezská univerzita
odborná kniha

Les figures de l'ascension impossible: Baudelaire et Verlaine
Jerzy Brzozowski
Rok: 2007, Wydawnictwo UJ
kapitola v odborné knize

Les maladies de l'âme (Hélisenne de Crenne, Jeanne Flore, Marguerite de Navarre).
Aleksander Ablamowicz, Barbara Marczuk
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1848-1914. Díl I.: Vývoj legislativy
Pavel Kladiwa
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Let místeckého Sokola
Tomáš ADAMEC
Rok: 2007, SOkA Frýdek Místek
odborná kniha

Let's not forget about Africa
Miroslav Černý
Rok: 2007
stať ve sborníku

Lingua Rossica et communicatio...
Blažena Rudincová, Zdeňka Nedomová
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Lingua Rossica et.communicatio 2007
Zdeňka Nedomová
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Lipińska, E.: Język ojczysty, język drugi, język obcy. Wstęp do badań dwujęzyczności
Jiří Muryc
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Literární a konfesijní spektrum předbělohorské duchovní písně, část 5. (Duchovní píseň v českých zemích)
Jan Malura
Rok: 2007, Hudební rozhledy, č. 5
článek v odborném periodiku

Literární kompendium barokní zbožnosti
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2007, Protimluv
článek v odborném periodiku

Literatura espaňola 1
José Luis Bellón Aguilera, Piotr Sawicki, Irena Fialová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Literatura espaňola 1
Piotr Sawicki, Irena Fialová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literatura I
Beata Waclawiecová, Martin Tomášek
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literatura II
Marcela Pucholdtová, Martin Tomášek
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literatura III
Zuzana Litnerová, Martin Tomášek
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literature as a Key to the Understanding of the Ecological Crisis
Petr Kopecký
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Litomyšl - miasto historii i kultury
Jiří ŠIMON
Rok: 2007, Muzeum w Sosnowcu
kapitola v odborné knize

Logika. Průvodce pro každého
Petr Hromek
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Los Comanches de Nuevo México: hybridita, autenticita a politika identity v Novém Mexiku
Přemysl Mácha
Rok: 2007, Český lid
článek v odborném periodiku

Los santos inocentes de Mario Camus (Lecturas y representaciones fílmicas de la dominación en la Espaňa de Franco)
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2007
stať ve sborníku

Luis Jorge González, Psychologia św. Teresy z Lisieux, Doktora Kościoła. Strategia rozwoju dla każdego
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)



 
facebook
rss
social hub