Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Etika (studijní opora pro distanční vzdělání)
Lenka Naldoniová, Vladimír Šiler
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Etymologie ve výuce češtiny
Jaroslav David
Rok: 2007
stať ve sborníku

European Scholars Teaching African American Texts
Karla Šimčíková
Rok: 2007, Repronis
odborná kniha

Evropanství a české země v proměnách staletí
Kamil Rodan
Rok: 2007
úvodní slovo k výstavě

Evropská unie a třetí sektor
Vincenc Kopeček
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Existenciální metamorfózy v rouše zvířecí pohádky (Iva Procházková: Myši patří do nebe... ale jenom na skok)
Svatava Urbanová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Existuje moravština?
Marie Krčmová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Explicitation and Implicitation of Binary Coherence Relations in Translation
Christopher Hopkinson
Rok: 2007
stať ve sborníku

Ezra Pound: Bůh Pan a pan Dolmetsch
Jakub Guziur
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Factors in Linguistic Interference: A Case Study in Translation
Christopher Hopkinson
Rok: 2007, SKASE Journal of Translation and Interpretation
článek v odborném periodiku

(Feministická) filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Feministická filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
stať ve sborníku

Feministická reinterpretace archetypu Anima-Animus
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomén civilní služby: nezabíjet pro stát přesto sloužit národu
Renáta Halásková, B. Pernica
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fenomenologické aspekty šikany
Jan Nevřala, Karel Pavlica
Rok: 2007
stať ve sborníku

Filosofie a její vybrané problémy
Marek Otisk
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Filozofický kánon a feminizmus
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
stať ve sborníku

Filozofky v dějinách evropské filozofie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Filozofski kanon na Češkem - feministična kritika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007, Apokalipsa-revijo za preboj v živo kulture
článek v odborném periodiku

Filozofující "nadinterpretace" Weinerovy povídky Rovnováha
Zdeněk Smolka
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

'Finding about Living': Teaching American Women Writers in the Czech Republic
Karla Šimčíková
Rok: 2007, Teaching American Literature: A Journal of Theory and Practice
článek v odborném periodiku

Fonetika
Marie Krčmová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fonetyka i fonologia ogólna i kontrastywna
Stanislav Kavka
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Formovanie sociálnych zručností a sociálnych kompetencií žiakov na ZŠ. In: Acta Facultatis Philosophicae Univeristatis Ostraviensis
Maria Vašutová, D. Kolibová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Frazeologizmy i paremii ukrainskogo jazyka kak obučajuščeje sredstvo
Jelena Kupcevičová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Fyziologie mysli
Marek Petrů
Rok: 2007, Triton
odborná kniha

G. Deleuze: Spor jako to, co nás spojuje
Tomáš Hauer
Rok: 2007
stať ve sborníku

Gender a filozofie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Gender a management
Anna Schneiderová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Gender a text: k jazyku a stylu anglicky psaných časopisů pro ženy a pro muže
Renáta Tomášková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gender in the context of communication
Anna Schneiderová
Rok: 2007, Didactis
kapitola v odborné knize

Gender v managementu
Anna Schneiderová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Generální ředitel (Životní příběh Paula Kupelwiesera)
Milan Myška
Rok: 2007
stať ve sborníku

Germanistik an tschechischen Universitäten: Gegenwart und Zukunft
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Jana Ondráková
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Germanistik an tschechischen Universitäten: Gegenwart und Zukunft
Martin Mostýn, Kolektiv Autorů
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Geschichte der Deutschen Sprache
Norbert Richard Wolf, Wilhelm Schmidt
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Glottodidaktické otázky české frazeologie
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2007
stať ve sborníku

Glottodidaktické otázky testování
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2007
stať ve sborníku

Graham Priest. Logika. Průvodce pro každého
Petr Hromek
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Gramatika bez hvězdiček
Radek Čech
Rok: 2007
stať ve sborníku

grantový úkol 405/08/1770
Iva Málková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hana Voisine-Jechová, Dějiny České literatury. Přel. A. Haman. Nakladatelství H&H, Jinočany 2005, 626 s.
Jan Malura, Zdeněk Smolka
Rok: 2007, Slavia
článek v odborném periodiku

Harald Bauer, Johann Heinz, František Koudelka, Anton Kunzek von Lichton, Leopold Lichtwitz, Josef Alois Machod, Angelo Migliarina, Anton Onderka, Casimir Raschka
Pavel Šopák
Rok: 2007, Neuveden
kapitola v odborné knize

Hardiness, SOC and Optimism in Coping with Work-Related Stress
Karel Paulík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Hermeneutika a její místo ve vědě o překladu
Igor Jelínek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Hesla do slovníku
Petr Glombíček
Rok: 2007, Filosofia
kapitola v odborné knize

Historia vitae magistra?
Milan Myška
Rok: 2007
stať ve sborníku

Historický a sociolingvistický pohled na český národní jazyk
Irena Bogoczová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 14.
Jana Grollová, Aleš Zářický
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Historie prostějovského divadla od roku 1945 do současnosti
Karel Tabery
Rok: 2007, Město Prostějov
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub