Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Nonverbal features accompanying communicative units in an American feature film
Stanislav Kavka, Lenka Sedlářová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Notas a los cambios semánticos en el espaňol actual
Lubomír Bartoš
Rok: 2008, AnaPress
kapitola v odborné knize

Notes on the Importance of Doctor-Patient Communication Research
Miroslav Černý
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nová city - sochařské dominanty Nové Ostravy-Poruby
Marie Šťastná
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nová česká oikonyma typu Chodovec City, Barrandov Hills, Nové Měcholupy a Šmoulov
Jaroslav David
Rok: 2008, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Nové trendy ve výuce odborného jazyka
Kornélia Machová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové trendy ve výuce odborného jazyka
Kornélia Machová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Novoje učebnoje posobije
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nový Jičín a jeho výtvarní umělci
Pavel Šopák
Rok: 2008, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín
článek v odborném periodiku

Nový oheň. Purépečové na cestě k národnímu sebeurčení
Přemysl Mácha, Přemysl Mácha
Rok: 2008
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

O biologické situaci člověka
Marek Petrů
Rok: 2008, CDK
kapitola v odborné knize

O cieślach i stolarzach
Karel Kadłubiec
Rok: 2008, Zwrot
článek v odborném periodiku

O mal da vaca
Begońa García Ferreira, Kolektiv Autorů
Rok: 2008, Edicións Xerais de Galicia
kapitola v odborné knize

O několika aspektech odborného překladu (na příkladě textů z oblasti nových technologií)
Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
stať ve sborníku

O problema das figuras de traducao
Jerzy Brzozowski
Rok: 2008, TradTerm
článek v odborném periodiku

O vlivu reklamy na děti
Hana Srpová
Rok: 2008, internetová verze časopisu Respekt, http://www.respekt.cz/rozhovory-detail.php?sel_id=168
článek v odborném periodiku

O vývoji uvažování o odborném překladu na Slovensku a v Čechách: Antologie teorie odborného překladu
Milan Hrdlička, Edita Gromová, Vítězslav Vilímek, Jaroslav Šoltys
Rok: 2008, AnaPress
kapitola v odborné knize

O znaczeniu kulturalnym figur geometrycznych (rozważania semiotyczne)
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obchodní a obytný dům Františka Rodingera
Naděžda Goryczková
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Obchodní korespondence ve španělštině
Kornélia Machová
Rok: 2008, Knižní nakladatelství Computer Press, a. s
odborná kniha

Obnova Mestského kúpaliska - Oživení meziválečné architektury
Naděžda Goryczková
Rok: 2008, ARCH o architektúre a inej kultúre
článek v odborném periodiku

Obraz kobiety w Czelakowskiego "Mudrosloví národu slovanského ve příslovích"
Renáta ZECHOVÁ
Rok: 2008
stať ve sborníku

Obraz kobiety w przysłowiach polskich zwłaszcza cieszyńskich
Renáta ZECHOVÁ
Rok: 2008
stať ve sborníku

Obrazy starého světa
Martin Škabraha
Rok: 2008, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Obrazy vody a ženy
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Observing Gestures
Lenka Sedlářová
Rok: 2008, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Od Norwida do Miodka (III) : poczet Don Kiszotów polskich (subiektywnym wyborem dopełniony)
Piotr Sawicki
Rok: 2008, -
článek v odborném periodiku

Odborný styl a česká reklama
Hana Srpová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ódinův oštěp nechť přesné má oči
Miroslav Černý
Rok: 2008
stať ve sborníku

Odolnost vůči zátěži a postoje k genderu u žen pracujících jako učitelky
Karel Pavlica, Karel Paulík
Rok: 2008, FF OU
kapitola v odborné knize

Odolnost vůči zátěži a závislosti na drogách
Helena Záškodná
Rok: 2008, AUSPICIA
článek v odborném periodiku

Odolnost vůči zátěži u závislých na drogách
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 2008, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Odolnost vůči zátěži u závislých na drogách v substitučním programu
Helena Záškodná, Karel Paulík, Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Ohlasy pokusu o obnovu občanské společnosti na příkladu ostravského regionu
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Olomoucká obrazárna III. Středoevropské malířství 16.-18. století z olomouckých sbírek
Pavel Zatloukal
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Olomoucká židovská komunita v éře modernizace do konce trvání rakouské monarchie
Ludmila Nesládková, Veronika Košťálková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Olšavica - poklad Levočských vrchov
Juraj BRINCKO
Rok: 2008, Polypress
odborná kniha

On the Manifestation of Negative Politeness in Doctor-Patient Interaction
Miroslav Černý
Rok: 2008, Discourse and Interaction
článek v odborném periodiku

Opava (Troppau) - von einer Provinzkleinstadt zur modernen Metropole des österreichischen Schlesiens
Andrea Pokludová, Jiří Malíř, Jiří Hanuš, Lukáš Fasora
Rok: 2008, Matice moravská
kapitola v odborné knize

Open Spaces _ Transition Spaces _ Points of comparison
Dominique Fliegler
Rok: 2008
stať ve sborníku

Oponentský posudek habilitační práce PhDr. Evy Dekanové, PhD. Reflexie o preklade odborného textu (29. 06. 2008)
Blažena Rudincová, Eva Dekanová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na doktorskou práci Mgr. Lenky Harviľakové Sprievodcovské tlmočenie na rusko-slovenskom kulturologickom pozadí (16. 08. 2008)
Blažena Rudincová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oracje, czyli kwieciste, ozdobne mowy
Karel Kadłubiec
Rok: 2008, Zwrot
článek v odborném periodiku

Oralitura o literatura? El guaraní incluido en las letras paraguayas
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Orientalne tradycje śląskiej humanistyki
Jan Malicki
Rok: 2008, Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
kapitola v odborné knize

Originální papežské litterae clausae v archivech na Moravě do roku 1526
Pavel Hruboň
Rok: 2008
stať ve sborníku

Osobnosti antického světa v obrazech
Igor Lisový
Rok: 2008, FF OU
odborná kniha

Osobnosti londýnského Ústavu Edvarda Beneše
Pavel Carbol
Rok: 2008
stať ve sborníku

Osobnostní aspekty zvládání zátěže pracovníků úřadu práce
Ivana Kazdová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ośrodki bohemistyczne w Polsce
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008, Bohemistyka
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub