Publikační činnost - IS PUBL
Uniwersytet Šląski w Katowicach
Jana Raclavská
Rok: 2009
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski, Instytut Filologii Słowianskiej. Přednášky: České středověké drama; Raný humanismus a renesance v zemích Koruny české
Jan Malura
Rok: 2009
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Jiří Muryc
Rok: 2009
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Simona Gwuzd Mizerová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Simona Gwuzd Mizerová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Unregelmässige und unvollständige Komparation der lateinischen Adjektive aus der Sicht der morphematischen Analyse. Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics
František Šimon, S. Oriňáková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Urbář plumlovského panství z roku 1624
Marek Vařeka
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

US Propaganda during World War II and the Cold War and American Response to the Holocaust
Stanislav Kolář
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Úskalí zjednodušování v lingvistice
Marie Krčmová
Rok: 2009, Veda
kapitola v odborné knize

Ústní projev a poslech v hodinách španělštiny
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ústní projev a poslech v hodinách španělštiny,text pro distanční vzdělávání.Odborný posudek
Kornélia Machová, Jana Veselá, Irena Fialová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do Gender Studies. Otázky rodové identity
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha

Uwagi na temat róznic w jezyku wspólczesnej liturgii Kościola rzymskokatolickiego i Czechoslowackiego Kościola Husyckiego
Marcela Grygerková, Zdeněk Kovalčík
Rok: 2009
stať ve sborníku

Územní spor o hornické sidliště mezi Šenovem a Šumbarkem
Arkadiusz MARKOWSKI
Rok: 2009
stať ve sborníku

Užhorodská Únia a Spiš
Juraj BRINCKO
Rok: 2009, Studia historica Nitriensia
článek v odborném periodiku

V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém
Iva Málková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vachek, Josef
Jan Holeš, Harro Stammerjohann
Rok: 2009, MAX NIEMEYER VERLAG
kapitola v odborné knize

Varietäten des Deutschen als Mittel zum Ausdruck von Emotionen
Lenka Vaňková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Večer židovské hudby
Tomáš Novotný
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl

Večer židovské hudby
Tomáš Novotný
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl

Večer židovské hudby
Tomáš Novotný
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl

VETERINÁŘI VE SLUŽBÁCH OBECNÍCH SAMOSPRÁV V POLOVINĚ 19. A NA POČÁTKU
Andrea Pokludová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Viktoriánský svět v současné fantastické literatuře: steampunk, urban fantasy a manga
Markéta Straková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Vilniaus pedagoginis universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Vilniaus Pedagoginis Universitetas
Jana Raclavská
Rok: 2009
působení v zahraničí

Vilniaus Pedagoginis Universitetas
Jana Raclavská
Rok: 2009
působení v zahraničí

VILNIUS PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Blažena Rudincová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Vilnius Pedagogical University, Lithuania
Zdeňka Nedomová
Rok: 2009
působení v zahraničí

VISIONES
Katerina Bohac
Rok: 2009
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Vítkovice
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Vjezd středověkého panovníka do města, mezi ideálem a realitou
Robert Antonín, Tomáš Borovský
Rok: 2009, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Vlastní jména v e-mailových modlitbách
Marcela Grygerková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Voda jako živel a jako obraz
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009, Dokořán
kapitola v odborné knize

?Von Deutsch (Land) habe ich keine Vorstellung.?
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Všední den zámecké rodiny Boos-Waldeck z Vizovic v 1. polovině 20. století
Jana KNAPIKOVÁ
Rok: 2009, Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Články a studie, musealia, personalia
článek v odborném periodiku

Vybrané osobnostní aspekty prosociálního chování u českých studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané poradenské a psychoterapeutické směry
Karel Paulík
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vydatný pokrm z posbíraných drobečků (Caesarius z Heisterbachu: Vyprávění o zázracích. Středověký život v zrcadle exempel. Ed. J. Nechutová)
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2009, Protimluv
článek v odborném periodiku

Vydavatelský posudek: Maria Hádková, Paths to Czech
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vydavatelský posudek: Mariola Krakowczyková, Figuratywność poezji Anieli Kupiec
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vydavatelský posudek" Milan Hrdlička: Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. K prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výsledky komplexního výzkumu stresu u pracovníků Vězeňské služby České republiky
Olga Doňková, Jan Sebastian Novotný, Petr Sýkora
Rok: 2009
stať ve sborníku

Výtvarný vývoj státních znaků po roce 1918
Tomáš Krejčík
Rok: 2009
stať ve sborníku

Vyučovanie poľského jazyka na Slovensku
Marta Pančíková
Rok: 2009, Scriptum
kapitola v odborné knize

Výuka překladu a tlumočení, aneb Jak na to
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek
Rok: 2009, Slovanské studie - Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Vývojová Psychologie pro sociální pedagogy
Olga Doňková, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výzkum dějin hornictví na Ostravské univerzitě v posledních dvaceti letech
Aleš Zářický
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


