Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Vybrané poradenské a psychoterapeutické směry
Karel Paulík
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vydatný pokrm z posbíraných drobečků (Caesarius z Heisterbachu: Vyprávění o zázracích. Středověký život v zrcadle exempel. Ed. J. Nechutová)
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2009, Protimluv
článek v odborném periodiku

Vydavatelský posudek: Maria Hádková, Paths to Czech
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vydavatelský posudek: Mariola Krakowczyková, Figuratywność poezji Anieli Kupiec
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vydavatelský posudek" Milan Hrdlička: Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. K prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výsledky komplexního výzkumu stresu u pracovníků Vězeňské služby České republiky
Olga Doňková, Jan Sebastian Novotný, Petr Sýkora
Rok: 2009
stať ve sborníku

Výtvarný vývoj státních znaků po roce 1918
Tomáš Krejčík
Rok: 2009
stať ve sborníku

Vyučovanie poľského jazyka na Slovensku
Marta Pančíková
Rok: 2009, Scriptum
kapitola v odborné knize

Výuka překladu a tlumočení, aneb Jak na to
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek
Rok: 2009, Slovanské studie - Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Vývojová Psychologie pro sociální pedagogy
Olga Doňková, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výzkum dějin hornictví na Ostravské univerzitě v posledních dvaceti letech
Aleš Zářický
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum dějin hornictví na Ostravské univerzitě v posledních dvaceti letech
Aleš Zářický
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam a prospěšnost dialektologie
Irena Bogoczová
Rok: 2009, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Vzájemné působení českého a polského jazyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzájemné působení polštiny a češtiny
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
stať ve sborníku

Vztah reálné a vnímané etnické příslušnosti u adolescentů v ústavní péči jako zdroj osobní odolnosti
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2009, E-Pedagogium
článek v odborném periodiku

Vztahy obce Zábřeh nad Odrou k Vítkovickému hornímu a hutnímu těžířstvu před I. světovou válkou
Pavel Kladiwa
Rok: 2009
stať ve sborníku

Where the West Meets the East: California's (Inter)cultural Experience
Petr Kopecký
Rok: 2009
stať ve sborníku

Whims of the Old English Prefix ge- Revisited
Miroslav Černý, Stanislav Kavka
Rok: 2009, Ostrava Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Wieczny powrót w twórczości Milana Kundery
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wielokulturowość zadomowiona w polszczyźnie. Polskie tłumaczenie powieści Ja, Najwyższy Augusto Roa Bastosa.
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2009, Księgarnia Akademicka
kapitola v odborné knize

Wino jak życie: Promnicka dekada wina i kultury: ze zbiorów Biblioteki Sląskiej
Jan Malicki
Rok: 2009, Biblioteka Sląska
odborná kniha

Wintermesse 2009
Martin Mostýn
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

WNĘK, Konrad - ZYBLIKIEWICZ, Lidia A. - CALLAHAN, Ewa: Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857-1938
Radek Lipovski
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Word form and lemma syntactic dependency networks in Czech: a comparative study
Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2009, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Word-formation tendencies in Standard Average European
Pavel Stekauer
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Xanthippé a její vzácný Sókratés
Igor Lisový
Rok: 2009, Nová forma
odborná kniha

XIV International TICCIH Congress ve Freiberg, Německo - člen organizačního výboru a organizátor postkongresové exkurze v Ostravské průmyslové aglomeraci
Miloš Matěj
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

XIV. mezinárodní kongres TICCIH a navazující odborná exkurze v Ostravě
Miloš Matěj
Rok: 2009, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

XV aniversario de la fundación de la sec. espaňola en la Fac. de Fil. y Letras
Kornélia Machová
Rok: 2009, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

XVth World Economic History Congress: Section I9: Public Activity of Businessmen on the Local and Countrywide Level in 1800-1914
Aleš Zářický, Radek Lipovski
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Yo y el otro en el monólogo interior de Augusto Roa Bastos
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2009, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Yo y el otro en el monólogo interior de Augusto Roa Bastos
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Z dejín gréckokatolíckeho školstva na Spiši v 18. storočí.
Juraj BRINCKO
Rok: 2009, Verba Theologica
článek v odborném periodiku

Z oderského chuďasa vídeňský boháč. Životní příběh oderského soukenického tovaryše Augusta Herzmanského (1834-1896) aneb cesta k bohatství
Milan Myška
Rok: 2009, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Zachování a obnova kulturních památek železnice Severní dráhy Ferdinandovy na území České republiky.
Miloš Matěj
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zachování a obnova kulturních památek železnice Severní dráhy Ferdinandovy na území České republiky. In Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2008. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie.
Miloš Matěj
Rok: 2009
stať ve sborníku

Zahraniční politika Václava II. v letech 1283-1300
Robert Antonín
Rok: 2009,
odborná kniha

Zavádění standardů kvality sociální péče do praxe z hlediska možností dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Dagmar Lahnerová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závěrem (některé další písemné prameny k nobilitacím v českých zemích v novověku)
Jiří Brňovják, Jiří Brňovják
Rok: 2009, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Závodní osada Československých továren na dusíkaté látky v Ostravě - Nové Vsi
Martin Jemelka
Rok: 2009, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Zbožnost v Moravské Ostravě
Jana Grollová
Rok: 2009, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Zdeněk Jindra: Když byl Krupp dělovým králem
Milan Myška
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zdeněk Rosenbaum
Jarmila KAŠNÍKOVÁ
Rok: 2009
stať ve sborníku

Zíbrtovy edice předbělohorské zábavné četby
Jan Malura
Rok: 2009
stať ve sborníku

ZLATA KUFNEROVÁ (2009), Čtení o překládání. Nakladatelství HaH Vyšehradská
Zuzana Honová
Rok: 2009, Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 2/2009
článek v odborném periodiku

Zlatý kroužek na rypáku vepře
Tomáš Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny v sociálním zákonodárství po vstupu ČR do EU
Eva Saunders
Rok: 2009
stať ve sborníku

Zmiana funkcji nazw ulic i placów (od funkcji orientacyjnej do funkcji symboliczno-lokalizacyjnej)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zoznam opátov Kláštora Panny Márie v Spišskom Štiavniku. In Historia Scepusii. Vol. I. Dejiny Spiša I
Beáta VIDA
Rok: 2009, Univerzita Komenskeho v Bratislave - Uniwersytet Jagielloński Kraków
kapitola v odborné knize



 
facebook
instagram
rss
social hub