Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Julius Bühler a rozwiązanie problemu mieszkaniowego robotników w majątkach książąt Lichnowskich w okresie I wojny światowej
Aleš Zářický, Jiří Jung
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K jazykové stránce hallských českých tisků 18. století
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

K náboženskému životu v Moravské Ostravě (1854-1920)
Martin Jemelka
Rok: 2008
stať ve sborníku

K nekotorym tendencijam razvitija v oblasti morfologii sovremennogo russkogo jazyka
Blažena Rudincová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K odklonům od organizace střídání replik mluvčích na pozadí asymetrie mediálního diskurzu (na příkladu českých rozhlasových debat)
Sirma Wilamová
Rok: 2008
stať ve sborníku

K otázkám metodologického přístupu a terminologických problémů výzkumu slovenských a českých romů ve 20. století
Nina Pavelčíková
Rok: 2008, Česko-slovenská historická ročenka, 2007
článek v odborném periodiku

K problému konceptualizace empatie v současné vývojové a sociální psychologii
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K současné mluvě vězňů
Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

K syntaktickým transpozicím při tlumočení
Jan Šabršula, Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, Universitas ostraviensis
kapitola v odborné knize

K tematike vzťahu sociálnej a emocionálnej inteligencie
František Baumgartner
Rok: 2008, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku

K využití autentického jazykového materiálu ve výuce českého jazyka
Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

K výzkumu prosociálního chování a jeho korelátů u vysokoškolských studentů pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K výzkumu prosociálního chování a jeho korelátů u vysokoškolských studentů pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
stať ve sborníku

K žánrové diferenciaci české poezie doby baroka
Jan Malura
Rok: 2008, Česká literatura : časopis pro literární vědu
článek v odborném periodiku

Kacíři a papeženci
Martin Škabraha
Rok: 2008, Sedmá generace. Společensko ekologický časopis
článek v odborném periodiku

Kariera zawodowa kobiet-menedźerek
Anna Schneiderová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Karl Christ, přední evropský historiograf antiky
Igor Lisový
Rok: 2008, FF OU v OStravě
kapitola v odborné knize

Kategorie steampunku v moderní anglosaské literatuře pro děti a mládež a vazby na český kulturní kontext
Markéta Straková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Kategorie zaměstanců ve veřejné správě v České republice a na Slovensku
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Kdo neskáče, není Čech
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Tvar
článek v odborném periodiku

KLADIWA, PAVEL. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. I. díl, Vývoj legislativy. Vyd. 1. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007. 160 s
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kleiner Unterfränkischer Sprachatlas
Lenka Vaňková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Klíčové mezníky vývoje ČSR po rce 1945
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

KNAPÍKOVÁ, JAROMÍRA. Matice opavská. Spolek, osobnosti a národní snahy ve Slezsku 1877-1948. Vyd. 1. Opava : Matice slezská, 2007. 261 s. ISBN 978-80-86887-08-1.
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Knihy osazenstva dolů a průmyslových závodů a matriky bratrských pokladen
Milan Myška, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Knížka o reklamě
Hana Srpová
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Knížka o reklamě
Tomáš Rucki, Hana Srpová
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Kognitivní pristup vo glottodidaktice
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kompendium z historického vývoje španělského jazyka
Miroslav Slowik
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komplementarita a asymetrie
Iva Málková
Rok: 2008, Slovenská literatúra revue pre literárnu vedu
článek v odborném periodiku

Komunikační a textové strategie v masmediálním, komerčním a akademickém diskurzu
Aleš Svoboda, Sirma Wilamová, Renáta Tomášková
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Komunikační a textové strategie v masmediálním, komerčním a akademickém diskurzu
Stanislav Kavka, Kolektiv Autorů
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Komunikační dovednosti
Anna Schneiderová, Marek Schneider
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komunikační dovednosti
Marek Schneider, Anna Schneiderová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Konektor až v češtině barokního období
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Konformizmot kaj češkite i amerikanskite adolescenti
Simona Dobešová Cakirpaloglu
Rok: 2008
stať ve sborníku

Konsekutivní tlumočení
Eva Hrdinová, Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, FF OU
kapitola v odborné knize

Kontakty naukowe Uniwersytetu Ostravskiego z Uniwersytetem Śląskim
Milan Myška
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontexty literární vědy I
Iva Málková, Kolektiv Autorů
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Konverzace na WWW chatu
Eva Jandová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Kosmopolis
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Kowal i kowalstwo
Karel Kadłubiec
Rok: 2008, Zwrot
článek v odborném periodiku

Kraina pamięci w nowej czeskiej i polskiej literaturze śląskiego pogranicza
Józef Zarek
Rok: 2008, Bohemistyka, č. 3
článek v odborném periodiku

Krátký pohled do zákulisí moderního podnikání hraběcího rodu Wilczeků
Aleš Zářický, Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Kriminalromane
Irena Šebestová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Krótka relacja z procesu autolustracji polskich środowisk akademickich (I)
Piotr Sawicki
Rok: 2008, Eslavística Complutense
článek v odborném periodiku

Kultura a jazyk ve výuce cizího jazyka
Mieczyslaw Balowski, Grazyna Balowska, Milada Čadská
Rok: 2008, Univerzita Karlova v Praze, Státní vysoká odborná škola v Ratiboři
kapitola v odborné knize

Kunešová, M. (ed.) Alfred Jarry a česká kultura
Jitka Smičeková
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Kupte si čas včas, nebude!
Martin Škabraha
Rok: 2008, Sedmá generace. Společensko ekologický časopis
článek v odborném periodiku

L. Fraczak, F. Lebas (coords.) (2007), Cahiers du Laboratiore de Recherche sur le Langage: Interprétation : aspects sémantiques et pragmatiques. Entre théorie et applications.
Jitka Smičeková
Rok: 2008
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub