Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
The career anchors of czech politicians
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Soňa Lemrová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Changing English Language 2000-2010
Gabriela Zapletalová
Rok: 2009, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

The Family and Household in the Ostrava Region as a Nascent Industrial Centre According to Historical Census Data
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Family and Household in the Ostrava Region as a Nascent Industrial Centre According to Historical Census Data
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2009
stať ve sborníku

The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914
Aleš Zářický, Milan Myška, Pavel Kladiwa, Hana Šústková, Tomáš Krejčík, Lumír Dokoupil, Petr Popelka, Stanislav Knob
Rok: 2009
ediční a redakční práce

The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life, 1800-1914
Aleš Zářický, Radek Lipovski
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

The Joys and Sorrows of Bilingual Lexicography
Josef Fronek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Joys and Sorrows of Bilingual Lexicography
Josef Fronek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Ostrava Corpus of Czech and British Radio Discussions as Material for Cross-Cultural Analysis of Communication Strategies in the Language of Media
Sirma Wilamová
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

The Possibilities of Creating and Interpreting Texts in Language Teaching
Pavla Zajícová
Rok: 2009, EU-Comenius
kapitola v odborné knize

The Question of the Krumlov Miscellanea: The Chalice as Utraquist Symbol?
Daniela Rywiková
Rok: 2009, Umění
článek v odborném periodiku

The structural personality aspects and relationships to prosocial tendencies and empathy in students of helping proffesions
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Rok: 2009, Didaktis
kapitola v odborné knize

The supercategory of quantity: inflection vs. derivation: a crosslinguistic perspective
Pavel Stekauer
Rok: 2009
stať ve sborníku

Three Meanings and Three Assumptions of Rationality of Human Action.
Vít Horák
Rok: 2009, Teorie vědy (Theory of Science)
článek v odborném periodiku

Three-Part Structures of Medical Interviews
Miroslav Černý
Rok: 2009
stať ve sborníku

Timing of life use in emerging adults
František Baumgartner
Rok: 2009
stať ve sborníku

TIPP 2007-2009 134222-LLP-1-2007-DE-Comenius-CMP
Pavla Zajícová
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Traktát Largum sero Jana z Holešova: Příspěvek k lidové zbožnosti ve středověku
Kamil Harvánek
Rok: 2009, Studia historica Brunensia
článek v odborném periodiku

Traktát o louskání fazolí - úryvek
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Translatologica Ostraviensia IV
Zuzana Honová
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Translatologica Ostraviensia IV
Zuzana Honová
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Tranzitivní slovesa ve výuce aneb kudy ke gramatice
Radek Čech
Rok: 2009
stať ve sborníku

Travailler avec les clips vidéos
Guilaine Becker
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tři cesty pralesem (s J. Štolbou, S. Čechem a K. Klostermannem)
Martin Tomášek, Martin Tomášek
Rok: 2009, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Třísky rodokmenu
Jakub Guziur
Rok: 2009, H+H
kapitola v odborné knize

Tvůrčí osobnost Františka Hrubína (bibliografie)
Iva Málková, Daniel Řehák
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Host Brno
odborná kniha

Two Kraus Generations in Ostrava
Lumír Dokoupil
Rok: 2009
stať ve sborníku

Typology and Universals in Word-Formation
Pavel Stekauer
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Über die Wurzeln Katharina Betas oder darüber, wie sich religiöse Lexik übersetzen lässt
Eva Hrdinová
Rok: 2009, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Účel a racionalita v teorii jednání: Max Weber, Talcott Parsons a nástin alternativy
Vít Horák
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Učiteľ latinčiny a dejiny medicíny
František Šimon
Rok: 2009, Filosofický ústav - Kabinet pro klasická studia AV ČR
kapitola v odborné knize

Údělem člověka je exil
Józef Zarek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umění českého středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Umění evropského středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Umění interpretace. "Techné hermeneutiké"
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Umgang mit Heterogenität im Sprachunterricht durch das kreative Schreiben
Milan PIŠL
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umgang mit Heterogenität im Sprachunterricht durch das kreative Schreiben
Manuela Schwärzler
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

(UN)GEHEIM - (UN)SICHTBAR. Auf den Spuren des Industriedenkmals Vitkovice. Fotografien.
Pavla Zajícová
Rok: 2009
úvodní slovo k výstavě

Universaux argotiques des jeunes : analyse linguistique dans les lycées professionnels français et tch?ques.
Jana Brňáková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Universidad Autonóma de Barcelona
Svatava Urbanová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Universidad de Jaén, Jaén
Stanislav Kolář
Rok: 2009
působení v zahraničí

Universidad de Jaén, Jaén
Stanislav Kolář
Rok: 2009
působení v zahraničí

Universita degli Studi di Firenze
Jan Herůfek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Universität Bonn
Iva Málková
Rok: 2009
působení v zahraničí

Universität Erfurt
Eva Hrdinová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Universität Leipzig
Iva Málková
Rok: 2009
působení v zahraničí

Universität Leipzig, Phililogische Fakultät, Institut für Slavistik
Eva Jandová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Universität Wien
Eva Cieślarová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Universität Wien
Eva Hrdinová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Universität zu Köln, Seminar für Wirtschaft und Sozialgeschichte
Andrea Pokludová
Rok: 2009
působení v zahraničí



 
facebook
instagram
rss
social hub